Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo công tác Lao động, Thương binh và Xã hội 03 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2015
28/05/2015

BÁO CÁO

Công tác Lao động, Thương binh và Xã hội 03 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 09tháng cuối năm 2015

         

Trong 03 tháng đầu năm 2015 phòngLao động - Thương binh và xã hội, đã tổ chức thực hiện  nhiệm vụ của ngành đạt một số kết quả cụ thểnhư sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 I. Lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề laođộng nông thôn:

- Trong quí I năm 2015 đã có 15 lượt cơ sở ăn uống giải khát đăng kýhợp đồng lao động là 47 lao động.

- Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng lao động năm2014 và nhu cầu sử dụng lao động trong năm 2015 ở các doanh nghiệp trên địa bànhuyện.

- Xây dựng chỉtiêu tạo việc làm mới cho lao động phân bổ các xã thị trấn là 1.251 lao động.

-Phối hợp cùng Trung tâm Dạy nghề huyện và phòng Nông nghiệp và phát triển nôngthôn huyện xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu 500 lao động trên 02 lĩnh vực,trong đó lĩnh vực phi nông nghiệp là 230 lao động. Tổ chức tư vấn và mở được 02lớp với 60 học viênn nghề phi nông nghiệp đan lát và se nhang ở xã Vĩnh Hựu.

II. Chính sáchngười có công:

- Đề nghị in vàcấp thẻ BHYT cho 2.759 đối tượng người có công.

- Tổ chức lễ phong và truy tặng danh hiệu vinh dựnhà nước “bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 3 cho 31 mẹ trong đó cò 02 mẹ còn sống.

- Tổ chức xây dựng và bàn giao đưa vàosử dụng 21 căn nhà ở cho gia đình chính sách người có công theo Quyết định số22/QĐ-TTg tại các xã và 03 căn Quỹ ĐƠĐN.

-Vận động Quỹ ĐƠĐN đến nay đã thu được 4.780.000 đồng, so với kế hoạch đạt 0.55%.

-Tiếp nhận giải quyết các chế độ liên quan đến chính sách NCC.

Tìnhhình thực hiện chi quà tết Ất Mùi năm 2015 gồm:

1) Quà các đoàn thăm:

- Đoàn đại biểu Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh thăm hộ chính sách tạixã  Long Vĩnh: 06 suất x 500.000đ = 3.000.000đồng.

- Đoàn đại biểu Quốc hội thăm hộ chính sách tại xã Bình Phú, với trịgiá mỗi phần là 400.000đ x 06 hộ = 2.400.000 đồng;

- Đoàn đại biểu huyện thăm 40 suất, mỗi suất 500 ngàn đồng, số tiền là20.000.000 đồng (trong đó có 05 mẹ VNAH)

- Đoàn đại biểu MTTQ vận động Mặt Trận tỉnh thăm 08 mẹ VNAH, mỗi phần500.000 đồng, số tiền là 4.000.000 đồng;

Ngoài ra các đoàn đại biểu tỉnh, huyện tổ chức thăm và tặng quà cho hộnghèo, NCT ở các xã Thành Công, Yên Luông, Đồng Sơn và Vĩnh Hựu.

Tổng số tiền là: 29.400.000 đồng.

2) Quà của Chủ tịch nước cấp cho gia đình chính sách 2.325 suất số tiền475.000.000 đồng gồm có:

- Mức 400 ngàn đồng : 50 suất x 400.000 = 20.000.000 đồng, trong đó:

- Mức200.000đ: 2.275 người  x  200.000đ = 455.000.000đ, trong đó:

3) Quà của Địaphương:

-  Mức 300.000đ: 963 người x 300.000đ = 288.900.000đ

- Mức500.000đ: 13 người x 500.000đ = 6.500.000đ

- Mức100.000đ: Trợ cấp cho tất cả các đối tượng nhận quà chủ tịch nước Phần I nêutrên.

2.325 người x 100.000đ = 232.500.000đ

4. Các đơn vị tập thể: 10.000.000đ

          Tổngcộng Kinh phí đảm bảo xã hội địa phương (1+2+3) là 3.301 người và 07 đơn vị tậpthể với số tiền là 537.900.000đ (Năm trăm ba mươi bảy triệu chín trăm ngànđồng.)

 III. Công tác xã hội:

1. Công tác xóa đói - giảm nghèo:

-  Đề nghị in và cấp 4.315 thẻ BHYT cho ngườinghèo.

-Về kết quả điều tra hộ nghèo cuối năm 2014 như sau:

        + Hộ nghèonăm 2015: là 1.434 hộ, chiếm 4,11 %

        + Hộ cậnnghèo mức I:  1.267 hộ, chiếm 3,63 %

        + Hộ cậnnghèo mức II: 295 hộ, chiếm 0,85 %

        + Hộ thoátnghèo năm 2014 là 524 hộ.

Thực hiện chiquà tết cho người nghèo theo quy định: phát cho 1.433 lượt hộ nghèo, số tiền là 429.900.000đồng, trong đó:

- Kinh phí NS tỉnh,huyện: 1.433 hộ x 300.000đ = 429.900.000 đồng.

- Hướng dẫncác xã lập danh sách và xây dựng phương án thoát nghèo dự kiến năm 2015. Đồngthời tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các xã, thị trấn là 300hộ.

- Củng cốBCĐ cấp huyện, cấp xã đúng chức năng, thành phần.

2. Bảo trợ xã hội:

- Cấpthẻ BHYT cho người cao tuổi và bảo trợ xã hội theo NĐ13, NĐ67, Nghị định28 là 4.626 thẻ.

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đềnghị UBND ra quyết định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng theo Nghị định13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ và Nghị định 28/NĐ-CP cho 08 trườnghợp.

- Đưa 02 đốitượng tâm thần ngoài địa phương, không biết tên tuổi vào trung tâm bảo trợ xãhội Tiền Giang.

Thực hiện chi quà Tết cho233 suất, với tổng số tiền là 71.250.000 đồng, trong đó:

- Phối hợp Hội chữ thậpđỏ huyện trao tặng 40 xe lăn cho người khuyết tật.

- Chủ tịch nước tặng 5m lụa và 01 tấm lịch cho 08 cụ 100 tuổi,  kèm theo 500.000 đồng tiền mặt cho mỗi cụ.

- Tặng quà cho 134 cụ người cao tuổi 90 tuổi gồm 01 phần quà  trị giá 100.000 đồng + 300.000 đồng (tiềnmặt) , số tiền là  53.600.000 đồng.

3.Công tác trẻ em:

- Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Gò Công Tây hỗ trợ 91 phần quà x 150.000đ/p= 13.650.000 đồng, cấp phát cho các trẻ em nghèo khó khăn đón Tết Ất Mùi năm2015.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tiếp tục củng cố các mô hình chămsóc bảo vệ trẻ em.

- Thực hiện các chế độ hỗ trợ cho trẻem theo đúng quy định.

4. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- Hướng dẫn các xã lập kế hoạch hoạt động của đội hoạt động xã hội tìnhnguyện.

- Hướng dẫn các xã thẩm định xã lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâmnăm 2015.

- Đội kiểm tra liên ngành 178 của huyện, tăng cường công tác kiểm tra đốivới các cơ sở, kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm trước, trong và sau Tết.

- Kiện toàn lại các đội hoạt động xã hội tình nguyện ở các xã, thị trấnVĩnh Bình.

- Lập kế hoạch xây dựng xã Thạnh Nhựt thực hiện mô hình xã không có tệnạn mại dâm 2015.

5. Công tác thanh tra:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thanh kiểm tra ở các xã của ngành năm 2015.Đã tổ chức kiểm tra 6/13 đơn vị việc cấp phát quà tết cho các đối tượng dịp tếtnăm 2015, qua kiểm tra chưa phát hiện vấn đề sai sót.

6. Công tác bình đẳng giới:

- Xây dựng kếhoạch hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện năm 2015.

- Phối hợp cùngLiên đoàn lao động và Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức hội thi và tuyên dươngCBCCVC, người lao động nư nhân dịp 8/3.

- Phối hợp cùngphòng tư pháp, UBNd các xã tuyêntruyền về Luật bình đẳng giới ở 02 xã Đồng Sơn và Đồng Thạnh.

IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Thựchiện thanh quyết toán các khoản chi quà tết và chi trợ cấp theo quy định.

Dựtoán ngân sách do Sở phân bổ và ngân sách huyện giao năm 2015 ở các lĩnh vực.

Xâydựng kế hoạch chi từng lĩnh vực thực hiện tốt công tác quyết toán thường xuyênkế toán chứng từ chi ở cơ sở về các chế độ chính sách.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 09 THÁNG CUỐI NĂM2015

I. Lao động, việc làm và dạy nghềlao động nông thôn:

- Phối hợp cùng ngân hàng chính sách xã hội xem xét các dự án cho vaygiải quyết việc làm. Đồng thời tiếp tục giám sát việc cho vay giải quyết việclàm theo kế hoạch.

 Dạy nghề lao động nông thôn:

- Tổ chức tư vấn, mở các lớp dạy nghề theo kế hoạch.

II. Chính sách người có công:

- Tiếptục thực hiện rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ gởi Sở cho các trường hợp là Mẹ ViệtNam anh hùng, chế độ thờ cúng liệt sĩ, mua BHYT cho thân nhân người có công…

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cácchế độ chính sách cho các đối tượng chính sách người có công.

- Thực hiện chế độ chính sách theo quyđịnh.

III. Công tác xã hội:

1. Công tác giảm nghèo:

- Phối hợp cùng BCĐ giảm nghèo xã đôn đốc thực hiện phương án thoát nghèonăm 2015.

- Tiếp tục thực hiện cácchính sách cho hộ nghèo theo quy định, đồng thời phối hợp NHCSXH và các đoànthể cấp huyện xem xét cho vay vốn ưu tiên cho hộ dự kiến thoát nghèo năm 2015là 300 hộ để đảm bảo hộ thoát nghèo bền vững.

2. Bảotrợ xã hội:

- Thẩm định hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội và đề nghị UBNDhuyện ra quyết định trợ hưởng cấp cho những trường hợp đủ điều kiện theo quiđịnh của Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các chính sách khác.

-Chi trả trợ cấp và quyết toán kịp thời đúng quy định.

3.Công tác trẻ em:

-Tổ chức tuyên truyền, chăm sóc bảo vệ trẻ em.

-Tổ chức vận động quỹ BTTE theo kế hoạch.

4.Công tác phòng chống tệ nạn xã hội:

- Tuyên truyền và phối hợp thực hiệntốt công tác kiểm tra các cơ sở dịch vụ nhạy cảm.

- Tổ chức kiểm tra nâng chất củng cố đội kiểm tra liên ngành, các mô hìnhPCTNXh, ma tuý, mại dâm.

5. Công tác thanh tra:

Tiếp tục thanh kiểm tra các xã còn lại theo kế hoạch ngành.

6.Công tác bình đẳng giới:

        Tiếptục thực hiện các hoạt động bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữtheo kế hoạch.

IV. Công tác tài chính, kế toán:

- Tổ chức thanh quyết toán các khoản chi theo quy định và báo cáo đầy đủ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Lao động-Thương binhvà Xã hội 03 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2015của phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Gò Công Tây./.

Liên kết Liên kết