Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tháng 02/2016
24/03/2016

BÁO CÁO

Tình hìnhthực hiện nhiệm vụ trong tháng 02

và phươnghướng nhiệm vụ tháng 03

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành Tài nguyênvà Môi trường; trong tháng, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khaithực hiện nhiệm vụ đạt được một số kết quả cơ bản như sau:

A. Kết quảthực hiện nhiệm vụ.

I. Công táctuyên truyền pháp luật và tham mưu ban hành văn bản pháp luật.

Triển khai chocán bộ công chức, viên chức:

- Hiến pháp năm 2013.

- Luật Đất đai năm 2013; Nghị định43/2014/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai.

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Luật Tổchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội vàđại biểu hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ trongtháng 02:

1. Nhiệm vụ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường:

a. Công tác quản lý đất đai:

- Kiểm tra, thẩm định hồsơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

- Kết hợp công chức địachính xã, thị trấn Vĩnh Bình kiểm tra xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mụcđích.

- Lập điều chỉnh Quy hoạchsử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 – 2020.

- Kết hợp Thường trực Ủy ban nhân dân huyện làm việc vụ ông Trần MinhHiếu sử dụng đất sai mục đích, xã Bình Nhì.

b. Công tác định gía đất:

- Tham mưu UBND huyện xin chủ trương đấu giá cho thuê đất ở xã BìnhPhú, Thạnh Trị và giao đất có thu tiền sử dụng đất ở xã Thành Công.

- Xác minh đất của bà Nguyễn Thị Hạnh, xã Long Bình.

- Khảo sát giá thuê đất tại xã Bình Phú và Thạnh Trị.

c. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếunại:

- Tiếp dân 02 lượt.

- Xác minh đất cấp giấy 6 hộ dân ở xã Long Bình.

- Xác minh đất cấp giấy 16 hộ khu Nông hội xã Đồng Sơn.

- Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Đẹp, xã Thạnh Nhựt và ông NguyễnKim Tôn, xã Long Vĩnh.

d. Công tác môi trường:

- Đánh giá tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới củaxã Vĩnh Hựu.

-  Hướng dẫn lập hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trườngđối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi xã Vĩnh Hựu, Thạnh Nhựt.

- Hướng dẫn hồ sơ Đề ánbảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở dẫn dụ và gây nuôi chim yến tại xã LongBình, Bình Tân và Thành Công.

- Kết hợp UBND các xã và thị trấn Vĩnh Bình kiểm tra tình hìnhthu gom và xử lý rác tại khu vực chợ, khu dân cư.

- Kiểm tra công tác bảovệ môi trường của Công ty Phú Hưng Minh, xã Bình Nhì.

- Phối hợp Sở Tàinguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 2 Cơsở dẫn dụ và gây nuôi chim yến xã Long Bình.

2. Nhiệm vụ công tác của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện:

a. Kết quảgiải quyết thủ tục hành chính:

- Tiếp nhận và giải quyết các loại hồ sơ gồm: 95 hồ sơchuyển nhượng quyền sử dụng đất; 121 hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất; 29 hồ sơthừa kế quyền sử dụng đất; 37 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển đổicơ cấu cây trồng.

b. Công táccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Cấp 06 giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtlần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

- Cấp đổi 347 giấy chứng nhận quyền sử dụngđất cho cho hộ gia đình và cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (Chỉnhtrang tư là 108 giấy, cấp đổi 239 giấy).

c. Công tácđăng ký giao dịch bảo đảm:

- Đăng ký thế chấp: 99 hồ sơ;

- Xóa thế chấp: 106 hồ sơ;

B. Phươnghướng, nhiệm vụ tháng 03:

I. Công táctuyên truyền pháp luật và tham mưu ban hành văn bản pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyềnphổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức.

II. Nhiệm vụchuyên môn:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

a. Công tác quản lý đất đai:

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổicơ cấu cây trồng; hồ sơ xin xác định đất thổ cư….

- Kết hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đấttỉnh lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2020; kế hoạch sử dụngđất năm 2016 - 2020.

- Kết hợp công chức địa chính 12 xã, thị trấnVĩnh Bình kiểm tra sử dụng đất sai mục đích; kiểm tra kết quả thực hiện các quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã có hiệu lực pháp luật.

b. Công tácđịnh gía đất:

- Hoàn chỉnh hồ sơ để bán đấu giá các thửađất nhỏ lẻ.

c. Công tác tiếpdân, giải quyết đơn khiếu nại:

- Tuyên truyền các Luật, Nghị định có hiệulực thi hành.

- Giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đaicòn tồn đọng.

d. Công tác Môitrường:

- Kiểm tra thu gom và xử lý rác.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường các cơ sở sảnxuất, kinh doanh, dịch vụ và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Tiếp tục hướng dẫnđăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịchvụ và chăn nuôi.

- Rà soát các cơ sở sảnxuất, kinh doanh thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ  môi trường của xã Vĩnh Hựu, Thạnh Nhựt.

- Tiếp tục kết hợp vớicác xã, thị trấn Vĩnh Bình tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ sở dẫn dụ và nuôichim yến đăng ký hồ sơ môi trường.

2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện:

- Kết hợp công chức địa chính xã, thị trấnVĩnh Bình đo đạc đất theo yêu cầu của người sử dụng đất.

- Giải quyết các loại hồ sơ như chuyển nhượngquyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất, thừa kế quyền sử dụng đất…..theo đúng quy trình thủ tục.

- Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcho người sử dụng đất sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho các loại hồsơ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

- Kết hợp Chi cục thi hành án dân sự đo đạckê biên quyền sử dụng đất.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 02 vàphương hướng nhiệm vụ tháng 03 của Phòng Tài nguyên và Môi trường./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết