Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tổng kết năm 2014
03/12/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2014:

1. Tư tưởng tổ chức :

- Tổ chức tuyên truyền kỉ niệm 51 năm ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2014), ngày truyền thống học sinh sinh viên (09/1), 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014), Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, kỉ niệm 39 năm Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975- 30/4/2014), Quốc tế lao động 1/5, Kỉ niệm 124 năm ngày sinh của Bác 19/5, Kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2014), Lễ Quốc khánh 02/9/2014.

- Phối hợp cùng Ban Tuyên Giáo huyện Ủy tổ chức các lớp học Nghị quyết TW IX cho cán bộ giáo viên toàn ngành (có 1280 cán bộ, giáo viên dự học).

- Triển khai Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang về kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên chuẩn bị cho năm học mới.

- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2014 – 2015 đồng loạt vào ngày 05/9/2014.

- Tổng số CBGV hiện có: 1.277 (tháng 11/2014), trong đó: Mầm non: 267, TH: 661; THCS: 349.

- Hội đồng duyệt xét nâng lương CB, CC, VC ngành giáo dục 6 tháng đầu năm 2014, số lượng: THCS: 34 (03 phụ cấp thâm niên vượt khung), TH: 86 (03 phụ cấp thâm niên vượt khung), Mẫu giáo: 44 (có 03 phụ cấp thâm niên vượt khung).

          - Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục: Tổng số thí sinh dự thi: 240, trong đó: Y tế: 13, Văn thư: 01, Vật Lý: 07, Kế toán 08, Thể dục: 24, GV Tiểu học: 121, Mầm non: 15, Tiếng Anh: 51, đang xử lý kết quả để hợp đồng.

2. Phổ cập giáo dục :

* Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi:

  Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện củng cố Ban chỉ đạo cấp huyện, kiện toàn BCĐ cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện: Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang, Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 06/05/2011 của UBND huyện Gò Công Tây về việc PCGDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

  Qua 3 năm thực hiện BCĐ cấp huyện đã tiến hành kiểm tra công nhận 13/13 đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (tháng 5/2014)  và tỉnh kiểm tra công nhận vào tháng 11/2014. Kết quả cụ thể:

  Mẫu giáo: Đã huy động ra lớp 4165/5883 trẻ, tỷ lệ so độ tuổi đạt 70,79%.; Mẫu giáo 5 tuổi: Số lớp: 59 lớp  (học 2 buổi/ngày); Số trẻ 5 tuổi đến trường: 1982/1984  trẻ điều tra, tỷ lệ: 99,9%. Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi được trang bị, đảm bảo phục vụ.

* Chuẩn CMC-PCGD kết quả đạt được:

- 13/13 xã, thị trấn không còn người mù chữ trong diện tuổi. (15-35 tuổi)

- 99,95% (1920/1921) số trẻ 14 tuổi đạt chuẩn PCGD tiểu học.

- Chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt 96,6% (1855/1920 trẻ) bằng cùng kỳ so với năm học trước.

- Huy động học sinh vào lớp 1 đạt 100% (1938/1938 học sinh 6 tuổi phải huy động ra lớp)

- Trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99% (8000/8082 trẻ phải phổ cập)

* Chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGD.THCS)

- Huy động 1915 học sinh vào lớp 6 /1924 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 99,5%, bằng với năm học trước.

- Tốt nghiệp THCS 2 hệ: Phổ thông và phổ cập (Năm 2014) đạt 99,24% tăng 1,74% so với năm 2013 (97,5%).

- Tỷ lệ thanh thiếu niên 15-18 tuổi có bằng THCS đạt 90,5% (6572 tốt nghiệp THCS/7265 thanh thiếu niên 15-18 tuổi phải phổ cập) tăng 1,3% so với năm 2013 (89,2%).

* Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch huy động:

- Sau CMC: Huy động ra lớp và học xong một lớp đạt 195/275 đạt 70,9% chỉ tiêu giao. Hiện đang duy trì lớp sau CMC: 13 lớp: 195hv/55 nữ.

- PCGD.THCS: Huy động ra lớp và học xong một lớp 384/350hv đạt 109,7% chỉ tiêu giao

3. Nâng cao chất lượng giáo dục:

3.1. Qui mô phát triển trường, lớp: (Tháng 10/2014)

Bậc học

Số trường

Số lớp

Số học sinh

So với năm học trước

Tăng (HS)

Giảm (HS)

Nhà trẻ

-

11 nhóm

256

1 nhóm

09

Mẫu giáo

17 (1 trường tư thục)

129

3.984

01 lớp

191

Tiểu học

21

345

10.467

 

8 lớp 267 HS

THCS

7

161

6.654

8 lớp/471 HS

 

  + Mầm non: Nhà trẻ 11 nhóm – 256/340 trẻ so với chỉ tiêu đạt 75,29%.

    Mẫu giáo: 129 lớp – 3984/4300 học sinh so với chỉ tiêu tỉnh giao đạt 92,65%.

+ Tiểu học: 345 lớp – 10.467 học sinh đạt 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp, so chỉ tiêu tỉnh giao đạt 99,44%.

+ THCS: 161 lớp – 6658 so chỉ tiêu tỉnh giao đạt 98,59%.

3.2. Kết quả hoạt động :

3.2.1. Giáo dục mầm non:

        a. Kết quả về chăm sóc nuôi dưỡng:

Lứa tuổi

SDD cân nặng (%)

(nhẹ cân)

SDD chiều cao (%)

(thấp còi)

Trẻ dư cân, béo phì (%)

Đầu năm

Cuối năm

Đầu năm

Cuối năm

Đầu năm

Cuối năm

Nhà trẻ

3,39%

0%

6,03%

0%

0%

0%

Mẫu giáo

2,85%

1,70%

3,07%

1,96%

1,57%

1,06%

 

b. Công tác giáo dục.

         - Đã thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao phù hợp với chủ đề, đặc điểm lứa tuổi: “Bé tìm hiểu luật an toàn giao thông”. Góp phần tăng cường kiến thức an toàn giao thông cho trẻ qua các góc truyền thông và sinh hoạt của nhà trường.

          - Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường tích hợp vào các chủ đề trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường lớp, tuyên truyền cho trẻ về giáo dục bảo vệ môi trường.

         - Tuyên truyền động viên nhắc nhở tiết kiệm hạn chế sử dụng quạt, đèn trong lớp học nên tận dụng ánh sáng, nguồn gió thiên nhiên, mở quạt đèn khi cần thiết.

3.2.2. Giáo dục tiểu học:

a. Nâng cao chất lượng giáo dục:

         - Chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, bổ sung và điều chỉnh nội dung dạy học theo chỉ đạo của Bộ và Sở GD&ĐT. Thực hiện đánh giá học sinh lớp 1 theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện việc tổ chức rèn chữ viết cho học sinh.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chống lưu ban bỏ học đạt kết quả tốt: Tỉ lệ  duy trì sĩ số đến thời điểm hiện tại đạt: 100% ( có 2 học sinh bệnh không thể đến lớp)

          - Tiếp tục thực hiện tốt việc Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật: Toàn huyện có 70 trẻ khuyết tật, ra lớp 68 học sinh khuyết tật học hoà nhập (97,14%), khuyết tật nặng 28, khuyết tật nhẹ 40.

          - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có 86 giáo viên đăng kí dự thi, sau phần thi lý thuyết có 28 giáo viên được chọn thi thực hành, kết quả có 24 GV đạt GVDG cấp Huyện năm học 2013-2014. Dự thi cấp Tỉnh: 4, đạt 2, các trường đều tổ chức bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

          b. Kết quả tổ chức hoạt động phong trào:    

          + Viết chữ đẹp: Dự thi cấp huyện : 3663, đạt 2234, tỉ lệ 60,99%. Dự thi cấp tỉnh: 2232, Đạt 210 (54,21%), so với tổng số học sinh đạt 11,27% (Hạng 2 toàn tỉnh); Tiếng hát Tiểu học: 21 trường tham gia, dự thi cấp Huyện: 128, Đạt giải : 24.; Kể chuyện Văn học: 21 trường tham gia, Dự thi cấp Huyện: 152, Đạt 15 giải và 55 khuyến khích.

          + Tiếng Anh : Thi huyện : 54, thi Tỉnh; 9, thi Cấp quốc gia : 2; Toán: Thi huyện: 41, thi Tỉnh: 8, thi Cấp quốc gia : 1              

          Kết quả chất lượng giáo dục:

 

Lớp

 

TS HS

Lên lớp thẳng

Giỏi

Khá

TB

Yếu

HS

%

HS

%

HS

%

HS

%

HS

%

1

1998

1959

98.0

1653

82.7

256

12.8

50

2.5

39

2.0

2

2051

2047

99.8

1688

82.3

309

15.1

50

2.4

1

0.0

3

2128

2108

99.1

1265

59.4

566

26.6

277

13.0

20

0.9

4

2196

2190

99.7

1346

61.3

517

23.5

327

14.9

6

0.3

5

2316

2309

99.7

1305

56.3

658

28.4

346

14.9

7

0.3

TC

10689

10613

99.3

7257

67.9

2306

21.6

1050

9.8

76

0.7

3.2.3. Giáo dục trung học cơ sở:

          Toàn huyện có 7 trường THCS năm học 2013 – 2014 có 153 lớp/6342 học sinh, cuối năm duy trì 153 lớp/6174 học sinh - Giảm 168 học sinh, tỉ lệ 2,65%, so cùng kỳ năm trước giảm 123 học sinh, tỉ lệ 2% ( tỉ lệ giảm tăng 0, 65% ). 01 trường THCS đạt chuẩn quốc gia, đang xây dựng 01 đơn vị. 02 trường đạt Trường kiểm định chất lượng (mức độ 1) THCS Đồng Thạnh, THCS Thạnh Trị.

         - Có 2 trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày: THCS Bình Tân khối 6,7,8,9 với 470 học sinh, trường THCS Vĩnh Bình khối 6,7 (khối 6: 362; khối 7: 344). Các trường đều chấp hành tốt các quy định về dạy 2 buổi/ ngày.

         - Toàn huyện có 10 học sinh khuyết tật bậc THCS, trong đó khối 6 có 7 học sinh, khối 7 có 3 học sinh, khó khăn lớn nhất là chưa có quy định nào để đánh giá, xếp loại về đối tượng học sinh này.

       - Kết quả hoạt động phong trào: Tổ chức và tham gia các cuộc thi truyền thống như: Văn hay - chữ tốt: Đạt 3 KK/9 học sinh dự thi;  giải Toán trên máy tính cầm tay 10 học sinh (01 giải 3, 3 KK); thi tiếng Anh qua mạng 45 học sinh đạt 01 nhì, 8 KK; thi toán qua mạng: Thi 10 học sinh: 01 giải ba, 4 KK; Thi học sinh giỏi văn hóa: 80 thí sinh đạt 01 nhất, 8 giải nhì, 9 giải ba và 16 KK; Thi Hùng biện tiếng Anh: 5 học sinh dự thi đạt 01 giải KK.

          - Kết quả chất lượng hai mặt giáo dục (So sánh với năm học 2012 – 2013): Giỏi 35,57% (tăng 2,34% so năm học trước); Loại khá 33,95% (tăng 0,36%); Trung bình 25,79% (giảm 2,23%); Yếu 4,42% (giảm 0,41%); Kém 0,28% (giảm 0,05%).

          - Kết quả tốt nghiệp THCS năm học 2013 – 2014: Tổng số học sinh ghi danh: 1451, đỗ: 1440 – Tỷ lệ 99,24%; Hỏng: 11, trong đó đạt loại Giỏi: 33,06%, Khá: 38, 68%, Trung bình: 28,26%     

  4. Trang bị cơ sở vật chất:

- Tổng số phòng hiện có 885 phòng, tăng hơn năm học trước 27 phòng; trong đó phòng học: 609 phòng; phòng làm việc và phòng bộ môn: 260 phòng; phòng khác: 16 phòng. Tất cả các phòng học đều có đủ bàn ghế giáo viên và học sinh, tổng kinh phí  xây dựng và trang thiết bị: 23.531.557.000 đồng trong đó: Ngân sách tỉnh: 16.103.971.000 đồng; Huyện: 5.440.606.000 đồng và nguồn tài trợ (Cty kinh doanh vàng Mi Hồng – Q. Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh) là 2.307.000.000 đồng.

- Tiếp tục thực hiện chương trình Kiên cố hóa trường, lớp giai đoạn 2, trong năm học 2014 - 2015 kinh phí tỉnh đầu tư xây dựng 26 phòng học trường mẫu giáo Bình Tân, MG Long Vĩnh, MG Thành Công và TH Đồng Sơn 2 (Điểm Ninh Đồng A) với tổng kinh phí 24.686 triệu đồng. Tổng kinh phí đầu tư trang bị, bổ sung thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm (THTN) các trường 1.996 triệu đồng từ nguồn ngân sách. Đồ dùng đồ chơi trẻ em: Trang bị từ nguồn ngân sách sự nghiệp 1.360 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 1.285 triệu đồng, 59/59 lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn PCGD (Theo Thông tư 02/BGD&ĐT).

          Tổng số sách hiện có: 298.980 quyển  (tăng so năm học trước 13.224 quyển). Tổng số kinh phi chi cho hoạt 370.808.500 đồng Trong đó: Bổ sung sách báo: 300.309.500 đồng. Trang thiết bị bảo quản sách, sửa chữa CSVC: 58.000.000 đồng. Chi hoạt động phong trào: 12.500.000 đồng.

5. Công tác khác :

Sáng kiến kinh nghiệm: Qua phát động đã có 453 đề tài SKKN đăng ký so với năm học trước tăng 42 đề tài (411 SKKN), tham gia thẩm định cấp huyện có  273 đề tài, trong đó: MG: 57; TH; 170; THCS: 46.), có 126 ĐDDH tự làm tham gia cấp huyện.

- Kết quả công tác thi đua năm học 2013 – 2014: Có 26/44 – tỷ lệ 59,09% đơn vị đạt danh hiệu trường tiên tiến; Danh hiệu cá nhân Chiến sĩ thi đua: 127 cán bộ, giáo viên – đạt 9,31%; Lao động tiên tiến: 592 – đạt 43,43% và Ban đại diện cha, mẹ học sinh của Trường THCS Vĩnh Bình được đề nghị khen thưởng..

- Công tác xây dựng trường Xanh-sạch-đẹp. Trong năm 2013 - 2014 có 4 trường đăng ký đạt chuẩn Xanh - sạch - đẹp và được tỉnh kiểm tra công nhận. Tính đến thời điểm đã có 35/45 trường đạt chuẩn Xanh- sạch- đẹp. 100% trường MG, TH, THCS có kế hoạch xây dựng trường Xanh – sạch – đẹp công nhận mức 1 và tái công nhận mức 2.

- Trong năm học các đơn vị MG Long Bình, TH Bình Phú (mức 1), THCS Đồng Thạnh ( mức 1), TH Long Bình 3 ( mức 1) đã đăng ký xây dựng trường Xanh – sạch – đẹp về Sở Giáo dục và Sở Tài nguyên môi trường và đã được công nhận.

         - Trường đạt chuẩn quốc gia : Tổng số trường đạt chuẩn 19/44

            Trong đó: + Mầm non: Đạt 02/16 đơn vị.(MN Măng Non và MN Ánh Dương). MG Bình Nhì, MG Thạnh Nhựt, MG Vĩnh Hựu đang tiến hành xây dựng, thẩm định, đánh giá.

                      + Tiểu học: Đã có 17/21 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Phòng GD&ĐT đã kiểm tra kỹ thuật 2 đơn vị TH Bình Tân 2, TH Yên Luông trong đó 2 đơn vị đủ điều kiện đạt chuẩn, Tỉnh đã kiểm tra thẩm định bước 1, đoàn kiểm tra kỹ thuật của huyện và tỉnh đã kiểm tra đơn vị Bình Tân 2 đủ điều kiện đạt chuẩn trong tháng 8/2014.

                         + Trung học cơ sở : Đã đạt 01/7 đơn vị (THCS Vĩnh Bình), đang xây dựng 01 đơn vị THCS Bình Tân.

- Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục: Năm học 2013 – 2014 có 4 trường đạt trường KĐCLGD cấp độ 1, thời điểm tháng 11/2014 có 03 đơn vị được kiểm tra đánh giá ngoài đạt cấp độ 1: TH Thạnh Nhựt 1, TH Bình Tân 1 và TH Long Vĩnh, nâng tổng số trường đạt trường KĐCLGD lên 9 trường (trong đó 7 trường TH và 02 trường THCS).

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2015:

1. Phương hướng nhiệm vụ chung:

-  Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang về kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho CBCCCV; nghiêm túc thực hiện Quyết định số 10/QĐ.UBND của tỉnh và hướng dẫn của SGD & ĐT về dạy thêm - học thêm.

- Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, tiếp tục thực hiện việc đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong các trường MN, TH, THCS.  

-Tiếp tục hoàn thành công tác PCGDTH-ĐĐT, PCGD-THCS phấn đấu nâng các chuẩn đã đạt 1 đến 2%

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch và nhu cầu biên chế tuyển dụng viên chức cho bậc học mẫu giáo; điều động, luân chuyển giáo viên và cán bộ quản lý.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a.  Mầm non: Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo; phấn đấu huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo (3- 5 tuổi) ra lớp đạt 70% - 75% so với dân số độ tuổi.

b. Tiếp tục mở rộng số lớp học 2b/ngày ở Tiểu học, dạy Tiếng Anh và Tin học. Củng cố nâng cao công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu đến cuối năm 2015 có thêm 1 trường TH, 01 trường MN đạt chuẩn quốc gia.

c. THCS tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình nội dung phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức học sinh, thực hiện có hiệu quả các hoạt động ngoại khoá.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

d. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành, thanh tra chuyên đề, toàn diện; thanh tra tài chính, kiểm tra vai trò quản lý và giám sát về công tác thu chi sử dụng các nguồn đóng góp của nhân dân.

- Thanh tra hoạt động DT-HT trong và ngoài nhà trường; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tự kiểm tra ở trường học.

e. Cơ sở vật chất: triển khai kế hoạch sửa chữa trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học từ nguồn vốn kinh phí sự nghiệp, đảm bảo đủ điều kiện phục vụ cho năm học 2014 - 2015 gắn liền với yêu cầu xây dựng trường đạt Xanh - Sạch - Đẹp, trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng xã nông thôn mới.

f. Đánh giá thực hiện 3 công khai (Công khai chất lượng đào tạo; Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; Công khai thu, chi tài chính) và 4 kiểm tra (Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục đào tạo; Kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường; Kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường; Kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên).

g. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành. Kiện toàn quy hoạch cán bộ quản lý và bộ máy lãnh đạo các trường trực thuộc.

IV. KIẾN NGHỊ:

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện quan tâm đầu tư kinh phí kiên cố hóa trường lớp, sửa chữa. nâng cấp bổ sung trang thiết bị dạy - học, đầu tư cơ sở vật chất theo định hướng trường chuẩn quốc gia và trường đạt các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo lộ trình xây dựng xã nông thôn mới./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết