Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây: Thực hiện tốt công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019
04/08/2019

 

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, hệ thống Tuyên giáo của huyện Gò Công Tây đã tích cực, chủ động đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng các chương trình công tác. Thông qua đó, góp phần nâng cao sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, phong trào thi đua trong toàn huyện được đẩy mạnh, các nhiệm vụ chính trị được thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo

Các hội nghị quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai nghiêm túc trong toàn Đảng bộ. Các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo được thực hiện đạt kết quả khá toàn diện, các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, thể thao, tuyên truyền, hoạt động năm bắt, định hướng dư luận xã hội được tập trung thực hiện đạt hiệu quả. Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời tham mưu Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác tuyên giáo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những vấn đề mới nảy sinh.

   Ban Tuyên giáo còn làm tốt công tác phản biện xã hội, lấy ý kiến trong cộng đồng các vấn đề chung về phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương, làm rõ những vướng mắc và phản ánh những dư luận xã hội về tình hình an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm trong sản xuất, vi phạm trật tự xã hội, gây rối đánh nhau, trộm cắp, công tác phòng chống dịch nói chung, dịch tả heo Châu Phi nói riêng và một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác Tuyên giáo của cơ sở.

  Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2019.

 

                                      Kim Lan

Liên kết Liên kết