Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo quý I
10/03/2016

BÁO CÁO

Thực hiệncông tác quý I/2016

Phươnghướng hoạt động quý II/2016

I. Kết quảthực hiện quý I/2016:

1. Câylương thực có hạt: Diện tích thực hiện 10.523,92 ha, đạt 37,77% KH, so với cùng kỳ năm 2015đạt 97,90% (giảm 226,08 ha). Sản lượng lương thực có hạt: 50.350,60 tấn, đạt32,57% KH, so với cùng kỳ năm 2015 đạt 69,25% (giảm 22.353,2 tấn). Trong đó:

+ Lúa: thực hiện 10.425,92 ha,đạt 37,76% KH, so với cùng kỳ năm 2015 đạt 97,91% (giảm 222,08 ha); ước diệntích lúa thu hoạch trong quý 1 là 7.590 ha, năng suất lúa khô bình quân: 66tạ/ha; sản lượng 50.113 tấn, đạt 100% KH, so với cùng kỳ năm 2015 đạt 69,2% (giảm22.307 tấn). Vụ lúa Đông xuân 2015 – 2016thực hiện 10.425,92 ha/7.590 ha KH, đạt 137,36% KH. Tính đến ngày 03/03/2016trà lúa trên địa bàn huyện chưa bước vào giai đoạn thu hoạch.

+ Bắp: đã xuống giống 98 ha, đạt39,20% KH, so với cùng kỳ năm 2015 đạt 96,08% (giảm 04 ha); sản lượng 237,60tấn, đạt 28,80% KH, so với cùng kỳ năm 2015 đạt 83,72% (giảm 46,2 tấn).

2. Màu thựcphẩm:

Diện tích trồng: 2.238 ha, đạt44,76% KH, so với cùng kỳ năm 2015 đạt 108,10% (tăng 167,6 ha); sản lượng25.574 tấn, đạt 27,65% KH, so với cùng kỳ năm 2015 đạt 68,49% (giảm 11.768,40 tấn).Trong đó:

+ Rau các loại: diện tích xuốnggiống là 2.235 ha; Trong đó, diện tích xuống giống: Dưa hấu: 255 ha, ớt: 155ha. Diện tích rau các loại thu hoạch là 1.346 ha; sản lượng: 25.574 tấn.

+ Đậu các loại: 03 ha.

3. Cây chấtbột có củ: đã xuống giống 11,6 ha, đạt 25,78% KH, so với cùng kỳ năm 2015 đạt 56,86%(giảm 8,8 ha).

4. Cây lâunăm:

Tổng diện tích trồng cây lâu nămlà 2.993 ha, đạt 100% KH, so với cùng kỳ năm 2015 đạt 103,49%; sản lượng bìnhquân trong quý 1 là 16.500 tấn, đạt 40,96% KH, so với cùng kỳ năm 2015 đạt86,84% (giảm 2.500 tấn). Trong đó:

- Diện tích trồng dừa là 2.093 ha(trong đó diện tích dừa cho trái là 2.020 ha), đạt 100% KH, so với cùng kỳ năm2015 đạt 102,60%; sản lượng là 7.000 tấn, đạt 40,50% KH, so với cùng kỳ năm2015 đạt 127,27% (tăng 1.500 tấn).

- Diện tích trồng cây ăn quả là900 ha (trong đó, diện tích thanh long là 181 ha), đạt 100% KH, so với cùng kỳnăm 2015 đạt 105,63% (tăng 48 ha); sản lượng là 9.500 tấn, đạt 41,30% KH, sovới cùng kỳ năm 2015 đạt 70,37% (giảm 4.000 tấn).

5. Nuôi vàđánh bắt thủy sản:

- Diện tích nuôi trồng thủy sảnlà 83,2 ha, đạt 8,95% KH, so với cùng kỳ năm 2015 đạt 13,57% (giảm 530,07 ha).Trong đó:

+ Diện tích nuôi nước ngọt: 50ha, đạt 8,47% KH.

+ Diện tích nuôi mặn, lợ:33,2 ha, đạt 9,76% KH.

- Tổng sản lượng thủy sảnlà 2.150 tấn, đạt 29,57% KH, so với cùng kỳ năm 2015 đạt 99,08% (giảm 20 tấn).Trong đó:

+ Sản lượng nuôi: 2.050tấn, đạt 29,50% KH.

+ Sản lượng khai thác:100 tấn, đạt 31,25% KH (sản lượng khai thác biển: 50 tấn và sản lượng khai thácnội địa: 50 tấn).

6. Chănnuôi:

- Điều trị và theo dõi tình hìnhdịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

- Tổ chức tiêm phòng lở mồm lôngmóng và cúm gia cầm trên vịt.

- Tiếp tục tăng cường KDĐV, KSGMvà kiểm tra tình hình buôn bán thịt gia súc, gia cầm ở các chợ.

7. Thủylợi:

- Tình hình vận hành: vận hànhlấy, xổ xả theo lịch đảm bảo phục vụ sản xuất.

- Về xây dựng cơ bản:

+ Vốn tỉnhhỗ trợ:đã nghiệm thu được 18/18 công trình, tổng chiều dài là 13.948 m, tổng khốilượng là 50.638 m3, với tổng kinh phí thực hiện là 1.207.655 đồng.Trong đó, LV (1 CT); LB (3 CT); VH (3 CT); ĐT (1 CT); TC (2 CT); TTr (2 CT); VB(1 CT); BT (1 CT); BN (1 CT); YL (1 CT); ĐS (1 CT); BP (1 CT).

+ Vốn nhândân: đãnghiệm thu được 01/01 công trình (Kênh Tổ 65 Bình Trung – xã Thạnh Nhựt), cóchiều dài là 584 m, khối lượng là 1.240 m3, với kinh phí thực hiệnlà 39.110.000 đồng.

+ Vốn thủylợi phí Sở NN & PTNT: Thi công hoàn thành: 04/04 công trình: Cống kênh XómThạnh Hiệp xã Thạnh Trị; Cống 8 Manh ấp Long Thới xã Long Bình; Kênh cặp lộ ĐH12B xã Thạnh Nhựt; Hệ thống cống chống úng ấp Hòa Thạnh xã Bình Tân.

+ Vốn thủylợi phí đợt 1: Thi công hoàn thành: 08/08 công trình: Kênh Mười Kiệu xã Bình Tân; Rạch Taxã Đồng Sơn; Kênh Xóm Vàm xã Đồng Sơn; Kênh Ba Phước xã Vĩnh Hựu; Kênh 6 Bên xãBình Phú; Kênh Bé Ngân Thị trấn Vĩnh Bình; Hệ thống cống chống úng Vĩnh Bình –Thạnh Nhựt; Hệ thống cống điều tiết D1500 xã Bình Nhì.

+ Vốn thủylợi phí đợt 2: Thi công hoàn thành: Hệ thống cống chống úng xã Yên Luông.

+ Vốn thủylợi phí đợt 3: Thi công hoàn thành: 6/6 công trình: Kênh 6 Lãm xã Bình Tân; Kênh T4 xãBình Nhì; Kênh Khẩn xã Bình Tân; Kênh N5 xã Bình Nhì; Kênh T7 xã Đồng Thạnh;Kênh Rạch Đào xã Đồng Sơn.

+ Vốn hỗtrợ sản xuất lúa đợt 1: Thi công hoàn thành: 07/07 công trình: Kênh Tám Tươi xãBình Phú; Kênh Tám Nghiêm xã Bình Phú; Kênh Ông Mên xã Long Vĩnh; Kênh Cặp đêThạnh Lợi xã Bình Tân; Đường Ranh Long Vĩnh – Vĩnh Hựu; Đường cặp kênh Mười Trìxã Thạnh Nhựt; Đường cặp kênh Tám Quyền xã Thạnh Nhựt.

+ Vốn sảnxuất lúa đợt 2: Thi công hoàn thành 22/22 công trình: Rạch Xã Hội xã Đồng Sơn; Rạch Lát xãĐồng Sơn; Kênh Tám Đại xã Vĩnh Hựu; Kênh N8-17 xã Bình Phú; Kênh N8-18 xã BìnhPhú; Kênh Hội Đồng 3 xã Bình Phú; Kênh Sông Tra xã Thành Công; Kênh Sáu Sanh xãThành Công; Kênh Năm Thử xã Thành Công; Kênh Chín Dẫu xã Thành Công; Kênh MinhHùng xã Đồng Thạnh; Rạch Kênh xã Đồng Sơn; Kênh Tám Tốt xã Bình Tân; Kênh CâyDong xã Thạnh Nhựt; Kênh cặp đê Sông Tra xã Đồng Sơn; Kênh Tư Giã xã ThànhCông; Kênh Ba Đâu xã Bình Phú; Kênh Ba Tặc xã Thành Công; Cống qua đường lộ số6 xã Bình Nhì; Kênh 7 Đăng xã Thành Công; Kênh Bình Nhựt xã Thành Công; Cốngqua đường Đông Kênh T5 xã Đồng Thạnh.

+ Vốn chốnghạn mặn đợt 1: Thi công hoàn thành 16/16 công trình: Kênh 15 xã Bình Tân; Kênh Mười Chồixã Yên Luông; Kênh T5 xã Đồng Thạnh; Kênh Chín Nghiệp xã Long Bình; Kênh Bờ Đáyxã Long Vĩnh; Kênh Sáu Trình xã Thành Công; Kênh Hai Hiệp xã Bình Phú; Kênh BảyTứ xã Vĩnh Hựu; Kênh 7 Tỷ Đoạn 2 xã Thành Công; Rạch Xóm Chồi xã Bình Phú; KênhHào Mươi xã Long Bình; Kênh Ngã Cại xã Bình Phú; Hệ thống cống Điều Tiết fi 800xã Bình Nhì; Rạch Giao xã Đồng Sơn; Rạch Bà Quận xã Đồng Sơn; Kênh Sườn xã ĐồngSơn.

+ Vốn chốnghạn mặn đợt 2: Thi công hoàn thành: 06/06 công trình: Kênh Lộ Làng Hòa Phú xã Long Bình;Kênh Chùa Phước Hòa xã Đồng Thạnh; Kênh Ba Lang xã Đồng Thạnh; Rạch Nhà xã ĐồngSơn; Rạch Bọng xã Đồng Sơn.

- Xây dựng Phương án phòng chốnghạn, mặn triều cường bảo vệ sản xuất vụ Đông xuân 2015-2016 và mùa khô 2016.

- Nghiệm thu kết quả trục vớt lụcbình trên các tuyến kênh cấp 2, cấp 3.

- Tiến độ bơm chống hạn vụ Đôngxuân 2015-2016 tính đến ngày 03/03/2016: đã thực hiện bơm ở 12 xã và thị trấnVĩnh Bình: tổng diện tích bị thiếu nước là 7.018 ha; tổng số điểm bơm: 297điểm; tổng số máy bơm: 477 máy; tổng số giờ bơm: 76.770,5 giờ; tổng số tiền đãtạm ứng là 579.292.000 đồng.

8. Làngnghề:

- Hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ máy mócthiết bị cho làng nghề bó chổi.

9. Nướcsạch nông thôn:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đang tổng hợp điều tra bộ chỉ số nước sạch về vệ sinh môi trường năm2015.

- Công ty TNHH MTV cấpnước nông thôn Tiền Giang đã khảo sát các vòi nước còn lại, hiện huyện đã làmTờ trình xin mở trước 15 vòi và đang chờ ý kiến cho phép.

- Công ty TNHH MTV cấpnước Tiền Giang (Xí nghiệp cấp nước Gò Công Tây) đã lắp đạt xong 2 tuyến: tuyếnSáu Giác, ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị và tuyến cặp kênh Tham Thu ấp Bình Cách xãYên Luông. Hiện đang chờ bàn giao đưa vào sử dụng.

- Đối với 3 khu vực doTHT nước Bình Trinh xã Đồng Sơn quản lý, THT Bình Trinh tự chủ động nâng cấpcông suất của trạm để phục vụ cho 3 khu vực thiếu nước nêu trên.

10. Xâydựng Nông thôn mới:

- Xây dựng xong Kế hoạchvà dự toán kinh phí tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2016 (dự trùkinh phí 125.200.000 đồng).

- Chuẩn bị xong tài liệuHội nghị tổng kết thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016.

- Hỗ trợ Ủy ban nhân dânxã Vĩnh Hựu trong việc chuẩn bị thẩm định các tiêu chí đã đạt.

11. Khuyếnnông, bảo vệ thực vật:

- Trong quý 1, tình hình dịch hạicó xảy ra nhưng không gây thiệt hại về kinh tế; chủ yếu là rầy nâu gây hại trênlúa: xuất hiện ở mật độ cao nhất lên đến 200 con/m2 - giai đoạn tuổi5, trưởng thành và trứng.

- Thường xuyên kiểm tra thămđồng, tập huấn hướng dẫn nông dân chủ động phòng trị dịch hại hiệu quả, từ đó giữvững diện tích và sản lượng.

- Theo dõi điểm trình diễn, tổ chứcnhân rộng mô hình hiệu quả.

12. Công tácdạy nghề:

Phát hành kế hoạch dạy nghề cho lao độngnông thôn năm 2016.

13. Côngtác khác:

- Phát hành Kế hoạch trồng câyphân tán năm 2016.

- Phát hành Kế hoạch Cánh đồng lớn năm2016 trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

- Hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển vùng chuyên canhcây ăn trái trên nền đất lúa kém hiệu quả tại địa bàn huyện Gò Công Tây giaiđoạn 2016-2020.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương lập Dựán trồng bưởi da xanh trên địa bàn huyện, với quy mô 50 ha trên diện tíchđất trồng lúa kém hiệu quả (đất trồng lúa da beo) ở ấp Bình Trung xã ThạnhNhựt, ấp Thạnh Thới và ấp Phú Quý xã Vĩnh Hựu, khu phố 2 thị trấn Vĩnh Bình.

- Trình Sở Nông nghiệp và PTNTthẩm định Dự án quy hoạch vùng sản xuất thanh long ấp Khương Thọ và khu A ấpNinh Đồng xã Đồng Sơn.

- Trình Sở Nông nghiệp vàPTNT thẩm định hồ sơ đăng ký thực hành sản xuất nông nghiệp tốt năm 2016 trênđịa bàn huyện Gò Công Tây:

+ Thanhlong: quy mô 10,25 ha; địa điểm thực hiện: ấp Ninh Đồng (khu B) xã Đồng Sơn;

+ Rau màu: quy mô 06 ha; địa điểmthực hiện: ấp Phú Quới, xã Yên Luông;

+ Lúa: quy mô 25 ha; địa điểmthực hiện: xã Bình Nhì.

II. Kế hoạch hoạt động quý II/2016:

1. Câylương thực có hạt:

- Tiếp tục gieo trồng để đạt diệntích và sản lượng kế hoạch giao;

- Chuẩn bị sơ kết Đông xuân2015-2016, triển khai sản xuất vụ Hè thu 2016.

2. Màu thựcphẩm:Phấn đấu luân canh, đẩy nhanh nhân rộng mô hình hiệu quả, đảm bảo diện tích vàsản lượng kế hoạch.

3. Cây lâunăm: Tiếptục chăm sóc vườn dừa và mở rộng diện tích cây ăn quả để đạt sản lượng kế hoạchgiao.

4. Nuôithủy sản:

- Tiếp tục theo dõi tình hình thảnuôi.

- Thực hiện mô hình thủy sản nướcngọt.

- Tăng cường công tác tập huấn,giám sát vùng nuôi, hạn chế rủi ro.

- Tích cực thâm canh, mở rộngdiện tích nước ngọt để đạt sản lượng theo kế hoạch.

5. Chănnuôi: Giámsát tình hình dịch hại và kiểm tra tình hình giết mổ trên địa bàn huyện.

6. Thủylợi:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các côngtrình thủy lợi nội đồng sau khi thu hoạch lúa Đông xuân.

- Giao khoán và nghiệm thu côngtác quản lý kênh cấp 2, 3 trên địa bàn huyện.

- Theo dõi diễn biến mặn trên cácsông, vận hành nước phục vụ xuống giống vụ Hè thu.

7. Xây dựngNông thôn mới:

Theo dõi tiến độ xây dựng Nôngthôn mới ở các xã theo lộ trình. Đặc biệt, xã Vĩnh Hựu phải đạt tiêu chuẩn xãNông thôn mới vào năm 2016.

8. Khuyếnnông, bảo vệ thực vật:

- Phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu vụ hướng dẫn thời vụvà phòng trị các đối tượng dịch hại trên lúa Hè thu.

- Triển khai thực hiện các mô hình trình diễn./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết