Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện làm việc với xã Long Vĩnh về tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
02/04/2021

 

Buổi làm việc với xã Long Vĩnh

Ngày 31/3/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mời huyện Gò Công Tây có buổi làm việc với xã Long Vĩnh về hiện trạng và kế hoạch lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đoàn do đồng chí Đinh Tấn Hoàng, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện làm trưởng đoàn.

Trong buổi làm việc, qua gợi ý, Ban Chỉ đạo xã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện xây dựng xã Long Vĩnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, đồng thời thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong vận động thời gian qua, kiến nghị những vấn đề thiết thực trong thời gian tới.

Qua đánh giá chung, đến nay xã Long Vĩnh đã đạt 15/18 tiêu chí, 3 tiêu chí đánh giá chưa đạt gồm: Tiêu chí 1 về quy hoạch; Tiêu chí 7 về thông tin và truyền thông; Tiêu chí 9 về thu nhập. Hiện xã đang phấn đấu vận động tổ chức thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Tấn Hoàng đánh giá cao sự vào cuộc hết sức trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong việc xây dựng thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021 của xã Long Vĩnh. Chỉ đạo trong thời gian tới các ngành chuyên môn của huyện hướng dẫn nghiệp vụ công nhận các tiêu chí đạt được, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí chưa đạt phấn đấu hoàn thành trình thẩm định để đến tháng 5/2021 hoàn chỉnh các hồ sơ trình tỉnh thẩm định đạt 18/18 tiêu chí, đến cuối tháng 6/2021 tổ chức ra mắt xã Long Vĩnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đây cũng là tiền đề để huyện Gò công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021.

 

   Thanh Xuân

Liên kết Liên kết