Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2015
01/06/2015

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầunăm và 
phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm2015


A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNGĐẦU NĂM 2015

          Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xãhội, quốc phòng, an ninh theo nghị quyết của Đảng bộ xã và nghị quyết hội đồngnhân dân xã, trong 06 tháng đầu năm 2015, UBND xã lãnh đạo điều hành các ngànhcác ấp tổ chức thực hiện đạt một số kết quả như sau:

I.VỀ KINH TẾ

1. Nôngnghiệp

a. Sản xuất nông nghiệp

- Cây lúa: vụ đông xuân 1012 ha, năngsuất bình quân 8 - 9tấn/ha, giá lúa Nàng hoa là 5.200đ/kg, giá lúa VD20:5.800đ, lúa thường 4.700đ. Hiện nay người dân đang vệ sinh đồng ruộng để chuẩnbị xuống giống vụ lúa hè thu chính vụ theo đúng lịch thời vụ.

- Cây màu dưới chân ruộng: diện tíchdưa lê 7ha, đã thu hoạch dứt điểm năng suất 10-12 tấn/ha. Ngoài ra nhân dân cònxuống giống 192 ha cây màu các loại gồm: cải, ớt, ngò rí, củ cải…

- Về nuôi trồng thủy sản: đến nay đã thảnuôi tôm vụ I/2015 được 16ha/32 hộ, với 11,2 triệu con giống, tôm sinh trưởngphát triển bình thường.

- Chăn nuôi: công tác tiêm cúm AH5N1 đã tiêm được: gà 13.600 con,vịt 32.300 con, LMLM 225 con bò, tiêm phòng chó dại: 400 con. Điều tra chănnuôi 05/5 ấp được 631 hộ với đàn heo  491con, bò 560 con, dê 1745 con, gà 4094 con, vịt 4929 con, chó 483 con, mèo 107con.

- Thủy lợi nội đồng: thường xuyên theo dõi diễn biến mặn, vận hành lấy nướcphục vụ sản xuất.

Tổ chức bơm chuyền (02 cấp) chống hạn ở 03 ấp tưới cho 100 ha lúa vớitổng số giờ bơm là 291 giờ trong đó: Lợi An: 47 ha 54 giờ ( kênh Sáu Long 42giờ diện tích 25 ha, Kênh Sổ Phèn là 12 giờ diện tích 22 ha); Thạnh Lợi: 30 ha145 giờ (Kênh Tám Hưởng 95 giờ diện tích 20 ha, Kênh Ba Rẹm 50 giờ diện tích 10ha), Xóm Thủ: 23 ha, 92 giờ (Kênh Mười Kiệu 92 giờ diện tích 23 ha).

Thực hiện giải tỏa chướng ngại vật, đảm bảo dòng chảy thông suốt.

- Xây dựng cơ bản:

+ Thi công nạo vét kênh cặp đê Thạnh Lợi dài 4500m, kinh phí 1 tỷ 144triệu 353 ngàn đồng, đã thực hiện được 900m, nguồn vốn của huyện đầu tư.

+ Tổ chức thu tiền nhân dân để nạo vét kênh Chín Có vốn 88.800.00đ,trong đó: vốn nhà nước 50.000.000đ, nhân dân đóng góp 38.000.000đ, đến nay đãthực hiện xong chờ ngày hoàn công.

+ Thi công nền hạ tuyến đường ấp Xóm Thủ 3, kinh phí 600 triệu đồng,vốn nhà nước và nhân dân cùng làm.

+ Kênh Mười Kiệu đã hoàn công nghiệm thu và đưa vào sử dụng với chiềudài 3.600m, kinh phí 330.000.000đ.

b. Nông thôn mới

 Tuyên truyền nông thôn mới nângtổng đến nay 201 cuộc  với 9.9962 ngườitham dự.

- Năm 2015 đăng ký đạt 03 tiêu chí: tiêu chí 12 cơ cấu lao động đến naytiêu chí này đạt được 85%, tiêu chí 13 hình thức tổ chức sản xuất đã thực hiện được 65%, tiêu chí 18 về hệthống chính trị đang rà soát.

2. Công tác địa chính

Công tác cấp đổi GCNQSDĐ: tổng số giấy trên toàn xã 7055 giấy. Đến naytại xã đã phát được 4.530/7055, đạt 64,2%, đang phối hợp với Phòng tài nguyênvà Môi trường huyện rà soát phân loại từng loại giấy.

3. Thương mại dịch vụ-giá cả thị trường

Toàn xã hiện có 132 hộ kinh doanh và chợ nông thôn được bố trí theo cụmdân cư thực hiện nhu cầu trao đổi mua bán hàng ngày của nhân dân.

4. Tài chính ngân sách:

                                                                                                                      ĐVT:  đồng

STT

Nội dung

Thực hiện

Chỉ tiêu

Tỷ lệ (%)

1

Môn bài

78.150.000

80.000.000

97,69

2

GTGT

43.527.700

200.000.000

21,76

3

TNCN

108.919.160

420.000.000

25,93

4

Trước bạ

13.737.957

80.000.000

17,17

5

PNN

14.758.300

36.000.000

41

6

PLP

13.890.000

45.000.000

30,87

7

Thu khác

116.640.000

245.000.000

47,61

Tổng cộng:

389.623.117

1.106.000.000

35,22

- ĐƠĐN: 15.550.000đ

- NHNT: 37.400.000đ

ANQP: 11.380.000đ

-Chi ngân sách: tổng chi ngân sách đến nay 1.258.709.581/3.239.720.000đạt 38,85%.

II. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Giáo dục

Tổ thi học kỳ 2 cho các khối lớp, chuẩn bị tổng kếtnăm học 2014-2015 và đi vào nghỉ hè, tổ chức phân công giáo viên trực hè bảo vệtài sản.

+ Công tác PCGD

Tham gia vận động phổ cập giáo dục, trung học cơ sở.

2. Y tế

Tổng số lần khám bệnh tại trạm: 2317

Tai nạn thương tích: 10

Tiêm chủng mở rộng: 135

Tiêm sởi – rubella: 1600.

Tập trung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuấthuyết, cúm AH5N1, HIV/AIDS và phòng chống ngộ độc thực phẩm. Trong 6 tháng đầunăm đã xảy ra 01 trường hợp, tay chân miệng 03 trường hợp

Tổng số lần khám bệnh tại trạm: 1438.

Tiêm chủng mở rộng tiêm sởi – rubella: 464.

Dân số: thực hiện tốt chương trình truyền thông dân số đến từng ấp,tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp KHHGĐ. Trong 6 thángđầu năm toàn xã đã vận động được 430/792 người sử dụng các biện pháp tránh thai,đạt 54,29%, sàng lọc trước sinh 49 bà mẹ, sàng lọc sơ sinh 60 trẻ.

3. Văn hóa thông tin

Trong 6 tháng đầu năm tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sáchcủa Đảng, pháp luật của nhà nước.

Phục vụ tốt cho các buổi học trực tuyến.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân vui tếtNguyên đán năm 2015.

4. Lao động thương binh xã hội

- Trong 6 tháng đầu năm ngành nhận và chi trả lương cho các gia đìnhchính sách và trợ cấp xã hội.

- Nhận và làm thẻ  bảo hiểm y tếcho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Gia hạn sổ nghèo cho các hộ thuộc diện hộ nghèo năm 2015.

- Tổ chức họp mặt chúc tết các gia đình chính sách vào ngày 11/02 (nhằmngày 23 âm lịch).

- Công tác phát quà tết:

+ Trung ương là 141 suất với tổng sốtiền 29.000.000đ trong đó: 137 suất mỗi suất 200.000đ, 4 suất mỗi suất 400.000đ.

+ Địa phương 167 suất với tổng số tiền22.100.000đ trong đó: 141 suất mỗi suất 100.000đ, 25 suất mỗi suất 300.000đ, 1suất 500.000đ.

+ Quà của Chủ tịch tỉnh: 50 suất mỗisuất 200.000đ phát cho 45 hộ nghèo và 05 hộ chính sách với tổng số tiền10.000.000đ.

+ Nông dân tỉnh tặng 04 định suất mỗiđịnh suất 300.000đ với tổng số tiền 1.200.000đ

+ Huyện ủy hỗ trợ 20 phần quà  mỗi phần 500.000đ tặng cho 20 hộ gia đình chính sách với số tiền 10.000.000đ.

+ Mặt trận huyện hỗ trợ 02 phần mỗiphần 500.000đ  cho 02 hộ gia đình chínhsách, với số tiền 1.000.000đ.

+ Quà hộ nghèo có sổ 165 suất mỗi suất300.000đ với tổng số tiền 49.500.000đ.

          Tổng cộng 549 phần quà với tổng sốtiền 122.800.000đ.

*Quà vận động mạnh thường quân: gồm 385 phần quà với tổng số tiền115.500.000đ trong đó:

       Công ty Phong Vũ Quận 3 TPHCM tặng 200phần quà cho gia đình cận nghèo mức 1, mức 2 và hộ khó khăn là 200 phần quà mỗiphần quà trị giá 300.000đ với số tiền là 60.000.000đ.

        Chùa Phước Thành  ấp Thuận Trị xã Bình Tân tặng 105 phần quàmỗi phần 300.000đ với số tiền 31.500.000đ.

       Chị Tám ấp Xóm Thủ xã Bình Tân tặng 50phần quà mỗi phần 300.000đ với số tiền 15.000.000đ.

      Vận động cô Loan ấp Lợi An xã Bình Tântặng 30 phần quà mỗi phần 200.000đ với số tiền 6.000.000đ.

III. AN NINH – QUỐC PHÒNG

1. An ninh

- ANQG: Người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài về thămthân có 24/20 người so với cùng kỳ năm 2014 nười trong đó Trung Quốc 12 người,Canada 01 người, Nhật 2 người,  Mỹ 06người, Úc 3 người. Qua công tác tiếp xúc nắm tình hình chưa phát hiện dấu hiệugì liên quan đến an ninh Quốc gia.

- Phạm pháp hình sự: trọng án không xảy ra, thường án xảy ra 01/03 vụso với cùng kỳ năm 2014 trộm cắp tài sản tài sản thiệt hại tiền đôla trị giákhoảng 62.750.000đ công an Tỉnh thụ lý.

- Trật tự xã hội: trong 6 tháng qua Công an xã lập hồ sơ xử lý tổng số04/08  vụ có 14 đối tượng trong đó:

+ Đánh người, đánh nhau 01 vụ 03 đối tượng

+ Bạo lực gia đình 01 vụ 01 đối tượng

+ Đánh bài ăn thua tiền: 02 vụ 8 đối tượng

Đã ra quyết định xử phạt hành chính, phạt bằng tiền 12 đối tượng.

Về công tác quản lý đối tượng: trong 06 tháng đầu năm tiếp nhận lập hồsơ 03 đối tượng tha  về đúng thời hạn đãbàn giao cho các ngành, đoàn thể xã, ấp quản lý.

- TTATGT: trong 06 tháng đầu năm lực lượng công an xã đã xuất quân tuầntra kiểm soát giao thông được 65 cuộc có 195 đồng chí tham gia phát hiệnlập  hiên bản xử lý 07 trường hợp vi phạmTTATGT, ra quyết định xử phạt bằng tiền 1.100.000đ.

Va chạm giao thông xảy ra 02/04 vụ so với cùng kỳ năm 2014 làm bịthương 02 người, nội vụ cảnh sát giao thông Công an huyện thụ lý.

- Tệ nạn xã hội: xảy ra 01 vụ đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Hòa Thạnh,bắt giữ 11 đối tượng, nội vụ CSĐT công an huyện thụ lý.

- Phong trào: phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức họp dân tuyêntruyền 78 cuộc có 2591 lượt người dự, đồng thời phối hợp với các ngành vận độngtrực tiếp 79 hộ có nguy cơ bị tội phạm tấn công và 32 hộ có khả năng vi phạmpháp luật, 10 hộ buôn bán tạp hóa theo NĐ 36/CP. Duy trì sinh hoạt tổ nhân dântự quản đước 30 cuộc có 376 đồng chí tổ trưởng, tổ phó tham gia.

2. Quốc phòng

- Công tác trực sscđ: đảm trực đúng quy định.

- Đăng ký thanh niên tuổi 17 là 91 thanh niên.

- Huấn luyện dân quân mới 19/19 đạt 100%, huấn luyện dân quân cơ động9/9 đạt 100%.

- Tổ chức trao lệnh và tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ tổng số 13/12thanh niên đạt 108,3%.

- Phúc tra dân quân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốcdân trên địa bàn xã bình tân năm 2015 được 177 đồng chí.

IV. HOẠT ĐỘNG NỘI CHÍNH

Tư pháp:

Thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn của ngành. Kết họp thi hành án huyệnthi hành án ở các ấp. Trong 6 tháng đầu năm nhận 04 đơn tranh chấp về đất đaiđã hòa giải 02 đơn (trong đó thành 01 đơn, không thành 01 đơn) còn lại 02 đơnđang tiến hành xác minh.

V. HOẠT ĐỘNG NHÀ NƯỚC

1. Hoạt động của bộ máy đào tạo

Bộ máy nhà nước trong 6 tháng đầu năm tương đối ổn định, các ngành cácấp thực hiện chức năng làm việc đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao.

2. Hoạt động của tổ tiếp nhận hồ sơ

Lĩnh vực hộ tịch: khai sinh: 144, khai tử: 27, kết hôn: 36, xác nhậntình trạng hôn nhân: 61, chứng thực bản sao: 823.

Lĩnh vực đất đai trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận và giải quyết 115 hồsơ trong đó: chuyển cơ cấu cây trồng, chuyển mục đích 31 hồ sơ; chủ quyền nhà01 hồ sơ; tặng cho 15 hồ sơ; chuyển nhượng 20 hồ sơ; thừa kế 9 hồ sơ; cấp đổilại 37 hồ sơ; cấp lần đầu 02 hồ sơ, đã giải quyết được 95 hồ sơ  còn 20 hồ đang giải quyết.

Trong 06 tháng đầu năm qua hoạt động của tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơtương đối ổn định, đảm bảo đúng thời gian quy định, việc thực hiện một cửa liênthông tương đối giải quyết đúng trình tự.

Việc thu phí lệ phí được công khai, thu đúng, thu đủ.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐINĂM 2015.

Qua kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm căn cứ vào phương hướngnhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND xã đề ra, các ngành, các ấp cần tập trungthực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. VỀ KINH TẾ

1. Nông nghiệp

a. Sản xuất nông nghiệp

- Cây lúa vận động nhân dân cơ cấu giống hợp lý theo vùng, tập trungxuống giống đúng lịch thời vụ, khai thông dòng nước chảy các kênh nội đồng.

- Cây màu: tiếp tục trồng các loại rau đồng thời vận động bà con đưamàu xuống chân ruộng nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế cao.

- Chăn nuôi: tiếp tục tiêm phòng trên đàn gia súc và gia cầm, điều tra chăn nuôi.

- Thủy sản: vận động nhân dân theo dõi thời tiết năm bắt lịch xuốnggiống, thường xuyên chăm sóc tôm để đạt năng suất cao.

- Thủy lợi nội đồng: khảo sát các tuyến kênh đảm bảo cung cấp nước tướitiêu, thường xuyên kiểm tra các tuyến đê xung yếu. Thực hiện tốt việc vận hànhcống đúng theo quy định.

- Công tác PCLB-GNTT: thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết bổ sungkế hoạch phòng chống lụt bão, thông tin truyền thanh về các tin bão, áp thấpnhiệt đới cho nhân dân chủ động có kế hoạch phòng chống kịp thời.

b. Nông thôn mới

Tiếp tục công tác tuyên truyền trong nhân dân về nông thôn mới, thựchiện tốt các tiêu chí trong năm 2015.

2. Công tác địa chính

Tiếp tục cấp giấy CNQSDĐ còn tồn, kiên quyết xử lý các hộ lên nền tráiphép đồng thời giải quyết các đơn tranh chấp không để tồn. Rà soát nhận và cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

3. Tài chính ngân sách

Phấn đấu tổng thu 6 tháng cuối năm 2015 đạt 100%, cần tập trung thu cáckhoản còn thấp.

Phải kiên quyết thu dứt bộ, kiên quyết xử lý các hộ kỳ kèo không để nợtồn động

Về chi: ban tài chính cân đối nguồn để có kế hoạch hợp lý, chi thườngxuyên theo tinh thần tiết kiệm, không để chi vượt quá mức quy định.

II. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Giáo dục

Phân công trực bảo vệ trường lớp tổ chức lễ tổng kết năm học năm2014-2015.

2. Y tế

Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa khô, tuyên truyềntrong nhân dân phòng ngừa bệnh giữ nguồn nước vệ sinh an toàn thực phẩm, thựchiện công tác tiêm chủng, bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết…

Ra quân diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết…

Dân số

Phối hợp đồng bộ với đoàn thể, các tổ chức xã hội thực hiện vượt chỉ tiêu.

3. Ngành LĐTBXH

Tiếp tục thực hiện tốt chuyên môn ngành, nhận và chi trả kịp thời cácchế độ.

Tiếp tục nhận và làm thẻ bảo hiểm cho trẻ em.

4. Hoạt động văn hóa thông tin

Duy trì chế độ tiếp âm, phát thanh trên đài các chủ trương chính sáchcủa Đảng, pháp luật của nhà nước.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn của ngành.

III. AN NINH – QUỐC PHÒNG

1. An ninh

Tiếp tục cũng cố nâng chất lượng các tổ nhân dân tự quản, làm tốt côngtác nắm tình hình trên địa bàn.

Trật tự xã hội cũng cố tuần tra, phối hợp quân sự đẩy mạnh công táctuần tra mật phục các tuyến địa bàn phức tạp, tăng cường công tác tuần traATGT.

2. Quốc phòng

Duy trì chế độ trực, phối hợp thường xuyên bảo vệ địa bàn. Tổ chức tốtcông tác huấn luyện.

Tham mưu cho đảng ủy - Ủy ban nhân dân thực hiện tốt diễn tập chiến đấutrị an.

V. HOẠT ĐỘNG NHÀ NƯỚC

Tiếp tục thực hiện QCDC ở xã theo kế hoạch, duy trì tốt tổ tiếp nhận vàgiao trả hồ sơ tiếp tục đưa cán bộ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Các ban ngành làm tốt vai trò tham mưu cho UBND xã, giúp cho UBND xãlãnh đạo điều hành công việc đạt kết quả cao hơn.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phươnghướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, căn cứ nhiệm vụ trên kết hợp những côngtác chuyên môn thường xuyên, UBND xã yêu cầu các ngành, các ấp xây dựng kếhoạch ngành mình và triển khai tổ chức thực hiện./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết