Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Thạnh
18/09/2019

 

Chiều ngày 16/9/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện có buổi làm việc với xã Đồng Thạnh về tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Ông Đinh Tấn Hoàng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia với Đoàn có ông Mai Thanh Tuyền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách xã và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đồng Thạnh.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện kiểm tra tiến độ

xây dựng nông thôn mới xã Đồng Thạnh

Xã Đồng Thạnh nằm trong kế hoạch lộ trình ra mắt xã nông thôn mới vào năm 2020, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và mong mỏi của người dân trên địa bàn xã được ra mắt xã nông thôn mới vào năm 2019. Do đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đồng Thạnh đăng ký bổ sung xin chuyển lộ trình sang năm 2019 và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác xây dựng nông thôn mới do tỉnh tổ chức vào ngày 07/8/2019.

  Qua quá trình triển khai thực hiện đến nay xã Đồng Thạnh đã đạt 19/19 tiêu chí, đã hoàn thành hồ sơ 19/19 tiêu chí gửi các ngành huyện thẩm tra công nhận. Xã đã được tỉnh thẩm định và công nhận đạt 22 chỉ tiêu/49 chỉ tiêu. Nhìn chung, xã Đồng Thạnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng... Nhờ đó, diện mạo của xã có nhiều thay đổi, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, cảnh quan, môi trường được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo huyện cùng với xã đánh giá, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, nước sinh hoạt, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự… Đồng thời, đề ra các giải pháp hướng dẫn xã khẩn trương, phối hợp các ngành huyện hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định công nhận các tiêu chí còn lại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Mai Thanh Tuyền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách xã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã Đồng Thạnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời ông yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành hỗ trợ xã hoàn thành các tiêu chí điện, chỉ tiêu nước sinh hoạt đạt chuẩn, sửa chửa nhà văn hóa xã, phát huy khai thác có hiệu quả các cơ sở văn hóa, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, duy trì cảnh quan môi trường, giữ vững an ninh trật tự; chỉ đạo Văn phòng Điều phối huyện theo dõi, đôn đốc các ngành khẩn trương thẩm tra hồ sơ các tiêu chí cho xã.

Ông Đinh Tấn Hoàng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện kết luận buổi làm việc: Ông đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân xã Đồng Thạnh. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã cần tập trung quyết liệt hơn nữa trong việc duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt nhưng không bền vững như an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, bảo hiểm y tế; chủ động liên hệ các ngành huyện để hoàn chỉnh các hồ sơ tiêu chí trình thẩm định công nhận hoàn thành trong tháng 10/2019; tiến hành lấy ý kiến hài lòng của người dân bắt đầu giữa tháng 10/2019 và kết thúc trước ngày 25/10/2019.

Yêu cầu các ngành huyện phụ trách tiêu chí, khi nhận hồ sơ của xã khẩn trương xem hồ sơ, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực phụ trách; trình tỉnh thẩm định kết thúc trong tháng 10/2019; huy động các nguồn lực, bố trí các nguồn vốn khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí về kết cấu hạ tầng; theo dõi, đánh giá các tiêu chí đã hoàn thành, xây dựng phương án, tiến độ thời gian đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra./.

 

Ngọc Sương – Phòng NN&PTNT huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết