Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo hoạt động động quý I năm 2015
03/12/2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG QUÝ 1 NĂM 2015

 

PHẦN A: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. Giao thông vận tải:

1/ Quản lý giao thông:

1.1 Công tác duy tu, bảo dưỡng đường huyện:

- Đã thực hiện duy tu ĐH12; 12B; 13B; ĐH.17; Bình Hưng xã Thành Công

- Đang thực hiện duy tu ĐH.15;

- Quyết toán giải ngân xong các công trình duy tu năm 2014.

- Chuẩn bị quyết toán Đường huyện 15, 17, Bình Hưng.

- Khảo sát kế hoạch duy tu Đường Huyện 19, 13, 11, 18 thuộc kế hoạch duy tu năm 2015.

1.2 Giao thông nông thôn:

- Họp xét thi đua Giao thông nông thôn năm 2014.

- Tổng kết Hội nghị GTNT năm 2014 và triển khai kế hoạch GTNT 2015.

- Lập Kế hoạch thống kê số liệu phục vụ công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện để báo cáo Sở Giao thông vận tải vào ngày 05/02/2015.

- Tổng hợp báo cáo 5 năm GTNT (2010-2014) gởi Sở Giao thông vận tải.

- Báo cáo Nông thôn mới năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.

- Kết hợp UBND xã Đồng Thạnh nghiệm thu đưa vào sử dụng Đường Ba Trưng.

- Họp đóng góp dự thảo Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “ Xây dưng GTNT năm 2015”

Căn cứ công văn số 448/UBND-TH ngày 11/2/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc bổ sung danh mục công trình GTNT năm 2015 (xã Bình Nhì).

 Căn cứ công văn số 451/UBND-TH ngày 11/2/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc bổ sung danh mục công trình GTNT năm 2015 (xã Thạnh Trị).

 Tổng số danh mục công trình GTNT năm 2015 gồm: 52 công trình, kinh phí thực hiện 18 tỉ 296 triệu đồng (vốn trái phiếu chính phủ 6 tỉ 420 triệu đồng, vốn tỉnh phân cấp 4 tỉ 339 triệu đồng, vốn Nông thôn Mới 1 tỉ 400 triệu đồng, vốn cộng đồng 4 tỉ 825 triệu đồng, tồn 2014 chuyển sang 80 triệu đồng, nợ kinh phí sang năm 2016 là 1 tỉ 232 triệu đồng).

- Trả nợ năm 2014: 4 công trình, kinh phí 1 tỉ 398 triệu đồng (vốn tỉnh phân cấp 630 triệu đồng, vốn cộng đồng 768 triệu đồng).

- Thi công trong năm 2015: 48 công trình dài 25,839 km, tổng kinh phí đầu tư 16 tỉ 898 triệu đồng (vốn trái phiếu chính phủ 6 tỉ 420 triệu đồng, vốn tỉnh phân cấp 3 tỉ 709 triệu đồng, vốn Nông thôn Mới 1 tỉ 400 triệu đồng, vốn cộng đồng 4 tỉ 057 triệu đồng, tồn 2014 chuyển sang 80 triệu đồng, nợ kinh phí sang năm 2016 là 1 tỉ 232 triệu đồng), phân loại theo kết cấu công trình:

- Đang triển khai 16/48 công trình dài 9,09 Km, nghiệm thu đưa vào sử dụng 01/48 công trình 0,48 Km; chưa tirển khai 31/48 dài 6,49 Km.

- Lập kế hoạch thu nhân dân đóng góp năm 2015 là 4 tỉ 398 triệu đồng.

2. Công tác Vận tải, quản lý bến xe và An toàn giao thông:

2.1 Quản lý bến xe:

- Sắp xếp, điều hành phương tiện vận tải hành khách xuất bến ngoài tỉnh, trong tỉnh được 461 lượt, thu lệ phí nộp Ngân sách huyện được 31.741.000 đồng.

- Ban điều hành bến xe thường xuyên phối hợp cùng HTX giao thông vận tải xây dựng kế hoạch bố trí phương tiện, tăng tài, tăng chuyến phục vụ hành khách đi lại an toàn, thông suốt, không để xảy ra tình trạng ứ đọng khách tại bến qua đêm do không có xe trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

2.2 Công tác ATGT:

a) Hoạt động tham mưu lãnh đạo Ban An toàn giao thông huyện:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây xây dựng xây dựng kế hoạch hoạt động “Năm An toàn giao thông 2015”; Hướng dẫn phát động phong trào thi đua chuyên đề “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015”.

- Tổ chức hội thi vẽ tranh chủ đề “An toàn giao thông” tại Hội xuân năm 2015.

- Tiếp tục phối hợp giữa Ban an toàn giao thông với phòng Giáo dục – Đào tạo và Huyện Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông trong Đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh giai đoạn 2012 – 2017 trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông của các chủ đầu tư, các đơn vị thi công các công trình giao thông; xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

b) Tình hình tai nạn, va chạm giao thông: (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 10/3/2015)

+ Đường bộ:

- Tai nạn: xảy ra 01 vụ, chết 02 người, bị thương 01 người. So với cùng kỳ năm 2014 số vụ giảm 50% (1/2), số người chết không tăng (2/2), số người bị thương không tăng (3/3).

- Va chạm: xảy ra 12 vụ, bị thương 15 người. So với cùng kỳ năm 2014 số vụ tăng 133,33% (12/9), số người bị thương giảm 88,23 %(15/17).

+ Đường thủy:

- Tai nạn: không xảy ra. So với cùng kỳ năm 2014 (0/0).

- Va chạm: Không xảy ra. So với cùng kỳ số vụ  giảm 100% (0/1).

II. Xây dựng nhà ở:

1. Về quản lý đầu tư xây dựng:

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với Phòng Tài chánh - Kế hoạch và UBND 13 xã, thị trấn, cùng với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện thường xuyên tham gia kiểm tra, giám sát hiện trường về mặt kỹ thuật, môi trường, an toàn lao động và nghiệm thu các công trình hoàn thành đưa vào khai thác khi đạt yêu cầu.

- Kết hợp Đội Thanh Tra Xây Dựng Số 03 kiểm tra xây dựng tại khu vực Thị trấn và nông thôn. Trong đó có 01 công trình xây dựng sai giấy phép được cấp. Đã lập biên bản xử lý.

2. Cấp phép xây dựng:

a) Tổng số đã cấp: 17 giấy phép, diện tích sàn 5.392 m2. Trong đó:

+ Cấp xây dựng công trình: 08 giấy phép, diện tích sàn: 3.776 m2 

+ Nhà ở đô thị: 04 giấy phép, diện tích sàn: 568 m2

+ Nhà ở nông thôn: 05 giấy phép, diện tích sàn: 945 m2

+ Cấp phép xây dựng tạm: (Không).

Số hồ sơ trả kết quả đúng theo quy trình: 17 hồ sơ.

Số hồ sơ trả kết quả trể hơn so với quy trình: (không có).

b) Xử lý vi phạm:

+ Xây dựng sai phép xây dựng: 01 trường hợp

+ Xây dựng không có giấy phép: 00 trường hợp

III. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp:

- Về thực hiện giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp đến ngày 10/03/2015 (GCĐ 94): 7.214.000.000 đồng đạt 16,77 % so kế hoạch 43 tỉ đồng. Ước thực hiện đến cuối quý 1 năm 2015 là 12.951 tỷ đồng/43 tỷ đồng, ước đạt 30,12% kế hoạch năm.

IV. Khoa Học - Công Nghệ:

Tiếp nhận để  tài “Hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết sản xuất cây Gừng bản địa trồng xen trong vườn dừa đạt hiệu quả kinh tế cao tại xã Vĩnh Hựu huyện Gò Công Tây”.

 Lập kế hoạch kinh phí hoạt động KH-CN năm 2015

V. Thương mại Dịch vụ:

1. Thị trường và TM-DV:

- Quí 1/2015 là thời điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi lượng hàng hóa lưu thông dồi dào và được bày bán trên thị trường với số lượng lớn, chiếm 95% là hàng sản xuất trong nước, phong phú về bao bì, nhãn mác, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ Tết như đường, sữa, bánh kẹo, mức, nước giải khát, thực phẩm đã qua chế biến, trái cây, hoa kiểng,... giá cả các mặt hàng không tăng đột biến, đáp ứng được nhu cầu mua sắm, sinh hoạt, tiêu dùng của nhân dân trên điạ bàn huyện

- Tình hình giá cả hàng hóa các mặt hàng thiết yếu đến thời điểm cụ thể như sau: vàng 3.150.000đ/chỉ, xăng A92 15.670 đ/lít, gạo thường 11.00đ/kg, gạo thơm 18.000đ, đường cát 16.000đ/kg, dầu ăn Tường An 44.000đ/lít, đậu xanh 30.000đ/kg, heo hơi 48.000đ/kg, cá lóc đồng 80.000đ/kg, gà công nghiệp làm sẳn 70.000đ/kg, thịt bò đùi 200.000đ/kg, thịt bò phi lê 220.000đ/kg, xi măng Hà Tiên 83.000 đ/bao, sắt 17.000đ/kg, phân Ure (Phú Mỹ) 540.000 đ/bao, phân DAP (korea) 850.000đ/bao..

- Giá trị TM - DV và hàng hoá bán lẻ đến thời điểm cuối tháng 2 năm 2015 thực hiện đạt: 251,8 tỷ đồng/1.511 tỷ đồng, đạt 16,66% kế hoạch năm. Ước thực hiện đến cuối quý 1 năm 2015 là 378,1 tỷ đồng/1.511 tỷ đồng, ước đạt 25,02% kế hoạch năm.

2. Tình hình cấp phép:

- Cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá cho các hộ tư nhân: 00 hồ sơ.

- Cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh  rượu: Sản xuất 00 hồ sơ; kinh doanh  rượu: 00 hồ sơ.

3. Công tác phối hợp quản lý thị trường:

- Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra trên các lĩnh vực: giấy chứng nhận ĐK kinh doanh, điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, vệ sinh an toàn thực phẩm, phương tiện đo lường, đồ chơi trẻ em nguy hiểm, quy chế nhãn hàng hóa các mặt hàng thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, bánh kẹo, phân bón, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hàng giả, hàng kém chất lượng,…….

Tổng kiểm tra: 51 vụ, gồm:

- Đội QLTT kiểm tra độc lập: 41 vụ (vi phạm 21 vụ, không vi phạm 20 vụ). Xử lý 20 vụ, thu phạt thành tiền 16.795.000 đồng. Bán hàng tịch thu: 14.300.000 đồng. Còn tồn 01 vụ.

- Đoàn kiểm tra liên ngành: 10 vụ (vi phạm 0 vụ, không vi phạm 10 vụ). Xử lý 0 vụ, thu phạt thành tiền: 0 đồng.

- Hỗ trợ: kiểm tra 0 vụ (vi phạm 0 vụ, không vi phạm 0 vụ)

4. Công tác xây dựng và quản lý chợ:

- Thực hiện đầu tư nâng cấp mở rộng chợ Bình Nhì xã Bình Nhì  đạt chuẩn Nông thôn Mới với tổng kinh phí 3,188 tỉ đồng, từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh; Chợ Long Bình xã Long Bình với tổng kinh phí 1,101 tỉ đồng từ nguồn Ngân sách huyện. Đến nay công trình đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu thi công.

- Công tác vệ sinh - môi trường: duy trì công tác quét dọn ở các chợ và vận động các tổ chức, hộ dân trên các trục giao thông chính hợp đồng thu gom rác thải. Công tác vận hành thu gom đúng lịch không để rác tồn động đảm bảo vệ sinh khu vực các chợ và khu dân cư.

- Công tác an ninh trật tự: kết hợp cùng các ngành và địa phương kiểm tra, duy trì trật tự các hộ kinh doanh buôn bán che chắn lấn chiếm lòng lề đường, tăng cường công tác an ninh trật tự, đề phòng trộm, cướp, chuyển biến rõ nét là chợ thị trấn Vĩnh Bình. Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm dịch đối với các mặt hàng tươi sống và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, duy trì công tác tiêu độc xác trùng.

- Công tác PCCC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban quản lý chợ huyện và các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra dụng cụ PCCC, tích cực nhắc nhở các hộ tiểu thương kiểm tra các thiết bị điện, không sử dụng những vật liệu dễ gây cháy nổ trong khu vực chợ, tự trang bị cho mình bình chữa cháy, do đó công tác PCCC được đảm bảo tốt.

- Hoạt của Ban quản lý chợ: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các đội trật tự, tổ quản lý chợ trên địa bàn huyện trong công tác giữ gìn trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy trong khu vực chợ, sắp xếp các hộ mua bán trao đổi hàng hóa có trật tự và nề nếp không để lấn chiếm lề đường đảm bảo an toàn giao thông; kiểm tra việc chấp hành nội quy chợ, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý các hộ kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Thực hiện công tác vận hành thu gom đúng lịch không để rác tồn đọng đảm bảo vệ sinh khu vực các chợ và khu dân cư.

VI. Quản lý điện:

1. Công tác quản lý điện nông thôn:

- Hiện trạng sử dụng điện: Theo thống kê đến nay trên địa bàn huyện Gò Công Tây số hộ dân sử dụng điện trong toàn huyện là 35.039/35.039 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó khu vực đô thị số hộ có điện kế chính đạt 99,1% ; khu vực nông thôn số hộ có điện kế chính đạt 93,5%.

- Công tác gắn điện kế chính: Tổng số điện kế lắp đặt đến thời điểm là 210/600 cái đạt tỷ lệ 35% kế hoạch năm.

2. Công tác thực hiện Đề án tiếp nhận lưới điện hạ áp sau điện kế tổng cụm, sữa chữa tối thiểu, bán điện trực tiếp đến hộ dân:

3. Tai nạn về điện: không xảy ra.

4. Công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp:

- Đối với đường dây 22kV do Điện lực Gò Công Tây quản lý vận hành, không phát hiện trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

- Đối với đường dây 110kv do Chi nhánh điện Cao thế Tiền Giang quản lý và vận hành, không phát hiện vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

5. Công tác tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm điện:

- Phối hợp với ngành điện và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, thay đổi thiết bị sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng điện ở các giờ cao điểm.

6. Công tác đầu tư xây dựng lưới điện trung thế, hạ thế:

Quý 1 năm 2015 thực hiện đầu tư xây dựng 17 tuyến thuộc dự án Nông thôn mới xã Bình Nhì . Trong đó:

- Trung thế 1 tuyến dài 0,54 km;

- Hạ thế 16  tuyến dài 12,3 km;

Tổng kinh phí thực hiện 3,4tỉ. Đến nay công trình đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

7. Công tác xử phạt vi phạm hành chính:

8. Công tác kiểm tra về an toàn điện:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế họach và ban hành Quyết định kiện toàn Tổ kiểm tra an tòan về điện đối với lưới điện hạ áp nông thôn năm 2015  trên địa bàn huyện và triển khai thực hiện.

PHẦN B: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ

1. Thuận lợi, khó khăn:

- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các ngành, các cấp trong công tác quản lý giao thông vận tải đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu xã hội, an toàn trong những ngày cao điểm lễ, Tết. Các tuyến đường giao thông, GTNT thường xuyên được kiểm tra duy tu sửa chữa kịp thời tạo điều kiện tốt cho nhu cầu vận chuyển và đi lại của nhân dân.

- Công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đã được các cơ quan, ban ngành huyện, các xã, thị trấn quan tâm, thực hiện tốt. Tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể cán bộ công chức, từng đoàn viên, hội viên và nhân dân, làm chuyển biến nhận thức của mọi người, từng bước hình thành ý thức văn hóa khi tham gia giao thông.

- Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, đáp ứng nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tăng lượng hàng hóa lưu thông, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

- Công tác quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ luôn được sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân huyện nên các nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã thực hiện cơ bản đạt yêu cầu.

- Hoạt động thương mại dịch vụ luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi làm cho lĩnh vực này phát triển ổn định và có xu hướng phát triển nhanh từ trung tâm huyện đến vùng sâu, hàng hóa phong phú đa dạng đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân.

- Ban quản lý chợ với sự kết hợp chặt chẽ cùng chính quyền các xã, thị trấn đã góp phần ổn định công tác giữ gìn an ninh trật tự, sắp xếp hộ mua bán đúng nơi qui định, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, phòng chống cháy nổ được an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến mua bán trao đổi hàng hóa tại các chợ được dễ dàng.

- Quản lý xây dựng hiện nay còn gặp nhiều khó khăn về công tác cưỡng chế, tháo dỡ công trình nhà ở vi phạm trật tự xây dựng và hành lang an toàn đường bộ.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Trong công tác xây dựng cơ bản công trình giao thông từ bước xây dựng kế hoạch, khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chưa được tham gia ngay từ đầu, chỉ đến khi chuẩn bị triển khai thi công mới được mời tham dự nên rất bị động trong công tác làm tham mưu về mặt quy mô, kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông. Thực trạng hiện nay các dự án xây dựng mới hoặc nâng cấp đường giao thông trên địa bàn còn thiếu rất nhiều biển báo, cọc tiêu và các công trình phụ trợ khác nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

- Hiện còn nhiều tổ hợp điện  từ 2 đến 9 hộ  do dân quản lý nhưng chưa được bàn giao cho ngành điện nên việc cải tạo sửa chữa chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo an toàn . Do không được cấp kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn điện trên địa bàn huyện nên công tác triển khai còn gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp của tổ kiểm tra, công tác kiểm tra chưa được thực hiện trên diện rộng.

3. Kiến nghị:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng  được tham gia từ bước xây dựng kế hoạch, khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trong công tác XDCB công trình giao thông.

- Được hổ trợ kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn điện trên địa bàn huyện.

- Kiến nghị UBND các xã, TTVB:

+ Kiên quyết xử lý và giải tỏa các chợ tự phát vi phạm ATGT, không đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Tuyên truyền việc nâng ý thức trong công tác PCCC vận động hộ tiểu thương tự trang bị thêm bình chữa cháy trong khu vực chợ, thường xuyên kiểm tra các dụng cụ PCCC nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ, Sắp xếp nơi buôn bán theo nhóm hàng hóa, xử lý các hộ kinh doanh chiếm lối đi...

 

PHẦN C: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ 2 NĂM 2015

I. Giao thông - Vận tải:

1. Duy Tu Bảo dưng: (Vốn NS huyện)

- Trình thẩm tra hồ sơ duy tu các tuyến đường huyện.

- Triển khai thi công duy tu các tuyền đường huyện theo kế hoạch năm 2015

2. Giao Thông Nông Thôn:

- Kế hoạch kiểm tra quản lý chất công trình năm 2015.

- Phối hợp các xã Nông thôn Mới xác định tiến độ thực hiện tiêu chí 2 về Nông thôn Mới.

3. Công tác quản lý giao thông, vận tải, điều hành bến xe và ATGT:

- Hỗ trợ UBND các xã, thị trấn Vĩnh Bình vận động nhân dân đồng tình với chủ trương, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020.

- Phối hợp các ngành chức năng rà soát kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải không đăng ký kinh doanh hoạt động vận tải, không đóng thuế, không sang tên chuyển bộ khi mua bán phương tiện, từng bước củng cố công tác quản lý vận tải trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

II. Xây dựng nhà ở:

- Phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng, Đội Thanh tra giao thông vận tải số 3, các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng không phép và xây dựng vi phạm hành lang lộ giới đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ nằm cập theo các tuyến đường giao thông thuộc địa bàn huyện quản lý.

III. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp:

- Hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lập các dự án vay vốn hỗ trợ từ quỹ khuyến công của tỉnh, vay tín dụng ở các ngân hàng, các quỹ đầu tư khác và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ các ưu đãi khuyến khích đầu tư theo luật định.

- Tăng cường đẩy mạnh công tác khuyến công, công tác tư vấn phát triển sản xuất, khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ vốn khuyến công cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, hỗ trợ kinh phí mở lớp đào tạo nghề và tư vấn phát triển công nghiệp.

IV. Quản lý Thương mại – Dịch vụ:

- Tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng chợ và khu dân cư chợ Dinh xã Đồng Sơn:  kinh phí 20 tỉ đồng; chợ và khu dân cư chợ Long Bình xã Long Bình: kinh phí 12 tỉ đồng; chợ Yên Luông xã Yên Luông, kinh phí 3 tỷ đồng.

- Tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công và kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá.

- Phối hợp với các ngành chức năng và Đội QLTT số 9 tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá hàng hoá và bán theo giá niêm yết, kiểm tra các hàng hoá kém chất lượng, quá hạng sử dụng, các loại hàng hoá cấm, thanh tra kiểm tra các phương tiện đo, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch… nhất là các đợt cao điểm, ngày lễ, Kiểm tra nhắc nhở thường xuyên về công tác PCCC, Trật tự ATGT, TTCC ở các chợ trên địa bàn.

- Duy trì công tác giữ gìn an ninh trật tự, sắp xếp vị trí mua bán của các hộ tiểu thương đúng nơi quy định. Tuyên truyền nâng cao ý thức của các hộ tiểu thương trong công tác phòng cháy chữa cháy, tự trang bị thêm các dụng cụ chữa cháy. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy hiện có nhằm đảm bảo tốt công tác chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

V. Quản lý điện:

- Theo dõi việc xoá các tổ hợp điện đi song song với lưới hạ thế đạt chuẩn.

- Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả  trong nhân dân, chấp hành pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

- Phối hợp ngành điện thực hiện kế hoạch thi công các công trình trung, hạ thế năm 2015.

- Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn về điện đối với lưới điện hạ áp nông thôn năm 2015 trên địa bàn huyện.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về bảo vệ công trình lưới điện cao áp trên địa bàn huyện.

- Thực hiện tốt qui chế phối hợp giữa HĐ xử lý vi phạm huyện và các đơn vị quản lý vận hành LĐCA, từng bước giảm thiểu các vụ vi phạm.

- Thực hiện các công tác phối hợp khác.

VI. Khoa Học Công Nghệ:

- Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về đo lường đối với các hộ kinh doanh, mua bán hàng hoá có sử dụng cân mà không đem cân kiểm định theo qui định.

- Vận động các cơ quan, các nhà khoa học, người dân tham gia làm đề tài dự án năm 2015.

VII. Ban quản lý chợ:

- Tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn vận động các tổ chức, cá nhân hợp đồng thu gom rác nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo vẽ mỹ quan đô thị. Sắp xếp xe vận hành thu gom rác đúng tuyến, đúng lịch không để rác tồn đọng.

- Duy trì công tác giữ gìn ANTT, sắp xếp hộ mua bán đúng nơi qui định, không để lấn lề đường tạo sự thông thoáng cho nhân dân đến mua bán.

- Nâng cao ý thức trong công tác PCCC vận động hộ tiểu thương tự trang bị thêm bình chữa cháy trong khu vực chợ, thường xuyên kiểm tra các dụng cụ PCCC nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ.

- Phối hợp cùng các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy chợ, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

VIII. Công tác cải cách hành chính:

- Quán triệt các bộ phận nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính theo đề án 30 của tỉnh và các quy định của các Bộ ngành dọc; phải đảm bảo giản tiện thủ tục, rõ ràng, đúng hẹn, thỏa mãn nhu cầu của nhân dân; lưu trữ ngăn nắp, khoa học.

- Công tác quản lý nhà ở phải thực hiện đúng quy trình ISO 9001 – 2008.

- Xây dựng quy trình xử  lý vi phạm trong hoạt động xây dựng; quy trình cấp các loại giấy phép, thẻ… của từng bộ phận có thực hiện cấp phép, thẻ…thông qua phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.

IX. Công tác khác:

Ngoài thực hiện công việc chuyên môn thuộc chức năng nghiệm vụ của phòng, các bộ phận sắp xếp thời gian hợp lý để phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn khi có yêu cầu./.

Liên kết Liên kết