Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo quý I
23/03/2016

BÁO CÁO

Công tác Lao động, Thương binh và Xã hội 03 tháng đầu năm 2016

 và phương hướng nhiệm vụ 09tháng cuối năm 2016

         

Trong 03 tháng đầu năm 2016 phòngLao động - Thương binh và xã hội, đã tổ chức thực hiện  nhiệm vụ của ngành đạt một số kết quả cụ thểnhư sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. Lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề lao động nông thôn:

- Trong quí I năm 2016 đã có 06lượt cơ sở ăn uống giải khát đăng ký hợp đồng lao động là 26 lao động.

- Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2015 và nhu cầu sửdụng lao động trong năm 2016 ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Chuẩn bị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuầnlễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016.

- Tham mưu UBNDhuyện xây dựng và phê duyệt kế hoạch dạy nghề năm 2016 trên địa bàn huyện.

II. Chính sách người có công:

- Đề nghị UBNDtỉnh ra Quyết định:

+ Mua BHYT chocon liệt sĩ: 10 trường hợp;

+ Hỗ trợ nhàtình nghĩa cho 05 trường hợp (Bình Phú 01 căn, Bình Tân 02 căn, Long Vĩnh 02căn) do Ngân hàng Công thương Tiền Giang tài trợ, mỗi căn 50 triệu đồng.

- Trợ cấp tháng01, tháng 02 và quà từ nguồn Trung ương và địa phương cho người có công dịp TếtBính Thân 2016 trong đó quà TW theo Quyết định của Chủ tịch nước (số tiền là437.000.000 đồng), quà địa phương theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH (số tiền là528.200.000 đồng).

- Cấp 63 phầnquà từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện cho hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khókhăn, mỗi phần 500.000 đồng;

-  Tham gia cùng:

+ Đoàn Tỉnh uỷthăm và tặng quà cho 06 hộ chính sách, 70 hộ nghèo và 04 người cao tuổi 90 tuổitại đơn vị xã Bình Nhì.

- Đoàn đại biểuQuốc hội thăm 06 hộ chính sách người có công của 04 xã Vĩnh Hựu, Thành Công,Bình Tân và thị trấn Vĩnh Bình, mỗi phần 500.000 đồng;

- Cùng các đoànUỷ viên thường vụ Huyện uỷ đi thăm hộ chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi 90tuổi, 100 tuổi ở các xã còn lại;

 Ngoài ra các cơ quan phụng dưỡng mẹ Việt Namanh hùng thăm và tặng quà 24 mẹ, số tiền 12 triệu đồng;

- UBND huyệnthăm và tặng quà cho các đơn vị: Hội người mù, Tiểu đoàn 514, BCH quân sựhuyện, Trung tâm y tế huyện, Đội vệ sinh huyện số tiền là 9 triệu đồng (kinhphí từ nguồn đảm bảo xã hội huyện);

- Rà soát chithờ cúng liệt sĩ năm 2016 cho 1.464 đối tượng, số tiền 732 triệu đồng;

- Tiếp tục điềutra thông tin về liệt sĩ thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo Hướng dẫn số11/HD-SLĐTBXH ngày 19/02/2016 của Sở laođộng-Thương binh và Xã hội.

- Vận động QuỹĐƠĐN đến nay đã thu được 2.280.000/850.000.000 đồng, so với kế hoạch đạt 0.27%.

- Tiếp nhận giảiquyết các chế độ liên quan đến chính sách NCC.

III. Công tác xã hội:

1. Công tácxóa đói - giảm nghèo:

-  Đề nghị in và cấp 3.351 thẻ BHYT cho ngườinghèo và 1.061 thẻ BHYT theo Quyết định 705/QĐ-TTTg theo chuẩn nghèo giai đoạn2010-2015

- Tham mưu UBNDhuyện đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theochuẩn nghèo năm 2016-2020 trong đó:

+ Số hộ nghèotoàn huyện là 1.622 hộ với 6.037 nhân khẩu, tỷ lệ 4.62%

+ Số hộ cậnnghèo là 874 hộ với 3.489 nhân khẩu, tỷ lệ là 2.49%.

- Trợ cấp quàtết cho 1.111 hộ nghèo ở 13 xã, thị trấn Vĩnh Bình, số tiền là 333.300.000 đồng

- Báo cáo sốlượng người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ kinh phí mua BHYT theo chuẩn nghèogiai đoạn 2016-2020, trong đó số lượng người dự kiến được hỗ trợ BHYT là 3.108người (trong đó theo Quyết định 705/QĐ-TTg là 603 người).

- Đề nghị UBNDhuyện ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm2016.

2.Bảo trợ xã hội:

- Đề nghị UBNDhuyện ra Quyết định:

+  Trợ cấp xã hội cho 13 trường hợp theo Nghịđịnh 28/NĐ-CP;

+ Thôi trợ cấpvà giải quyết mai táng phí cho 11 trường hợp, số tiền 33 triệu đồng;

+ Trợ cấp độtxuất cho 02 trường hợp là Đảng viên huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, ngụ thị trấnVĩnh Bình, số tiền 07 triệu đồng/trường hợp;

- Mừng thọ, chúcthọ cho 86 cụ 90 tuổi, tiền mặt trị giá 300.000 đồng  và 01 cái mền; 06 cụ 100 tuổi, gồm  500.000 đồng tiền mặt, 05m vải lụa và 01 tấmlịch lốc năm 2016;

- Phát 200 phầnquà do gia đình họ Huỳnh cùng 02 ni sư TP HCM tài trợ trị giá 80 triệu đồng,trong đó 100 phần cho người khuyết tật 12 xã, thị trấn Vĩnh Bình và 100 phầncho học sinh nghèo ở 02 trường Mẫu giáo Đồng Sơn và Tiểu học Đồng Sơn 2.

3. Công tác trẻ em:

- Cấp 130 phầnquà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở 12 xã, thị trấn Vĩnh Bình, số tiền19.500.000 đồng từ nguồn Quỹ BTTE của huyện;

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tiếp tục củng cố các mô hình chămsóc bảo vệ trẻ em, kế hoạch vận động Quỹ BTTE theo quy định.

- Thực hiện các chế độ hỗ trợ cho trẻem theo đúng quy định.

4. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- Hướng dẫn cácxã lập kế hoạch hoạt động của đội hoạt động xã hội tình nguyện.

- Hướng dẫn cácxã thẩm định xã lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2016.

- Đội kiểm traliên ngành 178 của huyện, tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở, kinhdoanh, dịch vụ nhạy cảm trước, trong và sau Tết.

- Kiện toàn lạicác đội hoạt động xã hội tình nguyện ở các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

5. Công tác thanh tra:

- Xây dựng kếhoạch tổ chức thanh kiểm tra ở các xã của ngành năm 2016.

6. Công tác bình đẳng giới:

- Xây dựng kếhoạch hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện năm 2016.

- Xây dựng báocáo thành tích trong việc thực hiện công tác Bình đẳng giới trong 05 năm2010-2015.

IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

- Thực hiện thanhquyết toán các khoản chi quà tết và chi trợ cấp tháng 1, tháng 2 theo quy định.

- Dự toán ngân sáchdo Sở phân bổ và ngân sách huyện giao năm 2016 ở các lĩnh vực.

- Xây dựng kế hoạchchi từng lĩnh vực thực hiện tốt công tác quyết toán thường xuyên kế toán chứngtừ chi ở cơ sở về các chế độ chính sách.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 09 THÁNG CUỐI NĂM2016

I. Lao động, việc làm và dạy nghề lao độngnông thôn:

- Phối hợpcùng ngân hàng chính sách xã hội xem xét các dự án cho vay giải quyết việc làm.Đồng thời tiếp tục giám sát việc cho vay giải quyết việc làm theo kế hoạch.

 Dạy nghềlao động nông thôn, xuất khẩu lao động:

- Tổ chức tưvấn công tác xuất khẩu lao động, học nghề cho lao động ở nông thôn, mở các lớpdạy nghề theo kế hoạch và theo nhu cầu của địa phương

II. Chính sách người có công:

- Tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn chỉnhhồ sơ gởi Sở cho các trường hợp là Mẹ Việt Nam anh hùng, chế độ thờ cúng liệtsĩ, mua BHYT cho thân nhân người có công…

- Tổchức kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sáchngười có công.

-Thực hiện chế độ chính sách theo quy định.

III. Công tác xã hội:

1. Công tác giảm nghèo:

- Phối hợpcùng BCĐ giảm nghèo xã đôn đốc thực hiện phương án thoát nghèo năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách chohộ nghèo theo quy định, đồng thời phối hợp NHCSXH và các đoàn thể cấp huyện xemxét cho vay vốn ưu tiên cho hộ dự kiến thoát nghèo năm 2016 là 120 hộ để đảmbảo hộ thoát nghèo bền vững.

2. Bảo trợ xã hội:

- Thẩm định hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội và đề nghị UBNDhuyện ra quyết định trợ hưởng cấp cho những trường hợp đủ điều kiện theo quiđịnh của Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các chính sách khác.

- Chi trả trợ cấpvà quyết toán kịp thời đúng quy định.

3. Công tác trẻ em:

- Tổ chức tuyêntruyền, chăm sóc bảo vệ trẻ em.

- Tổ chức vận độngquỹ BTTE theo kế hoạch.

4. Công tác phòng chốngtệ nạn xã hội:

-Tuyên truyền và phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra các cơ sở dịch vụ nhạycảm.

- Tổ chức kiểmtra nâng chất củng cố đội kiểm tra liên ngành, các mô hình PCTNXh, ma tuý, mại dâm.

5. Công tác thanh tra:

Tiếp tục thanhkiểm tra các xã còn lại theo kế hoạch ngành.

6. Công tác bình đẳnggiới:

Tiếp tục thực hiệncác hoạt động bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ theo kế hoạch.

IV. Công tác tài chính, kế toán:

- Tổ chứcthanh quyết toán các khoản chi theo quy định và báo cáo đầy đủ.

Trên đây làbáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội 03tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2016 của phòngLao động-Thương binh và Xã hội huyện Gò Công Tây./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết