Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tháng 01/2016
10/03/2016

              BÁO CÁO

Tình hình sản xuất Nôngnghiệp tháng 01/2016

 

1. Sản xuất

- Diện tích đất lúa:

+ Vụ Thu đông năm 2015: đã thựchiện là 10.365,22/10.200 ha, đạt 101,62% KH. Diện tích lúa tươi đã thu hoạch là10.330,22 ha, năng suất thu hoạch là 6,54 tấn/ha, sản lượng bình quân là 67.549tấn (Đồng Sơn chưa thu hoạch 35 ha). Giá lúatươi: VD20: 6.000 - 6.300 đồng/kg; Nàng Hoa 9: 5.200 - 5.300 đồng/kg; chấtlượng cao: 4.300 - 4.600 đồng/kg.

+ Vụ Đông xuân 2015-2016: đãxuống giống được 10.422/10.293 ha, đạt 101,25% KH. Giai đoạn mạ: 6.096 ha vàgiai đoạn đẻ nhánh: 4.326 ha.

- Diện tích đất màu:

+ Diện tích màu sau ngày01/10/2015: thực hiện được 201,75 ha. Trong đó, dưa hấu: 130 ha; bắp: 05 ha;ớt: 43 ha; mướp: 04 ha; khổ qua: 3,5 ha; dưa leo: 04 ha; bầu: 07 ha; lá quế:0,25 ha; đậu bắp: 02 ha; cải các loại: 01 ha; cà nâu: 01 ha; bí đỏ: 01 ha – đãthu hoạch dứt điểm.

+ Diện tích màu Đông xuân2015-2016: đã xuống giống được 249 ha. Trong đó, dưa hấu: 66 ha; dưa lê: 41,5ha; bắp: 32 ha; ớt: 74 ha; mướp: 4,7 ha; khổ qua: 8,9 ha; dưa leo: 3,8 ha; bầu,bí: 5,6 ha; đậu bắp: 6,4 ha; đậu đen: 1,1 ha; cà chua: 1 ha; dưa gang: 4,0 ha.

- Hoa Tết năm 2015: đã xuốnggiống được 1 ha vạn thọ (Bình Nhì) và 80.800 giỏ hoa. Trong đó: cúc mâm xôi:65.150 giỏ (Đồng Thạnh: 2.100 giỏ, Thạnh Trị: 62.000 giỏ; Yên Luông: 700 giỏ vàVĩnh Bình: 350 giỏ); cúc Hà Lan: 6.500 giỏ (Vĩnh Bình: 2.600 giỏ; Đồng Thạnh:1.500 giỏ; Yên Luông: 400 ha và Thạnh Trị: 2.000 giỏ); cúc pha lê: 600 giỏ(Thạnh Trị: 600 giỏ); sống đời: 250 giỏ (Thạnh Trị: 250 giỏ); cúc vàng hòe:7.000 giỏ (Vĩnh Bình: 1.500 giỏ; Đồng Thạnh: 500 giỏ; Yên Luông: 400 giỏ vàThạnh Trị: 4.600 giỏ); cát tường: 1.000 giỏ (Thạnh Trị: 1.000 giỏ); hải đường:100 giỏ (Thạnh Trị: 100 giỏ); mồng gà: 200 giỏ (Thạnh Trị: 100 giỏ).

- Tình hình dịch bệnh trên cây ăntrái: bệnh đốm nâu trên thanh long, diện tích nhiễm bệnh: 30 ha. Tỷ lệ bệnh:trên trái: 15% và trên cành: 10-15%.

a) Cây lúa:Toànhuyện đã xuống giống 10.422 ha. Trong đó:

+ Đông xuân 2014 – 2015:thực hiện được 10.422 ha. 

b) Cây chấtbột có củ

Toàn huyện thực hiện được 0 hacây chất bột.

- Cây chất bột dưới chân ruộng:thực hiện được 0 ha.

- Cây chất bột trên đất chuyênmàu: thực hiện được 0 ha.

c) Màu thựcphẩm

Năm 2016, tòan huyện đã xuốnggiống được 450,75 ha. Trong đó, dưa hấu: 196 ha; dưa lê: 41,5 ha; bắp: 37 ha;ớt: 117 ha; mướp: 8,7 ha; khổ qua: 12,4 ha; dưa leo: 7,8 ha; bầu, bí: 12,6 ha;đậu bắp: 8,4 ha; đậu đen: 1 ha; cải các loại: 1 ha; cà nâu: 1 ha; cà chua: 1ha; dưa gang: 4,0 ha; bí đỏ: 1,1 ha; lá quế: 0,25 ha.

+ Diện tích màu sau ngày 01/10/2015:thực hiện được 201,75 ha. Trong đó, dưa hấu: 130 ha; bắp: 05 ha; ớt: 43 ha;mướp: 04 ha; khổ qua: 3,5 ha; dưa leo: 04 ha; bầu: 07 ha; lá quế: 0,25 ha; đậubắp: 02 ha; cải các loại: 01 ha; cà nâu: 01 ha; bí đỏ: 01 ha.

+ Diện tích màu Đông xuân 2015-2016:đã xuống giống được 249 ha. Trong đó, dưa hấu: 66 ha; dưa lê: 41,5 ha; bắp: 32ha; ớt: 74 ha; mướp: 4,7 ha; khổ qua: 8,9 ha; dưa leo: 3,8 ha; bầu, bí: 5,6 ha;đậu bắp: 6,4 ha; đậu đen: 1,1 ha; cà chua: 1 ha; dưa gang: 4,0 ha.

2. Thủy lợi

* Tình hình vận hành: vận hànhlấy, xổ xả theo lịch đảm bảo phục vụ sản xuất.

* Xây dựng cơ bản:

- Vốn tỉnhhỗ trợ:đã nghiệm thu được 18/18 công trình, tổng chiều dài là 13.948 m, tổng khốilượng là 50.638 m3, với tổng kinh phí thực hiện là 1.207.655 đồng.Trong đó, LV (1 CT); LB (3 CT); VH (3 CT); ĐT (1 CT); TC (2 CT); TTr (2 CT); VB(1 CT); BT (1 CT); BN (1 CT); YL (1 CT); ĐS (1 CT); BP (1 CT).

- Vốn nhândân: đãnghiệm thu được 01/01 công trình (Kênh Tổ 65 Bình Trung – xã Thạnh Nhựt), cóchiều dài là 584 m, khối lượng là 1.240 m3, với kinh phí thực hiệnlà 39.110.000 đồng.

- Vốn thủylợi phí Sở NN & PTNT: Thi công hoàn thành: 04/04 công trình: Cống kênh XómThạnh Hiệp xã Thạnh Trị; Cống 8 Manh ấp Long Thới xã Long Bình; Kênh cặp lộ ĐH12B xã Thạnh Nhựt; Hệ thống cống chống úng ấp Hòa Thạnh xã Bình Tân.

- Vốn thủylợi phí đợt 1: Thi công hoàn thành: 08/08 công trình: Kênh Mười Kiệu xã Bình Tân; Rạch Taxã Đồng Sơn; Kênh Xóm Vàm xã Đồng Sơn; Kênh Ba Phước xã Vĩnh Hựu; Kênh 6 Bên xãBình Phú; Kênh Bé Ngân Thị trấn Vĩnh Bình; Hệ thống cống chống úng Vĩnh Bình –Thạnh Nhựt; Hệ thống cống điều tiết D1500 xã Bình Nhì.

- Vốn thủylợi phí đợt 2: 01 công trình: Hệ thống cống chống úng xã Yên Luông 50%.

- Vốn thủylợi phí đợt 3: 06 công trình

+ Đang thi công 6/6 công trình:Kênh 6 Lãm xã Bình Tân 70%; Kênh T4 xã Bình Nhì 50%; Kênh Khẩn xã Bình Tân 70%;Kênh N5 xã Bình Nhì 60%; Kênh T7 xã Đồng Thạnh 25%; Kênh Rạch Đào xã Đồng Sơn5%.

- Vốn hỗtrợ sản xuất lúa đợt 1: 07 công trình:

+ Thi công hoàn thành: 04/07 côngtrình: Kênh Tám Tươi xã Bình Phú; Kênh Tám Nghiêm xã Bình Phú; Kênh Ông Mên xãLong Vĩnh; Kênh Cặp đê Thạnh Lợi xã Bình Tân.

+ Đang thi công 03/07 công trình:Đường Ranh Long Vĩnh – Vĩnh Hựu 85% (chờ UBND xã Long Vĩnh giải phóng mặt bằngđoạn cầu rạch vách); Đường cặp kênh Mười Trì xã Thạnh Nhựt 97%; Đường cặp kênhTám Quyền xã Thạnh Nhựt 70%.

- Vốn sảnxuất lúa đợt 2: Thi công hoàn thành 22/22 công trình: Rạch Xã Hội xã Đồng Sơn; Rạch Lát xãĐồng Sơn; Kênh Tám Đại xã Vĩnh Hựu; Kênh N8-17 xã Bình Phú; Kênh N8-18 xã BìnhPhú; Kênh Hội Đồng 3 xã Bình Phú; Kênh Sông Tra xã Thành Công; Kênh Sáu Sanh xãThành Công; Kênh Năm Thử xã Thành Công; Kênh Chín Dẫu xã Thành Công; Kênh MinhHùng xã Đồng Thạnh; Rạch Kênh xã Đồng Sơn; Kênh Tám Tốt xã Bình Tân; Kênh CâyDong xã Thạnh Nhựt; Kênh cặp đê Sông Tra xã Đồng Sơn; Kênh Tư Giã xã ThànhCông; Kênh Ba Đâu xã Bình Phú; Kênh Ba Tặc xã Thành Công; Cống qua đường lộ số6 xã Bình Nhì; Kênh 7 Đăng xã Thành Công; Kênh Bình Nhựt xã Thành Công; Cốngqua đường Đông Kênh T5 xã Đồng Thạnh.

- Vốn chốnghạn mặn đợt 1: 16 công trình:

+ Thi công hoàn thành 13/16 côngtrình: Kênh 15 xã Bình Tân; Kênh Mười Chồi xã Yên Luông; Kênh T5 xã Đồng Thạnh;Kênh Chín Nghiệp xã Long Bình; Kênh Bờ Đáy xã Long Vĩnh; Kênh Sáu Trình xãThành Công; Kênh Hai Hiệp xã Bình Phú; Kênh Bảy Tứ xã Vĩnh Hựu; Kênh 7 Tỷ Đoạn2 xã Thành Công; Rạch Xóm Chồi xã Bình Phú; Kênh Hào Mươi xã Long Bình; KênhNgã Cại xã Bình Phú; Hệ thống cống Điều Tiết fi 800 xã Bình Nhì.

+ Đang thi công 03/16 công trình:Rạch Giao xã Đồng Sơn 60%; Rạch Bà Quận xã Đồng Sơn 70%; Kênh Sườn xã Đồng Sơn70%.

- Vốn chốnghạn mặn đợt 2: 06 công trình:

+ Đang thi công 05/06 công trình:Kênh Lộ Làng Hòa Phú xã Long Bình 25%; Kênh Chùa Phước Hòa xã Đồng Thạnh 10%;Kênh Ba Lang xã Đồng Thạnh 25%; Rạch Nhà xã Đồng Sơn 50%; Rạch Bọng xã Đồng Sơn80%.

3. Thú y

- Tiêm phòng vịt: 

+ Hộ gia đình: 32.205con/120 hộ

+ Quy mô: 34.200 con/29hộ

- Tiêm phòng LMLM: Trâu,bò: 475 con;

- Tiêm phòng dại: 0 con.

- KDĐV: Heo thịt: 6.339con; Gà thịt: 12.060 con; Gà con: 50.000 con; Vịt thịt: 2.400 con; Vịt con:622.700 con; Trứng: 44.600 trứng.

- KSGM: Bò: 103 con; Heo:1.823 con.; Gia cầm: 5.970 con.

- Công tác kiểm tra: 0.

4. Thủy sản

Tôm vụ 1: Tôm thẻ chântrắng đã thả nuôi được 177,39 ha/321 hộ, với 156,951 triệu con giống. Trong đó:ĐS: 39,77 ha/117 hộ; BP: 19,2 ha/42 hộ; VH: 18,42 ha/17 hộ; LB: 32 ha/56 hộ;BT: 65 ha/84 hộ; LV: 3 ha/5 hộ. Đã thu hoạch dứt điểm 177,39 ha; năng suất bìnhquân là 4,03 tấn/ha; sản lượng bình quân là 715,12 tấn.

Tôm vụ 2: Tôm thẻ chântrắng đã thả nuôi được 177,39 ha/321 hộ, với 156,951 triệu con giống. Trong đó:ĐS: 39,77 ha/117 hộ; BP: 19,2 ha/42 hộ; VH: 18,42 ha/17 hộ; LB: 32 ha/56 hộ;BT: 65 ha/84 hộ; LV: 3 ha/5 hộ - thu hoạch dứt điểm.

5. Dạy nghề cho lao động nông thôn

Khai giảng được 09/09 lớpdạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện. Trong đó, chăn nuôi: 07 lớp(Thạnh Nhựt, Thành Công, Long Vĩnh, Yên Luông, Bình Nhì,Vĩnh Hựu, Thạnh Trị);rau an toàn: 02 lớp (Bình Tân, Long Bình) - đã quyết toán.

6. Công tác khác

Hợp đồng với các hộ cómáy bơm để chủ động bơm chuyền khi thiếu nước:

- Các xã đã gửi hợp đồng:Vĩnh Bình, Thành Công, Vĩnh Hựu, Long Bình, Đồng Sơn, Long Vĩnh;

- Các xã chưa gửi hợpđồng: Đồng Thạnh, Thạnh Trị, Bình Phú, Bình Tân, Yên Luông.

7. Công táctới    

- Tiếp tục theo dõi tìnhhình nước, vận hành phục vụ sản xuất.

- Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM ở cácxã./.                                    
Tin liên quan

Liên kết Liên kết