Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đoàn Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc 30 cử tri của xã Vĩnh Hựu
16/11/2021

Buổi tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Hựu

Chiều ngày 12/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hựu tổ chức cho Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc 30 cử tri của xã Vĩnh Hựu, nhằm lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị gởi gấm tâm tư nguyện vọng của cử tri, thông qua cầu nói là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, góp phần xây dựng kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

  Các cử tri đã được nghe bà Giảng Thị Mộng Huyền đại diện Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo nội dung trước kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện báo cáo nội dung trước kỳ họp lần thứ 3 của Hội đồng nhân dân huyện. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri có ý kiến kiến nghị như sau: Cần có chính sách bình ổn giá vật tư nông nghiệp tăng quá cao; đầu ra nông sản của người dân rất thấp không nơi tiêu thụ sản phẩm; khi mua bảo hiểm y tế nếu bị bệnh Covid-19 có được hưởng chế độ gì không; Tỉnh lộ 872 đoạn qua xã Vĩnh Hựu và tuyến lộ 15 Ao Dương đang xuống cấp cần duy tu; không cắt vụ lúa Thu Đông vùng đầu nguồn ngọt hoá Gò Công đề nghị cho sản xuất năm 2022 vùng nào thực hiện 3 vụ thì cho người dân sản xuất…  

Đoàn Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và được các cấp chính quyền giải trình trong phạm vi của mình. Ông Lê Văn Nê – Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây chỉ đạo các ngành chức năng sớm thực hiện các ý kiến búc xúc của cử tri và ghi nhận một số ý kiến của cử tri để trình lên Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện trong kỳ họp tới.  

 

 Nguyễn Quyền

Liên kết Liên kết