Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đảng ủy xã Vĩnh Hựu sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
02/04/2021

 

4 cá nhân điển hình tiêu biểu được UBND xã tặng Giấy khen

Sáng ngày 31/3/2021, Đảng ủy xã Vĩnh Hựu đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.     

Đảng bộ xã Vĩnh Hựu hiện có 11 chi bộ với tổng số 214 đảng viên, trong 5 năm qua, Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, gắn với các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về di chúc của Bác, những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hoá trong di chúc; qua đó, nâng cao và khẳng định được giá trị trường tồn của di chúc, tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập di chúc và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã. Tính đến tháng 3/2021, toàn Đảng bộ đã tổ chức được 12 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hàng năm cho gần 1000 lượt cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đã chủ động xây dựng nhiều mô hình hay trong học và làm theo Bác, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến mới xuất hiện trong các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác như: Mô hình thực hiện tốt quy chế dân chủ, vận động nhân dân hiến đất, hiến ngày công và đóng góp xây dựng các tuyến đường bê tông dân sinh của các ấp trên địa bàn; mô hình tuyến đường nông dân tự quản, vận động tuổi trẻ thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực như hiến máu tình nguyện, trục vớt lục bình, chiến dịch ánh sáng hè …Qua 5 năm thực hiện, các ngành, đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền được 470 cuộc có trên 13 ngàn lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự.

 5 năm qua đã biểu dương khen thưởng được 01 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu. Trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp với địa phương. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..., tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, quần chúng nhân dân.    

Nhân dịp này, có 4 cá nhân điển hình tiêu biểu được UBND xã tặng Giấy khen./.

 

Mộng Chiêu

Liên kết Liên kết