Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
30/06/2015

 BÁOCÁO SƠKẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ PHƯƠNG HƯỚNGNHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015


Thực hiện nghịquyết năm 2015 của Huyện uỷ, kế hoạch năm 2015 của UBND huyện, Sở Văn hóa Thểthao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông đối với lĩnh vực Văn hoá thôngtin- Thể thao. Trong 6 tháng đầu năm 2015 Phòng đã tập trung tổ chức thực hiện,kết quả cụ thể như sau:

I.   CÔNG TÁC QUẢN LÝNHÀ NƯỚC:

1. Công tác thanh tra, kiểm tra:

* Internet:

- Xây dựng kếhoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn huyện kếthợp với kiểm tra các cửa hàng băng đĩa, sạp sách báo, trò chơi điện tử khôngdây, cửa hàng DTDĐ (kiểm tra chia làm 02 đợt tháng 01 và  tháng 10 trong năm).

- Tổ chức Đoàn khảosát và đề nghị di dời một số dịch vụ internet không đủ khoảng cách theo quiđịnh (cách trường học dưới 200 mét), đến nay các điểm đã chấp hành đạt 90% (còn02 điểm đang trong giai đoạn di dời sẻ hoàn thành cuối tháng 6, nếu không sẻrút giấy phép hoạt động).

- Khảo sát việccấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử cho các dịch vụinternet (46/46 điểm), dự kiến cuối tháng 6 cấp giấy chứng nhận cho một số cơsở đã hội đủ điều kiện.

* Karaoke:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạtđộng kinh doanh karaoke trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt (02đợt trong năm). Thẩm định và cấp mới cho 01 cơ sở xin chuyển tên giấy phép hoạt động, 01cơ sở xin mở thêm phòng.

* Trò chơi điệntử không dây: Khảo sát thẩm định cấp mới 20 tụ điểm xin giấy phép kinhdoanh.

Qua đợt kiểm tra từngày 19/01 đến ngày 23/01/2015 và các lần đột xuất đối với các loại hìnhkaraoke, internet, trò chơi điện tử so với 6 tháng cuối năm 2014, các hộ kinh doanh chấp hành tốt các quiđịnh của Nhà nước. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở karaoke, internet hoạt độngchưa đúng thời gian qui định, trò chơi điện tử có biểu hiện tính chất đánh bạcvào ban đêm. Những trường hợp trên đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, cảnh cáo, đìnhchỉ hoạt động và buộc ký cam kết không tái phạm. Xử lý và tịch thu 41 sim điệnthoại đã kích hoạt của nhà mạng Vietnam Mobile bày bán tại cổng Trường THPTNguyễn Văn Thìn.

Tính đến thời điểm báo cáo tổng số cơ sở karaoke đang hoạt động là 23 điểm(trong đó xin tạm ngưng hoạt động 03). Tổng số dịch vụ internet là 46 điểm, tròchơi điện tử đã cấp phép 70 (hiện chỉ còn hoạt động khoảng 20 tụ điểm).

2. Công tác ngành: Tham mưu UBND huyện:

-Ban hành Quyết định kiện toànBan tổ chức các ngày lễ lớn huyện Gò Công Tây.

- Xây dựng kế hoạch thi sáng tác biểu tượng (logo) huyện Gò Công Tây

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng,chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Gò Công Tây năm 2015.

- Ban hành kế hoạch trùng tu, tôn tạo và bảoquản các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện.

 - Xâydựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2015 trên địa bàn huyện Gò CôngTây.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt độngphục vụ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

- Xây dựng kế hoạch và tuyển chọn các giađình tham gia liên hoan ‘Gia đình hạnh phúc yêu thương và chia sẽ” tỉnh TiềnGiang năm 2015.

Và một số công tác khác như:

- Phốihợp Trung tâm VH-TT tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu văn hóa đạt được trongnăm 2014.

- Phối hợp PhòngKT-HT, Trung tâm VH-TT, UBND thị trấn Vĩnh Bình kiểm tra, tháo gỡ các quảngcáo, biển hiệu, mái che lấn chiếm hành lang đường bộ, chọn vị trí gắn cột cờcho các hộ dân trên tuyến Nguyễn Văn Côn.

- Phối hợp với các ngành sưu tập hình ảnh phụcvụ công tác triển lãm nằm trong các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 30/4 và quốctế lao động 1/5.

- Hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể,UBND các xã, thị trấn khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lậpĐảng, Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT, Trung tâm Viettel thực hiện tốt côngtác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại địa phương……v….v……

- Tổ chức nhiều đợt kiểm tra thu hồi xuất bản phẩm vi phạm theo chỉ đạocủa Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện tốt việc họp định kỳ hàng tháng đối vớiBan VHTT cơ sở, thực hiện công tác quản lý nhà nước với Trung tâm Văn hóa-Thểthao, Đài truyền thanh huyện, Bưu điện huyện và Trung tâm viễn thông theo Quy chếhoạt động của  Phòng Văn hoá & Thôngtin.

II. HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ- THỂ THAO- DU LỊCH:

1- Lĩnhvực văn hoá:

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao, UBNDcác xã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa NTM xã Thạnh Nhựt, lễđón nhận danh hiệu 05 cơ sở thờ tự văn hóa.

-Phát động Hội thi cổng chào trụ sở UBND các xã, thị trấn kết hợp với chưng nghibàn thờ tổ quốc Mừng Đảng - Mừng xuân Ất Mùi năm 2015 trên địa bàn huyện.

-Xây dựng kế hoạch và tuyển chọn các gia đình tham gia liên hoan ‘Gia đình hạnhphúc yêu thương và chia sẽ” tỉnh Tiền Giang năm 2015.

-Trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, 12 xã và thị trấn Vĩnh Bình thực hiện 66/66cổng chào các ấp, 13 cổng chào cấp xã, 06 cổng chào Nhà văn hóa, tổ chức múalân đón giao thừa và văn nghệ mừng xuân.              

* Công tác gia đình:

- Nhằm đề cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo công tác giađình trong thời kỳ mới, giúp nhân dân quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc bềnvững, phòng và chống bạo lực gia đình. Đầu tháng 02 năm nay Phòng văn hóa vàThông tin triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện công tác gia đình năm 2015 chocác xã và Thị trấn.

- Xây dựng kếhoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực giađình trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kếhoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình hạnh phúc 20/3.

- Triển khai kếhoạch về công tác gia đình cho 12 xã và thị trấn: Đề án “Tuyên truyền giáo dục,đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, Tiểu Đề án “Tuyên truyền, giáo dụcphẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Phòngchống bạo lực gia đình,…

- Tham mưu UBNDhuyện xây dựng báo cáo: sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục,đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, Chiến lược phát triển gia đình ViệtNam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Tổng kết tình hình thực hiện Bình đẳng giớicủa ngành Văn hóa, Thể thao và du lịch giai đoạn 2011-2015,…

- Tham mưu UBNDhuyện xây dựng kế hoạch tổ chức Họp mặt và Hội thi nấu ăn “Bữa ơm gia đình ngàychủa nhật” nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

- Kết quả xây dựng gia đình văn hóa tính đến 6tháng đầu năm 2015 như sau:

  • Tổng số hộ đăng ký: 33097 hộ, đạt tỷ lệ 100 %.
  • Hộ đạt 3 tiêu chuẩn: 31.607 hộ, đạt tỉ lệ: 95.5%.

* Về phongtrào “TDĐKXDĐSVH” (xây dựng các danh hiệu văn hoá):

- Tham mưu UBNDhuyện xây dựng chỉ tiêu thực hiện chuyên đề thi đua phong trào “TDĐKXDĐSVH” giaocho các xã và thị trấn. Cụthể như: xây mới 01 xã đạt chuẩn văn hóa NTM, chuyển đổi 01 xã văn hóa sang xãđạt chuẩn văn hóa NTM, 04 cơ sở thờ tự văn hóa, 04 con đường văn hóa.

- Tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn đơn vị Thạnh trị, ĐồngThạnh qui trình xây dựng và chuyển đổi xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới.

- Tham mưu UBND huyện ban hànhQuyết định phân công các thành viên BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện, chuyênviên phòng VHTT, cán bộ Trung tâm VH-TT phụ trách các ấp trong việc xây dựng xãđạt chuẩn văn hóa NTM xã Thạnh Trị.

- Hỗ trợ xã Bình Nhì hoàn thiệncác tiêu chí 6,8,16 thuộc ngành phụ trách.

- Tham gia đoàn thẩm định Sở VHTTDL, thẩm định tìnhhình thực hiện tiêu chí 6,16 trong xây dựng NTM xã Bình Nhì.

- Tham gia Đoàn kiểm tra Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch giám sát về công tác phối hợp giữa Phòng VH-TT và LĐLĐ huyện trong việcxây dựng cơ quan văn hóa tại xã Long Bình.

- Kết hợp với các xã rà sóat lại các tiêu chuẩn để tiếnhành xây dựng báo cáo, hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền, tích cực huy động cácnguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hoá.

2-  Lĩnh vực Thể dục- Thể thao:

- Phối hợp UBND các xã, thị trấn Vĩnh Bình cử cán bộ thamgia lớp tập huấn dành cho cán bộ công chức, cộng tác viên thể thao theo chươngtrình Nông Thôn Mới.

- Tham mưu UBNDhuyện phối hợp Trung tâm VH-TT xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày chạy Olympicvì sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện.

- Trung tâm VH-TT và cơ sở tổ chức các giải Quần vợt,bóng chuyền, bóng đá mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam30/4 và Quốc tế lao động 1/5. Số người tập luyện TDTT tính đến thờiđiểm báo cáo là 44.661 người đạt tỉ lệ 31.56%, số gia đình tập luyện TDTT12.569 gia đình đạt 40.21%.

3-  Lĩnh vực du lịch:

- Tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo côngtác Quản lý môi trường Du lịch, đảm bảo an toàn cho khách Du lịch.

- Tham gia tập huấn về kiến thức quản lý Dulịch và xúc tiến quảng bá du lịch ở địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Sốkhách sạn mini, phòng trọ bình dân phát triển mạnh, tính đến nay trên địa bànhuyện hiện có 01 khách sạn (28 phòng) 06 khách sạn mini, 10 phòng trọ bình dân,điểm tham quan du lịch Đình Đồng Thạnh, khu mộ cổ Hòa Bình cơ bản đáp ứng nhucầu khách đến tham quan và du lịch

4- Lĩnh vực Bưu chínhviễn thông:

Về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông đã chỉ đạocác doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác chuyểnphát kịp thời công văn, tài liệu phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn,tăng cường phát triển hạ tầng, dịch vụ viễn thông theo quy hoạch đã phê duyệt,đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Toàn huyện hiện có 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, 3 mạng điện thoạidi động; 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet.Tính đến 6 tháng đầu năm 2015, tổng số thuê bao điện thoại trên địa bànhuyện ước đạt 15.074 thuê bao; trong đó: cố định là 7.900 thuê bao, di động là7.174 thuê bao; thuê bao Internet ước đạt 3.265 thuê bao. Đến nay, toàn huyệncó 09 bưu điện văn hóa xã và 03 bưu cục III, 100% các xã, thị trấn trong huyệnđã hoàn thành tiêu chí số 8 (tiêu chí về bưu điện) trong xây dựng nông thônmới.

III/ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

1. Khó khăn, vướng mắc:

- Các thiết chế Văn hoá - Thể thao ở cơsở còn ít và thiếu nên làm ảnh hưởng nhiều đến phong trào; đội ngũ cán bộ trên lĩnh vực chuyên ngànhcòn non kinh nghiệm, trình độ chưa cao nêncòn đang theo học lớp Đại học Văn hóa (7 đơn vị) làm hạn chế đến côngviệc chuyên môn và gián đoạn phong trào, phongtrào xã hội hóa chưa thu hút mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân đầu tư phát triểnphong trào.

- Cán bộ làm công tác gia đình, công nghệ thông tin cơ sởchủ yếu là kiêm nhiệm, một số xã chưa bố trí được cán bộ. Cho nên việc thammưu, giúp việc cho sự nghiệp VHTT của huyện, xã gặp nhiều khó khăn.

- Hoạt động Trung tâm VH-TT xã thiếu biên chế , thiếukinh phí hoạt động của Ban chủ nhiệm, hoạt động kiêm nhiệm dẫn đến hiệu quả chưacao, có xã chưa bố trí được nhân sự.

-Công tác quản lý địa bàn đối với hoạt động dịch vụ văn hóavà công tác quãng cáo ở cơ sở chưa được chủ động.

- Trình độ tin học cán bộ huyện và xã cònnhiều hạn chế.

2. Đề xuất, kiến nghị:

- Sở VH-TT&DL tổ chức bồi dưỡng các lớp tập huấn ngắn về văn hóa,văn nghệ, thể thao để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ cho huyện và cơ sở.

- SởTT&TT duy trì lớp tập huấn phần mềm quản lý văn bản tại huyện tạo điều kiệncho việc ứng dụng đạt kết quả cao.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆMVỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015:

1- Tiếp tục thẩm định các điều kiện cấp giấy chứng nhận trò chơi điện tửcông cộng cho các dịch vụ internet, thẩm định các điều kiện karaoke, trò chơiđiện tử xin mới.

2- Làm việc với Trung tâm VH-TT đặt vẽ, phóng pa nô, áp phích nhằm phụcvụ cho công tác tuyên truyền, hoàn chỉnh kịch bản và chương trìnhbiểu diễn phục vụ tuyên truyền cổ động tại các xã, thị trấn theo kế hoạch đề ra.

3- Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, đóng góp ý kiến giúpcác xã hoàn chỉnh báo cáo xây dựng các danh hiệu văn hóa.

4- Thành lập Đoàn thẩm định các danh hiệu văn hóa trongnăm 2015 theo chỉ tiêu giao của Ban chỉ đạo tỉnh, kiểm tra việc nâng chất cáctiêu chuẩn và tái công nhận ấp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa NTM.

5- Mời Ban thẩm định tỉnh đến thẩm định danh hiệu xãđạt chuẩn văn hóa NTM cho 2 đơn vị: Thạnh Trị và Đồng Thạnh.

6- Tổ chức họp mặt chấm điểm thi đua Cụm III giữa Phòng VHTT huyện GòCông Tây, Tân Phước và Tân Phú Đông (Gò Công Tây làm Cụm trưởng).

7- Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện ra Quyết định công nhận các danhhiệu văn hóa đạt trong năm 2015, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ ra mắt các danhhiệu.

8- Tăng cường công tác quản lý ngành, thực hiện tốt việc kiểm tra cáchoạt động văn hoá- dịch vụ văn hoá nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các sản phẩm độchại, tệ nạn xã hội tại địa phương.

Trên đây là tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6tháng cuối năm 2015 của Phòng VH-TT huyện Gò Công Tây, báo cáo các ngành chứcnăng theo dõi và chỉ đạo thực hiện tốt hơn./.

Liên kết Liên kết