Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây: Triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
23/08/2019

 

Ngày 16/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trường các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và Bí thư các Chi - Đảng bộ cơ sở. Đồng chí Huỳnh Hữu Thành - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Huỳnh Hữu Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, chủ yếu về việc chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.  

Theo dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy Gò Công Tây về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc chi bộ 2 cấp gồm: chi bộ ấp, khu phố trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan huyện bắt đầu tổ chức đại hội từ ngày 21/10/2019 và kết thúc vào ngày 22/11/2019. Đại hội các cơ sở điểm trong tháng 2/2020. Về cấp huyện, Đại hội dự kiến diễn ra khoảng thời gian tháng 7/2020. Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây chọn Đảng bộ xã Long Vĩnh và xã Đồng Thạnh làm đơn vị Đại hội điểm cấp Đảng bộ cơ sở.

Tại hội nghị đồng chí Huỳnh Hữu Thành - Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo yêu cầu các chi, Đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện đúng theo các nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện đúng theo phương châm ổn định, sáng tạo, đổi mới và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực.

Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng , đảng viên, củng cố tăng cường hơn nữa Khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng, đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh.   

 

                                                     Kim Lan

    

Liên kết Liên kết