Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tháng 02/2016
23/03/2016

BÁO CÁO

Công tác Nội vụ tháng 02/2016 
phương hướng nhiệm vụ tháng 03năm 2016

(Từ ngày 10/01/2016-10/02/2016)

Trong tháng 02 năm 2016 đơn vị phòng Nội vụ  huyện đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đạtmột số kết quả cụ thể như sau:

A. KẾT  QUẢ THỰC HIỆN

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểuHội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Đóng góp dự thảo quyếtđịnh quy định số lượng và mức hổ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phậntiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Quyết địnhkiện toàn: đoàn thanh tra Liên ngành trong lĩnh vực Y tế; Hội đồng định giá tốtụng hình sự; Hội đồng định giá, xử lý, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạmhành chính; Hội đồng định giá đất và tổ giúp việc chủa Hội đồng thẩm định giáđất; Hội đồng định giá thanh lý tài sản; Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệuquả kinh tế tập thể; Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm năm2016.

II. CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC:

1. Công tác cán bộ, công chức và viên chức:

a)    Nâng ngạch, nânglương, thi tuyển, xét tuyển viên chức:

- Công bố kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục.

- Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáodục huyện năm 2016.

b) Sắp xếp, bố trícán bộ, công chức và viên chức:

- Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý TT dạy nghề; nghỉ hưu hưởngchế độ BHXH cho 02 viên chức sự nghiệp giáo dục.

c) Quản lý cán bộ, công chức vàviên chức:

- Tổng hợp hồ sơ đánh giá cán bộ công chức, viên chức cấp huyện theonghị định 56 của Chính phủ.

2. Công tác Chính quyền địa phương:

- Quyết định tuyển dụng 14 công chức cấp xãnăm 2016

III. THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

- Khen thưởng chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vềtiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; côngtác kiểm tra giám sát năm 2015; công tác Hội Khuyến học năm 2015.

- Khen thưởng thu ngân sách quý 4 năm 2015;công tác ngân hàng chính sách xã hội; công tác thu bảo hiểm Y tế học sinh; thiđua Khối vận; Hội thi duyên dáng Gò Công; tạo hình trái cây nghệ thuật.

B. PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 03 NĂM 2016:

I. CÔNG TÁC CHUYÊN ĐỀ:

- Ban hành kế hoạch thi đuachuyên đề Đẩy mạnh Cải cách hành chính; Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo -Dân vận chính quyền năm 2016.

- Kiểm tra công vụ, công chức, văn hóa công sở, công táccải cách hành chính đối với các phòng ban huyện, các xã, thị trấn.

II. CÔNG TÁC NỘI VỤ:

1.Côngtác tổ chức bộ máy, biên chế, các Hội:

- Theo dõi tình hình tổ chức và quản lý Hội trên địa bànhuyện theo Nghị định 33/2012/NĐ-CP của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung Nghị định45/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 28/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổibổ sung Quyết định 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

2.Côngtác cán bộ, công chức, viên chức:

- Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hết thời giantập sự;

- Chuyển đổi chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp giáodục trên địa bàn huyện.

3.Côngtác Chính quyền địa phương:

- Tiến hành kiểm tra công tác Nội vụ ở các xã, thị trấnVĩnh Bình.

4. Công tác Thanh niên:

- Triển khai thực hiện các chỉtiêu của Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên Gò Công Tây giaiđoan 2016 - 2020.

- Xây dựng Kế hoạch phát triểnthanh niên Gò Công Tây năm 2016.

III. TÔN GIÁO:

-Phối hợp với các ngành huyện, xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu choUBND huyện giải quyết các đơn xin, văn bản đề nghị của các cơ sở tôn giáo,không để tồn đọng.

- Phối hợp với Mặt Trận và các ngành hướngdẫn các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ cáctôn giáo thực hiện đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.

IV. VĂN THƯ, LƯU TRỮ:

- Xây dựngKế hoạch Văn thư - Lưu trữ năm 2016.

- Phục vụ công tác khai thác tài liệu, lưu trữ của các cơquan, tổ chức, đơn vị đến liên hệ công tác.

V. THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

- Khen thưởng tổng kết các phong trào thi đua năm 2015.

- Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2016.

Trên đây là những mặt công tác đạt được trong tháng 02/2016và những công tác trọng tâm của tháng 03/2016, Phòng Nội vụ báo cáo Sở Nội vụ,Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết