Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
03/12/2018

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015    Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội và chuyên đề thi đua năm 2015;

     Trong 6 tháng đầu năm 2015, Uỷ ban nhân dân xã Thành Công tổ chức lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đạt được một số kết quả như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Báo cáo thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, điều hành lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội còn gặp khó khăn như giá cả thị trường luôn biến động ảnh hưởng đến việc đầu tư sản xuất, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn còn xảy ra tìm ẩn nhiều rủi ro đã tác động rất lớn đối với nhân dân trong việc đầu tư sản xuất, chăn nuôi.  

Song, nhờ sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, cùng với sự nổ lực thực hiện của các ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể và nhân dân. Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị phát huy nội lực, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đề ra những giải pháp theo chỉ đạo của huyện từ đó kinh tế - xã hội của xã phát triển theo hướng tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt khá và toàn diện. Từ đó, kinh tế - xã hội xã tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và ngày càng nâng lên; vấn đề an sinh xã hội được quan tâm an ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững.

II. LĨNH VỰC KINH TẾ.

1. Sản xuất nông nghiệp:

1.1. Cây lúa:

- Diện tích vụ Vụ Đông xuân năm 2014 – 2015 nhân dân xuống giống  543,29 ha, đạt 100% kế hoạch bằng các loại giống đạt năng suất, chất lượng cao theo khuyến cáo của Phòng Nông nghiệp huyện và các ngành chức năng của huyện. Thu hoạch đạt 100% diện tích với năng suất bình quân 8,5 tấn/ha (bằng với cùng kỳ). Sản lượng  thực hiện đến cuối vụ là 4.618 tấn.

- Vụ Hè thu Chính vụ năm 2015 nhân dân tập trung xuống giống đến nay được 298 ha /543,29 ha đạt 54,85% diện tích . Nhân dân tiếp tục xuống giống đảm bảo theo đúng lịch thời vụ dự kiến đến 30/5/2015 xuống giống đạt 100% diện tích

1.2. Cây màu: 

- Tổng diện tích 240 ha màu thực phẩm giảm 75ha so với cùng kỳ 6 tháng năm 2014. Trong đó:

+ Màu dưới chân ruộng 30,6 ha tăng 17 ha so với cùng kỳ (trong đó dưa hấu là 5,1 ha, dưa gang là 5,1 ha, màu khác là 20,4ha).  

+ Nhân dân tận dụng bờ kênh, đất vườn trồng các loại màu với tổng diện tích là 209,4ha giảm 90,6 ha so với cùng kỳ

- Tổng sản lượng thu hoạch tổng sản lượng là 970,6 tấn, giảm 355,9 tấn so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2014.

1.3. Công tác Khuyến nông:

Câu lạc bộ Khuyến nông xã kết hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông huyện tổ chức tập huấn, hội thảo được 03 cuộc hội thảo trên lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp, tổng số đại diện hộ dân tham dự là 95 lượt  người tham dự,.

2. Chăn nuôi:

2.1. Công tác quản lý:

- Tổng số hộ chăn nuôi tình đến ngày 25 tháng 5 là 515 hộ giảm 132 hộ. Trong đó heo là 1.300 con (giảm 311con), bò 511 con (giảm 11 con do nhân dân bán thương phẩm nhiều), dê 409 con (tăng 285 con) , đàn gia cầm là 18.611 con (giảm 3.026 con).

- Tổng số hộ nuôi yến trên địa bàn xã hiện đang quản lý là 05 hộ.

2.2 Công tác vãng gia chăn nuôi: thực hiện theo Kế hoạch số 62/KH-BCĐ-PNN ngày 11/3/2015. Kết quả triển khai thực hiện ở 03 ấp được 478 hộ gia đình và 11 nuôi quy mô nhỏ.

2.2.Công tác tiêm phòng:

a. Công tác tiêm phòng cúm gia cầm:

Trong 6 tháng đầu năm tiến hành tiêm phòng cúm AH5N1 cho 04 hộ nuôi gia đình với tổng đàn là 800 con và 19 hộ nuôi qui mô nhỏ với tổng đàn là 22.650 con

b. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc:

-Tiêm phòng LMLM trên đàn bò là 22 hộ, tổng đàn bò là 78 con.

- Đối với bệnh dại: tiêm phòng 200con /200 con đạt 100% kế hoạch huyện giao.

2.3.Phòng chống dịch bệnh:

Trong 6 tháng đầu năm nhờ triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc bằng nhiều hình thức thông qua công tác tiêm phòng của BCĐ xã và người dân chủ động tự tiêm phòng và tiêu độc sát trùng chuống trại nên tình hình dịch bệnh không xảy ra.

3. Phát triển nông thôn:

3.1 Về thủy lợi: Tiến hành triển khai thi công xong 02 công trình vào cuối tháng 4/2015 gồm kênh Bình Tây, ấp Bình Nhựt và công trình kênh Ao Mới 2 ấp Bình Hưng với tổng chiều dài là 1.179m, khối lượng nạo vét là 2.811m3 đạt 100% theo kế hoạch. Tổ chức nghiệm thu xong và đưa vào bàn giao sử dụng. Đang tổng hợp hồ sơ quyết toán.

- Các công trình do huyện thi công: gồm 05 công trình (kênh Tư Giã, kênh Chín Dẫu,  kênh Sáu Sanh, kênh Năm Thử ấp Bình Lạc và kênh Đê Sông Tra ấp Bình Hưng).

=> Đến nay đã thi công xong 04 tuyến gồm: kênh Chín Dẫu, kênh Sáu Sanh, kênh Năm Thử ấp Bình Lạc và kênh Đê Sông Tra ấp Bình Hưng, còn lại tuyến kênh Tư Giã, ấp Bình Lạc dự kiến thi công khi kết thúc vụ Hè Thu Chính vụ

3.2 Về giao thông nông thôn:

+ Triển khai thi công xong 04 công trình đường Bờ Đáy, đường Năm Ẩn, đường Tư Tấn ấp Bình Hưng và đường N8-7 ấp Bình Lạc. Đã tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, đang tổng hợp hồ sơ quyết toán.

+ Tiếp tục triển khai thi công nền hạ công trình đường Hai Trạng ấp Bình Lạc.

3.3 Điện nông thôn: Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%,  hộ dân có điện kế chính sử dụng là 1.219/1.219 hộ đạt 100%.

3.4 Nước sinh hoạt nông thôn: có 1.219 hộ sử dụng nước sạch để sinh hoạt và 1.186 hộ/1.219 hộ chiếm 97,30% sử dụng nước sạch từ trạm cấp nước Bình Phú và nguồn nước BO của tỉnh Tiền Giang. Số hộ còn lại sử dụng nước mưa và các nguồn nước đã qua lắng lọc để sinh hoạt và ăn, uống.   

3.5 Bưu chính, Viễn thông: phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Xã có 02 điểm dịch vụ internet hoạt động tốt tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập các tin tức và các vấn đề khác.

4. Thu, chi ngân sách:

4.1 Thu ngân sách:

- Thu ngân sách đến nay là 163.597.280 đồng /540.000.000 đ, đạt 30,30%  kế hoạch huyện giao.

- Thu quỹ quốc phòng an ninh đến nay là 13.880.000 đồng /22.360.000 đồng đạt 62,08%

- Huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến nay  là 56.465.000đồng /96.000.000 đồng đạt 58,82%

- Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đến nay vận động được 22.340.000 đồng /66.000.000 đồng đạt 33,85%.

4.2 Chi ngân sách: đến nay là 780.000.000 đồng/3.388.000.000 đồng đạt 13,81%.

5. Công tác Địa chính – Môi trường:

5.1. Địa chính:

- Trong 6 tháng đầu năm nhân dân đến làm hồ sơ chuyển nhượng, chuyển quyền, chuyển mục đích  sử dụng đất…là 178 hồ sơ, ngành địa chính tiến hành xác minh, đo đạc và hướng dẫn cho hộ dân đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoàn tất các khoản thuế và phí đo đạc.

- Thực  hiện một cửa liên thông lĩnh vực đất đai: chuyển giao về trên 178 hồ sơ, đến nay trả kết quả 112 hồ sơ đạt 62,92%, còn lại 66 hồ sơ chưa đến hẹn trả và người dân chưa đến nhận giấy, chưa hoàn tất các khoản thuế để tiếp tục thực hiện theo qui trình.

5.2. Môi trường:

- Trong 6 tháng đầu năm đến kiểm tra tình hình môi trường 01 hộ chăn nuôi qui mô gia đình (nuôi gà và vịt  gần trường THCS Phú Thành) qua kiểm tra hộ dân đã có xây dựng hầm bioga, nhưng công tác vệ sinh khu vực chăn nuôi không đảm bảo. Đoàn đã tiến hành nhắc nhở hộ khắc phục tránh tình trạng ô nhiễm môi trường.

- Ngoài ra tổ chức kiểm tra các lò ấp trứng gia cầm trên địa bàn xã, qua kiểm tra đa số chấp hành tốt công tác môi trường.

5.3 Công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Cấp đổi giấy theo chương trình Vlap đến nay là 3.215/3.650 giấy đạt 88,03%.

- Phối hợp với Ban lãnh đạo 03 ấp tổ chức tiếp tục mời người dân đến bổ sung hồ sơ để cấp đổi giấy theo Kế hoạch của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đến nay là 200/ 438 giấy đạt 45,66% 

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ XÃ HỘI.

 - Tiếp tục thực hiện việc duy trì sĩ số học sinh, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dụcvà hiệu quả đào tạo. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không”; tăng cường cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa trường lớp; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015. Các bậc học thực hiện nghiêm qui chế chuyên môn, thường xuyên kiểm tra theo kế hoạch và chương trình học tập. Kết quả năm học 2013-2014 ở các bậc học như sau:  

1. Mẫu giáo: tổng số học sinh là 154 trẻ (trong đó có 90 trẻ 05 tuổi và 64 trẻ 04 tuổi). Kết quả cuối năm học có 90/90 trẻ 05 tuổi đạt tiêu chuẩn vào lớp 1 đạt 100%.

2.Tiểu học: Duy trì sĩ số học sinh năm học 2014-2015 là 466/466 em đạt 100% (trong đó có 02 em bị khuyết tật). Kết quả cuối năm học có 463/464 em lên lớp đạt chiếm tỷ lệ là 99,78%;  01 học sinh không lên lớp chiếm tỷ lệ là 0,22%.

3.Trung học cơ sở: Duy trì sĩ số học sinh năm học 2014-2015 là 737/752em đạt 98,01% vượt 1.01% so với chỉ tiêu và giảm 0,24% so với năm học 2013-2014 (98,25). Kết quả đào tạo năm học:

- Học sinh tốt nghiệp THCS là 163/163 em đạt 100%.

- Học sinh lên lớp thẳn là  698/722 em đạt 96,68%.

- Thi lại 24 em, kết quả đạt 21 em, ở lại 03 em.

- Về hạnh kiểm:

+ Loại tốt 611/722em chiếm tỷ lệ 84,63%.

+ Loại khá 109/722 chiếm tỷ lệ 15,10%.

+ Loại trung bình 02/722 chiếm tỷ lệ 0,28%

2. Y tế:

- Tổ chức thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia, y tế cộng đồng, tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh kịp thời.

- Trong 6 tháng đầu năm tổ chức khám và chữa bệnh được 3.349 lượt người, trong đó khám tại trạm là 1.746; khám y học cổ truyền 531 người; bảo hiểm y tế 1.545 người; khám sức khỏe sinh sản 288 người; trẻ em dưới 15 tuổi là 501; thực hiện cấp cứu tai nạn giao thông 03 trường hợp; tai nạn sinh hoạt, lao động 06 trường hợp; tai nạn khác 08 trường hợp; chuyển viện 70 trường hợp.

- Công tác phòng chống dịch bệnh:  trong 6 tháng đầu năm xảy ra 01 ca tay – chân – miệng (ấp Bình Nhựt ) giảm 02 ca so cùng kỳ 6 tháng đầu năm 

- Công tác sốt rét: tổng số lam máu phát hiện 150 lam (tăng 40 so với cùng kỳ), đã cấp thuốc uống phòng.

- HIV/AIDS: quản lý 02.

3. Dân số -Kế hoạch hóa gia đình:

- Tổ chức truyền thông được 09 cuộc có 148 người dự. Nội dung làm mẹ an toàn, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, cách phòng nhiễm khuẩn đường sinh sản…

- Ban dân số xã và cộng tác viên của 3 ấp đã vận động, tuyên truyền thực hiện các biện pháp tránh thai đến nay là 505/390 người, đạt 129,48% chỉ tiêu huyện giao.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 01/21 trẻ chiếm tỷ lệ 4,76% (cao hơn chỉ tiêu huyện giao là 0.76%). Tỷ lệ sàng lọc trước sinh 10/15 đạt 66,66% (chỉ tiêu huyện giao là 20%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 9/21 đạt 42,86% (chỉ tiêu huyện giao là 40%)

4. Truyền thanh, Văn hoá - thể thao:

4.1. Truyền thanh:

- Đài truyền thanh xã và 3 trạm truyền thanh của ấp ngày phát 1 lượt, chủ yếu là tiếp âm 3 cấp và thông báo tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam

- Thông báo cho nhân dân treo cờ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 và thông báo tăng cường công tác tấn công tội phạm, bảo vệ cơ quan và thông báo nhân dân tăng cường phòng chống dịch hại trên cây lúa, công tác phòng chống cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm.

4.2. Văn hoá thông tin - thể thao:

- Tiếp đoàn lãnh đạo huyện chấm điểm cổng thi mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi năm 2015.

- Tổ chức viếng nhà bia ghi danh liệt sĩ nhân dịp họp mặt gia đình chính sách tết Nguyên đán Ất Mùi vào ngày 11/02/2015

- Tổ chức giải bóng chuyền trong cán bộ công chức và các ấp “Mừng Đảng, Mừng xuân” Ất Mùi năm 2015. Kết quả đội bóng ấp Bình Hưng đạt giải nhất và đội bóng ấp Bình Lạc đạt giải nhì

- Kiểm tra việc treo cờ trong nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Qua kiểm tra có 1.194/1.219 hộ treo cờ trong dịp tết đạt 97,95%.

- Ngoài ra phối hợp vối Công an xã tiến hành kiểm tra các dịch vụ văn hóa gần trường học

5. Lao động, thương binh và xã hội:

5.1.- Công tác chi trả:

Chi trợ cấp thương binh liệt sĩ 6 tháng đầu năm năm 2015 là 459.014.000 đồng cho 55 đối tượng. Chi trợ cấp  người cao tuổi là 95.400.000 đồng cho 87 đối tượng.  Chi trợ cấp bảo trợ xã hội tàn tật là 180.360.000 đồng cho 91 đối tượng.

5.2 Chi quà tết của cấp trên:

- Quà của Chủ tịch nước cho 95 người, số tiền là 19.800.000 đồng.

- Quà của địa phương (tỉnh): cho 117 người, số tiền là 16.300.000 đồng.

- Tổ chức tiếp đoàn Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện đến thăm và tặng quà cho hộ gia đình chính sách 01 hộ (500.000 đồng), 03 hộ Người Cao tuổi 90 tuổi (900.000 đồng), 50 hộ nghèo (15.000.000 đồng).

- Ngoài ra phối hợp với UBMTTQ huyện tặng 01 phần gia đình chính sách khó khăn, bệnh tật cho hộ bà Lê Thị Năm (mẹ Việt nam anh hùng) ngụ ấp Bình Hưng số tiền là 500.000 đồng.

- Phối hợp với Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện tặng 07 phần quà cho 07 trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết nguyên đán số tiền là 700.000 đồng    

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể của xã vận động quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 102 phần với tổng số tiền là 20.400.000 đồng và 05 phần quà tặng cho 05 hộ chất dộc dacam đioxin với tổng số tiền là 1.000.000 đồng

- Ngoài ra Đảng ủy - Ủy ban nhân dân: đề xuất Ban vận động huyện tặng 7 phần cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận tại huyện.

5.3 Công tác khác:

 - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách là 122 thẻ. Trong đó:

+ Cấp thẻ  bảo hiểm cho thân nhân liệt sĩ (cha, mẹ, vợ, chồng, con liệt sĩ và người phục vụ Mẹ VNAH) là 51 thẻ.

+ Bảo hiểm y tế cho đối tượng là thương binh và tù đày (CK) là 16 thẻ.

+ Bảo hiểm y tế cho đối tượng 290 là 7 thẻ. Bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng (CC) là 04 thẻ.

+ Bảo hiểm y tế cho người bị nhiễm chất độc hóa học và người phục vụ Mẹ VNAH (TC) là 07 thẻ.

+ Bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định 62 là 37 thẻ.

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là hộ nghèo và cận nghèo là 190 thẻ. Trong đó hộ nghèo là 152 thẻ; hộ cận nghèo là 38 thẻ.

- Cấp thẻ bảo hiểm cho Người cao tuổi là 75 thẻ; người tàn tật và tâm thần là 88 thẻ.

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi là 50 thẻ. 

- Phối hợp với các ấp rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ là 07 hộ tổng hợp báo cáo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

- Tham mưu Ban chỉ đạo Giảm nghèo và Việc làm của xã điều tra rà soát xong các hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015. Tổng số hộ là 08 hộ, trong đó ấp Bình Hưng là 04 hộ và ấp Bình Nhựt là 08 hộ.

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH.

1. Quốc phòng:

- Trong  6 tháng đầu năm 2015 thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đúng luật, công khai, dân chủ; kết quả giao quân về huyện 08/7 thanh niên đạt 114,2% kế hoạch huyện giao.

- Công tác huấn luyện cho cán bộ đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt, Trong đó huấn luyện cho dân quân tự vệ đến nay 30/39, đạt 76,92%;  bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đến nay là 0/23. Tập huấn cán bộ quân sự: 02/02 đồng chí đạt 100%. Ngoài ra đưa 01 đồng chí là bộ đội xuất ngũ đi đào tạo sĩ quan dự bị tại trường quân sự QK9 thời gian 03 tháng (tháng4-7/2015)  

- Chấp hành nghiêm lệnh trực sẳn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức tuần tra, mật phục và bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, giữ gìn ANCT và TTATXH trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với ngành Công an trong xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác bảo vệ các ngày lễ, tết.

2. An ninh:

2.1 Tình hình an ninh chính trị - an ninh quốc gia: ổn định.

 Trong 6 tháng người nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài đến xã Thành Công có 07người (Mỹ: 01, Pháp: 06). Mục đích về thăm thân nhân. Qua nắm tình hình, các đối tượng đều chấp hành tốt việc đăng ký tạm trú, tạm vắng ở địa phương, chưa có biểu hiện hoạt động nghi vấn.

2.2 An ninh trật tự:

+ Phạm pháp hình sự: không xảy ra

+ Trật tự xã hội: Xảy ra 08 vụ 15 đối tượng, giảm 01 vụ so với cùng kỳ. Trong đó: đánh nhau 03 vụ 03đt; sử dụng trái phép chất matúy 01 vụ, 03 đối tượng; uống rượu say gây mất trật tự : 01 vụ 01 đ/t; tụ tập đông người gây mất trật tự 01 vụ, 06 đối tượng; sử dụng xung điện đánh bắt cá 01, 01 đối tượng; không đăng ký tạm trú 01 vụ, 01 đối tượng. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã xử lý phạt hành chính 15 đối tượng với số tiền là 10.150.000 đồng.

2.3 Va quẹt giao thông:  xảy ra 01 vụ giữa ôtô và xe môtô tuyến QL 50, nội vụ công an huyện thụ lý.

2.4 Công tác tuần tra:

- Tổ chức tuần tra giao thông được 32 cuộc có 79 lượt đồng chí tham gia. Kiểm tra 68 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản 02 trường hợp vi phạm.

- Công an xã phối hợp với Công an huyện và Đội dân phòng 03 ấp Bình Lạc, Bình Nhựt và ấp Bình Hưng tổ chức tuần tra mật phục chốt chặn, đón lỏng trên các tuyến địa bàn được 127 cuộc có 564 lượt đồng chí tham gia làm nhiệm vụ. Kết quả:

+ Nhắc nhở 11 trường hợp đậu xe không người trông coi; mời 03 nhóm TTN tụ tập chơi khuya gồm 12 tên về trụ sở giáo dục cho gia đình cam kết bảo lãnh.

+Kiểm tra 18 lượt điểm quán giải khát, chơi bida. Kết quả: lập biên bản 01 trường hợp không đăng ký tạm trú;  nhắc nhở 06 trường hợp hoạt động quá giờ quy định. Kiểm tra văn hóa 06 lượt nhìn chung chấp hành tốt.

+ Kiểm tra 07 lượt hộ có đối tượng đặc xá và 03 lượt hộ có đối tượng tù tha về, kết quả các đối tượng điều chấp hành tốt.

Ngoài ra Công an xã tổ chức tuần tra ban ngày 21 cuộc có 93 đ/c tham gia, kết quả giải tán 05 trường hợp tụ tập đá gà tại ấp Bình Lạc và Bình Nhựt và 06 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh bạc tại các quán giải khát.

IV. CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC.

1. Công tác Tư pháp - Hộ tịch:

1.1. Công tác tuyên truyền:

Tư pháp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Nhm phc v các nhim v chính tr cđịa phương, trin khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành Tư pháp đã phối hợp với Mặt trận Tổquốc, các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Kết quả đã tuyên truyền được 73 cuộc, với 1126 lượt người tham dự. Nội dung tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật như: Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật dân quân tự vệ Luật khiếu nại, Luật tố cáo; các Nghị định quy định xử phạt VPHC Các lãnh vực ATGT, HN & GĐ, Luật Công Chứng, Luật môi trường, Luật hôn nhân và gia đình, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam...

+ Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” 12 cuộc có 327 lượt người dự.

+ Phối hợp với Đài Truyền thanh xã tổ chức thực hiện Chương trình “ Hỏi đáp pháp luật” về PBGDPL Hôn nhân gia đình, các tiêu chí xây dựng xã văn hóa nông thôn mới.

+ Sinh hoạt Câu lạc bộ Pháp luật.05 cuộc

+ Cấp phát tài liệu tuyên truyền: 388

1.2 Công tác hòa giải:

Trong 6 tháng các tổ hòa giải ở cơ sở nhận được 01đơn; đã hoà giải 01 vụ việc, trong đó hoà giải thành 01 vụ việc, đạt tỷ lệ 100 % (giảm 15% so với cùng kỳ năm trước).

1.3. Công tác Hộ tịch:

- Đăng ký khai sinh và khai sinh lại là 52 việc.

- Đăng ký khai tử 11 việc.

- Đăng ký kết hôn 22đôi.

1.4 Công tác chứng thực:

- Di chúc 0

- Chứng thực văn bản tiếng Việt: 563 việc.

2. Công tác xây dựng chính quyền:

Hoạt động chính quyền từng bước được nâng lên, thực hiện có hiệu quả vai trò quản lý nhà nước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.Ủy ban nhân dân xã luôn chú trọng và xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch hành chính. Cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đất đai, lĩnh vực Hộ tịch – Hộ khẩu - Bảo hiểm cho trẻ em và lĩnh vực người có công được triển khai mạnh mẽ và từng bước phát huy hiệu quả nhằm giảm thiểu khó khăn cho người dân. Ngoài ra thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện tốt việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp.

3. Công tác thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở:

Tiếp tục triển khai trong nội bộ cán bộ, đảng viên và triển khai sâu rộng ra quần chúng nhân dân về thực hiện pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về dân chủ xã, phường, thị trấn; các Nghị định 71-NĐ/CP, 07-NĐ/CP, 87-NĐ/CP của Chính phủ; thực hiện chỉ thị 18/TTG của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác Dân vận chính quyền và thực hiện quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới với Khối Dân vận Đảng ủy.

- Phối hợp với Hội đồng nhân dân ban hành các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 đưa nội dung thực hiện QCDC vào chỉ tiêu thi đua năm 2015; xây dựng kế hoạch giám sát năm 2015.  Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng qui chế phối hợp để từ đó đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức họp dân lấy ý kiến nhân dân để huy động vốn xây dựng cơ bản năm 2015.

4. Công tác cải cách hành chính:

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị 17/CT-UBND của ủy ban nhân dân Tỉnh về việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Thực hiện tốt chỉ thị 07-CT/TU của tỉnh ủy và kế hoạch số 184/KH-UBND của ủy ban nhân dân Tỉnh về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền giang trong thực hiện chức trách nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tập trung thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” trên tất cả các lĩnh vực theo qui định, triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Gắn cải cách hành chính với việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy trí tuệ, sáng tạo, cải tiến lề lối, chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc, ý thức và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước gn với việc đổi mới phương thức điều hành ca bộ máy hành chính. Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp trên khen thưởng những cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, tham mưu được những giải pháp hay, giải quyết được những vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp, lập được những thành tích xuất sắc đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, nghiêm khắc xử lý trường hợp cán bộ, công chức chây ỳ, làm việc lấy có, hiệu suất, hiệu quả công tác kém.

5. Công tác xây dựng xã nông thôn mới:

- Thực hiện hoàn thành 09/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (Thủy lợi, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Giáo dục,Y tế, Thu nhập, An ninh chính trị, Hộ nghèo, Văn hóa). Tiếp tục triển khai thực hiện 03 tiêu chí trong năm 2015 gồm tiêu chí Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và hệ thống tổ chức chính trị.

 

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015

          Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng nhân dân xã đề ra. Uỷ ban nhân dân xã có kế hoạch tập trung thực hiện một nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Tập trung lãnh đạo nhân dân chăm sóc diện tích lúa Hè thu Chính vụ theo kế hoạch. Đề xuất Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật thường xuyên hội thảo chuyển giao khoa học kỷ thuật đến tận người dân trong công tác phòng chống dịch hại trên cây trồing và vật nuôi. Phối hợp chặt chẽ với Đài truyền thanh xã thường xuyên thông báo các biện pháp phòng trị dịch hại trên cây lúa và lịch vận hành các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất để nhân dân chủ động trong sản xuất.

Tiếp tục hướng dẫn thủ tục bổ sung hồ sơ đối với các lĩnh vực tặng cho, thừa kế để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy theo Kế hoạch của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đối với 230 trường hợp còn lại. Hoàn tất các hồ sơ chuyển nhượng để góp phần tăng nguồn thu lệ phí trước bạ và thu nhập cá nhân.

2. Chăn nuôi gia súc, gia cầm:

- Tăng cường công tác quản lý chăn nuôi theo Quyết định số 19 và Quyết định số 27 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt việc cấp sổ quản lý chăn nuôi đối với các hộ nuôi mới. Tập trung triển khai Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện. Thường xuyên tổ chức công tác tiêm phòng, tiêu độc sát trùng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện.

3. Công tác phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai:

Triển khai Phương án phòng chống lụt bão của UBND xã, kiểm tra lại kế hoạch của các ngành và kết hợp với các ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác này.

4. Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi việc quyết toán 02 công trình thủy lợi và 04 công trình giao thông nông thôn đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng chậm nhất là trong tháng 6 năm 2015 bằng nguồn vốn phân cấp  hằng năm của tỉnh và nhân dân đóng góp. Tổ chức theo dõi chặt chẽ việc thi công giai đoạn 2 (trải đá 0x4) đảm bảo tiến độ thi công theo hợp đồng đối với công trình đường Hai Trạng ấp Bình Lạc.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã xem xét lập Tờ trình trình Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh danh mục chỉ tiêu năm 2015 và Hội đồng nhân dân xã đối với các công trình thi công năm 2015 chuyển tiếp sang quyết toán trong năm 2016

- Tiến hành khảo sát lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. Trong đó chú trọng đối với các công trình chuyển tiếp thi công trong năm 2015 quyết toánbằng nguồn vốn trong năm 2016

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các công trình trên đại bàn xã Theo Quyết định số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Thu, chi ngân sách:

 Rà soát khai thác tốt các nguồn thu để có biện pháp thu đúng, thu đủ kịp thời vào ngân sách. Trong đó tập trung tiến độ thu huy động các nguồn vốn xây dựng cơ bản, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, thu quỹ quốc phòng an ninh và phí sử dụng đường bộ năm 2015.

Bên cạnh đó hướng dẫn ngành Công an và Quân sự quản lý và sử dụng quỹ Quốc phòng – an ninh theo tinh thần Công văn số 1141/STC-NS của Sở Tài chính tỉnh. Tập trung chi cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hạn chế chi các khoản không cần thiết.

II. LĨNH VỨC VĂN HÓA XÃ HỘI:         

1. Giáo dục:

Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh và chuẩn bị tốt cho công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, vận động học sinh ra lớp đạt theo kế hoạch đề ra. Xây dựng kế hoạch sửa chửa các trang thiết bị để chuẩn bị năm học 2015-2016. 

Tập trung cho công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi. Ngoài ra tập trung phổ cập giáo dụcTrung học cơ sở và chống mù chữ.

2. Y tế:

 - Tiếp tục giữ vững 10 chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 – 2015 theo Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Ủy ban nhân dân huyện. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và y tế cộng đồng.  Tăng cường công tác khám chữa bệnh thông thường cho người dân. Thường xuyên  tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh đặc biệt là bệnh tay-chân-miệng và bệnh sốt xuất huyết vào mùa mưa. Tập trung thực hiện tốt chiến dịch ra quân diệt muỗi và lăng quăng đợt 01/2015 vào tháang 6 (01-3/6/2015). Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng theo kế hoạch định kỳ hàng tháng và tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các điểm kinh doanh thức ăn uống đường phố và đặc biệt là bếp ăn trường Mẫu giáo Thành Công.

- Về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao chất lượng hoạt động của tuyên truyền viên, cộng tác viên, phấn đấu thực hiện tốt các biện pháp tránh thai hiện đại đạt kế hoạch huyện giao, duy trì các ấp đăng ký không sinh con thứ 3. Thực hiện tốt các biện pháp sàn lọc sơ sinh và sàn lọc trước sinh cho trẻ.  

3. Truyền thanh; Văn hoá thông tin- Thể  thao:

3.1. Truyền thanh: có kế hoạch duy trì bảo dưỡng hệ thống truyền thanh từ xã đến ấp, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và nhất là tập trung tuyên truyền nghị quyết và các chủ trương của Đảng và chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

3.2. Văn hoá: Kết hợp với Mặt trận tổ quốc tuyên truyền vận động nhân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa theo chỉ tiêu huyện giao. Tổ chức duy trì các tiêu chí của đường văn hóa Bình Tây, dường N10 ấp Bình Nhựt.

Ngoài ra tổ chức trang trí phục vụ tốt các ngày lễ và các Hội nghị. Tiếp tục thực hiện rà soát các tiêu chí cần nâng chất như tiêu chí về môi trường, cảnh quan và các tiêu chí khác theo Quyết định số 1665/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quản lý chặt chẽ các trang thiết bị của nhà văn hóa.

3.3. Thể thao và sinh hoạt văn nghệ: thường xuyên duy trì phong trào thể dục thể thao nhằm mục đích rèn luyện thân thể như tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền giữa các ấp nhân lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn và duy trì tổ chức giao lưu đờn ca tài tử hằng tháng

4. Chính sách, an sinh xã hội:

- Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sỹ, người có công đúng đối tương và chế độ, cần quan tâm hơn nữa về công tác điều dưỡng theo chỉ tiêu huyện giao. Thực hiện tốt phương án thoát nghèo năm 2014.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo Công văn số 1491/UBND-VHXH ngày 10/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trong 02 năm 2014-2015

III. QUYỐC PHÒNG- AN NINH:  

1. Quốc phòng:

Tập trung theo dõi việc huấn luyện 09 đồng chí dân quân mới và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 23 đồng chí theo chỉ tiêu huyện giao trong năm 2015 đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch huyện.

2. An ninh:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống các loại tội phạm. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã, tăng cường công tác tuần tra phục kích, kịp thời xử lý các tai tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Tăng cường công tác  tuần tra giao thông theo lịch phân công để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã.

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết 09/NQ-CP và 4 đề án của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm và chương trình quốc gia về an toàn giao thông của Chính phủ. Triển khai củng cố lại các mô hình Đội dân phòng,  “Cổng rào Phòng chống tội phạm” “ Ánh sáng phòng chống tội phạm” để tăng cường công tác phòng chống tội phạm 06 tháng cuối năm 2015.

- Xây dựng và triển khai bảo vệ tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.   

- Thực hiện có hiệu quả “Củng cố lề lối làm việc của công an xã” gắn với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện tốt các tiêu chí xã an toàn về an ninh trật tự trong năm 2015.

IV. CÁC LĨNH VỰC KHÁC:          

1. Tổ tiếp nhận và giao trả kết quả đúng theo trình tự hướng dẫn, thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng TCVN ISO 9001:2008

Thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “ một cửa liên thông” trên lĩnh vực đất đai, hộ tịch- hộ khẩu-bảo hiểm y tế và người có công đúng theo qui trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Thực hiện tốt đề án đổi mới công tác tiếp dân. Tiếp nhận, giải quyết nhanh các đơn thư khiếu nại của nhân dân đúng theo qui trình.

3. Chủ động thực hiện tốt 03 tiêu chí xã Nông thôn mới theo Kế hoạch trong năm 2015 là tiêu chí Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và hệ thống tổ chức chính trị.

Riêng các tiêu chí còn lại chưa đạt hoặc mức độ hoàn thành còn thấp sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng theo lộ trình đã đề ra theo Đề án được phê duyệt. Trong đó sẽ thực hiện những tiêu chí  không cần nguồn vốn mà cần sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện, xã.

4. Thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức.

          Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Uỷ ban nhân dân xã Thành Công./.

Liên kết Liên kết