Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tháng 01/2016
10/03/2016

BÁO CÁO

Hoạt động tháng 01 năm 2016

I. QUẢN LÝGIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Quản lý giao thông

a) Công tác duy tu, bảodưỡng đường huyện

 Báo cáo dự toán kinh toán kinh phí duy tu cáctuyến đường huyện năm 2016 cho UBND huyện.

b) Xây dựng công trình giao thông nông thôn

- Phối hợp phòng Tài chính kế hoạch; Thường trực Hộiđồng thi đua khen thường huyện; Kho bạc Nhà Nước huyện chấm điểm thi đua chuyênđề Giao thông nông thôn năm 2015. (Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Thường trực Hội đồngkhen thưởng huyện)

- Gửi công văn đề nghị các xã, thị trấn tổng hợp báocáo công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ để tổng hợp chung gửi về SởGiao thông vận tải xác nhận.

- Lập tờ trình gửi UBND huyện về việc hổ trợ duy tutheo đề xuất của UBND xã Thành Công và Long Vĩnh.

- Huy động nhân dân đónggóp: Các xã tự đăng ký kế hoạch thu nhândân  đóng góp tựnguyện năm2016.

2. Quản lý bến xe, An toàn giao thông, Thanh tra giaothông

a) Quản lý bến xe

- Sắp xếp điều hành 52 lượtxe ra vào bến (Lũy kế: 52 lượt);

- Thu phí xe qua bến: 3.525.000 đồng (Lũy kế: 3.525.000 đồng).

b) Công tác An toàn giao thông

-Xâydựng kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền về an toàn giao thông trước trong vàsau tết Nguyên đán Bính Thân 2016

- Tổ chức tuyên truyền cácvăn bản pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên Đài Truyềnthanh huyện, xã, thị trấn được 240 lượt.

- Công an xã và Thị trấnVĩnh Bình tổ chức họp dân 8 cuộc có 248 lượt người dự.

c) Công tác tuần tra kiểmsoát và xử lý vi phạm

- Đường bộ: Lực lượngCSGT-TTCĐ tuần tra độc lập, phối hợp lực lượng Thanh tra giao thông và Công anxã, Thị trấn xuất quân  57 cuộc, số đồng chí thamgia 186 lượt, kiểm tra 400 phương tiện, phát hiện 247vụ vi phạm. Trong tuần: Ra quyết định phạt tại chỗ 163 vụ thành tiền  21.550.000 đồng. Nộp kho bạc số tiền 58.955.000 đồng (39vụ).

- Tình hình tai nạn giaothông:

Lĩnh vực

Rất nghiệm trọng

Nghiệm trọng

Ít nghiệm trọng

+Đường bộ:

Xảy ra 00vụ.  Lũy kế: 00 vụ, chết 00 người, bị thương 00 người.

Xảy ra 03 vụ. Lũy kế: 03 vụ, chết 03 người, bị thương 01 người.

Xảy ra 03 vụ. Lũy kế: 03 vụ, bị thương 06 người.

+Đường thủy:

Không xảy ra. Lũy kế: 00 vụ.

Không xảy ra. Lũy kế: 00 vụ.

Không xảy ra. Lũy kế: 00 vụ

d) Thanh tra giao thông

- Đường bộ: Lực lượng Thanh tra giao thông tuần trađộc lập và phối hợp với lực lượng CSGT-TTCĐ được 07 cuộc, có 12 đồng chí tham gia, phát hiện 05 vụ vi phạm. phạt tiền 21.200.000 đồng.

II. QUẢN LÝ XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ

1. Công tác phối hợp

2. Cấp phép xây dựng

a) Tổng số đã cấp: 02 giấy phép, diện tích 315 m2. Trongđó:

+ Cấp xây dựng côngtrình: 00 giấy phép, diện tích sàn: 00 m2 

+ Nhà ở đô thị: 02 giấy phép, diện tích: 315m2     

Kết hợp với phòng Tàinguyên – Môi Trường điều tra, cung cấp thông tin chủ quyền nhà ở trên địa bànhuyện 02 hồ sơ.

  b) Xử lý vi phạm tronglĩnh vực xây dựng: Không

3. Công tác đô thị.

III. CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

 Thực hiện giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểuthủ Công nghiệp (GCĐ94): 841.000.000 đồng. Lũy kế: 841.000.000đồng.

IV. KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

V. THƯƠNGMẠI – DỊCH VỤ

1. Tình hình thị trường:

- Giá cả các mặt hàng ổn định. Riêng mặt hàng xăng dầu có biến động giảm, cụthể: giá xăng RON 92, RON 95 giảm 370 đồng/lít; dầu DO giảm 870 đồng/lít, dầuhỏa giảm 790 đồng/lít.

2.Công tác phối hợp quản lý thị trường.

Tổng kiểm tra: 02 vụ, vi phạm 00 vụ, không vi phạm 00 vụ, xử lý 00 vụ, phạt thành tiền 00đồng.

3.Tình hình cấp phép kinh doanh

- CấpGiấy phép kinh doanh thuốc lá: 01 hồ sơ.

- Cấp Giấy phép kinh doanh  rượu: 00hồ sơ.

4. Công tácxây dựng và quản lý chợ:

Phối hợp phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND thị trấnVĩnh Bình khảo sát chọn vị trí di dời chợ Bình Hưng thị trấn Vĩnh Bình.

- Phối hợpUBND xã Bình Tân xác định vị trí xây dựng nhà tiền chế, kiot và kinh phí đầu tưbổ sung cho chợ Bình Tân

- Xây dựngkế hoạch sắp xếp trật tự, ngành hàng các chợ trên địa bàn huyện theo tiêu chíChợ văn hóa

- Công tác vệ sinh - môitrường: Duy trì công tác quét dọn ở các chợ và vận động các tổ chức, hộ dântrên các trục giao thông chính hợp đồng thu gom rác thải.

- Công tác an ninh trậttự: Kết hợp cùng các ngành kiểm tra, duy trì trật tự các hộ kinh doanh buôn bánche chắn lấn chiếm lòng lề đường, tăng cường công tácan ninh trật tự, đề phòng trộm, cướp.

- Công tác PCCC: Thường xuyênkiểm tra dụng cụ PCCC, tích cực nhắc nhở các hộ tiểu thương kiểm tra các thiếtbị điện, không sử dụng những vật liệu dể gây cháy nổ trong khu vực chợ, tự trangbị cho mình bình chữa cháy.

VI. QUẢN LÝ ĐIỆN

1.Công tác quản lý điện nông thôn

- Gắn điện kế chính: 32 cáiso với kế hoạch năm 2016 (32/550) đạt 5,8%.

2.Tai nạn về điện: Không xảy ra.

3.Côngtác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp (Căn cứ Nghị định 106/NĐ-CP của Chính phủ qui định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo phâncấp)

4. Công tác tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm điện

Phối hợp với ngành điện và Đài Truyền thanh – Truyềnhình huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấphành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; hướng dẫn sử dụng điện antoàn, tiết kiệm, thay đổi thiết bị sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng điệnở các giờ cao điểm.

5.Công tác đầu tư xây dựng lưới điện trung thế, hạ thế

6. Công tácphối hợp, hỗ trợ, kiểm tra về an toàn điện

VII. CÔNG TÁCTHAM MƯU CHO UBND HUYỆN

- Chuẩn bị nội dung, chương trình để hỗ tổ chức Hội nghị tổng kết côngtácđảm bảo trật tự ATGT năm 2015

- Xét 3 chuyên đề thi đua năm 2015: An toàn điện; an toàn giao thông,Giao thông nông thôn.

- Lập dự toán kinh phí duy tu năm 2016.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  THÁNG 02 NĂM2016

I. QUẢNLÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1.Công tác duy tu bảo dưng (Vốn NS huyện)

- Lập hồ sơ thiết kế dự toáncác công trình duy tu trong năm 2016 trình phòng Tài chính – kế hoạch thẩm địnhvà UBND huyện;  đồng thời xét chỉ địnhthầu và triển khai thi công.

2.Giao thông nông thôn

- Phối hợp phòng Tài chính–kế hoạch và UBND các xã, thị trấn Vĩnh Bình rà soát điều chỉnh danh mục GTNTnăm 2016 làm cơ sở trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch, bảngđiểm thi đua giao thông nông thôn năm 2016. Chuẩn bị nội dung tổng kết năm2015.

- Kế hoạch kiểm tra đánh giátiêu chí 2 (giao thông) các xã.

3. Công tác quản lý giao thông, vận tải, điều hành Bến xe và An toàn giaothông

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giaothông; vận động toàn dân thực hiện an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyêntruyền giáo dục các văn bản pháp luật về an toàn giao thông.

II. QUẢN LÝ XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ

- Phối hợpUBND các xã kiểm tra đánh giá tiêu chí 9 (nhàở)

-Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở củatổ chức và cá nhân.

-Tiếp nhận và cung cấp thông tin các hồ sơ về xin cấp chủ quyền nhả.

-Đề nghị và xin kinh phí vệ sinh tuyến đường Nguyễn Văn Côn

-Kết hợp UBND thị trấn Vĩnh Bình khảo sát và lập kinh phí sửa chữa hệ thống đènđường khu vực thị trấn Vĩnh Bình.

III. CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Phân bổ giá trị sản suất CN-TTCN năm 2016cho các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

IV. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

- Phối hợp UBND các xã kiểm tra đánh giá tiêu chí 7(Chợ nông thôn)

- Nhận hồ sơ cấp giấy phép sảnxuất rượu thủ công và kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá.

- Phối hợp với các ngành chứcnăng và Đội QLTT số 9 kiểm tra thị trườngtrước trong và sau tết.

- Theo dõi tình hình hoạt động công tác PCCC, ANTT, tại các chợ.

V. ĐIỆN NÔNG THÔN

- Phối hợp UBND các xã kiểm tra đánh giá tiêu chí 4(điện nông thôn)

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn điện năm 2016 trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch phân bổ sản lượng điện năm 2016.

- Theo dõi công tác gắn điện kế chính trong nhân dân

VI. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

- Xem lại dự toán kinh phí dự án hỗ trợ xây dựng môhình liên kết sản xuất Gừng bản địa trồng xen trong vườn dừa đạt hiệu quả kinhtế cao tại xã Vĩnh Hựu huyện Gò Công Tâyvà mời các thành viên hội đồng họp đểphê duyệt kinh phí dự toán.

- Trình Sở Khoa học – Công nghệ triển khai dự án trồngGừng.

VII. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

- Quán triệt các bộ phận nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính theo đềán 30 của tỉnh phải đảm bảo tinh giản các thủ tục, rõ ràng, đúng hẹn, thỏa mãnnhu cầu của nhân dân; lưu trữ ngăn nắp, khoa học.

- Công tác quản lý nhà ở phải thực hiện đúng quy trình ISO 9001: 2008.

VIII. AN TOÀNGIAO THÔNG

Chuẩn bị nội dung tổng kếtnăm 2015. Tổng hợp kết quả báo cáo đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT trướctrong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.  

*CÔNG TÁC KHÁC

Ngoài thực hiện công việc chuyên môn thuộc chức năng nghiệm vụ của phòng,các bộ phận sắp xếp thời gian hợp lý để phối hợp với các ngành, các xã, thịtrấn khi có yêu cầu./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết