Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tổng kết năm 2014 - Xã Yên Luông
03/12/2018

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014 và 
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
 
Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI  NĂM 2014
 
    I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
    1. Sản xuất nông nghiệp
    Diện tích lúa Đông xuân thu hoạch 710ha, NSBQ 8.5 tấn/ha, sản lượng 6.035 tấn. Diện tích màu xuống chân ruộng 10ha đã thu hoạch dứt điểm gồm dưa lê, dưa gang và môn, NXBQ 22 tấn/ha, sản lượng 220 tấn.
    Diện tích lúa hè thu chính vụ đã thu hoạch 682ha, NXBQ 6,7 tấn/ha, sản lượng 4.569,4 tấn.
    Màu xuống chân ruộng 32 ha chủ yếu dưa lê, dưa hấu, dưa gang, môn, bắp tây, bầu, bí năng suất bình quân 22 tấn/ha.
    Các loại màu khác trên đất màu và bờ kênh trên địa bàn có 125 ha năng suất bình quân 15 tấn/ha.
    Diện tích vụ lúa thu đông năm 2014 được 682/682ha, đã thu hoạch dứt điểm, NSBQ đạt 6,5 tấn/ha, sản lượng 4.433 tấn.
Màu xuống chân ruộng 03 ha môn.
    * Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 2074ha, năng suất bình quân 7,2 tấn, sản lượng 14.932.8 tấn.
    Diện tích màu xuống chân ruộng là 45 ha gồm dưa lê, dưa hấu, dưa gang, môn, NSBQ 22tấn/ha sản lượng là 990 tấn và 125 ha rau màu các loại NSBQ là 20 tấn/ha, sản lượng là 2.500 tấn.
    2. Thuỷ lợi nội đồng: 
    Thi công xong tuyến Kênh số 2 ấp Thạnh Phong, chiều dài 1.270m, đã  nghiệm thu đưa vào sử dụng .
    Tổng kinh phí là: 112.029.465 đồng .
    Thường xuyên thông báo nhân dân trục vớt lục bình các tuyến kinh đảm bảo thông tuyến, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất.
    3. Giao thông nông thôn
    Nghiệm thu quyết toán giải ngân đưa vào sử dụng công trình đường Cổng Văn hóa ấp Thạnh phong chiều dài 507 m, nền rộng 4m, mặt láng nhựa 3m, tổng kinh phí 475.714.757đ.
    4. Công tác khuyến nông
    Tập huấn chăm sóc lúa Hội thảo đầu vụ: 12 cuộc 376 nông dân dự.
    Phòng chống dịch cúm gia cầm chăn nuôi heo, bò 04 cuộc 125 nông dân dự.
    Phối hợp với Hội nông dân mở 01 lớp dạy nghề kỷ thuật chăn nuôi bò, dê: 35 nông dân dự.
    Tổng kết điểm trình diễn 1P5G lúa 0M 8017 – OM 7347 với 50 nông dân dự.
Sinh hoạt câu lạc bộ khuyến nông được 12 cuộc với 241 nông dân dự.
    Tham quan mô hình chăn nuôi heo bằng nệm lót sinh học xã Bình Nhì 03 nông dân dự.
    Vận động nông dân chăn nuôi làm 03 hầm biogas.
    5. Chăn nuôi
    Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn xã không xảy ra.
    * Công tác tiêu độc khử trùng đợt 1/2014 phun xịt cho 412 hộ chăn nuôi, lượng thuốc sử dụng 15.000 ml, phun xịt trên 29.971 m2  diện tích chuồng trại.
    Tiêm phòng thuốc hổ trợ:
    - Tiêm FMD trên bò cho 54 hộ gia đình được 125 con bò.
    - Tiêm phòng cúm gia cầm cho hộ chăn nuôi là 69 hộ:
    + Gà 3.315 con
    + Vịt 6.120 con
    - Tiêm vaccine LMLM  cho 64 hộ với 175 con bò
    -  Tiêm phòng chó dại được 400 con.
    - Ổn định, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không xảy ra.
    * Công tác tiêu độc khử trùng đợt II/2014 được 592 hộ, lượng thuốc sử dụng 17.000ml.
    Điều tra chăn nuôi năm 2014 được 672 hộ với 1276 con heo, bò 389, dê 318, chó 494, mèo 223, bồ câu 721, gà 11.017, vịt 6.924.
    6. Điện nông thôn
    Hiện nay trên toàn xã hiện có 1779/1779 hộ sử dụng điện thắp sáng đạt 100%.    
    7. Nước sạch sinh hoạt nông thôn
    Tổng số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 1779/1779 hộ đạt 100% ( trong đó số hộ sử dụng nước từ các trạm cung cấp nước máy năm 2014 là 1467 hộ/1779 hộ đạt 82,46%, còn lại đa số các hộ sử dụng nước chứa trong hồ,lu).
     8. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Tổng số hồ sơ giải quyết trong năm 2014 như sau: tổng số 2863 hồ sơ trong đó:
    - Lĩnh vực tư pháp – hộ tịch:
    + Khai sinh: 138
    + Kết hôn: 62
    + Khai tử: 35
    + Chứng thực Nghị định 79: 1.348 trường hợp.
    + Xác nhận tình trạng hôn nhân: 82
    + Nhận con: 06
    + Cải chính: 02, bổ sung: 03
    - Liên thông hộ tịch – hộ khẩu – bảo hiểm y tế: 94
    - Lĩnh vực đất đai: trong năm 2014 tiếp nhận và giải quyết 269 hồ sơ.
    - Lĩnh vực khác: 824 trường hợp
    * Tất cả các trường hợp trên đều giải quyết đúng với quy trình đề ra.
    II. TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH 
    * Tổng thu ngân sách: 854.121.906đ/769 triệu đạt 111,1% ( số liệu cuối tháng 11/2014). Trong đó:
Môn bài: 63.200.000đ/64.000.000đ đạt 98.75%
Thuế GTGT: 182.073.700đ/185.000.000đ đạt 98.42%
Lệ phí trước bạ: 137.635.954đ/110.000.000đ đạt 125%
Thuế thu nhập cá nhân: 354.657.387đ/300.000.000đ đạt 118%
Thu khác ngân sách: 34.069.500đ/35.000.000đ đạt 97.34%
Phi nông nghiệp: 37.332.415đ/35.000.000đ đạt 106%.
Phí lệ phí: 45.153.000đ/40.000.000đ đạt 112 %.
ĐƠĐN: 67.640.000đ 
ANQP: 33.270.000đ 
NDĐG: 153.325.600đ 
Phí đường bộ: 50.050.000đ 
Tồn ngân sách: 152.994.841đ
    III. VĂN HOÁ – XÃ HỘI:
    1. Giáo dục: 
    Tình hình chính trị tư tưởng đội ngũ giáo viên ổn định, cơ sở vật chất đủ đáp ứng yêu cầu giảng dạy đạt kết quả.
    Công tác phổ cập sau chống mù chữ đến nay được 20/20 đạt 100% và phổ cập THCS 10/10 đạt 100% chi tiêu Huyện giao .
    2. Y tế :
    Trong năm 2014 bệnh tay, chân, miệng xảy ra 05 ca, các dịch bệnh khác không xảy ra.
    Ra quân chiến dịch diệt lăng quăng dựa vào cộng đồng đợt 1 và đợt 2 tổng số 858 hộ trên 02 địa bàn ấp Bình Cách và Phú Qưới.
    Công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân 4.710 bệnh nhân, đa số là bệnh thông thường . 
     Tiêm chủng mở rộng: diện tiêm 555, tiêm được 537  đạt 97,%.
    Công tác DS – KHHGĐ: 
    Thực hiện các biện pháp tránh thai so với chi tiêu Huyện giao 549/520 đạt 105%.
    - Tỉ suất sinh thô: 9,36%0 đạt chỉ tiêu huyện giao.
    - Tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 0/4 ấp đạt 100%
    - Sàng lọc trước sinh: 17/15 % đạt 113%
    - Sàng lọc sơ sinh: 42/40 đạt 105%
    3. Hoạt động văn hoá thông tin - thể dục thể thao
    Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh – gia đình văn hoá, nêu gương người tốt việc tốt, đồng thời phê phán tệ nạn xã hội, phản ánh kịp thời tình hình kinh tế xã hội của địa phương.
    Thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá toàn xã có 100% hộ đăng ký gia đình văn hoá, kết quả qua bình xét có 1689 hộ đạt 03 tiêu chuẩn, đạt 96.6%.
    Tiếp đoàn kiểm tra tái công nhận 04 ấp văn hóa, kết quả đoàn kiểm tra thống nhất tái công nhận.
    Hoạt động của mạng lưới truyền thanh từ xã đến ấp tiếp tục được duy trì và có nhiều tiến bộ làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
    4. Chính sách xã hội 
     - Qùa của Chủ tịch nước, Tỉnh -  Huyện, địa phương 113 phần với số tiền 34.900.000đ.
    - Qùa của xã tặng gia đình chính sách 140 phần quà, số tiền 7 triệu đồng.
    - Vận động mạnh thường quân, cấp phát quà tết cho các hộ nghèo tổng cộng là 292 phần, số tiền 87.600.000đ.
    Tổng số quà và tiền cấp phát trong dịp tết là 545 phần với số tiền 129.500.000đ.
    - Qùa trung ương và địa phương tặng gia đình liệt lĩ nhân ngày 27/7 là 87 suất, số tiền 23.800.000đ, quà của Huyện tặng 04 suất cho gia đình liệt sĩ khó khăn số tiền 1.200.000đ.
    - Công tác chi trả trợ cấp cho các đối tượng luôn kịp thời với tổng số tiền là 1.106.587.000đ.
    - Bàn giao 05 căn nhà tình nghĩa, trị giá mỗi căn là 40 triệu đồng với tổng kinh phí là 200 triệu trong đó trích từ qũy đền ơn đáp nghĩa 80 triệu, 40 triệu do công ty xổ số kiến thiết tài trợ, còn lại 80 triệu trích từ nguồn theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.
    - Bàn giao 02 căn nhà tình thương trị giá 70 triệu trong đó 01 căn do Mạnh thường quân ủng hộ 20 triệu, quỹ người nghèo của xã hỗ trợ 10 triệu, và 01 căn còn lại quỹ người nghèo của xã hỗ trợ 10 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.
    - Điều tra rà soát hộ nghèo và bình nghị ra dân trên địa bàn 4 ấp kết quả: hộ thoát nghèo năm 2014 là 17 hộ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, hộ nghèo phát sinh năm 2015 là 3 hộ, tổng số hộ nghèo đề nghị công nhận năm 2015 là 51 hộ chiếm tỉ lệ 2,89%.
    - Chi trợ cấp gia đình thờ cúng liệt sĩ là 46 người tổng số tiền là: 23.000.000đ
    - Chi điều dưỡng năm 2014 là 11 người tổng số tiền là: 12.650.000đ.
    IV. AN NINH - QUỐC PHÒNG:
    1.An ninh: 
    An ninh chính trị: ổn định. Trong năm có 21 việt kiều về thăm quê, hầu hết đều chấp hành tốt quy định tại địa phương.
    Trọng án không xảy ra.
    Thường án xảy ra 03 vụ tăng 01 vụ so với năm 2013, trong đó 02 vụ trộm tài sản bị mất gồm 01 chiếc xe Novo 4, số lượng vàng 1, 5 lượng vàng 18K,  tiền mặt tổng cộng 220 triệu, nội vụ công an Huyện thụ lý và đã bắt xử lý 01 vụ 2 tên, trả lại xe novo4 cho người bị hại, 01 vụ mất chiếc nhẫn kim loại màu trắng cẩn hột xòan trị giá 16 ngàn đô la Mỹ, nội vụ công an tỉnh thụ lý nhưng sau đó gia đình phát hiện và nhặt lại tang vật trên. 
    Trật tự xã hội: xảy ra 07 vụ 9 tên, đánh nhau gây mất trật tự xã hội, nội vụ công an xã thụ lý.
    Tệ nạn xã hội: xảy ra 02 vụ 13 tên, phạt tiền 7 tên, giáo dục 06 tên.
    Tai nạn giao thông: xảy ra 05/5 vụ so với năm 2013, trong đó công an Huyện thụ lý 04 vụ, còn lại 02 tự thỏa thuận.
     Phát động phong trào 74 cuộc có 2.803 lượt quần chúng dự nội dung vận động  nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác ngăn ngừa đối với các loại tội phạm, luật an toàn giao thông và luật phòng cháy chữa cháy.
    Tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân 04 cuộc 219 lượt người dự  và tiếp nhận 37 ý kiến đóng góp của nhân dân.
    Kết hợp quân sự tuần tra kiểm soát 128 cuộc có 760 lượt đ/c tham gia kết quả phát hiện 07 tụ điểm thanh niên chơi quá giờ,  bắt quả tang 01 vụ trộm cắp vặt, 12 trường hợp đi lại bất minh không giấy tờ. Các vụ trên nội vụ lập biên bản xử phạt hành chính và cảnh cáo công khai trước dân.
    Kiểm tra hành chính 34 cuộc 159 lượt đồng chí tham gia kiểm tra 45 hộ đối tượng có tiền án, tiền sự, thường xuyên kiểm tra 04 nhà trọ, khách sạn, kết quả phát hiện 13 tạm trú không khai báo, nội vụ lập biên bản cảnh cáo buộc lập theo thủ tục luật cư trú.
    2. Quốc phòng:
    Công tác trực sẳn sàng chiến đấu đảm bảo đúng theo quy định.
    Triển khai kế hoạch bảo vệ trước, trong và sau tết cho cán bộ xã, ấp và lực lượng dân quân. Phối hợp cùng công an xã tổ chức tốt công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn nhất là địa bàn giáp ranh. Đảm bảo tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và quốc khánh 2/9.
    Công tác huấn luyện: huấn luyện quân sự cho các đối tượng được 61/61 đạt 100%  và giao quân dứt lệnh 9/9 tân binh.
    Tổ chức đăng ký TN tuổi 17 sinh năm 1997 tổng số 52/52TN đạt 100%. 
    Công tác huấn luyện: huấn luyện quân sự cho các đối tượng được 29/29 đạt 100%. 
    Tổ chức thăm tân binh nhập ngũ năm 2014 tại Sư đoàn 330.
    Chuẩn bị các bước cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015. 
    V. HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN :
    - Hội đồng nhân dân: tổ chức các kỳ họp theo luật định ngoài ra còn tổ chức tiếp xúc cử tri 04 cuộc có 179 lượt cử tri tham dự, họp tổ HĐND các ấp để đóng góp ý kiến chuẩn bị kỳ họp HĐND xã 6 tháng cuối năm, thường xuyên theo dõi kiểm tra việc điều hành tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND xã, các đề án phát triển kinh tế xã hội.
Ủy ban nhân dân sắp xếp ổn định bộ máy nhà nước ở địa phương, tăng cường công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và của Ủy ban nhân dân Huyện giao về nhiệm vụ KT – XH và các chuyên đề thi đua năm 2014. Đến nay các chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành, các chuyên đề thi đua đã thực hiện hoàn  chỉnh và đạt theo tiêu chuẩn thi đua đề ra.
    Hoạt động của tư pháp: trong năm 2014 đã tiếp nhận 24 đơn, giảm 01 đơn so cùng kỳ năm trước, nội dung chủ yếu thuộc về lĩnh vực tranh chấp ranh giới đất, ly hôn, kết quả đã hoà giải thành 16 đơn, không thành 8 đơn.
    - Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: 
    Theo tinh thần chỉ thị 30 của bộ chính trị và Pháp lệnh 34 của Ban thường vụ Quốc Hội. Các văn bản thực hiện quy chế dân chủ năm 2014 được bổ sung như: kế hoạch của Ban chỉ đạo, kế hoạch của UBND xã được triển khai để thực hiện…Các công trình, các nguồn vận động trong nhân dân điều được tổ chức đúng quy trình dân biết, dân bàn, dân kiểm tra giám sát.
    Do thực hiện tất cả các bước nên trong năm 2014 vận động các nguồn nhân dân đóng góp được thuận lợi. Tuy nhiên, cũng còn một số hộ ít hội họp nên không nắm được các nguồn vận động trong dân đã đưa ra và xin ý kiến dân còn thắc mắc.
    -  Về xây dựng nông thôn mới:
    Đang giai đoạn hoàn chỉnh đề án NTM trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đến nay đã đạt được 7/19 tiêu chí như:
    + Tiêu chí 3: Thuỷ lợi
    + Tiêu chí 8: Bưu điện
    + Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư
    + Tiêu chí 11: Hộ nghèo
    + Tiêu chí 14: Giáo dục
    + Tiêu chí 16:Văn Hoá
    + Tiêu chí 16: An ninh - trật tự, xã hội
 
    Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015
 
    1. Về sản xuất nông nghiệp 
    - Diện tích vụ Đông xuân là 670 ha, NSBQ là 7 tấn/ha, sản lượng 4.690 tấn;
    - Diện tích hè thu chính vụ 670 ha, NSBQ 5,6 tấn/ha, sản lượng 3752tấn;
    - Diện tích hè thu muộn 670 ha, NXBQ 5,8 tấn/ha, sản lượng 3.886 tấn.
    2. Thuỷ lợi nội đồng
    Trong  năm 2015, đơn vị thực hiện 01 tuyến giữa ấp Long Bình dài 1.560m, dự toán kinh phí 125.680.785 đồng.
    3. Giao thông nông thôn
    Trong năm 2015, thi công 02 tuyến đường gồm:
    - Đường cổng văn hóa ấp Thạnh Phong dài 410,7m, dự toán kinh phí 427.816.456đ.
    - Đường trụ sở dài 424m, dự toán kinh phí 412.419.671đ.
    4. Chăn nuôi : tiếp tục ổn định phát triển đàn gia súc, gia cầm, khuyến khích nông dân phát triển mô hình sử dung hầm Biogas trong chăn nuôi nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.
    5. Tài chánh ngân sách :
Phấn đấu thu ngân sách của năm đạt 100% kế hoạch Huyện giao, chú trọng khai thác các nguồn thu mới đảm bảo cân đối thu chi hợp lý và thực hành tiết kiệm chi, tập trung vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.
    6. Hoạt động văn hoá – xã hội :
Giáo dục: tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 và triển khai năm học 2015 – 2016 không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng, vận động trẻ vào mẫu giáo và lớp một đúng độ tuổi đạt 100%. Tiếp tục giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học và  phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
    Y tế: Tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa các loại dịch bệnh, chú trọng bệnh sốt suất huyết và dịch cúm A ( H1N1), ( H1N1), ( H7N9). Tiếp tục thực hiện tốt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã và mạng lưới ấp, đảm bảo khám điều trị bệnh cho nhân dân thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý ô nhiễm môi trường như nước sạch, chất thải, rác.
    Làm tốt công tác tuyên truyền dân số - kế hoạch hoá gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ - trẻ em.
    Văn hoá thông tin: tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thông tin, truyền thanh, tuyên truyền tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị. 
    Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá thể dục thể thao nhân các ngày lễ trong năm, thường xuyên kiểm tra các tiêu chí xã, ấp văn hoá, nâng các tiêu chí đạt trên 90% trở lên, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ban chủ nhiệm xã, ấp văn hoá, giữ vững xã, ấp văn hoá hàng năm.
    Chính sách xã hội: Triển khai thực hiện tốt các dự án chương trình giải quyết việc làm cho nhân dân bằng các nguồn vốn của trên và vốn tự khai thác để phát triển kinh tế hộ gia đình.Chăm lo tốt các đối tượng hưởng chế độ của chính sách nhà nước.
    7. An ninh - Quốc phòng :
    Quốc phòng : tiếp tục xây dựng xã vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh tăng cường công tác quản lý và xây dựng lực lượng dự bị, dân quân tự vệ, nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu khi có bất cứ tình huống nào xảy ra.
    Làm tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo đạt 100% chi tiêu Huyện giao. Đảm bảo giao quân dứt điểm 100% lệnh.
    An ninh: Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. 
    Tăng cường công tác tuần tra an toàn giao thông, hạn chế mức thấp nhất việc xảy ra tai nạn giao thông trên địa xã.
    Tăng cường thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và chương trình phòng chống tội phạm, chương trình phòng chống ma tuý, phối hợp tốt cùng các ngành, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục và có những biện pháp tích cực nhằm hạn chế thấp nhất các vi phạm về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội và thực hiện tốt năm an toàn giao thông.
    Cũng cố nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an ấp. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, xử lý tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn, phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch liên tịch để phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Cũng cố xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ nhân dân tự quản, giữ vững xã an toàn về an ninh trật tự, xã không có ma tuý, mại dâm, không có trẻ em phạm pháp. Thực hiện tốt bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, tết trong năm.
    Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kinh tế- xã hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ủy ban nhân dân xã Yên Luông./.
Tin liên quan

Liên kết Liên kết