Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
27/05/2015

BÁO CÁO
Tình hình xây dựng cơ bản 6tháng đầu năm 2015  và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuốinăm 2015

Thực hiện Quyết định đầu tư và phân bổ vốn XDCB năm 2015 của UBND tỉnhTiền Giang giao cho UBND huyện làm Chủ đầu và nguồn vốn XDCB của huyện trongnăm 2015. Qua 5 tháng tổ chức triển khai và ước thực hiện cuối tháng 6/2015,BQL Các dự án xin báo cáo tình hình và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối nămnhư sau:

I. Tình hình thực hiện công tác XDCB 6tháng đầu năm 2015:

Tổng vốn giao cho BQL Các dự án thực hiện là 69.637 triệu đồng.

Tổng cộng giao cho 47 công trình, trong đó có 4 công trình thanh toánnợ, 4 công trình chuyển tiếp và  39 côngtrình khởi công mới.

Trong 6 tháng đầu năm thực hiện tất cả là 43công trình, (hiện nay đangthi công 41/43 công trình còn 2 công trình đang lựa chọn nhà thầu là TrườngTHCS Phú Thành và Đường Huyện 16A. trong tháng 6 sẽ khởi công).

Khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 là  33.799 triệu đồng đạt 48,53% kế hoạch.

Giải ngân 6 tháng đầu năm 2015  là28.271triệu đồng, đạt 75,87% Khối lượng thực hiện và đạt  40,5 % kế hoạch giao.

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm sẽ hoàn thành nghiệm thu 13/43 công trình.

Chia theo nguồn như sau:

* Vốn Ngân sách tỉnh: KH giao là 35.400 triệu đồng cho 8 công trình đã giảingân 13.337 triệu đồng đạt 37,67%

- Hiện có 1 công trình hoàn thành: Đường Huyện 16C;

- 5 công trình đang thi công: Trường THCS Long Bình, Đường Huyện 13B,Nhà làm việc Khối Đảng (Hội trường), Trung tâm Y tế, Trùng tu, tôn tạo di tíchĐài chiến sĩ xã Long Vĩnh.

- 2 công trình đang lựa chọn nhà thầu: Trường THCS Phú Thành và ĐườngHuyện 16A.

* Vốn tỉnh bổ sung về huyện đầu tưMN-YT-TDTT:

Tổng vốn giao cho 6 công trình là 9.545 triệu đồng, đã giải ngân 6.739triệu đồng đạt 70,60% kế hoạch giao.

* Vốn tỉnh bổ sung về huyện đầu tư Nôngthôn mới:

Tổng vốn giao cho 6 công trình là 5.075 triệu đồng, đã giải ngân 2.964triệu đồng đạt 58,40% kế hoạch giao.

* Vốn Ngân sách huyện: Tổng vốn giao cho 11 công trình là 14.177 triệu đồng,giá trị giải ngân 5.231 triệu đạt 36,89% kế hoạch giao.

* Vốn tỉnh bổ sung về huyện đầu tư côngtrình thủy lợi phí:

Ước tổng vốn giao cho 16 công trình là 5.500 triệu đồng, hiện các côngtrình đã triển khai thi công và một số công trình đã hoàn thành. Hiện mới giaovốn đang lập thủ tục thanh toán cho nhà thầu.

- Tình hình thuận lợi khó khăn và kiếnnghị:

a) Các dự án vốn ngân sách tỉnh:

Các công trình vốn ngân sách tỉnh đều triển khai thuận lợi.

Riêng dự án Trường THCS Phú Thành, Đường Huyện 16A  do công trình thiết kế 2 bước nên trình tự phêduyệt hồ sơ mất thời gian, hiện đang lựa chọn nhà thầu , trong tháng 6 sẽ khởicông.

Về nguồn vốn: tỉnh giao vốn chưa đủ so với gói thầu thực hiện, đề nghịtỉnh bổ sung vốn cuối năm để thanh toán khối lượng hoàn thành, tránh nợ đọng.

b)Các công trình bổ sung về huyện

Các công trình hiện đang thi công tiến độ đạt so với hợp đồng, do mớikhởi công chưa có khối lượng nhiều nên giải ngân đạt thấp.

b)Các công trình ngân sách huyện

Các công trình triển khai sớm hiện đã hoàn thành 7/11 công trình, hiệnđang lập hồ sơ quyết toán và làm thủ tục giải ngân.

2. Phương hướng thực hiện trong thờigian tới:

-Tiếp tục quản lý thực hiện và giám sát những công trình đang thi côngvà mới khởi công.

-Tập trung công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanhtoán gởi kho bạc giải ngân vốn.

-Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc nguồnvốn tín dụng ưu đãi, vốn thủy lợi phí, chống hạn mặn, sản xuất lúa trong kếhoạch  năm 2015, khi có quyết định giaovốn sẽ triển khai ngay.

- Lập báo cáo tình hình thực hiện và khối lượng hoàn thành, ước thựchiện đến hết năm 2015, lập nhu cầu vốn xin tỉnh bổ sung vốn vào cuối năm.

Trên đây là báo cáo ước thực hiện 6 tháng đầunăm 2015, phương hướng nhiệm  vụ trong 6tháng cuối năm của BQL Các dự án đầu tư và xây dựng uyện Gò Công Tây./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết