Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
03/12/2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-văn hoá-

xã hội–an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm

Và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015


PHẦN I:

Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển

kinh tế-văn hoá-xã hội–an ninh quốc phòng 3 tháng đầu năm 2015

 

I/.Về kinh tế:

1/.Nông nghiệp: Tổng giá trị: 27.849.820.050đ đạt 54,11%.

 Cây lúa:

Diện tích vụ Đông Xuân 340ha, năng suất bình quân 8,5 tấn/ha lúa tươi, sản lương 2.890 tấn tăng 23 tấn so năm 2014, giá trị 13.325.903.000đ.

Câymàu dưới chân ruộng:                                                                      

      Dưa hấu: 10,5ha, năng suất 18 tấn/ha, sản lượng  189 tấn, giá trị 149.763.000đ.

Khoai môn: 1,5ha năng suất 15 tấn/ha, sản lượng 22,5 tấn, giá trị 206.528.000đ.

Ớt: 3,7ha năng suất 16,5 tấn/ha, năng suất 15 tấn/ha, sản lượng 247,5 tấn, giá trị 3.252.893.000đ.

Các loại đậu: 5,45ha năng suất 13 tấn/ha, sản lượng 70,9 tấn, giá trị 361.406.000đ.

Bắp: 3,5ha, năng suất 15 tấn/ha, sản lượng 22,5 tấn, giá trị 252.788.000đ.

Bầu: 2,45ha, năng suất 18 tấn/ha, sản lượng 44,1 tấn, giá trị 171.681.000đ.

Khổ qua: 3,9ha, năng suất 18 tấn/ha, sản lượng 70,2 tấn, giá trị 386.100.000đ.

Vườn dừa:

Chuyên canh: 132ha, 130,5 cho trái sản lượng 615,2 tấn, giá trị 1.966.794.000đ.

Ca cao xen vườn dừa: 14 ha, năng suất 6 tấn/ha, sản lượng 8,4 tấn, giá trị 36.078.000đ.

2/.Chăn nuôi: Tổng giá trị: 29.392.197.015đ đạt 60,5%.

          Heo: Tổng đàn 6.122 con. Giá trị20.089.535.400đ.

          : Tổng đàn 494 con. Giá trị 4.922.373.100đ.

          Dê: Tổng đàn 199 con. Giá trị 265.300.830đ.

 Gà: 21.882 con. Giá trị 2.762.985.435đ.

         Vịt: 19.612 con. Giá trị 1.352.002.250đ.

3/. Thuỷ sản: Tổng giá trị: 13.552.399.500đ. Đạt 66,1%

Cá rô phi: 16.500 con, giá trị 2.517.900.000đ.

Cá tra: 67.200 con, giá trị1.314.432.000đ.

Các điêu hồng: 119.750 con, giá trị 973.567.500đ

Cá giống: 49.000.000 con, giá trị 8.746.500.000đ

Công tác Phòng dịch và tiêm phòng gia súc, gia cầm:

Kết hợp Trạm Thú y huyện, thú y thị trấn, đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền tình hình xảy ra dịch, cách nhận biết và cách phòng tránh bệnh heo tai xanh cho các hộ chăn nuôi, tuyên truyền lưu động trong 06 ấp được 22 lượt. Kết hợp đội trật tự chợ phun xịt vệ sinh xác khuẩn khu vực mua bán gia cầm và các sản phẩm động vật tại chợ Vĩnh Bình và chợ Bình Hưng.

Công tác tiêm phòng: Số hộ được vãng gia 747 hộ, vật nuôi được tiêm phòng sau vãng gia: bò 166 con, heo 255 con, gà 221 con, vịt 2.530 con, chó 400 con.

Công tác điều tra chăn nuôi được 1.095 hộ trong đó: heo 3.622 con, bò 494 con, trâu 02 con, dê 199 con, gà 18.612 con, vịt 18.027 con, chim cút 02 con, bồ câu 713 con, chó 1.422 con, mèo 414 con, chim kiểng 07, thỏ 75 con, ngỗng 10 con, gà tây 106 con, chim trĩ 02 con, 14 nhà yến, nuôi heo quy mô nhỏ 02 hộ có 259 con.

Công tác tiêu độc sát trùng: Triển khai tiêu độc sát trùng đợt 1 năm 2014 đạt kết quả sau: được 632 hộ với 19 lít thuốc benkocid.

4/. Địa Chính-môi trường

Trong quý nhận và giải quyết 72/72 hồ sơ đất, gồm: 28 chuyển nhượng, 18 tặng cho, 10 thừa kế, 05 cấp đổi, 11 chuyển mục đích. Đến nay đã cập được giấy 1.129/1.217 hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 92,76 %.

5/.Xây dựng cơ bản

Giao thông nông thôn:

Thi công xong

-Đường bà Tám Lẹ khu phố 1: Dài 680, rộng 1,5m, kinh phí 276.256.538đ.

-Đường Mười Thành Khu phố 2: Dài 186m, rộng 1,5m, kinh phí 88.267.589đ

-Đường tổ 14 khu phố 4: Dài 310m, rộng 1,2m, kinh phí 97.183.761đ.

Đang thi công:

-Đường tổ 7 khu phố 5: Dài 61m, rộng 2m, kinh phí 31.030.487đ.

Thủy lợi nội đồng:

Thi công xong và nghiệm thu đưa vào sử dụng.tuyến kênh Ranh khu phố 4 khu-phố 6 với chiều dài là 1.091m; tổng kinh phí là 60.510.333 đồng

Công trình huyện đầu tư:

Đang Thi công hệ thống cống chống úng Vĩnh Bình Thạnh Nhựt : cống lộ xe be; cống bé ngân, cống chống úng khu phố 6 và cống 5 Khánh tổng kinh phí là 694 triệu đồng.

Nạo vét xong tuyến kênh Bé Ngân phần thi công bằng máy đào với tổng kinh phí đầu tư là 493 triệu đồng. Đang thi công nạo vét thủ công phần còn lại.

7/.Quỹ Tín dụng:

Huy động vốn:

-Tổng nguồn vốn              : 20.357.956.312đ.

-Nguồn vốn hoạt động      : 19.642.457.157đ.

Sử dụng vốn:

-Tổng dư nợ cho vay        : 16.602.400.000đ.

-Thu nhập                         : 796.674.362đ.

-Chi phí                            : 715.499.155đ.

Tổng số thành viên 1.906 thành viên.

8/.Sản xuất tiểu chủ công nghiệp và thương mại dịch vụ:

Tiểu chủ công nghiệp: Tổng giá trị thực hiện: 40.525.000.000đ đạt 57,05%.

Thương mại dịch vụ: Tổng giá trị thực hiện: 120.500.000.000đ.

II/. Thu ngân sách

Tổng thu: 1.585.670.614đ. Đạt 41,88%.

Vận động từ nhân dân

1/.Nhân dân đóng góp

Tổng cộng: 124.280.000đ.

2/.Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Tổng cộng: 2.450.000đ.

3/.Quỹ An ninh quốc phòng

Tổng cộng: 3.340.000đ.

Tổng chi: 1.310.000.000đ. Đạt 35%.

III/. Văn hóa – xã hội:

1/. Y Tế

Thực hiện tốt 10 tiêu chí quốc gia về Y tế khám và điều trị: 6.909 lượt người. Trong đó: y học dân tộc 2.955 người, số thang thuốc: 26.387 thang.

Tổ chức tuyên truyền, truyền thông giáo dục sức khỏe về cúm A H5N1-H1N1, quay bị, thủy đậu, vệ sinh môi trường, lao, AIDS… được 08 cuộc có 253 người dự.

Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được 178 cơ sở đạt tiêu chuẩn.

Tình hình dịch: Xảy ra 03 ca tay chân miệng không tử vong.

Công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 01 tuổi 123/126 trẻ đạt 99,7%.

Tổ chức tiêm phòng sởi Rubela được 1.344/1.355 đạt 99,6%.

2/.Giáo dục:

Các trường tổ chức thi học kỳ II.

Được huyện kiểm tra tái công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập Tiểu học, phổ cập đúng độ tuổi THCS.

Triển khai thực hiện Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 05 tuổi theo phần mềm của Bộ giáo dục.

3/.Chính sách xã hội

Tổng số phần quà tặng: 885 phần, tổng kinh phí: 201.700.000đ. Trong đó:

-Tặng quà gia đình chính sách: 23 phần, gía trị: 4.600.000đ.

-Người cao tuổi: 10 phần, giá trị: 1.500.000đ.

-Hộ nghèo: 124 phần, giá trị: 24.800.000đ.

-Hộ nghèo quà từ Trung ương: 65 phần, giá trị: 14.200.000đ.

-Hộ nghèo quà từ địa phương: 77 phần, giá trị: 10.100.000đ.

-MTTQ và các ban, ngành đoàn thể vận động quà tết gồm: Hộ nghèo, cận nghèo: 586 phần, giá trị 146.500.000đ.

UBND thị trấn tổ chức tặng 02 căn nhà tình thương và 02 căn nhà tình nghĩa: Tổng giá trị 160 triệu đồng.

4/.Văn hóa thông tin-thể dục thể thao-Đài truyền thanh:

Đảm bảo tiếp âm ba cấp. Thông báo đến các hộ nhân dân trên 06 ấp treo cờ đón xuân Ất Mùi và phòng chống tội phạm trước, trong và sau tết và các ngày lễ lớn.

Cổng chào các khu phố và trụ sở UBND đều được trang trí và lập bàn thờ tổ quốc theo đúng quy định.

5/.An toàn về điện

Tổ chức ra quân rà soát lập danh sách các tuyến đường dây điện trên địa bàn thị trấn. Tăng cường công tác tuyền truyền và xử lý vi phạm về điện trên địa bàn thị trấn theo công văn 4153/CV-UBND và công văn số 4172/CV-UBND của UBND huyện Gò Công Tây. Xảy ra 02 vụ tai nạn về điện chết 01 người và bị thương 01 người.

IV/.AN NINH-QUỐC PHÒNG:

1/.An ninh:

  An ninh chính trị: Ổn định. Đăng ký tạm trú cho 03 người nước ngoài, 77 người Việt Nam định cư tại nước ngoài về thăm gia đình. Qua nắm tình hình chưa nghi vấn gì.

Trật tự xã hội: Xảy ra 01 vụ trong án làm chết 01 người.

An toàn giao thông: Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm chết 02 người.

Công tác phong trào: Họp dân 14 cuộc có 452 lượt người dự. Nội dung thông báo hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân chủ động phòng tránh. Sinh hoạt tổ nhân dân tự quản 20 cuộc có 393 người dự: Nội dung tuyên truyền thông tin thời sự và a n ninh trật tự. Triển khai Kế hoạch tấn công tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng-Lễ 30/4-01/5 cho các ban, ngành, đoàn thể, công an thị trấn và tổ BVDP 02 cuộc có 45 người dự. Tuyên truyền 393 hộ có nguy cơ tội phạm tấn công.

Công tác xử lý đối tượng, tấn công tội phạm bảo vệ lễ, tết Đại hội Đảng: Lập hồ sơ 02 đ/t, giáo dục, cam kết 68 đ/t, 51 hộ kinh doanh có nguy cơ xảy ra cháy.

Công tác tuần tra kiểm soát: Phối hợp với Quân sự thị trấn, tổ bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra phục kích 91 uộc có 346 đ/c tham gia. Lập biên bản vi phạm hành chính 08 trường hợp, giải tán 07 tụ điểm cờ bạc, 05 nhón tụ tập, 02 tụ điểm đá gà.

Tuần tra giao thông: Kết hợp tổ An toàn gia thông tuần tra đường Nguyễn Văn Công và khu vực nội ô 25 cuộc có 81 đ/c tham gia. Kết quả nhắc nhở 22 trường hợp lấn chiếm, xử phạt hành chính 09 trường hơp.

2/.Quốc Phòng: Chấp hành nghiêm lệnh trực sẳn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ngành công an trong xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác bảo vệ các mục tiêu trọng điểm trong các ngày lễ, tết.

      Công tác tuyển quân và dân quân: Đạt 100% chỉ tiêu gồm: Tuyển quân 11 thanh niên, tuyển dân quân: 24 thanh niên

        Công tác huấn luyện: Huấn luyện dân quân đợt 1: Dân quân dự bị: 5;  bắn đạn thật 22;  cơ động: 1.

Công tác khác: Tổ chức lễ kỹ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ có 61 đ/c dự.

Công tác trực ban: Đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ huy chiến sĩ đầy đủ trong những ngày lễ, tết. Phối hợp Công an thị trấn tuần tra 26 lượt có 44 dân quân tham gia.

3/.Ban quản lý chợ:

Các tiểu thương dự trữ hàng hóa dồi dào. Số lượng người đi chợ có tăng chủ yếu vào các ngày 27, 28, 29 âm lịch, giá cả chưa có biến động lớn chỉ có mặt hàng thịt heo và các loại hoa chưng tết tăng. Qua mùng hai tết các tiểu thương buôn bán trở lại, số lượng người đi mua sắm có tăng nhưng không nhiều.

Tình hình an ninh trật tự: Sau tết sắp xếp lại trật tự và vị trí buôn bán đúng nơi quy định. Xảy ra 01 vụ đánh nhau.

Phối hợp thú y thị trấn kiểm tra và phun xịt vệ sinh khu vực chợ cá, các điểm bán gia cầm sống và sản phẩm từ động vật 03 lần/tuần. Đảm bảo thu gôm rác đúng lịch, không để rác tồn đọng.

Công tác phòng cháy và chữa cháy: Công tác Phòng cháy chữa cháy: Kiểm tra 15 hộ kinh doanh trên hành lang lối thoát hiểm, nhắc nhở 06 hộ lấn chiếm. Kiểm tra 54 kiot không có hộ vi phạm việc đốt nhan thờ cúng và hệ thống đường điện đảm bảo.

4/.Kết quả thực hiện cơ chế “Một cửa” của UBND thị trấn:

Tổ chức tiếp nhận 2.036 hồ sơ, đã trả kết quả đúng thời gian quy định 2.036 hồ sơ.

Hộ tịch: Nhận 338 hồ sơ, đã giải quyết 338 hồ sơ, giải quyết dứt điểm 100%, trong đó: Khai sinh 217, khai tử 63, kết hôn 69.

Chứng thực: Nhận 1.853 hồ sơ, đã trả kết quả 1.853 hồ sơ.

  Trên đây là kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội–an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm cuả UBND thị trấn Vĩnh Bình./.

PHẦN II:

Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015

I/.MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ–XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM NĂM 2015:

Căn cứ chỉ tiêu UBND huyện Gò Công Tây, Nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết HĐND TT Vĩnh Bình

Căn cứ mục tiêu tổng quát và thực trạng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và ANQP, UBND thị trấn đề ra dự thảo hoạt động quí II và những tháng còn lại năm 2015 cần tập trung thực hiện các công tác trọng tâm đạt cả năm như sau:

  1. Sản lượng lương thực đạt 5.700 tấn.
  2. Giá trị sản lượng TTCN và TMDV đạt trên 220 tỷ đồng.
  3. Tổng thu ngân sách 3,786 tỷ.
  4. Tổng chi ngân sách  3,6721 tỷ.
  5. Ổn định tốt nguồn vốn tín dụng 24 tỷ đồng
  6. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 95%.
  7. Phấn đấu tái công nhân ấp văn hóa; hạ tỷ lệ tăng dân số 1,01%.
  8. Giảm 20 hộ nghèo.
  9. Giáo dục 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, tốt nghiệp Tiểu học và trung học cơ sở. Giữ vững PCGD trung học cơ sở.

10. Công tác tuyển quân, huấn luyện và xây dựng lực lượng đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Phấn đấu giữ vững  đơn vị vững mạnh về quốc phòng.

11. Đảm bảo tình hình ANCT, TTATXH và ATGT. Giữ vững đơn vị an toàn về ANTT.

12. Thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ ở cơ sở.

II/.NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1/.Nông nghiệp:

Phát triển nông nghiệp toàn diện, thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp phấn đấu đạt 5.700 tấn lương thực chất lượng cao. Ổn định và phát triển đàn gia súc, gia cầm; nuôi, ươm cá giống và khai thác thủy sản để đạt tổng giá trị ngành chăn nuôi trên 48,618 tỉ đồng.

Giải pháp chủ yếu như sau:

Tập trung chuẩn bị tốt cho vụ lúa Hè Thu 2015 và các vụ tiếp theo, chú trọng công tác dự tính, dự báo, mở nhiều lớp tập huấn phòng trị dịch hại cây trồng vật nuôi, tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến nông–khuyến ngư; nhân rộng các mô hình trình diễn sản xuất, chăn nuôi có hiệu qủa. Thường xuyên theo dõi giám sát tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thực hiện tốt công tác tiêm phòng; với phương châm vừa quản lý dịch bệnh vừa phát triển đàn gia súc, gia cầm.

Bảo vệ tốt hệ thống thủy lợi nội đồng, khai thông dòng chảy, chướng ngại vật dưới lòng kênh đảm bảo tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất.

Phối hợp cùng các ngành chức năng cấp trên triển khai thực hiện có hiệu quả các ứng dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. Phát triển mạnh đàn gia súc cả về số lượng và chất lượng đủ đáp ứng nhu cầu cung ứng cho thị trường, tăng cường công tác tuyên truyền, vệ sinh phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi.

Tiếp tục khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích nuôi, ươm cá giống, tiếp tục khai thác thủy sản nội địa đạt giá trị sản lượng theo chỉ tiêu kế hoạch.

2/.Công nghiệp:

Phấn đấu giá trị sản xuất CN–TTCN đạt 71,050 tỉ đồng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp phát triển mở rộng ngành nghề, quy mô sản xuất.

Giải pháp: Ổn định thuế, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện cho nhân dân tham quan học tập tiếp cận về mặt kỹ thuật và quy trình sản xuất chế biến.

3/.Thương mại dịch vụ:

Phấn đấu đạt tổng giá trị thương mại dịch vụ 130 tỉ đồng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh hoạt động ổn định, vận động nhân dân mở rộng vị trí kinh doanh trên địa bàn.

Giải pháp thực hiện: Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, sắp xếp ổn định trật tự ngành, hàng kinh doanh buôn bán; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; theo dõi tình hình qui mô hoạt động kinh doanh của nhân dân để điều chỉnh kịp thời, phù hợp với chính sách thuế.

4/.Xây dựng cơ bản:

Tổ chức nghiệm thu các công trình GTNT đã thi công xong và tiếp tục thi công tuyến đường còn lại.

Trong quá trình tổ chức thực hiện phải tổ chức họp dân công khai và huy động mức đóng góp của nhân dân. Sau khi công trình hoàn thành tổ chức nghiệm thu, quyết toán đưa vào sử dụng phải công bố kinh phí thực hiện cho dân biết.

5/.Tài chính–Tín dụng:

Tài chính:

Phấn đấu thu ngân sách cả năm đạt 3,786 tỷ . Thực hiện tiết kiệm ngân sách đạt tỷ lệ 3%. Đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, chi hoạt động của đơn vị.

Giải pháp thực hiện: Thực hiện đúng theo luật định, quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, khai thác triệt để mọi nguồn thu tại địa phương không để nợ nhiều tháng liên tục, bố trí cơ cấu thu chi hợp lý, đúng định mức, đúng chế độ, tiết kiệm, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tài chính.

Tập trung thu các khoản nợ và thuế phi nông nghiệp trong quí II/2015

Tín dụng:

Ổn định tốt nguồn vốn hoạt động quỹ tín dụng và tiếp tục phát triển thành viên mới. Điều chỉnh lãi suất tiền gửi, tiền vay phù hợp theo từng thời điểm, kết hợp ban ngành đoàn thể thu hồi nợ quá hạn. Kiểm tra nguồn vốn vay để sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao. Ổn định tốt nguồn vốn hoạt động và tiếp tục phát triển thành viên mới.

Giải pháp thực hiện: Kết hợp ban ngành đoàn thể thu hồi nợ quá hạn. Kiểm tra nguồn vốn vay để sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao; Điều chỉnh lãi suất tiền gửi, tiền vay phù hợp theo từng thời điểm.

6/.Địa chính-Xây dựng-Môi trường:

Giải quyết nhanh các hồ sơ đất đai, xác minh và giải quyết nhanh các trường hợp khiếu nại, tranh chấp đất đai đúng thời gian qui định. Cấp giấy đạt 95% hộ nhân dân; xử lý triệt để hộ sử dụng đất sai mục đích theo Nghị định 181, 182 của Chính phủ; tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm nhằm ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất không xin phép, sử dụng đất sai quy hoạch, tình trạng lấn chiếm đất công.

Phối hợp các ngành chức năng của huyện thường xuyên kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, vật kiến trúc khác trên địa bàn.

Kiểm tra, xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực chợ, khu dân cư tập trung, kênh rạch; phối hợp tốt với các đơn vị chức năng của huyện có kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt;

Giải pháp thực hiện: Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về luật xây dựng, thực hiện hoàn chỉnh các quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kết hợp các ngành chức năng xác minh giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tranh chấp trong nhân dân. Thường xuyên vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

7/.Giáo dục:

Nâng cao chất lượng dạy và học tập theo chương trình của Bộ Giáo dục, thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tập trung duy trì sĩ số học sinh. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng qui định cho các kỳ thi trong năm. Tiếp tục nâng các chuẩn phổ cập giáo dục và giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập THCS,  nâng cao chất lượng giáo dục các trường tiểu học. Vận động tạo quỹ khuyến học; thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của Hội trong năm 2015.

8/.Y tế:

Thực hiện tốt công tác phòng chống các loại bệnh (nhất là dịch sốt xuất huyết, tay chân  miệng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm) nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Phấn đấu, củng cố, duy trì đạt 10 tiêu chí quốc gia về y tế cơ sở. Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ, theo dõi chăm sóc trẻ khuyết tật, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ trẻ suy dinh dưỡng.

9/.Dân số–Kế hoạch hóa gia đình:

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu vận động thực hiện các biện pháp tránh thai. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em; tiếp tục vận động gây quỹ bảo trợ trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng

10/.Văn hóa thông tin–TDTT:

Củng cố nâng chất các tiêu chí ấp văn hóa gia đình văn hóa, tổ chức thực hiện các bước xây dựng thị trấn Văn minh đô thị, tập trung nâng các chuẩn đạt cận chuẩn và chưa đạt chuẩn nhằm đảm bảo đạt khi huyện có Nghị quyết ra mắt. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh; kiểm tra việc chấp hành qui định nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh giải khát cho thuê băng hình. Tổ chức các giải TDTT giữa các ấp nhân các ngày lễ lớn trong năm nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân. Tiến hành thực hiện đặt tên đường nội ô thị trấn.

11/.Lao động–thương binh xã hội:

Giải quyết tốt chế độ cho đối tượng chính sách. Thực hiện chính sách giải quyết việc làm bằng nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, vốn ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn ưu đãi, nhằm tạo điều kiện giải quyết việc làm tăng thu nhập hộ gia đình giúp hộ thoát nghèo 20 hộ và vận động quả tết cho các hộ nghèo, cận nghèo 2015. Thực hiện bình xét đối tượng chính sách theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về nhà ở đảm bảo đúng đối tượng.

12/.Quốc phòng:

Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực sẳn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp tuần tra bảo vệ địa bàn trọng điểm. Thực hiện tốt kế hoạch phòng thủ, kế hoạch tác chiến trị an, triều cường, lụt bão. Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng. Phấn đấu giữ vững danh hiệu là đơn vị vững mạnh về quốc phòng toàn diện.

13/.An Ninh:

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại của địch, giữ vững ANCT- TTXH trên địa bàn. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Thực hiện giữ gìn tốt trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Duy trì đảm bảo giữ vững danh hiệu đơn vị an toàn về ANTT.

14/.Tư pháp:

Triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân và nhận giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân. Giải quyết tốt hộ tịch, hộ khẩu cho nhân dân đúng theo quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật rộng rãi trong cán bộ và nhân dân.

15/.Công tác quy chế dân chủ:

Triển khai thực hiện quy chế dân chủ. Tổ chức tốt lịch tiếp dân hàng tuần; tăng cường chức năng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, tổ thanh tra nhân dân trong việc giám sát kiến nghị của nhân dân.

16/.Hoạt động của chính quyền:

Tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo Nghị định 92/CP của Chính Phủ, làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức theo trình độ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện tốt cải cách hành chính, trước hết là nâng cao năng lực hoạt động của bộ phận cán bộ làm công tác chuyên môn. Đảm bảo giờ giấc hành chính công đúng theo qui định. Thực hiện giải quyết các loại hồ sơ đúng theo nội dung trình tự các thủ tục.

Tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đảng, HĐND và kế hoạch phát triển kinh tế–xã hội. Công khai hóa việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở địa phương trong năm, tình hình thu, chi ngân sách năm 2015 và các vấn đề có liên quan, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo niềm tin và sự gắn bó giữa nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Trên đây là phương hướng hoạt động KT-VH-XH-ANQP 6 tháng cuối năm 2015 của UBND thị trấn Vĩnh Bình./.

 

Tin liên quan

Liên kết Liên kết