Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015
03/12/2018

BÁO CÁO SƠ KẾT

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015

(Số liệu tính đến  15/5/2015)
 

 

PHẦN I:

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

A.1. Kết quả đạt được đối với các chỉ tiêu thi đua năm 2015:

1. Chỉ tiêu 1: Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã:

    Trong 06 tháng đầu năm 2015, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Thạnh Nhựt đạt 779/1.779 triệu đồng đạt 43,79% so với chỉ tiêu huyện giao, giảm 19,39% so với cùng kỳ năm 2014 do chỉ tiêu năm nay cao hơn so với năm 2014 là 366 triệu đồng.

    Chỉ tiêu thu ngân sách đạt thấp là do nhu cầu chuyển nhượng đất của người dân trong xã ít nên thuế TNCN và lệ phí trước bạ xã đạt thấp ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu ngân sách của xã.

2. Chỉ tiêu 2: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản:

    Thực hiện giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản ( tính theo giá cố định 1994) đến nay là 51.632 triệu đồng đạt 60,36% so với kế hoạch. Trong đó:

- Giá trị ngành trồng trọt đạt 27.310/49.080 triệu đồng đạt 55,64% kế hoạch. 

- Giá trị ngành chăn nuôi: thu được 19.342/31.151 triệu đồng đạt 62,09% kế hoạch. Trong thời gian qua, tình hình chăn nuôi của xã có bước phát triển, cả về quy mô và số lượng, như là đàn gia cầm ( gà), gia súc (heo, bò), nhất là đàn bò sữa và bò thịt hiện nay đang phát triển mạnh, người dân đang có xu hướng mở rộng mô hình này trong thời gian tới 

- Giá trị ngành thủy sản: giá trị sản lượng thu được từ đầu năm đến nay là 4.980/5.312,5 triệu đồng đạt 93,74% kế hoạch.

3. Chỉ tiêu 3: Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương:

    Trong 06 tháng đầu năm, thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp địa phương là 1.760/3.000 triệu đồng đạt 58,67% kế hoạch. Sản phẩm chủ yếu: may mặc, đan lát, xay xát, nhang, bánh mì,… 

4. Chỉ tiêu 4: Giảm hộ nghèo:

    Đầu năm 2015, hộ nghèo xã quản lý theo chuẩn mới là 121 hộ, chỉ tiêu giảm nghèo huyện giao cho xã là 22 hộ, xã dự kiến thực hiện phương án thoát nghèo cho 30 hộ, tập trung cao cho công tác giải quyết việc làm cho người lao động như giới thiệu học nghề ngắn hạn, giới thiệu làm việc ở các công ty may tại địa bàn trong và ngòai xã, xây dựng dự án hỗ trợ vốn, cho vay vốn,…. Hiện nay, Ban giảm nghèo của xã đang tổ chức điều tra, khảo sát hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp giúp đỡ hộ thoát nghèo bền vững, chú trọng và tập trung vào thực hiện các mô hình có hiệu quả như: bò sữa, bò thịt, nuôi dê, trồng bưởi da xanh, hoa kiểng,...

5. Chỉ tiêu 5: Công tác huấn luyện QS và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ:

    Đến thời điểm này, chỉ tiêu huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng KTQP của xã là 31/95 người đạt 32,63% so với chỉ tiêu huyện giao, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 35,01%. 

    Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: chỉ tiêu huyện giao cho xã là 19 thanh niên, xã giao quân cho các đơn vị là 22 thanh niên đạt 115,79%, so với cùng kỳ năm 2014 tăng 15,79%.

6. Chỉ tiêu 6: Tốc độ phát triển dân số:

    Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã có 957/964 người áp dụng các biện pháp KHHGĐ chiếm tỷ lệ 99,27% (giảm 5,63% so với cùng kỳ năm 2014), tỷ lệ sinh con thứ 3 trong 06 tháng đầu năm là 5,26%/5%; Tỷ suất sinh thô đạt 3,23%o /14%o; Tỷ lệ sàng lọc trước sinh có 6/17ca đạt 35,29%/20% chỉ tiêu huyện giao; Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh có 15/42ca, chiếm 35,71%/40%. 

7. Chỉ tiêu 7: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, cải thiện môi trường:

    Nhìn chung trong thời gian qua, các HTX và tổ hợp tác nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn xã duy trì hoạt động tốt, có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân trong và ngoài xã. Theo thống kê trên địa bàn xã, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh có 3.239/3.241 hộ, tỷ lệ 99,91% đạt 104,07% chỉ tiêu huyện giao trong năm 2015, so với cùng kỳ năm 2014 tăng 0,91%.

8. Chỉ tiêu 8: Tỷ lệ giảm tội phạm hình sự:

    Chỉ tiêu huyện giao cho xã là đạt mục tiêu kiềm giảm tội phạm từ 03-05%, đến thời điểm tháng 05/2015, trên địa bàn xã Thạnh Nhựt không xảy ra trọng án, phạm pháp hình sự xảy ra 03/9 vụ ( giảm 2vụ so với cùng kỳ năm 2014) .  UBND xã đã chỉ đạo ngành công an tăng cường công tác tuần tra, mật phục và tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của gia đình và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm kiềm chế đến mức thấp nhất về số vụ vi phạm, trong năm không vượt quá 8 vụ.

9. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh:

    Nhìn chung, trong thời gian qua các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã hoạt động tốt. Qua công tác tự kiểm tra các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong 06 tháng đầu năm 2015, xã chưa có đảng viên vi phạm bị kỷ luật hoặc xóa tên. 

Về hoạt động của các đoàn thể: hiện nay các đoàn thể đã được củng cố và hoạt động tốt, một số ngành đang chuẩn bị cho các ngành huyện kiểm tra 06 tháng đầu năm 2015.

10. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng:

    Tính đến thời điểm này, xã chưa có vi phạm tham nhũng phải xử lý. Về cơ bản tự đánh giá là đạt tốt.

11. Thủy lợi nội đồng:

    Đến thời điển này chỉ tiêu thủy lợi nội đồng xã đã hoàn thành. Kế hoạch năm 2015 là mở rộng và nạo vét 01 tuyến kênh tổ 65 ấp Bình Trung, chiều dài 584m, mặt kênh từ 3-4m, khối lượng 1.364m3, với số ngày công lao động là 335 ngày công, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao, trong đó khối lượng công trình đạt 122,22%, so với năm 2014 khối lượng đạt tăng thêm 15,22%. 

12. Chỉ tiêu thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:

    Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được UBND xã thực hiện tốt, giải quyết kịp thời, không gây phiền hà trong nhân dân. Ủy ban xã phân công cán bộ Tư pháp trực tiếp phụ trách chỉ tiêu thi đua. Trong 06 tháng ban Tư pháp xã đã tiếp nhận 04 đơn, trong đó 02 đơn dân sự, 01 đơn tranh chấp đất đai, 01 đơn hôn nhân gia đình. Đã giải quyết 04 đơn, kết quả hòa giải thành.  

A.2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong 06 tháng đầu năm:

    Việc tổ chức triển khai thực hiện 12 chỉ tiêu thi đua năm 2015 đã được UBND xã đặc biệt quan tâm. Một số chỉ tiêu đến thời điểm này đã đạt như: chỉ tiêu thủy lợi nội đồng, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chỉ tiêu thực hiện công tác bảo vệ, cải thiện môi trường. Các chỉ tiêu còn lại, xã sẽ tập trung và phấn đầu hoàn thành trong 06 tháng còn lại. Tuy nhiên có 02 chỉ tiêu xã sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện đó là chỉ tiêu thu ngân sách và chỉ tiêu giảm tội phạm. Năm 2015, huyện giao chỉ tiêu thu ngân sách xã là 1.779 triệu đồng so với năm 2014 tăng 366 triệu đồng, do nguồn thu của xã hạn chế nhất là thuế TNCN và lệ phí trước bạ nên chỉ tiêu này xã gặp nhiều khó khăn. Song song đó, tình hình ANTT trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn xã nói riêng diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn của đối tượng ngày càng tinh vi nên số vụ phạm pháp không thể lường trước được, nên chỉ tiêu này xã gặp không ít những khó khăn.

Cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực chủ yếu sau:

 I.VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

1.Về  sản xuất nông nghiệp – phát triển nông thôn:

a.Về sản xuất nông nghiệp:

Cây lúa: Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân là 946ha, năng suất khoảng 9 tấn/ha, giá lúa bán ra từ 4.600 - 5.800đ/kg tùy theo loại giống (lúa bán tại ruộng). Nhìn chung nông dân thu họach vụ lúa đông xuân này có năng suất rất cao do thời tiết thuận lợi và nhân dân biết đầu tư, áp dụng KHKT và luân canh ngày càng tốt hơn.

    Hiện nay, nhân dân đang tiến hành xuống giống vụ Hè thu chính vụ năm 2015, đến nay đã xuống giống được khoảng 800ha. Cơ cấu giống lúa vẫn là VD 20, Nàng hoa chiếm 70% diện tích, lúa chất lượng cao như OM 6976, OM 5451, OM 3536  chiếm 25%, còn lại là các giống thường chiếm 5%. 

          Trong 6 tháng đầu năm, xã kết hợp cùng Trạm BVTV huyện, Phòng Nông nghiệp huyện và Công ty hóa nông Hợp Trí, Syngenta,…tổ chức 06 cuộc hội thảo về các loại thuốc BVTV, cách phòng trị sâu bệnh trên cây lúa có 381 lượt người dân dự.

    Về thực hiện cánh đồng lớn: xã Thạnh Nhựt làm điểm thực hiện mô hình cánh đồng lớn của huyện Gò Công Tây với diện tích 54,08ha thực hiện ở địa bàn 03 ấp: Bình Trung, Tân Thạnh và Bình Đông. Mô hình này được thực hiện trong vụ Đông Xuân, có 98 hộ dân tham gia và đã phối hợp Phòng nông nghiệp huyện tổng kết xong. Nhìn chung, mô hình này sau khi  thực hiện được đánh giá là đạt hiệu quả, có sự phối hợp giữa 04 Nhà, trong đó người nông dân là người được hưởng lợi. Mô hình này cần được triển khai và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Cây màu:

    Tổng số diện tích màu trên địa bàn xã đến nay có 105 ha, trong đó: dưa hấu là 17 ha ( 08 ha đang thu hoạch, 09 ha mới xuống giống), ớt là 51 ha ( 37 ha đang thu hoạch, 14 ha chuẩn bị xuống giống, năng suất 14 tấn/ha, giá bán từ 18.000-20.000 đồng/kg và hoa màu khác như: bắp, khổ qua, bí, hẹ, cà,… là 34 ha năng suất đạt khoảng 14 tấn/ha. Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm, nông dân thu hoạch vụ màu có lợi nhuận tương đối do giá cả tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014 (ước tính tăng khoảng 15%).

Kinh tế vườn:  diện tích vườn dừa 444,5 ha sản lượng thu hoạch khoảng 70-75 trái/cây/năm, tăng 02 ha so cùng kỳ năm 2014. Do giá dừa năm nay tương đối ổn định từ 65.000-85.000đ/chục, nên người dân thu hoạch dừa đều có lợi nhuận. Đồng thời, với mô hình trồng cây ca cao xen vườn dừa hiện nay với diện tích khoảng 168ha hiện đang cho trái sản lượng khoảng 3.5- 4 tấn/ha, giá 01 kg trái cacao hiện nay là 5.500-6.000 đồng/kg tăng 500-1.000 đ/kg so với cùng kỳ năm 2014 nên cũng tăng thêm lợi nhuận cho người nông dân.

          Cây ăn quả diện tích 19,3 ha, sản lượng thu hoạch 6 tấn/ha, so cùng kỳ năm 2014 tăng 0,7ha. Trong đó có 2 ha trồng thanh Long, 02 ha trồng chuyên canh bưởi da xanh, giá 1kg bưởi da xanh hiện nay là 55.000-65.000 đồng nên người dân rất phấn khởi và đang nhân rộng mô hình này

Công tác thú y – chăn nuôi:

    Tình hình dịch bệnh không xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức quyết toán phun xịt tiêu độc sát trùng chuồng trại cho các hộ chăn nuôi đợt 3/2014, kết quả : số thuốc phun xịt : 30 lít, số hộ được phun xịt : 1.150 hộ, tổng diện tích 57.425m2.

    Đến thời điểm cuối tháng 4/2015, Ủy ban xã đã chỉ đạo các thú y viên tiếp tục tổ chức tiêm phòng bệnh cho gia súc gia cầm cho các hộ chăn nuôi, cụ thể: tiêm phòng cúm gia cầm tại 127 hộ cho 33.552 con gà, vịt và tiêm phòng tai xanh, vaccine FMD (LMLM) cho 231 hộ nuôi gia súc với 1.552con trâu, bò, heo ; tiêm phòng bệnh dại trên chó có 600/600 con đạt 100%.

    Tổ chức điều tra, quản lý chăn nuôi trên địa bàn xã theo hướng dẫn của Huyện. Đến nay đã điều tra xong. Kết quả:

    Hộ chăn nuôi quy mô nhỏ trở lên: có 66 hộ với 3.078 con heo, 237 con bò, 54.425 con gà, 15.912 con gà, 12.000 con cút.

    Hộ gia đình: có 922 hộ với 4.444 con heo, 1.466 con bò, 222 con dê, 21.850 con gà, 26.369 con vịt, 400 con bồ câu, 1.185 con chó, 244 con mèo.

    Tổ chức vãng gia tuyên truyền về chăn nuôi cho 937 hộ gia đình, phát 937 tồ bướm do Trạm thú y huyện cung cấp.

    Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2015, do giá trứng gia cầm và giá sản phẩm thịt gia cầm ở mức tương đối khá, so với cùng kỳ năm 2014 tăng khoảng 10.000 đ/kg gia cầm và 400 đ/trứng gia cầm, 1.000 đ/ trứng thủy cầm, đồng thời năm nay giá thịt heo và thịt bò ổn định, luôn ở mức cao nên người dân thu được nhiều lợi nhuận. Theo đánh giá, ngành chăn nuôi của xã đang dần ổn định, phát triển, người dân mạnh dạn tái đàn và tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi, nhất là hiện nay quy mô chăn nuôi trang trại đang phát triển khá mạnh nhất là ở địa bàn ấp Bình Tây.

Nuôi thuỷ sản: Diện tích ươn cá giống là 13 ha, so cùng kỳ 2014 không tăng, diện tích mặt nước nuôi cá thịt trong mươn vườn là 98,5 ha tăng so cùng kỳ 2014 là 02 ha.

b.Về phát triển giao thông nông thôn – TLNĐ:

Về thuỷ lợi:

    Do năm nay thời tiết diễn biến thất thường, nắng hạn kéo dài, tuy nhiên nhìn chung mực nước các kênh nội đồng trong thời gian qua vẫn đảm bảo cho việc bơm tưới phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp của nhân dân. 

    Tổ chức lập phương án chống hạn mặn vụ Đông Xuân trên địa bàn xã năm 2015. Tổ chức rong cỏ các tuyến kênh đảm bảo nước tưới tiêu cho các vùng thiếu nước ở cuối vụ.

    Theo dõi tiến trình nạo vét tuyến kênh 10 Trì ấp Bình Trung dài 1.100m, mặt 04m, quá trình thực hiện có sử dụng đê kênh để làm đường giao thông, kinh phí khoảng 300 triệu đồng từ nguồn vốn của huyện hổ trợ, đến nay đã hoàn thành theo kế hoạch.

    Theo dõi tiến trình thi công tuyến đê kênh Vàm Giồng ấp Bình Trung dài 1.150m, mặt 03m, đổ đá 04 rộng 2m , kinh phí khoảng 500 triệu đồng từ nguồn vốn của huyện hổ trợ, đến nay đã hoàn thành theo kế hoạch.

    Tổ chức nạo vét, mở rộng tuyến kênh 8 Huyền ấp Bình Trung, dài 450m, kinh phí 15.550.000 đồng do nhân dân tự đóng góp, nạo vét.

    Theo dõi tiến trình nạo vét tuyến kênh 12B, dài 4km, nguồn vốn 300 triệu đồng do huyện hỗ trợ.

    Tổ chức thi công và nghiệm thu kênh tổ 65 ấp Bình Trung, nguồn vốn do nhân dân đóng góp, kết quả đạt 122% chỉ tiêu huyện giao về khối lượng.

Về giao thông nông thôn:

     Kế hoạch GTNT năm 2015 là 03 công trình gồm: tuyến đường cặp kênh An Thạnh Thủy, đường tổ 68 ấp Bình Trung, đường cặp kênh 3 Mác ấp Thạnh Lạc Đông. Hiện đã nghiệm thu xong 02 tuyến, đang làm hồ sơ quyết toán.

    Từ đầu năm đến nay đã thu tiền nhân dân đóng góp theo đề án huy động nhựa hoá nông thôn giai đoạn 2012-2015 được 266.183.396 đạt 66,5% so với kế hoạch.

Về kinh tế hợp tác:

    Toàn xã có 03 HTX06 tổ hợp tác,  trong 6 tháng đầu năm 2015  các tổ hợp tác và hợp tác xã vẫn duy trì hoạt động tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

     Công tác thu hồi nợ của HTX Bình Trung: Đến nay còn 14 hộ thuộc địa bàn xã Vĩnh Hựu nợ với số tiền 12.116.000 đồng, so với cùng kỳ năm 2014 không giảm.

     Đầu năm các HTX và tổ hợp tác tổ chức  hội nghị  xã viên tổng kết năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. HTX NN KD TH Bình Tây đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Sau Đại hội đã được củng cố và đi vào hoạt động nề nếp.

    Tổ chức củng cố hoạt động và bố trí nhân sự Ban quản lý trạm cấp nước SHNT ấp Thạnh Lạc Đông.

Điện - nước sinh hoạt:

    Toàn xã hiện có 100 %  số hộ sử dụng điện lưới quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm đã đề xuất ngành huyện cải tạo sữa chữa 08 tổ điện ấp Bình Trung, Tân Thạnh.

    Trên địa bàn xã hiện có 7 trạm cấp nước có giếng tầng sâu phục vụ cho 3.239/3.241 hộ sử dụng nước đạt 99,91 % tổng số hộ toàn xã.

Chợ: Trên địa bàn xã có 03 chợ để trao đổi lưu thông hàng hóa, việc kinh doanh mua bán ở các chợ  rất tốt đáp ứng được nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa của nhân dân trong và ngòai xã. Riêng Chợ Thạnh Lạc Đông được UBND huyện cho phép mở rộng thêm 605m2 ( phần đất của trường mẫu giáo Bình Nhì cũ) và xã chọn chợ Thạnh Lạc Đông là chợ đạt tiêu chí số 7 về nông thôn mới.

2. Xây dựng nông thôn mới:

    Đề án Nông thôn mới của xã đã được UBND huyện phê duyệt vào thời điểm cuối năm 2014. Thực tế tại thời điểm cuối năm 2014, qua khảo sát đánh giá của các ngành huyện thì xã đạt 10/19 tiêu chí.Qua 6 tháng đầu năm 2015 thì xã chưa đạt thêm tiêu chí nào. Dự kiến đến cuối năm, xã sẽ đạt thêm 04 tiêu chí đó là tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch, tiêu chí trường học , cơ cấu lao động và tiêu chí hệ thống chính trị, nâng tổng số tiêu chí đạt đến cuối năm là 14/19 tiêu chí.  

    Quy chế quản lý quy hoạch xã đã gửi về huyện, đang chờ UBND huyện phê duyệt. 

3. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp:  Hoạt động tiểu thủ công nghiệp ở địa phương trong 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực, 2 công ty may họat động có hiệu quả, có khoảng 500 công nhân đang làm việc, 02 công ty này cũng đang mở rộng quy mô, diện tích xây dựng nhà xưởng, nhà kho ,… Đồng thời các cơ sở khác như đan lát, lục bình, xe nhang,…  cũng  duy trì họat động tốt giải quyết khoảng 400 lao động nhàn rỗi tại địa phương.  

4. Công tác thu – chi ngân sách:

a. Tổng thu:

 

TT

Nội dung

Lũy kế

Chỉ tiêu
 huyện giao

Tỷ lệ (%)

1

Thuế PNN

              29,052,400

                 71,000,000

40.92

2

Thuế CTN-NQD

            281,549,792

               802,000,000

35.11

 

Môn bài

            145,950,000

               185,000,000

78.89

 

GTGT

            132,872,100

               614,000,000

21.64

 

TTĐB

                2,727,692

                   3,000,000

90.92

3

Thu nhập cá nhân

            199,163,780

               445,000,000

44.76

4

Thuế trước bạ

              49,638,310

               130,000,000

38.18

5

Phí, lệ phí

              25,743,490

                 75,000,000

34.32

6

Thu khác

            194,112,186

               256,000,000

75.83

Tổng cộng:

            779,259,958

            1,779,000,000

43.80

So với cùng kỳ năm 2014 giảm  282 triệu đồng .  

b. Tổng chi:

    Tổng chi ngân sách xã đến kỳ báo cáo là: 1.486.000.000đ/3.395.550.000đ đạt 43,17%  so với kế hoạch, so với cùng kỳ giảm 7,11%. Tỷ lệ chi ngân sách còn thấp do 06 tháng đầu năm chưa quyết tóan các công trình xây dựng cơ bản.

II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Về  giáo dục:

  Các điểm trường tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học cho học sinh và công tác PCGD cũng được duy trì thường xuyên.

    Các điểm trường đang chuẩn bị tổ chức kỳ thi học kỳ 02 cho học sinh ở các khối lớp.

2. Về y tế:

- Tình hình dịch bệnh trên người không xảy ra, tổ chức khám và điều trị 933 lượt người. Phối hợp với nhà trường tổ chức truyền thông trực tiếp nói chuyện chuyên đề hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh phong tại trường THCS Thạnh Nhựt tổng số đối tượng tham dự là 602 học sinh và 11 giáo viên.

- Tổ chức truyền thông trực tiếp và thực hiện chiến dịch tiêm ngừa sởi- rubella tại trường Tiểu học Thạnh Nhựt 2 với 422 học sinh và 11 giáo viên tham dự.

- Về vệ sinh an toàn thực phẩm : trong 06 tháng đầu năm, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã.

- Phối hợp với hội phụ nữ xã tổ chức truyền thông trực tiếp nói chuyện chuyên đề an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán tại điểm ấp Bình Đông, tổng số đối tượng tham dự là 102.

- Duy trì các hồ cá bảy màu ở các ấp phục vụ cho công tác phòng bệnh SXH năm 2015. Hàng tháng đều tổ chức tiêm ngừa cho trẻ dưới 05 tuổi.

- Vãng gia, điều tra, tư vấn và xử lý môi trường 02 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại tại ấp Bình Tây.

- Phối hợp với trường Mẫu giáo Thạnh Nhựt  tổ chức truyền thông trực tiếp nói chuyện chuyên đề về phòng chống bệnh tay chân miệng và hưởng ứng tháng hành động về chất lượng an toàn thực phẩm, tổng số đối tượng tham dự là 36 phụ huynh và 08 giáo viên nhà trẻ mẫu giáo.

- Phối hợp với dân số tổ chức truyền thông trực tiếp về hưởng ứng ngày thế giới phòng chống sốt rét với 23 đối tượng tham dự và truyền thông nhóm về hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường với 18 đối tượng tham dự. 

- Trạm tiếp tục thực hiện các tiêu chí theo quy định và nâng chuẩn đã đạt được để duy trì công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm 2015.

3. Dân số KHHGĐ:

    Tiếp tục vận động nhân dân áp dụng các biện pháp KHHGĐ đảm bảo đạt chỉ tiêu huyện giao trong năm 2015. Kết quả: 957/964 đạt 99,37%  so cùng kỳ năm 2014 giảm 8,08%.

    Trong đó sử dụng: Thuốc tiêm: 50/42, Vòng: 48/88, Thuốc uống: 553/567, Bao cao su: 304/273, Đình sản: 02/01, thuốc cấy: 00/02.

    Số ca sinh con thứ 3 trên địa bàn xã đến thời điểm hiện tại là 03 ca/42 ca đã sinh, tỷ lệ 5,26% so cùng kỳ năm 2014 giảm 2,74%.

4. Văn hóa Thông tin:

- Tổ truyền thanh xã, ấp duy trì tiếp âm hàng ngày để thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm, tuyên truyền Luật ATGT, công tác tổ chức tiêm phòng vaccin phòng bệnh cúm gia cầm, LMLM,… cho hộ chăn nuôi.

- Phát động 05 ấp tổ chức trang trí cổng ấp văn hóa mừng Đảng mừng xuân năm 2015, kết quả 05 ấp đều trang trí với nhiều hình thức đẹp, trang trọng.  

- Tham gia hội thi trang trí cổng chào mừng Đảng mừng Xuân tại trụ sở UBND xã. Kết quả xã đạt hạng 2.

- Thông báo tuyên truyền trong nhân dân treo cờ Tổ quốc - Thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh xã, các tổ truyền thanh ấp về việc treo cờ Tổ quốc trong nhân dân trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, ngày Lễ Giổ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5 và ngày xã đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tỷ lệ treo cờ đạt 95%.

- Phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức giải bóng đá mini có 06 đội bóng trong xã tham gia.

- Tham gia các môn hội thao cấp huyện chào mừng ngày Lễ 30/4.

5.LĐTBXH:

- Thực hiện tốt việc chi lương và trợ cấp cho gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, người hoạt động kháng chiến, bảo trợ xã hội và quà Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015, hoàn thành đạt 100%, cụ thể như sau:

+ Gia đình TB, LS: 134 người, số tiền 187.230.000 đồng

+ Người cao tuổi: 274 người, số tiền: 49.320.000 đồng

+ Người tàn tật: 229 người, số tiền 78.660.000 đồng.

- Ủy ban nhân dân tổ chức họp mặt , thăm viếng và chúc Tết 25 gia đình chính sách, người có công với cách mạng và mẹ VNAH còn sống trên địa bàn xã với tổng số tiền là 12.500.000 đồng. Ngoài ra, Ủy ban xã thông báo tổ chức cấp phát tiền quà tết cho các đối tượng tại xã với tổng số tiền là 85.700.000 đồng, trong đó:

Chủ tịch nước: 46.400.000 đồng.

Quà của địa phương: 39.300.000 đồng

Cụ thể:

* Quà TB, Mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ: 3.500.000 đồng

* Quà gia đình TBLS và người hoạt động kháng chiến: 28.200.000 đồng

* Quà gia đình thờ cúng liệt sĩ: 42.900.000 đồng

* Quà thờ cùng Mẹ VNAH đã từ trần: 11.100.000 đồng

- Bàn giao 02 căn nhà tình nghĩa cho con liệt sĩ theo quyết định 22 của thủ tướng Chính phủ: ông Võ Văn Sơn ấp Bình Trung và ông Nguyễn Văn Khiết ấp Thạnh Lạc Đông.

- Lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Mẹ VNAH cho 02 mẹ còn sống và truy tặng cho 02 mẹ đã từ trần.

- Tham mưu UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phát 785 phần quà cho 121 hộ nghèo, 75 hộ cận nghèo mức 1 và mức 2, 13 hộ chính sách, 199 hộ khó khăn, Mỗi hộ nhận được từ 02-03 phần quà gồm có hiện vật và tiền mặt, mỗi phần có giá trị từ 300.000 đ - 500.000 đồng. Tổng giá trị 273.800.000 đồng.

- Hoàn tất 07 hồ sơ Mẹ VNAH đã gửi về Sở LĐTBXH.

- Lập hồ sơ thờ cúng liệt sĩ cho 23 trường hợp

- Lập thủ tục nâng mức trợ cấp cho đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội.

- Triển khai rà soát hộ có mức sống trung bình để có cơ sở hỗ trợ mua BHYT.

III.QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Quân sự :  

- Trực chỉ huy lực lượng và trực sẳn sàng chiến đấu đảm bảo, đúng quy định. Triển khai kế hoạch trực sẳn sàng chiến đấu bảo vệ những ngày Tết nguyên đán đảm bảo 24/24.

- Tham mưu UBND xã phát thông báo trúng tuyển và ra quyết định điều động dân quân trúng tuyển 2015 huấn luyện dân quân mới tại BCHQS huyện.

- Tổ chức ngày kỷ niệm truyền thống DQTV và kết nạp 20 dân quân mới.

- Tham mưu cho UBND xã tổ chức tốt Lễ trao lệnh, tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Tham gia hội trại tòng quân  do huyện Đoàn tổ chức tại BCH QS huyện, có 30 thanh niên tham dự.

- Tổ chức bàn giao TNSSNN năm 2015 về huyện là 30/30 thanh niên đạt 100%, trong đó có 01 đảng viên và 29 đoàn viên.

- Tổ chức phúc tra quân dự bị theo đúng kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự huyện.

- Tổ chức tổng điều tra quân nhân dự bị năm 2015 trên địa bàn xã. Kết quả: quân số: 425 quân nhân, qua điều tra còn lại 421 quân nhân, giảm 04 quân nhân do chuyển hộ khẩu đi nơi khác.

- Điều động huấn luyện dân quân mới, quân số 20/20 đồng chí đạt 100%.

- Tổ chức đăng ký thanh niên tuổi 17 ( sinh năm 1998) trên địa bàn xã.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ Lễ 30/4, 01/5 và Lễ đón nhận danh hiệu xã văn hóa, danh hiệu Xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân có 40 đồng chí tham gia.

- Điều động huấn luyện dân quân cơ động quân số 4/9 đồng chí, còn lại 06 đồng chí đang huấn luyện.

- Kết quả tập huấn, huấn luyện đến nay là 31/95 đồng chí đạt 32,63%. Đưa 4 đồng chí là sĩ quan dự bị đi huấn luyện quân sự năm 2015 tại trung đoàn 924, thời gian 15 ngày.

- Chuẩn bị tổ chức diễn tập theo kế hoạch của UBND huyện.

2.Công an:

- Tình hình ANCT : Ổn định. 

    Trong 06 tháng đầu năm NNN – NVNĐCNN về thăm thân nhân có 18, trong đó quốc tịch Việt Nam 04 người, Mỹ 05 người, Hàn Quốc 02 người, Australia 07 người; so cùng kỳ năm 2014 giảm 17 người. Qua công tác nắm tình hình họ chấp hành tốt việc đăng ký tạm trú, tạm vắng chưa phát hiện có dấu hiệu chống phá chế độ ta.

- Tình hình ANTT:

 Phạm pháp hình sự: Xảy ra 01 vụ hiếp dâm. So cùng kỳ năm 2014 giảm 04 vụ.

+ Vi phạm hành chính: Xảy ra 10 vụ, xử lý 22  đối tượng. So 6 tháng đầu năm 2014 tăng 01 vụ, 01 đối tượng.

    Vấn đề nổi lên về tội phạm, vi phạm hành chính là trộm cắp tài sản, đánh nhau, uống rượu, bia say, cờ bạc tụ tập nhiều người gây mất trật tự.

+ Công tác quản lý đối tượng theo Nghị định 111/CP trong 06 tháng đầu năm 2015 quản lý 00 đối tượng. Chấp hành tốt đưa ra khỏi diện 00 đối tượng.

+ Tệ nạn xã hội xãy ra 01 vụ đá gà, bắt xử lý hành chính 14 đối tượng, trong đó có 06 đối tượng là người địa phương.

+ Về công tác tấn công tội phạm, trong 06 tháng đầu năm Công an xã phối hợp với trinh sát địa bàn rà soát lên danh sách đối tượng và tiến hành họp phân loại, phân cấp quản lý. Kết quả qua phân loại giao trinh sát quản lý 06 đối tượng; Công an xã quản lý 23 đối tượng và 02 cơ sở, mời đến giáo dục, cho làm cam kết không tái phạm; Công an xã lên danh sách 13 hộ có con em nguy cơ vi phạm pháp luật, 37 hộ có nguy cơ bị tội phạm tấn công và mời 05 chủ quán kinh doanh giải khác, rượu bia, 01 khách sạn, 01 nhà trọ và 3 điểm kinh doanh trò chơi điện tử về công an xã giáo dục cho làm cam kết và tến hành phân loại giao cho các ngành đoàn thể quản lý.

Công tác đảm bảo trật tự ATGT:

    Thực hiện Nghị quyết về việc lãnh đạo thực hiên nhiệm vụ đảm bảo TTATGT năm 2015 của Đảng ủy xã Thạnh Nhựt. Công an xã đề ra kế hoạch và lịch tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT 06 tháng đầu năm 2015. Đã tổ chức TTKSGT đường bộ được 94 cuộc, có 188 lượt đồng chí tham gia làm nhiệm vụ. Kết quả phát hiện và ra quyết định xử phạt hành chính 38 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông ( trong đó người ngoài địa phương vi phạm 24 trường hợp ), tổng thu số tiền trên 5.850.000 triệu đồng.

    Tai nạn giao thông: xảy ra 02 vụ 02 người chết, 02 người bị thương; hư hỏng 04 xe honda. So cùng kỳ 02/02 vụ, 02/03 người chết.

    Va chạm giao thông: Xảy ra 07 vụ, bị thương 12 người; hỏng nhẹ 11 xe hon da.

- Công tác tuần tra, mật phục:

    Thực hiện quy chế liên ngành giữa Công an - Quân sự và lịch tuần tra trong các cao điểm tấn công tội phạm. Đã tổ chức 122 cuộc có 498 đồng chí tham gia. Kiểm tra hành chính 68 lượt phương tiện, 16 lượt điểm kinh doanh trong đó ( kinh doanh sách sạn, nhà trọ, quán karaoke, giải khát, rượu bia có nữ tiếp viên ); kiểm tra 13 hộ đối tượng. Kết quả lập biên bản 16 trường hợp vi phạm TTATGT; giải tán 18 lượt tụ điểm đá gà có khoảng 540 đối tượng tụ tập, lập biên bản xử lý 13 đối tượng; phát hiện lập biên bản xử lý 01 tụ điểm đánh bài gồm 4 đối tượng; giải tán 12 nhóm có 68 thanh niên tụ tập đêm khuya, phát hiện lập biên bản tạm giữ 05 dao, mã tấu tự chế. Ngoài ra thường xuyên phối hợp với trinh sát địa bàn mật phục, câu nhữ đối tượng trộm cắp tài sản.

- Công tác khác:

    Phối hợp Đài truyền thanh xã, ấp phát thanh 408 lượt tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tai, tệ nạn khác; nhận và cấp phát trực tiếp 3.700 tờ bướm của công an Tỉnh đến từng hộ dân, nội dung vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

    Phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền 43 cuộc, có 1.331 lượt cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, tổ trưởng, tổ phó tổ NDTQ và nhân dân tham dự. Nội dung tuyên truyền tài liệu của công an huyện và Công an xã về phòng, chống tội phạm tai, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật khác trước, trong và sau tết Ất Mùi 2015 và Đại hội Đảng các cấp.

    Qua tuyên truyền vận động nhân dân đã cung cấp 02 nguồn tin, giúp lực lượng công an xác minh lập hồ sơ xử lý 5 đối tượng vi phạm hành chính về ANTT,  kiểm tra tịch thu 05 dao, mã tấu tự chế.

IV. HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN:

1. Hoạt động của UBND xã :

- Thực hiện tốt việc giải quyết hành chính hằng ngày theo đúng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên 3 lĩnh vực; lãnh đạo nhân dân xuống giống vụ Hè thu đồng loạt theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp.

- Thường xuyên phân công cán bộ theo dõi nắm tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để sớm phát hiện dịch bệnh xảy ra để có biện pháp xử lý kịp thời, không để lây lan trên diện rộng. Theo dõi việc quyết toán phun xịt tiêu độc sát trùng đợt 3/2014 và công tác điều tra, quản lý chăn nuôi trên địa bàn xã.

- Theo dõi, giám sát và nghiệm thu công trình sửa chữa trụ sở UBND xã và tuyến kênh 10 Trì ấp Bình Trung, vốn của Huyện hỗ trợ.

- Tổ chức thành công Lễ ra mắt xã đón nhận danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

- Phối hợp Công đoàn cơ sở xã tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức năm 2015 có 57 lượt cán bộ dự.

- Phân công các tổ trực trụ sở UBND xã trong những ngày Tết ngày Lễ Giổ tổ Hùng Vương,  30/4 và 01/5 đảm bảo đúng theo quy định.

- Tổ chức tốt hội nghị điển hình tiên tiến xã Thạnh Nhựt lần thứ II (2011-2015), xã làm điểm của huyện có 120 lượt người tham dự.

 - Tổ chức họp sơ kết hoạt động của ủy ban quý 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2015 có 60 cán bộ dự.

- Theo dõi việc thực hiện cánh đồng lớn trên địa bàn xã và phối hợp công ty lương thực Tiền Giang đưa ra giá sàn thu mua lúa cho nông dân. Phối hợp Phòng nông nghiệp huyện tổ chức tổng kết mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn xã Thạnh Nhựt và triển khai kế hoạch năm 2015 trên toàn địa bàn huyện Gò Công Tây. Tổ chức họp dân triển khai mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn ấp Bình Tây.

- Tập trung chỉ đạo các đoàn thu thuế kết hợp các ấp tiến hành thu ngân sách chủ yếu là thuế phi nông nghiệp và kết hợp thu các khoản nhân dân đóng góp. Hiện nay đã kết thúc đợt thu, kết quả: NDĐG: 266.183.396 đồng đạt 66,5%, Quỹ ANQP: 24.140.000 đồng, thuế phi nông nghiệp: 29.052.400 đồng đạt 40,92%

 - Theo dõi tiến độ thi công đường cặp kênh An Thạnh Thủy, đường cặp kênh Ba Mác và kênh tổ 65 ấp Bình Trung.

- Phối hợp Đảng ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020.

- Phối hợp Đảng ủy, các ngành đoàn thể tổ chức thành công Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

- Tổ chức tốt buổi trao quà cho 250 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã do nhóm gia đình nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

2. Công tác cải cách hành chính:

    Tổ chức của Tổ TN&TKQ Thạnh Nhựt có 07 thành viên do cán bộ văn phòng làm tổ trưởng, phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận được bố trí rộng rãi để phục vụ tốt cho việc giải quyết hồ sơ của nhân dân, trong đó:

*Thực hiện theo cơ chế “ Một cửa”:

- Lĩnh vực chứng thực: đã tiếp nhận và giao trả hồ sơ được 812 lượt công dân gồm các lĩnh vực hành chính số tiền phí lệ phí thu được là 25.793.000 đồngnhìn chung công tác tiếp nhận và trả kết quả của công dân được thuận lợi không gây phiền hà cho dân.

    Chứng thực bản sao theo NĐ 79/NĐ-CP tổng số đến nay là 578 trường hợp, chứng thực chữ ký 26 trường hợp.

- Lĩnh vực tư pháp:

Trong  06 tháng đầu năm, ban Tư pháp xã đã tiếp nhận 04 đơn, trong đó 02 đơn dân sự, 01 đơn tranh chấp đất đai, 01 đơn hôn nhân. Đã giải quyết 04 đơn, kết quả hòa giải thành.  

Tổ chức tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, Luật công chứng, Luật tổ chức tòa án nhân dân,… được 05 cuộc có 133 lượt người dự.

- Lĩnh vực hộ tịch:   

Khai sinh:                                    tổng số đến nay là  69 trường hợp

Khai tử:                                         tổng số đến nay là 21 trường hợp

Kết hôn:                                        tổng số đến nay là 49 đôi nam nữ.

Xác nhận TTHN :                         tổng số đến nay là 34 trường hợp

Đăng ký lại việc sinh:                  tổng số đến nay là 14 trường hợp

Trích lục bản sao từ sổ gốc:      tồng số đến nay là 1.156 bản

Xử phạt VPHC 01 trường hợp lĩnh vực ANTT.

 *Thực hiện theo cơ chế “ Một cửa liên thông”:

- Lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, bảo hiểm y tế: tổng số: 07 hồ sơ, không có hồ sơ trể hẹn.

- Lĩnh vực đất đai: Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và giải quyết 115 lượt hồ sơ có liên quan đến QSDĐ gồm:

- Chuyển nhượng:  35 trường hợp,

- Tặng cho: 33 trường hợp,

- Cấp đổi: 22 trường hợp,

- Chuyển mục đích sử dụng đất- chuyển đổi cơ cấu cây trồng: 14 trường hợp,

- Thừa kế: 09 trường hợp,

- Mất giấy: 02 trường hợp

Đã trực tiếp nộp hồ sơ về  bộ phận TN&TKQ của huyện đạt 100%, không có hồ sơ bị trể hẹn.

- Lĩnh vực người có công: 16 hồ sơ.

V. NHỮNG MẶT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC:

- Về thực hiện cánh đồng lớn: mô hình cánh đồng lớn vụ Đông Xuân đã được đánh giá, tổng kết đồng thời cũng đã triển khai tiếp tục thực hiện mô hình này trong Vụ Hè Thu chính vụ 2015.   Ủy ban xã đã tổ chức họp dân thống nhất, đăng ký và chọn địa bàn ấp Bình Tây để thực hiên mô hình. Tuy nhiên đến nay mô hình này không được thực hiện, nguyên nhân là do công ty lương thực Tiền Giang không hợp đồng được với HTX Bình Tây về thuê kho sấy lúa.

- Về lĩnh vực y tế: việc mua BHYT tự nguyện đối với người dân trong năm 2015 có sự thay đổi là hộ dân mua bảo hiểm mới bắt buộc phải mua hết thành viên của hộ. Một số hộ khó khăn muốn mua bảo hiểm nhưng không có đủ kinh phí mua cho hết gia đình. Vì vậy vấn đề này ảnh hưởng đến số lượng người dân tham gia mua bảo hiểm và ảnh hưởng đến việc thực hiện tiêu chí y tế về xây dựng nông thôn mới. Theo khảo sát 06 tháng năm 2015, số lượng mua BH giảm khoảng 50% so với năm 2014.

Phần II: 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG 
CUỐI NĂM 2015
 

    Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời khắc phục những khó khăn tồn tại để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

          Nhiệm vụ chung từ nay đến cuối năm là rà soát lại việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đềra trên cơ sở đó tiếp tục lãnh đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2015. Cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:

1. Trên lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp:

-Cây lúa: Tiếp tục vận động nhân dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm dịch bệnh và phòng trị theo khuyến cáo của ngành chức năng nhằm giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Vận động nhân dân luân canh cây màu dưới chân ruộng để góp phần nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị sản xuất nâng giá trị sản xuất trồng trọt đến cuối năm đạt là 49.080 triệu đồng.

- Chăn nuôi: Tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân về công tác tổ chức tiêm phòng vaccin LMLM, cúm gia cầm, phun thuốc sát trùng chuồng trại. Duy trì và phát triển hơn nữa đàn gia súc, gia cầm hiện có để đạt giá trị chăn nuôi là 31.151 triệu đồng vào cuối năm 2015.

2.Phát triển nông thôn:

a. Thủy lợi:

    Quản lý vận hành các cống điều tiết nước đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp năm 2015.

    Tiếp tục họp dân để ghi danh mục các công trình thủy lợi dự kiến thi công năm 2016.

    Tổ chức họp dân công khai tài chính về tổ chức nạo vét, mở rộng tuyến kênh tổ 65 ấp Bình Trung hoàn thành kế hoạch thực hiện thủy lợi nội đồng trong năm 2015.

b. Giao thông nông thôn:

    Tiếp tục phân công các đoàn thu thuế xuống địa bàn ấp huy động nhân dân đóng góp tự nguyện theo đề án huy động nhựa hóa giao thông nông thôn 2015 trên toàn xã.

    Về xây dựng giao thông nông thôn: tiến hành họp dân để lập danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2016 và tiếp tục vận động các hộ dân đóng góp kinh phí mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn vào cụm dân cư.

    Thực hiện trãi đá 0x4 tuyến đường cặp kênh 10 Trì ấp Bình Trung, kinh phí do nhân dân đóng góp và tiền thưởng GTNT năm 2014; trãi đá 0x4 tuyến đường Bắc kênh ATT, kinh phí do nhân dân đóng góp và tiền thưởng GTNT năm 2014; trãi đá 0x4 tuyến đường tổ 65 ấp Bình Trung, kinh phí do nhân dân đóng góp và tiền thưởng GTNT năm 2014

    Lập hồ sơ quyết toán đường cặp kênh 3 mác và đường cặp kênh An Thạnh Thủy đúng thời gian quy định hoàn thành kế hoạch GTNT năm 2015.

3.Công tác thu ngân sách:

    Tập trung cho công tác thu thuế phi nông nghiệp, các khoản NDĐG đối với các hộ còn lại.   

    Tiếp tục khai thác các nguồn thu khác, tổ chức phân công các đoàn tổ chức thu thuế đảm bảo đạt chỉ tiêu huyện giao, đảm bảo công tác chi đúng, chi đủ theo quy định. 

4.Về y tế:

    Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân và thực hiện tốt chương trình phòng chống SXH năm 2015. Duy trì hồ cá bảy màu ở các ấp, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng.

    Tổ chức chiến dịch uống Vitamin A cho trẻ dưới 6 tuổi và tổ chức tiêm phòng vaccin VNNB cho trẻ.

    Tập trung thực hiện theo tiêu chí số 15 về Nông thôn mới trong lĩnh vực y tế. Tổ chức điều tra rà sóat về tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế.

* Dân số KHHGĐ :

    Thường xuyên tuyên truyền các nội dung về công tác dân số, truyền thông chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phấn đấu đến cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

5.Văn hóa thông tin:

    Thực hiện tốt việc tiếp âm hàng ngày của đài phát thanh huyện.

    Thường xuyên thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh xã, các tổ truyền thanh ấp về các nội dung như: phòng chống dịch bệnh, tình hình an ninh trật tự, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, treo cờ tổ quốc trong các ngày lễ, Tết, phổ biến các luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các chuyên đề thi đua CCHC, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ATGT,….

6. Lao động TBXH:

    Tiếp tục vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở, giải quyết đúng chế độ, chi trả đột xuất cho các đối tựơng chính sách, người có công theo đúng quy định.

    Tham mưu UBND xã tiếp tục xây dựng phương án thoát nghèo cho 30/22 hộ theo chỉ tiêu huyện giao cho xã và tiếp tục lên kế hoạch xây dựng nhà 167/CP cho hộ khó khăn về nhà ở trong năm 2015 khi có nguồn vốn cấp trên phân bổ.

    Tiếp tục lập hồ sơ đăng ký BHYT cho con liệt sĩ.

    Phối hợp các ngành, trung tâm dạy nghề huyện tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn.

    Tổ chức chi trả kịp thời trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng.

 7. Giáo dục:

    Triển khai kế hoạch chuẩn bị cho năm học  2015-2016 và triển khai chiến dịch hè năm 2015, tiếp tục nâng cao chuẩn phổ cập giáo dục THCS, phát động cuộc vận động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2015-2016.

    Thực hiện tốt công tác dạy và học ở các điểm trường. Đặc biệt phải tập trung cao cho việc công nhận trường mẫu giáo đạt chuẩn để đạt tiêu chí số 14 về trường học.

8. Quân sự:

- Trực chỉ huy  lực lượng và trực sẳn sàng chiến đấu đảm bảo .

- Điều động đối tượng 3,4,5 học kiến thức quốc phòng đạt chỉ tiêu huyện giao.

- Tổ chức triển khai và thực hiện các bước trong công tác tuyển quân, tuyển dân quân năm 2016.

- Tổ chức họp mặt quân dự bị 22/12

- Phối hợp tuần tra và trực bảo vệ các ngày lễ lớn.

- Chuẩn bị nội dung công tác quân sự quốc phòng địa phương phục vụ cho Đoàn kiểm tra về 10 tiêu chí xã vững mạnh về quân sự quốc phòng địa phương.

9. Công an:

    Phối hợp cùng MTTQ, các ngành, đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

    Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông theo quy định của Chính phủ. Giữ vững và kiềm chế tình hình tai nạn giao thông xảy ra. 

    Tổ chức các hoạt động: diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân và ngày hội “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững danh hiệu “ Xã an toàn về an ninh trật tự”.

    Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng và thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”,…

    Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để phát hiện kịp thời và có biện pháp xứ lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đặc biệt là phân công cán bộ trực đầy đủ vào buổi trưa, chiều và các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần không để tình trạng khi dân cần giải quyết công việc thì không có lực lượng công an trực để xử lý.

10. Hoạt động thanh tra, tư pháp:

    Nâng chất Ban TTND xã hoạt động đúng quy định và có chất lượng. 

    Tư pháp làm tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình được giao và nâng cao chất lượng thẩm định, rà soát các văn bản QPPL về ban hành soạn thảo văn bản đúng thẩm quyền và đúng thể thức văn bản theo quy định.

    Tham mưu UBND xã tổ chức tốt công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời phổ biến các luật và văn bản pháp luật cấp trên mới ban hành, tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng. Tham mưu UBND xã phối hợp các ngành đoàn thể liên quan giải quyết kịp thời đơn thưa khiếu nại của nhân dân đúng theo pháp luật quy định và không để tồn động và khiếu kiện vượt cấp. 

11.Công tác cải cách hành chính:

    Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực đất đai, hộ tịch. Giải quyết dứt điểm các hồ sơ không để tồn động và trể hẹn.

    Tiếp tục phối hợp cùng văn phòng đăng ký QSDĐ làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho các hộ dân chợ Bình Đông.

12. Hoạt động của UBND xã:

    Phân công trách nhiệm từng thành viên UBND xã thực hiện các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực có liên quan đặc biệt là việc thực hiện 12 chỉ tiêu, 15 chuyên đề thi đua năm 2015.

    Phối hợp cùng UBMTTQ xã tổ chức tọa đàm về giảm nghèo và việc làm; tọa đàm về xây dựng NTM năm 2015.

    Tổ chức hòa giải đơn thưa khiếu kiện của các tổ chức và công dân không để đơn tồn động.

    Theo dõi đôn đốc cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng; tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; CCHC; ATGT,… chuẩn bị cho việc kiểm tra đánh giá vào thời điểm cuối năm 2015.

    Theo dõi công tác thu thuế phi nông nghiệp và các khoản nhân dân đóng góp năm 2015, cuối năm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách huyện giao.

    Phối hợp cùng các ngành tổ chức tốt buổi diễn tập chiến đấu trị an xã Thạnh Nhựt vào tháng 6/2015.

    Theo dõi việc quyết toán các hồ sơ công trình đã nghiệm thu xong. Tổ chức họp dân lấy ý kiến về xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng năm 2016.

    Nông thôn mới: Trình huyện phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch của xã, thường xuyên rà soát, đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí để có giải pháp thực hiện cụ thể để trong năm 2015 hoàn thành chỉ tiêu huyện giao là đạt 03 tiêu chí: tiêu chí quy hoạch, hệ thống chính trị và tiêu chí trường học. Hoàn chỉnh hồ sơ các tiêu chí đã đạt để chuẩn bị cho các ngành huyện kiểm tra, đánh giá khi có yêu cầu. Vận động người dân tham gia các dự án hỗ trợ và dự án cho vay chăn nuôi bò thịt, bò sữa để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

    Tổ chức rà soát trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức và có kế hoạch đưa đi đào tạo để nâng cao trình độ và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã giai đoạn 2015-2020. Rà soát các chức danh còn thiếu sau Đại hội Đảng để đề nghị thi tuyển công chức năm 2015 (công chức VHXH) và bố trí các chức danh ngoài biên chế đúng, đủ theo quy định.

    Chỉ đạo các ngành kết hợp cùng BLĐ các ấp bám sát các chỉ tiêu kế hoạch của huyện giao cho xã trong năm 2015. Thường xuyên theo dõi kiểm tra các ngành thực hiện có hiệu quả các Quyết định, Nghị quyết của UBND tỉnh, huyện, Nghị định, Chỉ thị của Chính Phủ, điều hành các ngành xã, ấp tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2015.

    Nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò tham mưu của các ngành, các bộ phận chuyên môn theo nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh sai sót, thiếu tinh thần trách nhiệm và nhiệm vụ được phân công.

     Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của UBND xã Thạnh Nhựt./.

Liên kết Liên kết