Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Tây thành công tốt đẹp
31/07/2020

​Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đai hội đại biểu Đảng bộ huyện Gò Công Tây lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí, đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 19 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 

Đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh

Với tỷ lệ phiếu bầu cao, đồng chí Đinh Tấn Hoàng đã đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy huyện Gò Công Tây khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã họp phiên đầu tiên bầu ra 02 Phó Bí thư Huyện ủy gồm: đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ và đồng chí Huỳnh Thanh Bình, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã bày tỏ niềm vui phấn khởi, kỳ vọng vào sự lãnh đạo điều hành của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm ký 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được. Đồng chí cũng đã thẳng thắn nêu lên một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: Tăng trưởng kinh tế của huyện tuy đạt cao so Nghị quyết đề ra nhưng còn một số lĩnh vực chưa vững chắc. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiêp, ứng dụng khoa học công nghệ đạt hiệu quả chưa cao; chưa có những đột phá lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; công tác quy hoạch phát triển công nghiệp, phát triển đô thị chưa đạt yêu cầu. Đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đào tạo nhưng vẫn còn một bộ phận yếu về chuyên môn, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, ý thức trách nhiệm đối với công việc chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm đối với công việc của một số cán bộ, đảng viên chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa tự giác phấn đấu, rèn luyện, thiếu chủ động.

Ông Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Tây lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, đòi hỏi toàn Đảng bộ huyện phải đoàn kết quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra như: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng nông nghiệp, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu tăng giá trị sản xuất bình quân từ 7,5-8%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75-80 triệu đồng. Giải quyết việc làm mới cho 1.000 lao động/năm. Tỷ lệ lao động được đào tạo từ 35-40%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2020-2025 còn dưới 1,5%.Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại Đại hội

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại Đại hội

Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm quy chế bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn để bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý, có đủ trình độ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và đóng góp vào sự thành công của Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

Những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân huyện Gò Công Tây đã tạo vị thế mới cho huyện, đóng góp rất lớn vào thành tựu chung của tỉnh, đã cùng Đảng bộ và Nhân dân trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.  

 

                                Kim Lan

 

Liên kết Liên kết