Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước quí I và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2015
03/12/2018

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội và chuyên đề thi đua năm 2015;

       Trong quí I năm 2015, Uỷ ban nhân dân xã Thành Công chỉ đạo cho cán bộ từ xã đến ấp tích cực thực hiện đạt được một số kết quả như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Báo cáo thực hiện kế hoạch quí I năm 2015

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

    Trong quí I năm 2015 với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, cùng với sự nổ lực thực hiện của các ấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân. Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị phát huy nội lực, tranh thủ triển khai thực hiện nhanh các nhiệm vụ được giao, đề ra những giải pháp theo chỉ đạo của huyện từ đó kinh tế - xã hội của xã phát triển theo hướng tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt khá và toàn diện trên các mặt. Qua đó, kinh tế - xã hội xã tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; những vấn đề bức xúc được giải quyết có hiệu quả, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và ngày càng nâng lên; vấn đề an sinh xã hội được quan tâm an ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững.

II. LĨNH VỰC KINH TẾ.

1. Sản xuất nông nghiệp:

1.1. Cây lúa:

- Diện tích vụ Vụ Đông xuân năm 2014 – 2015 nhân dân xuống giống  543,29 ha, đạt 100% kế hoạch bằng các loại giống đạt năng suất, chất lượng cao theo khuyến cáo của Phòng Nông nghiệp huyện và các ngành chức năng của huyện. Thu hoạch là 265ha với, năng suất bình quân 8,5 tấn/ha (bằng với cùng kỳ). Sản lượng ước thực hiện đến cuối vụ là 4.618 tấn.

1.2. Cây màu: 

- Tổng diện tích 125 ha màu thực phẩm, trong đó màu dưới chân ruộng 15,60ha (dưa hấu là 5,10ha; dưa gang là 5,10ha; màu khác là là 5,40ha, màu khác 109,40ha, thu hoạch tổng sản lượng 506,04 (dưa năng suất 17 tấn/ha; màu khác 3,6 tấn/ha).

1.3. Công tác Khuyến nông:

    Câu lạc bộ Khuyến nông xã kết hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông huyện tổ chức tập huấn, hội thảo được 02 cuộc hội thảo trên lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp, tổng số đại diện hộ dân tham dự là 65 người tham dự,.

2. Chăn nuôi:

2.1. Công tác quản lý:

- Tổng hộ chăn nuôi trên địa bàn xã là 696 hộ, với tổng đàn là 27.785 con. Trong đó heo là 1.524 con, bò là 488 con; dê là 321 con; gia cầm là 23.738 con; bồ câu là 545 con; chó là 885 con; mèo là 284 con.

- Tái đàn hộ nuôi qui mô là 13 hộ với tổng đàn là 13.600 con

2.2.Công tác tiêu độc sát trùng và tiêm phòng:

a. Công tác tiêm phòng cúm gia cầm:

- Tiêm phòng cúm AH5N1 cho 13 hộ nuôi qui mô với tổng đàn là 14.700 con vịt và tiêm phòng 02 hộ nuôi gia đình với tổng đàn là 250 con vịt.

- Đối với bệnh dại: tiêm phòng 62 con/200 con đạt 31% kế hoạch huyện giao.

b.Công tác tiêu độc sát trùng chuồng trại: các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã tự tiêu độc sát trùng chuồng trại

2.3.Phòng chống dịch bệnh:

 Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên trong quí I tình hình dịch bệnh không xảy ra.

3. Phát triển nông thôn:

3.1 Thủy lợi:

- Phối hợp với DNTN Trọng Quý tổ chức giao mốc 02 tuyến kênh Ao Mới 2, ấp Bình Hưng và kênh Bình Tây, ấp Bình Nhựt cho đơn vị HTX Tân Phú. Đơn vị sẽ tiến hành thi công sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2014-2015.

- Ngoài ra được Ủy ban nhân dân huyện đầu tư nguồn vốn nạo vét 05 tuyến kênh trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư của huyện, Ban lãnh đạo các ấp tiến hành bàn giao mốc cho đơn vị khảo sát thiết kế.  

 3.2 Giao thông nông thôn:

- Tổ chức họp dân triển khai phương án huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 ở các ấp được 22 cuộc có 1.029 lượt nhân dân đại diện hộ/1.219 hộ tham dự chiếm 84,41% (Trong đó ấp Bình Nhựt 09 cuộc có 345 lượt nhân dân đại diện hộ/412 hộ tham dự đạt 83,74%; ấp Bình Hưng 05 cuộc có 324 lượt nhân dân đại diện hộ/406 hộ tham dự đạt 79,80%; ấp Bình Lạc 08 cuộc có 360 lượt nhân dân đại diện hộ/401 hộ tham dự đạt 89,78%)

+ Đơn vị thi công thi công xong đạt 100%  khối lượng công trình đường Năm Ẩn, đường Tư Tấn, đường Bờ Đáy  ấp Bình Hưng và đường N87, ấp Bình Lạc. Đơn vị thi công đang tiến hành lu lèn phần lề đường để chuẩn bị nghiệm thu các công trình.

+ Còn lại công trình đường Hai Trạng ấp Bình Lạc, sẽ tiến hành thi công sau khi kết thúc vụ Đông Xuân 2014-2015.

3.3  Điện nông thôn: Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%,  hộ dân có điện kế chính sử dụng là 1.206/1.219 hộ đạt 98,93%

3.4 Nước sinh hoạt nông thôn: nhân dân sử dụng nguồn nước từ trạm cấp nước Bình Phú là có 1.173 hộ/1.219 hộ chiếm 96,23% Còn lại 46 hộ (3,77%) nhân dân xây hồ chứa.

3.5 Bưu chính, Viễn thông: phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Xã có 02 điểm dịch vụ internet hoạt động tốt tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập các tin tức và các vấn đề khác.

4. Thu ngân sách:

4.1 Thu ngân sách:

- Theo Kế hoạch huyện giao: thu đến nay là103.065.413 đồng /540.000.000 đ, đạt 19,09%  kế hoạch huyện giao.

- Thu theo phát động từ ngày 01/01/2015 – 31/3/2015: thu đến nay là 103.065.413 đồng /205.000.000 đồng đạt 50,28%. 

4.2 Chi ngân sách:  đến nay là 468.000.000 đồng .

5. Công tác Địa chính – Môi trường:

5.1. Địa chính:

- Trong quí I hộ dân đến làm hồ sơ chuyển nhượng, chuyển quyền, chuyển mục đích  sử dụng đất59 hồ sơ, ngành địa chính tiến hành xác minh, đo đạc trả cho hộ đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nộp lệ phí đo đạc.

- Đất đai liên thông: nhận 59 hồ sơ. Trong đó chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mục đích là 08 hồ sơ; tặng cho là 32 hồ sơ; phân chia thừa kế là 08 hồ sơ; cấp đổi 07 hồ sơ; chuyển nhượng 04 hồ sơ. Giải quyết trả 03 hồ sơ, còn lại 56 hồ sơ huyện đang giải quyết chưa đến hẹn trả.

5.2. Môi trường:

Kiểm tra các điểm chợ, các lò ấp trứng trên địa bàn xã và các điểm trường học trong việc vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra các đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ XÃ HỘI.

1. Giáo dục:

5.1 Mẫu giáo:

- Duy trì sĩ số là 154em/154 em.

- Thực hiện chương trình tuần thứ  11 của học kỳ 2 năm học.

- Bồi dưỡng học sinh  tham gia hội thi bé khỏe bé ngoan cấp trường năm học 2014-2015.

- Vận động giáo viên làm đồ dùng dạy học mở để đưa vào tiết dạy.

- Tổ chức cân đo trẻ lần 3 và phối hợp với trạm Y tế khám sức khỏe cho trẻ lần 2. Kết quả tr3 bình thường là 153 em chiếm tỷ lệ 99,4%; 01 trẻ suy dinh dưỡng (nữ) chiếm 0,6%.

5.2 Tiểu học:

- Duy trì sĩ số học sinh là 466em/465 em, nhận 01 em lớp 3 ở Tân Hòa mới chuyển về).

- Thực hiện hoàn thành chương trình tuần thứ 10 của học kỳ 2.

- Tổ chức đưa 09 học sinh tham gia hội thi kể chuyện cấp huyện..

5.3 Trung học cơ sở Phú Thành:

- Duy trì sĩ số học sinh  733em/753 em đạt 97,34% (chỉ tiêu đề ra là 97%).  So với tuần trước tiếp tục bỏ học 02 em, trong đó xã Bình Phú 01 em (lớp 8); xã Bình Xuân 01 (lớp 6) nâng đến nay bỏ học 20 em so với đầu năm học. 

- Thực hiện chương trình tuần thứ 10/18 tuần của học kỳ II năm học 2014-2015.

- Tổ chức dự giờ rút kinh nghiệm cho 03 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

- Phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức tiêm ngừa Sởi – Rubeella cho học sinh.

2. Y tế:

- Tổ chức thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia, y tế cộng đồng, tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh kịp thời.

- Trong quí I tổ chức khám và chữa bệnh được 1.360 lượt người. Trong đó khám y học cổ truyền 342 người; bảo hiểm y tế 999 người, khám sức khỏe sinh sản 19 người, chuyển viện 46 bệnh nhân. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng.

- Cấp cứu tai nạn giao thông 02 người, tai nạn lao động và sinh hoạt 09

Tay – chân – miệng:  xảy ra 01 ca tại ấp Bình Nhựt.

3. Dân số -Kế hoạch hóa gia đình:

- Tổ chức truyền thông được 05 cuộc có 85 người dự. Nội dung làm mẹ an toàn, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, cách phòng nhiễm khuẩn đường sinh sản, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh…

- Ban dân số xã và cộng tác viên của 3 ấp đã vận động, tuyên truyền thực hiện các biện pháp tránh thai đến nay là 478/390 người, đạt 122,56% chỉ tiêu huyện giao. (Trong đó vòng 01, thuốc uống 379, bao cao su 98)

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 01/10 trẻ chiếm tỷ lệ 10% , vượt 6% so với chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước huyện giao. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh 1/3 đạt 33,33% (chỉ tiêu huyện giao là 20%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 7/10 đạt 70% (chỉ tiêu huyện giao là 40%)

4. Truyền thanh, Văn hoá - thể thao:

4.1. Truyền thanh:

- Đài truyền thanh xã và 3 trạm truyền thanh của ấp ngày phát 1 lượt, chủ yếu là tiếp âm 3 cấp và thông báo tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam

- Thông báo cho nhân dân treo cờ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 và thông báo tăng cường công tác tấn công tội phạm, bảo vệ cơ quan và thông báo nhân dân tăng cường phòng chống dịch hại trên cây lúa, công tác phòng chống cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm.

4.2. Văn hoá thông tin - thể thao:

- Tiếp đoàn lãnh đạo huyện chấm điểm cổng thi mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi năm 2015.

- Tổ chức viếng nhà bia ghi danh liệt sĩ nhân dịp họp mặt gia đình chính sách tết Nguyên đán Ất Mùi vào ngày 11/02/2015

- Tổ chức giải bóng chuyền trong cán bộ công chức và các ấp “Mừng Đảng, Mừng xuân” Ất Mùi năm 2015. Kết quả đội bóng ấp Bình Hưng đạt giải nhất và đội bóng ấp Bình Lạc đạt giải nhì

- Kiểm tra việc treo cờ trong nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Qua kiểm tra có 1.194/1.219 hộ treo cờ trong dịp tết đạt 97,95%.

- Ngoài ra phối hợp vối Công an xã tiến hành kiểm tra các dịch vụ văn hóa gần trường học

5. Lao động, thương binh và xã hội:

5.1.- Công tác chi trả:

    Chi trợ cấp thương binh liệt sĩ quí I năm 2015 là 229.507.000 đồng cho 55 đối tượng. Chi trợ cấp  người cao tuổi là 47.700.000 đồng cho 87 đối tượng.  Chi trợ cấp bảo trợ xã hội tàn tật là 90.180.000 đồng cho 91 đối tượng.

5.2 Chi quà tết của cấp trên:

- Quà của Chủ tịch nước cho 95 người, số tiền là 19.800.000 đồng.

- Quà của địa phương (tỉnh): cho 117 người, số tiền là 16.300.000 đồng.

- Tổ chức tiếp đoàn Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện đến thăm và tặng quà cho hộ gia đình chính sách 01 hộ (500.000 đồng), 03 hộ Người Cao tuổi 90 tuổi (900.000 đồng), 50 hộ nghèo (15.000.000 đồng).

- Ngoài ra phối hợp với UBMTTQ huyện tặng 01 phần gia đình chính sách khó khăn, bệnh tật cho hộ bà Lê Thị Năm (mẹ Việt nam anh hùng) ngụ ấp Bình Hưng số tiền là 500.000 đồng.

- Phối hợp với Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện tặng 07 phần quà cho 07 trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết nguyên đán số tiền là 700.000 đồng    

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể của xã vận động quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 102 phần với tổng số tiền là 20.400.000 đồng và 05 phần quà tặng cho 05 hộ chất dộc dacam đioxin với tổng số tiền là 1.000.000 đồng

- Ngoài ra Đảng ủy - Ủy ban nhân dân: đề xuất Ban vận động huyện tặng 7 phần cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận tại huyện.

5.3 Công tác khác:

 - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách là 122 thẻ. Trong đó:

+ Cấp thẻ  bảo hiểm cho thân nhân liệt sĩ (cha, mẹ, vợ, chồng, con liệt sĩ và người phục vụ Mẹ VNAH) là 51 thẻ.

+ Bảo hiểm y tế cho đối tượng là thương binh và tù đày (CK) là 16 thẻ.

+ Bảo hiểm y tế cho đối tượng 290 là 7 thẻ. Bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng (CC) là 04 thẻ.

+ Bảo hiểm y tế cho người bị nhiễm chất độc hóa học và người phục vụ Mẹ VNAH (TC) là 07 thẻ.

+ Bảo hiểm y tế cho đối tượng tho Quyết định 62 là 37 thẻ.

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là hộ nghèo và cận nghèo là 190 thẻ. Trong đó hộ nghèo là 152 thẻ; hộ cận nghèo là 38 thẻ.

- Cấp thẻ bảo hiểm cho Người cao tuổi là 75 thẻ; người tàn tật và tâm thần là 88 thẻ.

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi là 13 thẻ. 

- Phối hợp với các ấp rà soát xong các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ là 07 hộ. Đã tổng hợp báo cáo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

- Tham mưu Ban chỉ đạo Giảm nghèo và Việc làm của xã điều tra rà soát xong các hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015. Tổng số hộ là 08 hộ, trong đó ấp Bình Hưng là 04 hộ và ấp Bình Nhựt là 08 hộ.

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH.

1. Quốc phòng:

- Duy trì chế độ trực đảm bảo sẳn sàng chiến đấu theo kế hoạch và triển khai trực cao điểm thời gian bảo vệ lễ, tết trực 100%.

- Tổ chức giao quân về huyện 08/7 thanh niên đạt 114,29% kế hoạch huyện giao.

- Huấn luyện cho dân quân tự vệ đến nay 12/39, đạt 30,37% kế hoạch. Tập huấn cán bộ quân sự: 01/02 đồng chí đạt 50%. 

2. An ninh:

2.1 Tình hình an ninh chính trị - an ninh quốc gia: ổn định.

     Trong quí I có 03 người nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài (Pháp 03) về thăm thân nhân, hầu hết đa số các đối tượng thực hiện tốt việc đăng ký tạm trú, tạm vắng qua nắm tình hình chưa phát hiện gì.

2.2 An ninh trật tự:

+ Phạm pháp hình sự: không xảy ra

+ Trật tự xã hội: xảy ra 01 vụ 02 đối tượng sử dụng ma túy đá. Nội vụ Công an xã đang lập hồ ơ xử lý.

2.3 Tai nạn và va quẹt giao thông:  xảy ra 01 vụ va quẹt giao thông tại ấp Bình Nhựt (tự gây tay nạn). Hậu quả làm chết 01 người

2.4 Công tác tuần tra:

- Công tác tuần tra giao thông: phối hợp với Công an huyện tổ chức tuần tra 66 cuộc có 214 lượt cán bộ tham gia làm nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra 65 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 01 trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó giải tán 03 tụ điểm đá gà, nhắc nhở 03 trường hợp đậu xe không người trong coi

- Sắp xếp 02 điểm chợ Bình Lạc và Gò Gừa được 29 cuộc có 61 đồng chí tham gia làm nhiệm vụ, kết quả nhắc nhở 44 trường hợp buôn bán và đậu xe lấn chiếm lòng lề đường.

IV. CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC.

1. Công tác Tư pháp - Hộ tịch:

1.1. Công tác tuyên truyền:

- Ngành Tư pháp xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ngành đoàn thể của xã đã tổ chức tuyên truyền 68 cuộc, với 1.125 lượt người dự. Nội dung tập trung tuyên truyền các văn bản Pháp luật của cấp trên nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2015.

- Sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật 03 cuộc.

- Thực hiện “Ngày pháp luật” 06 cuộc, có 174 lượt người dự.

1.2 Công tác hòa giải:

     Trong quí I các tổ hòa giải của ấp và Ban hòa giải của xã không có tiếp nhận đơn, thư phản ảnh của nhân dân.

1.3. Công tác Hộ tịch:

- Đăng ký khai sinh và khai sinh lại là 16 trường hợp.

- Đăng ký khai tử 04 trường hợp.

- Đăng ký kết hôn 09 đôi.

- Xác nhận tình trạng hôn nhân 21 việc.

1.4 Công tác chứng thực:

- Di chúc 00

- Cấp bản sao từ sổ gốc: 248 bản

- Chứng thực văn bản tiếng Việt: 189 số, với 677 bản.

2. Công tác xây dựng chính quyền:

    Hoạt động chính quyền từng bước được nâng lên, thực hiện có hiệu quả vai trò quản lý nhà nước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.Ủy ban nhân dân xã luôn chú trọng và xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch hành chính. Cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đất đai, lĩnh vực Hộ tịch – Hộ khẩu - Bảo hiểm cho trẻ em và lĩnh vực người có công được triển khai mạnh mẽ và từng bước phát huy hiệu quả nhằm giảm thiểu khó khăn cho người dân. Ngoài ra thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện tốt việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp.

3. Công tác thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở:

    Kết hợp với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng qui chế phối hợp để từ đó đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức họp dân lấy ý kiến nhân dân để huy động vốn xây dựng cơ bản năm 2015.

4. Công tác cải cách hành chính:

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị 17/CT-UBND của ủy ban nhân dân Tỉnh về việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Thực hiện tốt chỉ thị 07-CT/TU của tỉnh ủy và kế hoạch số 184/KH-UBND của ủy ban nhân dân Tỉnh về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền giang trong thực hiện chức trách nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tập trung thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” trên tất cả các lĩnh vực theo qui định, triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Gắn cải cách hành chính với việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy trí tuệ, sáng tạo, cải tiến lề lối, chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc, ý thức và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước gn với việc đổi mới phương thức điều hành ca bộ máy hành chính. Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp trên khen thưởng những cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, tham mưu được những giải pháp hay, giải quyết được những vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp, lập được những thành tích xuất sắc đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, nghiêm khắc xử lý trường hợp cán bộ, công chức chây ỳ, làm việc lấy có, hiệu suất, hiệu quả công tác kém.

5. Công tác xây dựng xã nông thôn mới:

- Thực hiện hoàn thành 08/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (Thủy lợi, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Giáo dục, Thu nhập, An ninh chính trị, Hộ nghèo, Văn hóa). Tiếp tục triển khai thực hiện 04 tiêu chí trong năm 2015 gồm tiêu chí Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Y tế và hệ thống tổ chức chính trị

- Thực hiện rà soát, chỉnh sửa lại Nội dung Đề án cho phù hợp với nội dung của Đồ án sau khi Đồ án được phê duyệt

 

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2015

 

       Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đề ra . Uỷ ban nhân dân xã có kế hoạch tập trung thực hiện một nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tập trung lãnh đạo nhân dân tiếp tục vệ sinh đồng ruộng, san lắp mặt bằng chuẩn bị xuống giống và chăm sóc diện tích lúa Hè thu Chính vụ theo kế hoạch.

     Đề xuất Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật thường xuyên hội thảo chuyển giao khoa học kỷ thuật đến tận người dân trong công tác phòng chống dịch hại trên cây trồing và vật nuôi

    Phối hợp với Đài truyền thanh xã thường xuyên thông báo tình hình dịch bệnh trên cây lúa và các lĩnh vực khác

2. Chăn nuôi gia súc, gia cầm:

- Thực hiện tốt công tác điều tra chăn nuôi năm 2015. Tăng cường công tác quản lý chăn nuôi theo Quyết định số 27 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt việc cấp sổ quản lý chăn nuôi đối với các hộ nuôi mới.  

- Tập trung triển khai Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện.

- Gia súc: tập trung cho phát triển đàn bò, cừu, dê (chủ động phòng trị bệnh lỡ mồm long móng). Thường xuyên tổ chức công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện.

3. Công tác phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai:

    Xây dựng và triển khai Phương án phòng chống lụt bão của UBND xã, kiểm tra lại kế hoạch của các ngành và kết hợp với các ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác này.

4. Phát triển nông thôn:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông nông thôn còn lại, đảm bảo chất lượng theo thiết kế đã được duyệt. Tăng cường công tác giám sát của Ban giám sát cộng đồng. Phấn đấu các công trình thi công hoàn thành trước 30/4/2015.

- Kiểm tra lại các công trình đã thi công đạt 100% khối lượng để tham mưu Ủy ban nhân dân xã chọn thời gian thích hợp để mời các ngành chức năng của huyện và đơn vị tư vấn thiết kế nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng

- Rà soát lại khu vực nào đã thu hoạch xong diện tích Đông Xuân để phối hợp với đơn vị HTX Tân Phú và Ban quản lý dự án huyện triển khai thi công các công trình thủy lợi năm 2015 theo kế hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các công trình trên đại bàn xã Theo Quyết định số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Thu, chi ngân sách:

- Rà soát xác định rõ nguồn thu để có biện pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách. Đặc biệt là tập trung vào thu thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng-thu nhập doanh nghiệp. Riêng các nguồn thu khác ủy ban nhân dân tập trung thu dứt bộ và dứt hộ theo chỉ tiêu.

- Tăng cường công tác thu đảm bảo theo Kế hoạch phát động của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/3/2015.

- Tập trung chi cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hạn chế chi các khoản không cần thiết. Đảm bảo chỉ tiêu tiết kiệm 10% theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện.

6. Giáo dục:

- Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến công tác dạy và học của các trường trên địa bàn xã, đảm bảo chất lượng ở cuối học kỳ II, tỉ lệ học sinh lên lớp đạt trên 98% không có học sinh ở lại lớp.

- Tập trung cho công tác phổ cập Tiểu học và Trung học cơ sở.

7. Y tế:

- Tiếp tục giữ vững 10 chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 – 2015 theo Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Ủy ban nhân dân huyện.

- Nâng cao mạng lưới y tế từ xã đến ấp, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh.

- Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và y tế cộng đồng , chú ý công tác phòng chống sốt rét. sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm ở các điểm kinh doanh ăn uống.

8Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

     Nâng cao chất lượng hoạt động của tuyên truyền viên, cộng tác viên, phấn đấu thực hiện tốt các biện pháp tránh thai hiện đại đạt kế hoạch huyện giao, duy trì các ấp đăng ký không sinh con thứ 3. 

9Truyền thanh; Văn hoá thông tin- Thể  thao:

9.1. Truyền thanh: có kế hoạch duy trì bảo dưỡng hệ thống truyền thanh từ xã đến ấp, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và nhất là tập trung tuyên truyền nghị quyết và các chủ trương của Đảng và chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

9.2. Văn hoá: Kết hợp với Mặt trận tổ quốc tuyên truyền vận động nhân đăng đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa theo chỉ tiêu huyện giao. Ngoài ra tổ chức trang trí phục vụ các ngày lễ và các Hội nghị. Tiếp tục thực hiện rà soát các tiêu chí cần nâng chất như tiêu chí về môi trường, cảnh quan và các tiêu chí khác.

9.3. Thể thao: thường xuyên duy trì phong trào thể dục thể thao nhằm mục đích rèn luyện thân thể như tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền giữa các ấp nhân lễ kỷ niệm các ngày lễ 30/4; 01/5; 22/12 và 19/5.

10. Chính sách xã hội:

   Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sỹ, người có công đúng đối tương và chế độ, cần quan tâm hơn nữa về công tác điều dưỡng theo chỉ tiêu huyện giao.

11Quốc phòng:

    Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt về nội dung, số lượng và thời gian theo kế hoạch, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

12An ninh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống các loại tội phạm. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã, tăng cường công tác tuần tra phục kích, kịp thời xử lý các tai tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Tập trung xây dựng Kế hoạch củng cố các mô hình phòng chống tội phạm. Duy trì tổ chức tuần tra giao thông theo lịch phân công nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã xây dựng tốt kế hoạch bảo vệ ngày lễ 30/4, 01/5 và 19/5.

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết 09/NQ-CP và 4 đề án của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm và chương trình quốc gia về an toàn giao thông của Chính phủ. Triển khai và xây dựng có hiệu quả các mô hình “Cổng rào Phòng chống tội phạm” “ Ánh sáng phòng chống tội phạm”.  

- Thực hiện tốt các tiêu chí xã an toàn về an ninh trật tự trong năm 2015.

13. Tổ tiếp nhận và giao trả kết quả đúng theo trình tự hướng dẫn, thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng TCVN ISO 9001:2008

     Thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “ một cửa liên thông” trên lĩnh vực đất đai, hộ tịch- hộ khẩu-bảo hiểm y tế và người có công đúng theo qui trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

14.Thực hiện tốt đề án đổi mới công tác tiếp dân. Tiếp nhận, giải quyết nhanh các đơn thư khiếu nại của nhân dân đúng theo qui trình.

15.Chủ động thực hiện tốt 04 tiêu chí xã Nông thôn mới theo Kế hoạch trong năm 2015. Riêng các tiêu chí còn lại chưa đạt hoặc mức độ hoàn thành còn thấp sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng theo lộ trình đã đề ra. Trong đó sẽ thực hiện những tiêu chí  không cần nguồn vốn mà cần sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Ủy ban nhân dân xã.

16. Thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức.

    Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh quí I và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2015 của Uỷ ban nhân dân xã Thành Công./.

Liên kết Liên kết