Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
03/12/2018

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2015

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

    Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ  xã, Nghị quyết của HĐND xã và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chuyên đề thi đua của UBND huyện giao cho địa phương trong năm 2014.

     Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong 6 tháng đầu năm 2014, xã Thạnh Trị đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015:

I. VỀ KINH TẾ:

1. Sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản:

a) Trồng trọt:

- Cây lúa: Thực hiện 1.930 ha, đạt 67% kế hoạch, riêng vụ Đông Xuân 2014- 2015 là 965 ha, năng suất bình quân đạt 7,5 tấn, sản lượng 7.237,5 tấn, đạt 107,14 % kế hoạch ( tăng 215 tấn so với cùng kỳ năm 2014).

- Màu thực phẩm:  Luân canh với diện tích 56 ha, đạt 68 % kế hoạch, tập trung nhiều ở các ấp Thạnh Hưng, Thạnh Yên, Thạnh Phú và Thạnh Hòa Đông. Sản lượng thu hoạch 7.080 tấn, trong đó, dưa hấu: 36 ha (sản lượng 950 tấn), rau đậu các loại: 20 ha (sản lượng 6.130 tấn). 

b) Kinh tế vườn:  

    Toàn xã có 291 ha cây lâu năm, trong đó diện tích cây dừa 260 ha, sản lượng thu hoạch 4.290 tấn, đạt 60,85 % kế hoạch. Các loại cây ăn trái 31,8 ha, sản lượng thu hoạch 163,6 tấn, đạt 65,44%  kế hoạch.

* Giá trị sản xuất ngành trồng trọt trong 6 tháng đầu năm 2015 là 20.518 /35.286 triệu đồng, đạt 58,15 % % kế hoạch (tăng 2,15% so với cùng kỳ 2014)

c) Chăn nuôi: 

    Theo kết quả điều tra toàn xã hiện có 3.510 con heo, (giảm 455 con so với cùng kỳ năm 2014); 1.234 con bò (tăng 185 con so với năm 2014); 52.000 con gia cầm, (tăng 2.000 con so với năm 2014). Về tiêu độc sát trùng chuồng trại đã phun xịt 26 lít thuốc trên diện tích chuồng trại: 49.950 m2/1.338 hộ chăn nuôi; tiêm phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được tập trung thực hiện đầy đủ và đồng bộ các biện pháp nên đã khống chế được các loại dịch bệnh. Ngành Thú y đã tổ chức tiêm phòng 3.098 con heo, 900 con bò, 42.240 con gia cầm. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm  là 10.433/15.298 triệu đồng, đạt 68,23 % kế hoạch ( tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014).

d) Nuôi và khai thác thủy sản:   

    Diện tích nuôi cá nước ngọt theo mô hình lúa– cá: 12 ha; nuôi trong ao đìa: 58 ha; đánh bắt ngoài tự nhiên là 32 tấn. Ngoài ra, có 12 hộ ươm cá giống với diện tích mặt nước là: 12 ha. Tổng sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản trong 6 tháng đầu năm là 250,5 tấn, giá trị 3.225/4.460 triệu đồng, đạt 72,31% chỉ tiêu huyện giao.

e) Các hoạt động phục vụ sản xuất:

    Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật thông qua các buổi tập huấn, hội thảo về bảo vệ thực vật, khuyến nôngkhuyến ngư được tập trung cao; nhờ làm tốt công tác điều tra, xác định đúng đối tượng dịch hại và hướng dẫn nông dân ứng dụng tốt các biện pháp phòng trị từ đó làm giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Đã tổ chức 08 cuộc tập huấn, hội thảo về các biện pháp, kỹ thuật canh tác lúa, màu, phòng trị dịch hại, chăn nuôi, với 490 lượt người tham dự.

      Tình hình sản xuất nông - ngư nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 trong điều kiện thời tiết khí hậu tương đối thuận lợi; công tác chỉ đạo sản xuất được triển khai một cách đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ; các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiếp tục được triển khai như: chương trình "3 giảm 3 tăng", "1 phải 5 giảm", "áp dụng công nghệ sinh thái để quản lý rầy nâu và bệnh virus trên lúa", sử dụng giống xác nhận, xuống giống tập trung đồng loạt né rầy, chương trình “Cùng nông dân ra đồng”, cơ giới hóa trong sản xuất lúa và sau thu hoạch, đặc biệt là duy trì và phát huy hiệu quả các tổ hợp tác bơm nước… được nông dân tiếp thu và áp dụng vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất, sản lượng, chất lượng, giảm chi phí và giá thành sản phẩm. Các chính sách hỗ trợ nông dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ đất trồng lúa, trồng màu... đã giúp nông dân ổn định sản xuất. Các công trình thủy lợi được đầu tư phát huy tác dụng đảm bảo đủ nước cung cấp cho sản xuất và dân sinh, đem lại hiệu quả thiết thực.

    Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như: Tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn, giá cả vật tư nông nghiệp luôn biến động tăng nên chi phí giá thành cao; giá lúa giảm khi thu hoạch nên nông dân lãi không nhiềuVụ Hè thu 2015 nắng nóng kéo dài nên một số diện tích sạ trước bị chết phải sạ lại.

2. Phát triển hạ tầng nông thôn:

a) Giao thông nông thôn:

    Kế hoạch xây dựng công trình GTNT của xã năm 2015 tổng cộng 08 công trình. Đến nay, có 06 công trình đã và đang thi công bao gồm: đường Tây Kênh Rạch Lớn, đường Bắc Kênh Tham Thu (Đoạn II), đường Tây Xóm Sóc; đường Tổ số 5 ấp Thạnh Bình đã thi công và nghiệm thu xong; đường Kênh số 2 ấp Thạnh Hoà Đông đang nâng cấp nền hạ. Các tuyến còn lại là đường Xóm Sóc (nối dài); Đường Bờ đai- ấp Thạnh An; Đường tổ số 6- ấp Thạnh Hoà Tây dự kiến thi công cuối tháng 5/2015. Tổng vốn đầu tư theo dự toán là 2.432 triệu đồng, trong đó: Vốn chương trình mục tiêu nông thôn mới 1.500 triệu đồng, vốn phân cấp 250 triệu đồng, vốn cộng đồng 682 triệu đồng. Huy động vốn nhân dân đóng góp đến nay được 476,175 triệu đồng/ 563,549 triệu đồng, đạt 84,50% so kế hoạch.

b) Thủy lợi:

    Bằng nguồn vốn thủy lợi phí và vốn cộng đồng đã thi công 02công trình thủy lợi, tổng chiều dài 1.121 m, khối lượng 2.763 m3, tổng vốn 76 triệu đồng. Trong đó có 02 tuyến kênh theo kế hoạch nạo vét của huyện gồm kênh N81 (Thạnh Phú) và kênh Xóm (Thạnh Hiệp) đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác vận hành, đảm bảo đủ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Tiến hành giải toả chướng ngại vật lòng kênh và trục vớt lục bình các tuyến kênh cấp 2 và kênh cấp 3 trên 11 tuyến kênh nhằm khai thông dòng chảy, phục vụ tốt cho sản xuất vụ Đông Xuân 2014- 2015.

c) Đầu tư, cải tạo lưới điện nông thôn:

-  Điện: Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ hành lan an toàn lưới điện và sử dụng tiết kiệm điện. Trong 6 tháng qua, đã lắp đặt mới 96 điện kế chính, tỷ lệ hộ có điện kế chính là 97,40%. Hiện toàn xã có 2.704 hộ sử dụng điện, tỷ lệ đạt 100%.

d) Nước sinh hoạt nông thôn:

    Tổng số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ các nhà máy nước và các nguồn khác có xử lý là 2.592 hộ, chiếm tỷ lệ 96,50 % tổng số hộ trên toàn xã, những hộ còn lại do sống không tập trung nên chủ yếu là sử dụng nước mưa và qua ao, hồ lắng lọc. Về tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, toàn xã hiện có 10.153/10.742 người sử dụng chiếm tỷ lệ 95,04 %.

3. Xây dựng nông thôn mới:

    Thực hiện theo sự thống nhất của Ban chỉ đạo huyện, xã Thạnh Trị đến năm 2019 hoàn thành các tiêu chí và ra mắt xã xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo xã đã đề ra lộ trình cụ thể từ nay đến năm 2018. Trong đó: Năm 2015 tập trung thực hiện hoàn thành 04 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 1 (Quy  hoạch và thực hiện quy hoạch); tiêu chí 5: (Trường học); tiêu chí 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên); tiêu chí 13 (Hình thực tổ chức  sản xuất).

    Hiện UBND xã đã triển khai và lập kế hoạch thực hiện từng tiêu chí, cụ thể: Đối với tiêu chí 1: Đang đề xuất các ngành của huyện tiến hành cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng ( gồm các đường giao thông, các kênh cấp 2, cấp 3; các trường, trạm y tế, sân vận động, trung tâm văn hoá và trụ sở 08 ấp); tiêu chí 5: Xúc tiến lập hồ sơ chuyển diện tích đất từ chợ Thạnh An và trụ sở ấp Thạnh Hoà Tây cho trường THTT2; vận động hộ dân chuyển nhượng đất để xây 4 phòng học ở Trường Mầm non Thạnh Trị 1; tiêu chí 12: Đã mở 01 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, đang tranh thủ các ngành huyện mở 01 lớp còn lại; từng bước chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp và giới thiệu việc làm cho lao động qua đào tạo; tiêu chí 13: Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật; củng cố tổ bơm nước; tạo điều kiện để  HTX rau an toàn Thạnh Hưng và các cơ sở thuộc ngành nghề tiểu thủ công phát triển và hoạt động có hiệu quả.

- Về xây dựng xã Văn hóa nông thôn mới: Xã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng xã Văn hóa nông thôn mới; tranh thủ sự hỗ trợ của UBND huyện và các ngành chức năng, phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chuẩn và tiêu chí để ra mắt xã Văn hóa nông thôn mới vào đầu năm 2016.

4. Phát triển kinh tế hợp tác:

    Đầu năm 2015 đến nay, Hợp tác xã Rau an toàn Thạnh Hưng tiếp tục hoàn thiện và đi vào hoạt động, tuy nhiên doanh số đạt không cao, chỉ ở mức 40 triệu đồng. Các mô hình hợp tác đơn giản như hợp đồng bơm nước ở 4 ấp gồm: Thạnh Bình, Thạnh An, Thạnh Hòa Đông và Thạnh Hòa Tây được duy trì và phát huy hiệu quả, khắc phục được tình trạng lúa đỗ ngã do ngập úng, năng suất tăng trên 25 %, từ đó thu nhập của nông dân được nâng  lên.

    Tuy nhiên, kinh tế tập thể hiện nay vẫn còn rất ít và không đa dạng, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của sản xuất và xã hội;  hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã  hiện có chưa cao…làm hạn chế sự phát triển mô hình kinh tế tập thể.

5. Địa chính và môi trường

a) Về địa chính:

    Đã tiếp nhận và giải quyết 103 hồ sơ liên thông trên lĩnh vực đất đai, trong đó: chuyển nhượng: 28; cấp đổi: 25; tặng cho: 26; chuyển mục đích sử dụng đất: 03; chuyển đổi cơ cấu cây trồng: 06; cấp chủ quyền nhà: 05 hồ sơ; thừa kế: 09; hoán đổi đất: 01 hồ sơ. Về quản lý đất đai, phát hiện 03 trường hợp tự ý lên nền trái phép ở  các ấp Thạnh Bình, Thạnh Hòa Tây và Thạnh Phú với diện tích 7.553,7 m2. Hiện đã  báo về Phòng Tài nguyên và Môi trường  huyện để phối hợp xử lý.

b) Môi trường: 

    Thường xuyên kiểm tra việc thu, gom rác ở các chợ, khu dân cư; làm việc cho cam kết không bơm xả nước thải từ ao nuôi cá ra kênh gây ô nhiểm nguồn nước 01 trường hợp ở ấp Thạnh Yên. Tuy nhiên công tác kiểm tra, xử lý việc vi phạm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi còn nhiều hạn chế, tình trạng hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường vẫn còn khá phổ biến ở rải rác các ấp.

    Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường; việc quản lý, sử dụng đất đai đúng theo quy hoạch và quy định của pháp luật. Tình trạng gây ô nhiễm môi trường được hạn chế, ý thức bảo vệ môi trường của người dân từng bước được nâng lên. Các giao dịch của người dân trên lĩnh vực đất đai được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ bản đảm bảo thời gian theo quy định góp phần cải cách một bước các thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai có chuyển biến tích cực, các thủ tục hành chính không cần thiết được bãi bỏ, tuy nhiên cũng còn một số hồ sơ giải quyết chậm so thời gian quy định.

6. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

    Sản xuất công nghiệp có phát triển nhưng không nhiều, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều thuộc qui mô vừa và nhỏ; việc kêu gọi và thu hút đầu tư nhờ sự hỗ trợ của huyện có hiệu quả tích cực bước đầu. Các cơ sở, máy móc hiện có phần lớn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn gồm: 10 nhà máy xay xát, 05 cơ sở gò hàn, 47 máy cày các loại, 14 máy gặt đặp liên hợp, 05 máy phóng lúa…Về ngành nghề tiểu thủ công, toàn xã có 05 cơ sở mộc gia dụng, 17 cơ sở may gia công và trên 150 hộ gia công hàng tiểu thủ công như đan lát, lục bình, đan vợt, làm nhang… giúp người lao động tận dụng thời gian nhàn rỗi góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình.

    Về giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 1.898/ 2.800 triệu đồng, đạt 67,79% chỉ tiêu huyện giao (tăng hơn cùng kỳ năm 2014 1.89%.  

7. Thương mại, dịch vụ:

- Thương mại:

    Hoạt động thương mại có bước phát triển khá, việc mua bán ở các chợ đặc biệt là chợ Thạnh Yên có tăng lên, hàng hoá ngày càng phong phú và đa dạng phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và đời sống của nhân dân. Toàn xã hiện có 04 doanh nghiệp tư nhân; 05 điểm bán vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu; 03 điểm bán vật liệu xây dựng, 31 điểm bán tạp hoá, 39 quán giải khát, ăn uống…

- Bưu chính, viễn thông: công tác thông tin liên lạc có đảm bảo, chuyển phát thư, báo kịp thời, đúng lịch trình. Về điểm bưu điện văn hoá xã hiện nay tạm ngưng do hoạt động không hiệu quả.

8. Thu- chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách từ nguồn kinh tế địa phương đến nay được 410,942 triệu đồng/980 triệu đồng, đạt tỷ lệ 41,93 % chỉ tiêu huyện giao cả năm  (giảm  06,50% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân thu đạt thấp do hạn chế đối tượng thu ở 2 nguồn lệ phí trước bạ (đạt tỷ lệ 19,90%) và thu nhập cá nhân (đạt tỷ lệ 38,53%).

- Tổng chi ngân sách nhà nước là 1.664,369 triệu đồng, đạt 47% so dự toán huyện giao ( giảm 1% so cùng kỳ năm 2014). Công tác chi ngân sách được thực hiện tốt theo quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo cho hoạt động của các ngành được kịp thời và chủ động được nguồn ngân sách.

9. Đầu tư xây dựng cơ bản:

     Triển khai và thực hiện 10 công trình, bao gồm 08 công trình GTNT và 02 công trình lợi. Tổng kinh phí dự toán là 2.508 triệu đồng, trong đó vốn xây dựng nông thôn mới: 1.500 triệu đồng, vốn phân cấp: 300 triệu đồng và vốn cộng đồng 708 triệu đồng. Tiến độ thực hiện đến nay như sau:

- Về GTNT có 06/08 công trình đã và đang thi công bao gồm: đường Tây Kênh Lớn, đường Bắc Kênh Tham Thu (Đoạn II), đường Tây Xóm Sóc; đường Tổ số 5 ấp Thạnh Bình đã thi công và nghiệm thu xong và đường Kênh số 2 ấp Thạnh Hoà Đông đang nâng cấp nền hạ. Các tuyến còn lại là đường Xóm Sóc (nối dài); Đường Bờ đai- ấp Thạnh An; Đường tổ số 6- ấp Thạnh Hoà Tây dự kiến thi công cuối tháng 5/2015.

- Về công trình thuỷ lợi: có 02/02 công trình gồm kênh N81 (Thạnh Phú) và kênh Xóm (Thạnh Hiệp) đã thi công, nghiệm thu xong và đưa vào sử dụng.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:         

1. Giáo dục -  Đào tạo:

    Sự nghiệp Giáo dục tiếp tục ổn định và phát triển về quy mô; chất lượng giáo dục các bậc học được giữ vững và ngày càng nâng cao; thực hiện tốt việc đổi mới giảng dạy, kiểm tra đánh giá chất lượng. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư bổ sung theo hướng đạt chuẩn quốc gia.

    Kết quả chất lượng giáo dục qua tổng kết năm học 2015- 2020: bậc Tiểu học có 818/ 822 em học sinh lên lớp thẳng, tỷ lệ 99,51%; tốt nghiệp trung học cơ sở 177/178 học sinh, đạt 99,43%.

    Năm học 2014- 2015: huy động vào mầm non 11 lớp, 308/308 học sinh, đạt 100,00% chỉ tiêu (trong đó: trẻ 5 tuổi 145/145 trẻ trong độ tuổi, đạt 100%); Tiểu học: 27 lớp, 822/822 học sinh, đạt 100%; Trung học cơ sở: 21lớp, 842/865 học sinh, đạt 97,34 %.

    Về cơ sở vật chất, các trường đã đầu tư sửa chữa một số trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học tổng cộng 24 triệu đồng.

2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân:

    Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tình hình phòng chống dịch bệnh được theo dõi và giám sát thường xuyên nên không xảy ra dịch; tập trung tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, quai bị, tay chân miệng, sởi, thủy đậu… Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, quan tâm đối tượng bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo, đối tư­ợng chính sách xã hội, cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong 6 tháng đầu năm, có 3499. lượt người đến khám và điều trị; phát hiện điều trị bệnh tay chân miệng 01/5 cas (giảm 04 cas so cùng kỳ năm 2014)thủy đậu 02/14 cas (giảm 12 cas so với cùng kỳ năm 2014); bệnh sốt xuất huyết không xảy ra. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT hiện nay là 3.458 thẻ, đạt 70,01%.

    Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường luôn được chú trọng, tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho 7/63 cơ sở chế biến kinh doanh ăn uống giải khát trên địa bàn, kết quả đạt vệ sinh. Ngoài ra đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2015).

3. Dân số, kế hoạch hóa gia đình:

  Thực hiện tốt công tác truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa gia đình Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức truyền thông được 11  cuộc với  206 người tham dự;

  Kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai: Đình sản 01/01, đạt 100% kế hoạch; vòng: 14/71, đạt 19,71% kế hoạch; thuốc cấy: 0/đạt 0,00%; thuốc tiêm35/35, đạt 100% kế hoạch; thuốc uống: 403/465, đạt 86,66% kế hoạch; bao cao su: 251/223, đạt 112,56% kế hoạch.

4. Công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao:

     Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hoạt động văn hoá được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, sôi nổi với nội dung phong phú đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, gắn liền với những ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước.

    Đầu năm 2015, thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC” đã tổ chức vận động nhân dân đăng ký thực hiện “nếp sống văn minh – gia đình văn hoá” có 2.604 hộ đăng ký, đạt 100%; phối hợp Phòng VHTT-TDTT huyện tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “cơ sở thờ tự văn hoá” Đình Vĩnh Thạnh- ấp Thạnh Yên; tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các nội dung liên quan về ANTT, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm và chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các hoạt động đón Tết nguyên đán Ất Mùi 2015; dự thi cổng chào “Mừng Đảng - mừng Xuân”; tổ chức và tham gia thi đấu … giải thể thao trong và ngoài xã.

5. Lao động, Chính sách xã hội và giải quyết việc làm:

- Chính sách người có công: Thực hiện chế độ kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tổ chức bàn giao 02 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách và họp mặt gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, có 125/134 gia đình tham dự. Tổ chức việc cấp quà tết cho các đối tượng có điều kiện ăn Tết, bao gồm: đối tượng chính sách tổng cộng 135 người, số tiền là 40.200.000 đồng.

- Công tác giảm nghèo: Đầu năm toàn  có 115 hộ nghèo (chiếm 4,22%); hộ cận nghèo mức 188 hộ (chiếm 3,23%), hộ cận nghèo mức 229 h(chiếm 1,07%). Hiện đang tập trung thực hiện các chính sách giảm nghèo như: cho vay vốn giải quyết việc làm, hướng dẫn mô hình sản xuất, hỗ trợ nhà ở, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo ở, chi trợ cấp ưu đãi học sinh theo Nghị định 49/NĐ-CP của Chính phủ; đặc biệt giải quyết cho 19 hộ nghèo mượn đất để sản xuất với tổng diện tích là 24.794,93 m2.   

Bảo trợ xã hội: Lập danh sách mua và phát thẻ Bảo hiểm y tế cho 355 đối tượng Bảo trợ xã hội và Người cao tuổi hưởng trợ cấp theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP và 67/NĐ-CP của Chính Phủ; đề nghị giải quyết mai táng phí cho 10 đối tượng với số tiền 30 triệu đồng. Tổ chức chi trả trợ cấp hàng tháng kịp thời đúng đối tượng cho các đối tượng Bảo trợ xã hội và Người cao tuổi. Hiện nay, toàn xã có 354 đối tượng BTXH, trong đó người cao tuổi: 196 người và người khuyết tật là 157 người.

-  Về lao động, việc làm: Phối hợp phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân 645 hồ sơ, tổng vốn 7.300 triệu đồng; tạo điều kiện cho 235 lao động tìm việc làm ở các khu công nghiệp trong, ngoài tỉnh. Phối hợp với trung tâm dạy nghề và Trung tâm tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề mở 01/02 lớp dạy nghề ngắn hạn có 35 học viên.

- Công tác trẻ em: cấp 87 thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; lập hồ sơ cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏivượt khó nhận học bổng là 01 em.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Quốc phòng:

  Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các quy định về sẵn sàng chiến đấu, tuần tra mật phục, giữ vững các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với Công an xã triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Tết dương lịch 2015, Tết nguyên đán Ất Mùi 2015; lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015) và Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 thực hiện đảm bảo đúng quy trình; kết quả: giao 09/08 tân binh, đạt 112,5% chỉ tiêu. Tổ chức đón tiếp 18 quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ trở về địa phương. Xây dựng mới lực lượng dân quân gồm 26 đồng chí. Tổ chức triển khai xây dựng xã vững mạnh toàn diện về quân sự, quốc phòng địa phương năm 2015.

    Công tác huấn luyện cho các đối tượng đến nay được 51/81 người, đạt 62,96% chỉ tiêu, trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh: 0/15; tập huấn cán bộ quân sự: 02/02 người và huấn luyện dân quân tự vệ: 49/64 người.

2. An ninh chính trị - Trật tự xã hội:

a) An ninh chính trị:

  Đầu năm đến nay có 06 người nước ngoài và 03 người Việt Nam định cư nước ngoài về thăm thân nhân, du lịch. Ngành Công an triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ an ninh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan để quản lý, giám sát nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, giáo dục, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động của các đối tượng; qua giám sát không xảy ra vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn.

b) Trật tự xã hội:

- Phạm pháp hình sự không xảy ra (cùng kỳ năm 2014 là 02 vụ)Trật tự xã hội xảy ra: 05 vụ, đã lập hồ sơ xử lý 09 tên, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11,5 triệu đồng.

- Trộm cấp:  xảy ra: 01 vụ, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 01 tên, tài sản thu hồi tổng giá trị 01 triệu đồng

- Tệ nạn xã hội: phát hiện 01 tụ điểm cờ bạc; giải tán 03 tụ điểm đá gà;  xử lý 04 đối tượng.

  - Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 01 vụ (tăng 01vụ); va chạm giao thông xảy ra 05 vụ (không tăng, không giảm) so với cùng kỳ năm 2014, số người chết 01 người (tăng 01 người), số người bị thương 10 người (giảm 03 người).

    Trong 6 tháng qua  đã tập trung thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an ninh quốc gia; thường xuyên tổ chức các cao điểm tấn công tội phạm, nên tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự xã hội được giữ vững; tai nạn, va chạm giao thông giảm hơn năm trước về số vụ và mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, do ý thức cảnh giác của nhân dân trong việc phòng, chống tội phạm còn hạn chế; bọn tội phạm lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác để đột nhập vào nhà trộm tài sản. Việc chấp hành pháp luật ở một bộ phận thanh thiếu niên chưa cao, thường tụ tập thành nhóm, tổ chức đánh nhau nên tình hình trật tự - xã hội vẫn còn xảy ra tương đối phức tạp.

IV. HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP- HÒA GIẢI:

Thực hiện tốt công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch, trong 6 tháng tổ chức được 204 cuộc, có 6.901 lượt người tham dự.

- Công tác thẩm định văn bản ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng được nâng cao; việc thẩm định đúng theo thời gian quy định, bám sát nội dung theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

- Công tác hoà giải cơ sở: Đã tiếp nhận 16 đơn, tổ chức hoà giải 13 đơn, trả lời đơn 03 đơn. Hoà giải thành 09/13 vụ việc (đạt tỷ lệ 69,20%); không thành và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 04 vụ việc.

- Về hỗ trợ thi hành án:  Đã hỗ trợ thi hành tổng cộng 82 án; thi hành xong 16 án, đạt 19,50%; chưa có điều kiện thi hành 66 án.

V. NỘI VỤ - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Nội vụ:

- Công tác tổ chức cán bộ: Đưa đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch gồm 02 chuyên trách, 01 đ/c không chuyên trách; lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lương, nâng phụ cấp vượt khung đợt 1/2015 cho 05 cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn.

- Xây dựng chính quyền cơ sở: Theo kết quả sắp xếp sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020 xã có 08 sự thay đổi về chức danh. Hiện xã đang chuẩn bị kỳ họp để bầu chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch và thành viên UBND; không bố trí 01 cán bộ và đề nghị bầu bổ sung 02 cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể.  

- Công tác Thi đua – Khen thưởng: 

    Ngay đầu năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua, triển khai và phát động thi đua trong cán bộ các khối, ngành, đoàn thể đăng ký các danh hiệu thi đua; phát động thi đua thực hiện các nguồn thu trước Tết nguyên đán 2015 do huyện phát động; phát động cao điểm thu đến 30/4/2015. Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2014 kết hợp với Hội nghị cán bộ công chức, xét khen thưởng 14 cá nhân là cán bộ công chức có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014. Ngoài ra xã đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (năm 2011- 2015) có 70 đại biểu tham dự. Qua đó đã biểu dương khen thưởng cho 04 tập thể và 12 cá nhân có thành tích nổi bật trong 05 năm qua.

2. Cải cách hành chính:

 Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế “Một cửa” tại cơ quan hành chính cấp xã; triển khai kịp thời các chủ trương, quy định về công tác cải cách hành chính; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chánh năm 2015. Về giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận và giải quyết 1.663 hồ sơ các loại, trong đó liên thông lĩnh vực đất đai 103 hồ sơ, liên thông hộ tịch- hộ khẩu 53 hồ sơ, liên thông lĩnh vục người có công 0 hồ sơ, chứng thực sao y bản chính: 767 hồ sơ, đăng ký hộ tịch 213 trường hợp; các hồ sơ giải quyết trong ngày: 527 hồ sơ. Về kiểm soát thủ tục hành chính, đã cập nhật niêm yết 05 thủ tục hành chính và bãi bỏ 04 thủ tục không còn hiệu lực. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17 nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức ở xã.

3. Phòng chống tham nhũng:

  Tổ chức 46 cuộc tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng có 1.718 lượt người tham dự. Thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đối với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt cấp xã; tổng số người kê khai là 12 người, đạt tỷ lệ 100%.

C. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015:

  Tình hình kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm 2015 trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn; nhưng Ủy ban nhân dân xã đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã giao cho, nên tình hình kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm 2015 đạt được những kết quả khả quan như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ có bước phát triển; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm,…được tập trung lãnh đạo đạt kết quả tốt. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững...

  Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, khó khăn nhất định, tăng trưởng kinh tế đạt thấp; thu ngân sách chưa đạt yêu cầu; thu nhập bình quân đầu người chưa cao; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cơ sở vẫn còn khó khăn. Tình hình giá cả thị trường luôn biến động, các mặt hàng nông sản được mùa nhưng giá thấp; chưa phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ, xúc tiến đầu tư… 

Phần thứ hai

MỤC TIÊU CHỦ YẾU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

 

    Qua kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2015 đặt ra nhiệm vụ cuối năm 2015 còn lại là rất nặng nề, đòi hỏi phải có nổ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Nhiệm vụ chung là rà soát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trên cơ sở đó tiếp tục lãnh đạo, điều hành và đề ra giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu huyện giao. Cụ thể trên các lĩnh vực như sau: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Phát triển nông - ngư nghiệp và nông thôn:

  Phát triển nông nghiệp, thủy sản theo hướng toàn diện, tập trung vào chất lượng, đẩy mạnh cơ giới hóa; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ thông qua việc duy trì tăng trưởng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả và chất lượng hàng hóa nông sản nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho nông dân, góp phần thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Cụ thể:

Lĩnh vực trồng trọt: Triển khai sản xuất vụ Hè thu chính vụ và Thu Đông năm 2015 với diện tích 965 ha/ vụ; đảm bảo việc xuống giống đúng theo kế hoạch; chủ động nguồn nước tưới tiêu, gia cố đê bao chống ngập úng; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất sản xuất lúa kém hiệu quả; phát triển cây màu dưới chân ruộng và giữ ổn định 260 ha đất trồng dừa. Đồng thời, tăng cường công tác khuyến nông, phát huy hiệu quả chương trình “3 giảm, 3 tăng1 phải, 5 giảm“Cộng đồng sử dụng công nghệ sinh thái để quản lý rầy nâu và bệnh virut trên lúa”; cơ giới hóa trước, trong và sau thu hoạch và duy trì các tổ bơm nước chống úng, hạn.... Phấn đấu cuối năm đạt giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ 35.286 triệu đồng trở lên.

- Chăn nuôi: Khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chú trọng ổn định đàn heo và phát triển thêm đàn bò. Tập trung làm tốt công tác quản lý chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2/2014 và vệ sinh sát trùng chuồng trại, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan. Phấn đấu cuối năm đạt giá trị chăn nuôi từ 15.298 triệu đồng trở lên.

- Đối với nuôi thủy sản:  Hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân nuôi thả cá trên ruộng lúa, ao đìa và các mô hình nuôi trồng thuỷ sản khác. Riêng mô hình lúa - cá, ổn định diện tích nuôi thả là 58 ha và giữ vững diện tích ươm cá giống 12 ha. Phấn đấu cuối năm đạt giá trị nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản từ 4.460 triệu đồng trở lên.

2. Về phát triển nông thôn:

a) Thủy lợi: Tổ chức quản lý tốt hệ thống thuỷ lợi nội đồng; thường xuyên kiểm tra, gia cố các cống, bửng, đê bao; vận động nhân dân giải toả các chướng ngại vật, khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, phát huy hiệu quả tổ hợp đồng bơm nước ở các ấp Thạnh Bình, Thạnh An, Thạnh Hoà Đông, Thạnh Hoà Tây để nhân rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

b) Giao thông nông thôn:  Tiến hành thi công hoàn thành các công trình đường Kênh số 2 ấp Thạnh Hoà Đông; đường Xóm Sóc (nối dài); Đường Bờ đai- ấp Thạnh An; Đường tổ số 6- ấp Thạnh Hoà Tây hoàn thành và quyết toán hoàn tất các công trình trong tháng 9/2014. Khảo sát và cân đối nguồn vốn từ nguồn xây dựng nông thôn mới kết hợp nguồn phân cấp của tỉnh và nguồn vốn huy động nhân dân đóng góp, lập kế hoạch tăng nhanh tiến độ xây dựng công trình GTNT năm 2016 để sớm hoàn thành tiêu chí 2 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

c) Phát triển lưới điện: 

    Vận động nhân dân tiếp tục đăng ký mua điện trực tiếp với ngành điện và vận động sử dụng tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện để Phòng Kinh tế- hạ tầng và chi nhánh Điện tiến hành cải tạo các tuyến đường dây đã khảo sát và quản lý tốt lưới điện trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi sử dụng điện.  

d) Nước sinh hoạt nông thôn:

    Quan hệ với Công ty cấp nước của tỉnh và Trạm cấp nước Thạnh trị- Yên Luông mở rộng đường ống cấp nước sinh hoạt đến khu dân cư thuộc tổ của ông Phan Hữu Út, tổ ông Nguyễn Văn Nai (ấp Thạnh Hòa Tây) và  một phần ấp Thạnh Hiệp, đồng thời vận động nhân dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; hạn chế dùng nước sông, kinh, ao hồ không đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn nhân dân xử lý tốt các chất thải trong sinh hoạt, chăn nuôi đi đôi với việc kiểm tra thường xuyên, xử lý những hộ cố tình vi phạm; đảm bảo vệ sinh ở các khu vực chợ, trường học và ở các nơi công cộng khác. Phấn đấu duy trì và nâng tỷ lệ dân số có nước sạch sử dụng từ 95,50% trở lên; tỷ lệ rác thải y tê được thu gom và xử lý đạt 88,00%; tỷ lệ nước thải y tê được thu gom và xử lý đạt 65 % và tỷ lệ các cơ sở  sản xuất,chăn nuôi có hồ sơ môi trường đã vận hành hệ thống xử  lý chất thải đạt trên 90%.

3. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới:

    Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, tập trung thực hiện các nội dung của 04 tiêu chí theo kế hoạch năm 2015 đề ra và củng cố, nâng dần các tiêu chí còn lại theo lộ trình đến năm 2019.

4.  Phát triển kinh tế hợp tác:

    Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người dân về hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất; tiếp tục triển khai các mô hình tổ chức liên kết sản xuất theo Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Tiếp tục kiểm tra, đánh giá phương thức quản lý và hiệu quả hoạt động của HTX rau an toàn Thạnh Hưng và các tổ hợp đồng bơm nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để duy trì hoạt động hiệu quả và tiếp tục nhân rộng.

5. Địa chính, môi trường:

- Tài nguyên: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và sử dụng đất; giải quyết nhanh, đúng quy trình các trường hợp phát sinh trong chuyển nhượng, chuyển đổi; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp có liên quan về đất đai.

- Môi trường: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động bảo vệ môi trường; thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường, xử lý chất thải trong sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, vệ sinh nguồn nước; kịp thời giải quyết khiếu nại về môi trường và xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định. Thường xuyên theo dõi chất lượng cấp nước sinh hoạt từ Trạm cấp nước Thạnh Trị- Yên Luông; thực hiện tốt chỉ tiêu huyện giao về ông tác bảo vệ, cải thiện môi trường năm 2015.

6. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

    Khuyến khích và tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư kỹ thuật, trang thiết bị vào sản xuất, kinh doanh; theo dõi, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện có phát triển sản xuất. Chú trọng mở rộng ngành nghề tiểu thủ công, tạo đầu mối và tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm ổn định tăng thêm thu nhập cho người lao động. Phấn đấu đến cuối năm thực hiện vượt chỉ tiêu huyện giao từ 5% trở lên.

7. Thương mại, dịch vụ:

a) Thương mại:  Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", hỗ trợ Chương trình "Đưa hàng Việt về nông thôn”Khuyến khích và tạo điều kiện để các thành phần kinh tế mở rộng hoạt động kinh doanh theo khuôn khổ pháp luật qui định. Thường xuyên sắp xếp ổn định việc mua bán ở chợ Thạnh An và Thạnh Yên, thúc đẩy việc giao lưu hàng hoá đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác quản lý thị trường nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường nhằm kiềm chế những biến động giá cả bất lợi nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

c) Bưu chính, Viễn thông: Quan hệ ngành Bưu điện huyện bàn biện pháp phục hồi hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã góp phần thực hiện phổ cập dịch vụ bưu chính - viễn thông, internet ở nông thôn phục vụ yêu cầu phát triển  kinh tế- xã hội ở địa phương.

    Khai thác có hiệu quả phần mềm Văn phòng điện tử và các phần mền khác để kết nối và vận hành hệ thống thông tin liên lạc nội bộ và giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục mở rộng phần mềm ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tích hợp chữ ký số vào trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý của cơ quan nhà nước khi tỉnh triển khai.

7. Thu, chi ngân sách:

    Tập trung lãnh đạo tốt công tác thu ngân sách, phấn đấu đến cuối năm đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Trong quá trình thu cần khai thác thêm nguồn, chống thất thu và xử lý triệt để các khoản nợ thuế tồn đọng.

    Về chi ngân sách, đảm bảo bám vào dự toán đã duyệt, chi kịp thời, đúng luật và thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt phương án chi tiết kiệm ngân sách 10 % theo quy định.

8. Đầu tư xây dựng cơ bản:

    Căn cứ vào nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng k thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khả năng cân đối nguồn ngân sách  6 tháng cuối năm 2015; dự kiến phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thêm 02 công trình là Đường Bắc Kênh Bảy Cần (Thạnh Hòa Tây) và Đường Đông Kênh N8 (Thạnh Phú) với dự toán tổng vốn đầu tư 784 triệu đồng. gồm: Vốn trái phiếu Chính phủ 500 triệu đồng và vốn cộng đồng 284 triệu đồng.

    Ngoài ra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các công trình trong kế hoạch. Quá trình thực hiện cần làm tốt việc giám sát nhằm đảm bảo chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ trình duyệt, thanh quyết toán kịp thời. Tiến hành rà soát công khai và quyết toán toàn bộ các công trình xây dựng cơ bản trước ngày 25/10/25014.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Giáo dục, đào tạo: 

    Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục theo kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

    Triển khai và thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo hè 2015 và chuẩn bị năm học 2015- 2016; chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và có kế hoạch sửa chữa trường lớp trong dịp hè; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch năm học 2015- 2016 cụ thể ở từng trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tiếp tục đề nghị về trên hỗ trợ mở rộng mặt bằng để xây dựng Trường Tiểu học Thạnh Trị 1, Trường Tiểu học Thạnh Trị 2 đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức thực hiện tốt công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phấn đấu huy động các em ra lớp ở mầm non và tiểu học đạt từ 100% và THCS đạt từ 98% trở lên. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác vận động xã hội hoá nhằm huy động thêm nguồn lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn.

2. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

    Triển khai và thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng trên địa bàn và  duy trì thực hiện tốt 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; chủ động, tích cực trong giám sát, phòng chống dịch bệnh, xử lý ngay khi phát hiện những ổ dịch nhỏ không để lây lan thành dịch lớn trong cộng đồng; đi sâu tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và tham gia mua BHYT. Thực hiện hoàn thành chuyên đề thi đua phòng chống dịch bệnh năm 2015.

3. Dân số, kế hoạch hoá gia đình:

    Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản- KHHGĐ; tổ chức các hoạt động nhân ngày dân số thế giới 11/7 và ngày dân số Việt Nam 26/12. Làm tốt công tác vận động các cặp vợ chồng tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại đạt từ 804 ca trở lên; duy trì thực hiện tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đạt dưới 5,00 %; tỷ suất sinh thô 13,00 %0; tỷ  lệ sàng lọc trước sinh: 20% và tỷ  lệ sàng lọc sơ sinh: 40%.

4. Văn hóa thông tin, thể dục, thể thao:

    Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa nhất là các loại hình gây tiếng ồn; phối hợp các ngành chức năng tăng cường kiểm tra bài trừ tệ nạn xã hội, ổn định trật tự trên lĩnh vực văn hóa. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức phong trào văn hoá- văn nghệ, thể dục- thể thao và khuyến khích rèn luyện thân thể sâu rộng trong nhân dân; nâng chất hoạt động của đài truyền thanh xã và trạm truyền thanh các ấp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Đồng thời, phối hợp UBMTTQ xã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; hướng dẫn, kiểm tra và bình xét gia đình văn hoá, phấn đấu đến cuối năm có từ 94% số hộ trở lên đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

    Đi sâu củng cố, nâng chất hoạt động 08 ấp văn hoá để được Huyện thẩm định tái công nhận; tập trung hoàn thiện 05 tiêu chuẩn và 23 tiêu chí xây dựng xã văn hoá nông thôn mới, trong đó, chú ý phối hợp với các ngành của huyện để giải quyết mặt bằng xây dựng trung tâm văn hoá xã trong năm 2015, tạo điều kiện để được trên công nhận xã Văn hóa nông thôn mới vào quí I năm 2016.

5. Lao động, chính sách xã hội, giải quyết việc làm:

- Về lao động, việc làm, tổ chức tốt công tác dạy nghề và nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao nhằm giải quyết việc làm cho người trong độ tuổi lao động không có việc làm góp phần giảm nghèo và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn; liên hệ mở thêm 01 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục triển khai cho vay vốn hỗ trợ việc làm, đặc biệt chú trọng các dự án thu hút nhiều lao động; phối hợp thực hiện công tác tư vấn xuất khẩu lao động. Từ các nguồn vốn vay, dự kiến giải quyết việc làm mới trong năm cho 250 lao động.

- Về công tác giảm nghèo, tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ người nghèo; lồng ghép các chương trình, dự án, nhất là đào tạo nghề, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề gắn với các dự án vay vốn ưu đãi cho người nghèo để tạo việc làm tại chỗ; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả; vận động người nghèo, hộ nghèo chủ động phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Phấn đấu đến năm 2015 giảm 21 hộ nghèo, tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 còn dưới là 4,00%

- Chính sách người có công: Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014). Tiếp tục vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa , phấn đấu đạt trên 60 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho đối tượng chính sách và người có công;

- Các vấn đề xã hội khác, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các vấn đề xã hội, giảm dần các tệ nạn, tội phạm; duy trì công tác xây dựng xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình và toàn xã hội về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, lang thang, lao động trong điều kiện không an toàn. Trợ giúp tại cộng đồng những trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em lao động sớm… Cấp thẻ khám chữa bệnh cho 100% trẻ em dưới 6 tuổi, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đi học.

IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Quốc phòng:

  Tổ chức quán triệt và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp hoạt động, tuần tra kiểm soát theo Nghị định 74-NĐ-CP và Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội , giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong các đợt cao điểm

    Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tiếp tục lãnh đạo duy trì thực hiện hoàn thành 10 tiêu chí xây dựng xã vững mạnh toàn diện về quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường công tác quản lý và xây dựng lực lượng dự bị, dân quân tự vệ, nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra; duy trì đảm bảo kế hoạch trực bảo vệ trụ sở Đảng uỷ- UBND xã đối với cán bộ, công chức. Hoàn thành chương trình huấn luyện cho các đối tượng, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016, quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân.

2. An ninh:

    Tăng cường công tác nắm tình hình, có kế hoạch và biện pháp chủ động tấn công địch và các loại tội phạm bảo vệ tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu không để xãy ra trọng án, đẩy lùi thường án và các vi phạm khác. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; phối hợp UBMTTQ xã tiến hành xây dựng đan xen 3 mô hình gồm: mô hình cổng rào phòng chống tội phạm, mô hình ánh ANTT và đội dân phòng ở các ấp theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của huyện; đi sâu quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, nghị định và các văn bản của trên có liên quan về an ninh trật tự để nhân dân am hiểu và tích cực tham gia đấu tranh ngăn ngừa các tai- tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự; củng cố nâng chất phong trào ở các ấp. Thường xuyên xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ, nhân viên công an xã, ấp vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ nhân dân tự quản không để tổ nào hoạt động yếu kém.

3. Công tác đảm bảo an toàn giao thông:

    Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục trong nội bộ và nhân dân nâng cao ý chấp hành luật lệ giao thông; thực hiện nghiêm việc quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; thường xuyên tổ chức tuần tra phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là đua xe, lạng lách, say rượu, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, gắn máy trên các tuyến đường giao thông và giải tỏa hàng rào, cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường.

IV. HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP- HÒA GIẢI:

- Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong năm 2015. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật, đối mới nội dung và hình thức phổ biến, tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng; tổ chức triển khai sâu rộng trong cán bộ và nhân dân các văn bản luật và dưới luật mới được ban hành.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, nhận và giải quyết kịp thời đúng quy định các đơn thư khiếu tố, khiếu nại của công dân theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ các ngành, đoàn thể tổ chức hoà giải các vụ việc tranh chấp trong nội bộ nhân dân, kiên quyết không để tồn đọng dẫn đến việc khiếu nại về trên hoặc khiếu kiện kéo dài. Đồng thời, hỗ trợ công tác thi hành án dân sự và thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện có hiệu lực thi hành.

V. NỘI VỤ - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Nội vụ:

- Công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở địa phương theo Quyết định 29/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tiếp tục đưa đi đào tạo, chuẩn hoá cán bộ chuyên trách theo kế hoạch khi có thư chiêu sinh. Phối hợp cùng Phòng Nội vụ huyện tiến rà soát bổ sung đầy đủ hồ sơ cán bộ công chức tại huyện và hồ sơ cán bộ công chức, những người hoạt động không chuyên trách để quản lý tại xã.

- Xây dựng chính quyền cơ sở: Sắp xếp ổn định các chức danh sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020 và Kỳ họp HĐND xã lần thứ 12. Trước mắt công bố quyết định phê chuẩn của huyện về công nhận kết quả bầu cử bổ sung   các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; tiếp tục đề nghị bổ nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự xã, bầu thành viên UBND xã và đôn đốc Khối vận, đoàn thể bầu bổ sung chức danh Chủ tịch MTTQVN xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã, trình cấp trên phê duyệt để ổn định bộ máy.

- Công tác Thi đua – Khen thưởng: 

    Điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 trình HĐND xã phê chuẩn để đưa vào thực hiện. Đồng thời, triển khai, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, cán bộ chuyên môn thực hiện hoàn thành 12 chỉ tiêu kinh tế- xã hội và 14 chuyên đề thi đua huyện giao năm 2015; tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện khen thưởng những nhân tố mới nhằm động viên tinh thần thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

2. Cải cách hành chính:

    Rà soát, hệ thống các thủ tục hành chính hiện có; công khai niêm yết quy trình thủ tục hành chính, cập nhật bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành; chấn chỉnh, nâng cao hoạt động của bộ phận “Một cửa” theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế 01 cửa, cơ chế 01 cửa  liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đất đai; hộ tịch- BHYT- hộ khẩu và người có công, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính đúng theo qui trình, không trễ hạn. Thực hiện tốt việc soạn thảo, ban hành văn bản theo đúng thể thức và đúng thẩm quyền; duy trì thực hiện tốt Chỉ thị 17 của UBND tỉnh và quy chế văn hoá công sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước. 

3. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng, luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ và nhân dân; nêu cao vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công khai minh bạch về quy hoạch, tài chính, bố trí cán bộ… thông qua việc giám sát của cộng đồng. Thực hiện tốt quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 158/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành:

    Quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên.

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo điều hành nhiệm vụ chính trị của địa phương thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và mối quan hệ với các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trong 6 tháng cuối năm 2015.

  Trên đây là cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2015 của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết