Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
04/06/2021

 

Triển khai kế hoạch diễn tập

Chiều ngày 14-5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tại tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Huỳnh Thanh Bình- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Thượng tá Tạ Minh Trí- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây.

 Tại hội nghị đã thông qua Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND huyện Gò Công Tây về việc tổ chức diễn tập năm 2021trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Nội dung, cấp huyện sẽ chuẩn bị tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ, di chuyển sở chỉ huy ra khu căn cứ chiến đấu, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Theo kế hoạch, trong năm 2021, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã: Vĩnh Hựu, Yên Luông và Đồng Sơn. Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sẽ được tổ chức thực hiện tại đơn vị thị trấn Vĩnh Bình. Mục đích của công tác diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong các trạng thái về quốc phòng – an ninh, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương trong tình hình mới. Thông qua diễn tập nhằm bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.   

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: “Ban Chỉ huy Quân sự huyện cần quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, làm công tác chuẩn bị diễn tập, chu đáo, chặt chẽ, toàn diện, bám sát với tình hình thực tế địa phương. Nắm vững lý luận, vận dụng sáng tạo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ. Ông cũng lưu ý, các đơn vị tổ chức diễn tập phải tham gia đúng, đủ thành phần quy định. Quá trình diễn tập phải thực hiện nghiêm túc không làm ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của địa phương, không phô trương hình thức. Chấp hành nghiêm các chế độ bảo mật và các quy định an toàn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập”.

 

                    Kim Lan

Liên kết Liên kết