Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tháng 02/2016
23/03/2016

BÁO CÁO

Công tác Lao động, Thương binh và Xã hội tháng 02/2016

 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03năm 2016


Trong tháng 02/2016 phòng Lao động - Thương binh và xã hội, đãtổ chức thực hiện  nhiệm vụ của ngành đạtmột số kết quả cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực lao động:

- Phối  hợp các ngành,UBND 12 xã, thị trấn Vĩnh Bình xây dựng kế hoạch dạy nghề lao động nông thônnăm 2016 trình UBND huyện phê duyệt;

II. Chính sách ngườicó công:

-Xác minh và triển khai làm hồ sơ 05 căn nhà tình nghĩa, tình thương tại 03 xãLong Vĩnh, Đồng Sơn, Bình Tân trong đó 01 hộ nghèo ở Đồng Sơn, 01 hộ chính sáchnghèo, 01 hộ nghèo xã Long Vĩnh và 02 hộ nghèo xã Bình Tân do Ngân hàng Thươngmại cổ phần công thương Việt nam tài trợ.

- Tập huấncông tác điều tra, rà soát thông tin mộ liệt sĩ.

- Đề nghị UBNDtỉnh ra Quyết định mua BHYT cho con liệt sĩ: 10 trường hợp;

- Trợ cấptháng 01, tháng 02 và quà từ nguồn Trung ương và địa phương cho người có côngdịp Tết Bính Thân 2016 trong đó quà TW theo Quyết định của Chủ tịch nước (sốtiền là 437.000.000 đồng), quà địa phương theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH (số tiềnlà 528.200.000 đồng).

- Cấp 63phần quà từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện cho hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn, mỗi phần 500.000 đồng;

-  Tham gia cùng:

+ Đoàn Tỉnh uỷthăm và tặng quà cho 06 hộ chính sách, 70 hộ nghèo và 04 người cao tuổi 90 tuổitại đơn vị xã Bình Nhì.

- Đoàn đại biểuQuốc hội thăm 06 hộ chính sách người có công của 04 xã Vĩnh Hựu, Thành Công,Bình Tân và thị trấn Vĩnh Bình, mỗi phần 500.000 đồng;

- Cùng các đoànUỷ viên thường vụ Huyện uỷ đi thăm hộ chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi 90tuổi, 100 tuổi ở các xã còn lại;

 Ngoài ra các cơ quan phụng dưỡng mẹ Việt Namanh hùng thăm và tặng quà 24 mẹ, số tiền 12 triệu đồng;

- UBND huyệnthăm và tặng quà cho các đơn vị: Hội người mù, Tiểu đoàn 514, BCH quân sựhuyện, Trung tâm y tế huyện, Đội vệ sinh huyện số tiền là 9 triệu đồng (kinhphí từ nguồn đảm bảo xã hội huyện);

-Thực hiện các chế độ theo quy định.

III. Công tác xã hội:

1. Công tác xóa đói - giảm nghèo:

- Nghiệmthu kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn2016-2020, số hộ nghèo toàn huyện là 1.622 hộ, chiếm tỷ lệ 4.62% , hộ cận nghèolà 874 hộ chiếm tỷ lệ 2.49%.

- Trợ cấpquà tết cho 1.111 hộ nghèo ở 13 xã, thị trấn Vĩnh Bình, số tiền là 333.300.000đồng.

2. Bảo trợ xãhội:

- Đề nghị UBNDhuyện ra Quyết định:

+ Trợ cấp xã hội cho 13 trường hợp theo Nghịđịnh 28/NĐ-CP;

+ Thôi trợ cấpvà giải quyết mai táng phí cho 11 trường hợp, số tiền 33 triệu đồng;

- Mừng thọ, chúcthọ cho 86 cụ 90 tuổi, tiền mặt trị giá 300.000 đồng  và 01 cái mền; 06 cụ 100 tuổi, gồm  500.000 đồng tiền mặt, 05m vải lụa và 01 tấmlịch lốc năm 2016;

- Phát 200 phầnquà do gia đình họ Huỳnh cùng 02 ni sư TP HCM tài trợ trị giá 80 triệu đồng,trong đó 100 phần cho người khuyết tật 12 xã, thị trấn Vĩnh Bình và 100 phầncho học sinh nghèo ở 02 trường Mẫu giáo Đồng Sơn và Tiểu học Đồng Sơn 2.

3. Công tác trẻ em:

- Cấp 130 phần quà cho trẻ em cóhoàn cảnh đặc biệt ở 12 xã, thị trấn Vĩnh Bình, số tiền 19.500.000 đồng từnguồn Quỹ BTTE của huyện;

- Thực hiện các chế độ hỗ trợ cho trẻ em theo đúng quy định.

4. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội:

- Đội kiểm tra liên ngành 178 của huyện tổ chức kiểm tra dịp Tết đối vớicác cơ sở, kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm.

5. Công tác Thanh tra:

- Xây dựng kế hoạch thanhtra chuyên ngành trên các lĩnh vực đối với các xã, thị trấn Vĩnh Bình năm 2016.

IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Thực hiện thanh quyết toán các khoản trợ cấp theo quy định.

PHƯƠNGHƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2016

1. Công tác lao độngviệc làm-dạy nghề lao động nông thôn:

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện giải quyết việc làmtrên địa bàn huyện năm 2016.

2. Chính sách người cócông:

- Tiếp tục thựchiện rà soát chính sách người có công theo Nghị định 31/NĐ-CP, Nghị định54/NĐ-CP, Quyết địn số 188/QĐ-CP cho các đối tượng, kể cả chế độ thờ cúng, BHYTcho các đối tượng người có công.

- Tiến hành điều tra, rà soát thông tin mộ liệt sĩ;

- Theo dõi việc thanh quyết toán quà và chi trợ cấp tháng 2 chongười có công.

3. Công tác giảmnghèo:

- Hướng dẫn các xã thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo, việc làm.

- Tiếp tục thựchiện các chính sách cho hộ nghèo theo quy định.

4. Bảo trợ xãhội:

- Tiếp tục tiếp nhận và thẩm định hồ sơ hưởngtrợ cấp xã hội và đề nghị UBND huyện ra quyết định trợ hưởng cấp cho nhữngtrường hợp đủ điều kiện theo qui định của Nghị định 28/2013/NĐ-CP, Nghịđịnh 136/NĐ-CP của Chính phủ và các chính sách khác.

5.Công tác Bình đẳng giới:

-Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016.

6.Công tác trẻ em:

-Xây dựng kế hoạch và tổ chức vận động quỹ BTTE năm 2016

7.Công tác thanh tra:

-Tiến hành thanh tra chuyên ngành ở các xã, thị trấn Vĩnh Bình khi có lịch.

8.Công tác tài chính, kế toán:

- Thanh quyết toán các khoản chi quàTết và chi trợ cấp theo quy định./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết