Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tổng kết năm 2014
03/12/2018

BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện KTXH - QPAN năm 2014
PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 trong điều kiện xã gặp những khó khăn thách thức như tình hình giá cả tăng nhanh những tháng đầu năm thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp thu nhập của người nông dân nói riêng và đến kinh tế xã hội của xã nói chung từ đó đã tác động đến tư tưởng tâm lý của người dân nhưng với sự nổ lực của chính quyền các ngành đoàn thể và nhân dân.

Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành nên hầu hết các chỉ tiêu đạt khá và toàn diện trên các mặt kinh tế xã hội của xã nhà tiếp tục phát triển cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách vốn đầu tư tăng so cùng kỳ, lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện và ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội tiếp tục giữ vững những vấn đề bức xúc được giải quyết có hiệu quả. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2014 

I. CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ:

          1. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản (GCĐ 94):

Trong năm 2014 với các giải pháp hỗ trợ cho sản xuất cũng như tiến bộ khoa học kỹ thuật được chuyển giao kịp thời đến nông dân; cùng với sự nổ lực của nông dân trong học tập, ứng dụng công nghệ nuôi, trồng, xuống giống tập trung, đồng loạt né rầy; thực hiện tốt chương trình 03 giảm, 03 tăng, kết quả trong năm sản xuất ngành trồng trọt đạt kế hoạch về diện tích, năng suất và sản lượng.

Tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt chăn nuôi và thủy sản kế hoạch 55 tỉ 214 triệu đồng thực hiện 55 tỉ 606 triệu đồng đạt 101%. Trong đó:

          +  Giá trị sản xuất ngành trồng trọt: Kế hoạch 39 tỉ 305 triệu đồng, thực hiện 39 tỉ 636  triệu đồng đạt 101%.

          + Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi: Kế hoạch 12 tỉ 186 triệu đồng, thực hiện 12 tỉ 202 triệu đồng đạt 100.1%.

          + Giá trị sản xuất nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản: Kế hoạch 3 tỉ 722.5 triệu đồng, thực hiện 3 tỉ 768  triệu đạt 101%.

          2. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương: Kế hoạch 1 tỉ 950 triệu, thực hiện 1 tỉ 984 triệu đồng đạt 101%.

3. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn kế hoạch: 593 triệu đồng,  thực hiện 640.678.228 đồng đạt 108.04 %.

4. Thực hiện tốt các biện pháp KHHGĐ, giảm tỷ lệ số người sinh con thứ 3 trở lên, giảm mức sinh so với cùng kỳ:

Ban dân số xã và cộng tác viên của 4 ấp đã vận động, tuyên truyền thực hiện các biện pháp tránh thai được 16 cuộc có 257 người dự. Nội dung làm mẹ an toàn, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Kết quả tổ chức thực hiện như sau:

          - Các biện pháp tránh thai: 755/635 người, đạt 119.05%

          - Tỷ suất sinh thô: kế hoạch 15%o, thực hiện 14.35%o.

- Tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên, kế hoạch 6,00 % thực hiện 4.23%.

- Tỷ lệ sàng lọc trước sinh, kế hoạch 15% thực hiện 43.13%.

- Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh, kế hoạch 40% thực hiện 43%.

5. Tỉ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước:

Đầu năm Ban xóa đói giảm nghèo việc làm của xã đã xây dựng phương án thoát nghèo hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn về nguồn vốn để tái đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán kinh doanh nhỏ.

 Qua đó xây dựng các dự án đã đề xuất với các ngân hàng trên địa bàn huyện hỗ trợ vốn. Trong năm 2014 ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vốn cho 276 hộ vay, với tổng dư nợ là 3 tỷ 373 triệu đồng; Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn hỗ trợ cho 699 hộ vay, với tổng dư nợ là 42 tỷ 430 triệu đồng.

- Ngoài ra Hội Nông dân xã đã vận động được 7.020.000đ/7.000.000đ đạt 100.3% từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân.

- Đã phối hợp với trung tâm dạy nghề huyện và Phòng Lao động thương binh xã hội huyện mở 02 lớp dạy nghề nông thôn cho 70 học viên về đan lát, chăn nuôi và kỷ thuật phòng trị dịch bệnh bò, dê.

Kết quả bình xét thoát nghèo được 27/26 hộ đạt 103.8% vượt 3.8% kế hoạch huyện giao.

6. Thực hiện công tác bảo vệ, cải thiện môi trường đạt hiệu quả:

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh:

Qua kết quả khảo sát điều tra tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt là 1924 hộ/1982 hộ chiếm 97.09%. ( vượt 3.09% so chỉ tiêu)

Còn lại 58 hộ chiếm 2.91% nhân dân xây hồ chứa, lắng lọc và sử dụng nước mưa dùng trong sinh hoạt.

7. Huấn luyện quân sự cho các đối tượng và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ:  

Trong năm Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngủ đạt kết quả cao. Thực hiện tốt công tác huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng được chú trọng . Kết quả:

+ Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh: kế hoạch 29 người, thực hiện 29 người đạt 100%.

+Tập huấn cán bộ quân sự: kế hoạch 02 người, thực hiện 02 người đạt 100%.

+ Huấn luyện DQTV: kế hoạch 43 người, thực hiện 43 người đạt 100%.

+ Tuyển chọn thanh niên nhập ngũ: kế hoạch 9 người, thực hiện 9 người đạt 100%

          8. Giảm tội phạm hình sự:

Ban chỉ huy Công an xã đã chủ động xây dựng và triển khai tốt Kế hoạch phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn xã. Tuy nhiên trong những tháng đầu năm đã xảy ra:

+ Phạm pháp hình sự:  Xảy ra 03/04 vụ gồm trộm dây điện, trộm lúa và cưỡng đoạt tài sản. Nội vụ Phối hợp CSĐT huyện làm rõ, xử lý bắt giam 02 đối tượng. Cấm cư trú, cư trú bắt buộc 01 đối tượng, 01 đối tượng bỏ trốn có lệnh truy nã (người xã Thành Công).  Đặc biệt trọng án không xảy ra.

+ Trật tự xã hội: Xảy ra 06/06 vụ so năm 2013 không tăng không giảm: Trong đó đánh nhau 05 vụ gồm 07 đối tượng, Say rượu gây mất trật tự 01 vụ 02 đối tượng. Nội vụ đã được lập hồ sơ xử lý.

+ Tệ nạn xã hội: Xảy ra 09/07 vụ. Tăng 02 vụ so năm 2013 trong đó:

+ Trộm cắp tài sản xảy ra 04/05 vụ (đã thu hồi tài sản trả bị hại, đề xuất xử lý 04 đối tượng).

+ Đánh bạc 05/02 vụ tăng 03 vụ so năm 2013.

          9. Công tác xây dựng tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh:

          - Cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%: kế hoạch 85%, thực hiện 85%.

          - Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98% (xử lý kỷ luật, xóa tên, cho ra khỏi Đảng trong năm không quá 2%): kế hoạch 98%, thực hiện 98%.

          10. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng:

Trong năm 2014 đã tuyên truyền được 103 cuộc với 2916 lượt người dự.

Trong đó trong nội bộ cán bộ, công chức xã, ấp là 05 cuộc với 199 lượt người dự và thông qua các cuộc họp dân ở ấp đã tổ chức được 98 cuộc với 2717 lượt người dân tham dự. Ngoài ra còn phát âm trên Đài truyền thanh xã ngày 02 cuộc có chiều rộng và chiều sâu đi xuống đến từng khu dân cư của ấp.

Bên cạnh Ủy ban nhân dân xã tăng cường chỉ đạo công tác công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương kết quả trong năm không phát hiện trường hợp tham nhũng.

11. Xây dựng cơ bản:

- Thủy lợi nội đồng: Công trình TLNĐ: Thực hiện công trình 02/02 công trình, khối lượng 4259m3/2920 m3,  ngày công 877/877 đạt 145%.

        B. KẾT QUẢ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC:

I. KINH TẾ:

1. Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích 2.852 ha trong đó:

a. Về cây lúa: Tổng diện tích gieo trồng năm 2014: 2.760 ha NSBQ 6.7 tấn/ha với tổng sản lượng 18.492 tấn, tăng 1.992 tấn so kế hoạch. Trong đó:

Vụ lúa đông xuân: diện tích 905.8 ha NSBQ 8.5 tấn/ha. Tổng sản lượng 7.699 tấn tăng 2209 tấn so cùng kỳ năm 2013.

Vụ hè thu chính vụ: diện tích 927.3 ha, năng xuất bình quân 5.5 tấn/ha. Tổng sản lượng 5.100 tấn, tăng 332 tấn so với vụ thu đông năm 2013.

Vụ thu đông: diện tích 927 ha, NSBQ 6.0 tấn/ha, với tổng sản lượng 5.562 tấn/ha tăng 146 tấn so với vụ thu đông năm 2013.

Về cơ cấu giống: Giống VD20 là 91%, giống các loại 9%.

b. Về cây màu:

Tổng diện tích cây màu là 92 ha, tăng 31.5 ha so kế hoạch. Trong đó màu vụ đông xuân 38 ha, màu xuân hè 21.5 ha, màu hè thu chính vụ 16.5 ha, màu thu đông 16 ha.

Về hổ trợ lúa nước: Ngành nông nghiệp kết hợp với địa chính, ban lãnh đạo 4 ấp tiến hành tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ lúa nước 6 tháng cuối năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014. Kết quả có 1.565 hộ/4 ấp có đất trồng lúa với tổng diện tích đăng ký 7.216.123.3m2 với tổng số tiền 360.806.175đ, đã tổ chức cấp phát ra nhân dân được 1.366 hộ/1.565 hộ đạt 87%.

Về hổ trợ từ trồng lúa sang trồng màu: Tổng số hộ đề nghị hỗ trợ kinh phí giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu trên đất trồng lúa trong vụ Thu đông năm 2014 là 96hộ/ 4 ấp với tổng diện tích đăng ký là 302.621.8m2, tổng số tiền là 57.821.778đ. Trong đó có 46 hộ được hỗ trợ 2.000.000đ/ha, diện tích 167.492.7m2 với tổng số tiền 33.498.540đ và 50 hộ được hỗ trợ 1.800.000đ/ha, diện tích 135.129.1m2, tổng số tiền  24.323.238đ.

Nhìn chung trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thực hiện đạt kế hoạch đề ra cả về năng suất, sản lượng và kế hoạch xuống giống đúng lịch thời vụ của ngành nông nghiệp khuyến cáo nên làm giảm thiệt hại do dịch bệnh xảy ra và giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp năm 2014.

c. Về chăn nuôi: Việc chăn nuôi của bà con nhân dân từng bước được ổn định và phát triển.

- Gia súc: Tổng đàn bò 552/485 con tăng 67 con, heo 4.564/4.768 con giảm 204 con, dê 372/262 con tăng 110 con so cùng kỳ năm 2013.

- Gia cầm: Tổng đàn 79.051/96.417 con giảm 17.366 con trong đó vịt 42.710/48.169 con giảm 5.459 con, gà 36.341/32.650 con tăng 3.691 con, tất cả các hộ chăn nuôi gia cầm đều được tuyên truyền, hướng dẫn  phòng ngừa dịch bệnh đã tham gia phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng trại, tiêm phòng vacxin theo định kỳ.

- Kết quả tiêm phòng:

+ Tiêm phòng gia cầm: Tổng số gia cầm được tiêm phòng 70.751/79.051 con đạt 89.5%.

Trong đó gà 32.587/36.341 con đạt 89.6 %, vịt 41.981/42.710 con đạt 98.2 %. Tổng lượng vacxin sử dụng là 70.751 liều.

+ Tiêm phòng gia súc: Tiêm phòng chó dại được 250/552 con đạt 62.5%, tiêm phòng LMLM bò được 250/400 con đạt 62.5%.

- Công tác tiêu độc sát trùng: Tổng số lít thuốc trong hai đợt tiêu độc sát trùng năm 2014 trên địa bàn 4 ấp là 34 lít, tổng số hộ tiêu độc sát trùng 1730 hộ, tổng diện tích tiêu độc sát trùng  68.035m2

- Về nuôi trồng thủy sản:

Vụ 1 năm 2014: hiện nay thả được 42 hộ diện tích 18.40ha; con giống 9 triệu 130 ngàn con tôm thẻ, tôm đang phát triển tốt.

Về thu hoạch vụ 1 năm 2014: Thu hoạch dứt điểm 42 hộ diện tích 18.40ha; con giống 9 triệu 130 ngàn con tôm thẻ,  trong đó lãi 23 hộ với 2 tỷ 95 triệu, lỗ 07 hộ với 580 triệu, hòa vốn 12 hộ.

Vụ 2 năm 2014: Hiện thả được 46 hộ diện tích 19 ha 20, con giống 9 triệu 130 ngàn con. trong đó tôm Sú 01 hộ, diện tích 0.25ha con giống 70 ngàn con, tôm Thẻ 45 hộ diện tích 18.95ha con giống 9 triệu 060 ngàn con.

Về thu hoạch: Hiện thu hoạch dứt điểm 45/45 hộ, diện tích 19.20ha, con giống 930 ngàn con tôm thẻ, lãi 42 hộ với 2 tỷ 740 triệu, hòa vốn 2 hộ, lỗ 1 hộ với 60 triệu.

c. Về thủy lợi nội đồng:

Công trình huyện đầu tư: Thi công 06 tuyến kênh, trong đó thi công xong 05 tuyến kênh gồm:

 Tuyến kênh N8 ấp Thọ Khương đoạn từ cầu Bà Căn đến Cống Rạch Sâu với chiều dài 1060 m, tổng kinh phí 182,320,000đ, tuyến kênh N8-16 ấp Bình Phú với chiều dài 1.777 m, tổng kinh phí 308.736.000đ, tuyến kênh N8-15 ấp Bình Khánh, Bình Ninh chiều dài 2.078m, tổng kinh phí 267.852.000đ và kênh rạch Bà Căn ấp Bình Phú chiều dài 640 m, tổng kinh phí 708.588.000Đ, tuyến kênh Hai Tấm ấp Thọ Khương với chiều dài 1.032 m, kinh phí 169.000.000đ và đang tiếp tục thi công tuyến kênh 4 Tấn ấp Bình Khánh chiều dài 1.800m, điểm đầu nhà Ông 10 Của, điểm cuối sông Rầm Vé.

Công trình xã đầu tư: Thi công xong 02 tuyến kênh gồm tuyến kênh rạch kênh ấp Thọ Khương với chiều dài 518 m, tổng kinh phí 62.289.674, tuyến kênh N8-12 ấp Bình Khánh chiều dài 904m, tổng kinh phí 54.146.530đ.

đ. Về tình hình cấp giấy quyền sử dụng đất: Tính đến nay ngành địa chính đã cấp đổi với tổng số được 5.712/6.000 giấy đạt 95.28%, riêng các giấy tồn không đủ điều kiện cấp Phòng Tài nguyên môi trường thực hiện theo Công văn số 904 ngày 27/8/2013 của Tổng Cục quản lý đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường thu hồi không cấp đổi đồng thời lập danh sách những hộ không đủ điều kiện cấp đổi, hướng dẫn thủ tục và lập biên bản đối với những hộ không làm thủ tục hợp thức hóa hồ sơ.

Ngoài ra ngành địa chính đã lập biên bản 08 hộ lên nền trái phép và đề nghị Uỷ ban nhân xã ra quyết định xử phạt hành chính gồm 08/08 trường hợp với tổng số tiên thu phạt là 8.350.000đ và đề nghị trả lại hiện trạng ban đầu.

e. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của nhân dân:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã, sự phối hợp của các ban hành đoàn thể trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở nên số đơn khiếu nại tố cáo đều được giải quyết kịp thời, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân từng bước đi vào nề nếp, sổ sách được ghi chép đầy đủ đúng nội dung yêu cầu.

Kết quả trong năm đã tiếp nhận được 23 đơn trong đó giải trình và trả đơn cho đương sự là 9 đơn, thụ lý 14 đơn, giải quyết thành 05 đơn, chuyển về trên 02 đơn, vận động rút đơn 07 đơn.

f. Phòng chống lụt bão: Đầu năm Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão xã xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, triều cường, lốc xoáy và hướng dẫn các ngành, đoàn thể  xây dựng kế hoạch để triển khai trong nội bộ và nhân dân. Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và diễn biến của từng cơn bão để có thông báo kip thời cho nhân dân chủ động phòng tránh thiệt hại khi có gió, bão xãy ra nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong việc phòng chống lục bão, triều cường, lốc xoáy năm 2014.

g. Về công tác khuyến Nông:

Trong năm Ban khuyến nông xã kết hợp với Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện tổ chức Hội nghị tổng kết nuôi thủy sản năm 2013 tại ấp Thọ Khương với 40 lượt nông dân tham dự.

Kết hợp với Trạm khuyến nông khuyến ngư, trạm Bảo vệ thực vật thú y của huyện tổ chức Hội thảo đầu vụ về cơ cấu cây con giống và kỹ thuật nuôi trồng trong sản xuất, chăn nuôi, phòng chống sâu rầy, dịch bệnh trên cây trồng  vật nuôi … được 36 cuộc có 2.782 lượt người dự.

h. Về xây dựng nông thôn mới:

Ủy ban nhân dân xã phối hợp MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã, ấp đã lồng ghép tổ chức hợp dân tuyên truyền Nông thôn mới được 24 cuộc có 652 lượt người dân tham dự. Hiện đồ án quy hoạch chung về xây dựng Nông thôn mới của xã đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo Quyết định số 5842/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 về việc xét duyệt Đồ án Quy hoạch Nông thôn mới đến năm 2020 và Ban chỉ đạo xã cũng đã tiến hành lấy ý kiến nhân dân để chỉnh sữa hoàn thiện đề án theo quy trình thực tế của địa phương.

Tính đến nay xã đạt được 08 tiêu chí đó là:

Tiêu chí số 03: Hệ thống thủy lợi.

Tiêu chí  số 08: Bưu Điện.

Tiêu chí  số 09: Nhà ở dân cư.

Tiêu chí số 11: Hộ nghèo.

Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động và việc làm thường xuyên.

Tiêu chí  số 14: Giaó dục.

Tiêu chí số 16: Về văn hóa.

Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội.

2. Về xây dựng cơ sở hạ tầng:

         Thi công xong tuyến đường dal lộ Cầu Đình ấp Bình Phú chiều dài 910m, kinh phí 671.618.000đ. Hiện đã đưa vào sử dụng.

         Ngoài ra Ủy ban nhân dân xã đã quyết toán trả nợ xong tuyến lộ Bảy Hữu với chiều dài 630m, kinh phí 711.844.160đ.

       Tổ chức dậm vá các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn toàn xã với 88 khối đá 0x4 trong đó: Tuyến đường Bình Phú – Bình Ninh với 25m3, tuyến đường Thọ Khương với 03 m3, tuyến đường lộ 13B với 45m3, tuyến đường N8 15-16 với 06m3, lộ Bình Ninh 15 m3.

Về chương trình nước sạch: Tính đến nay nông dân đã lắp đặt kéo đường ống nước của công ty nước sinh hoạt nông thôn tỉnh. Tính đến nay 1924/1982 hộ sử dụng nước sạch đạt 97.09%. Số còn lại Ủy ban nhân dân xã đề nghị doanh nghiệp tiếp tục kéo ống. Kết hợp Phòng nông nghiệp, Phòng Tài nguyên môi trường, trung tâm Y tế , Công an huyện, tiến hành kiểm tra 02 trạm cấp nước ( trạm cấp nước ấp Bình Khánh và trạm cấp nước ấp Thọ Khương)

Về điện: Trong năm Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, an toàn trong sử dụng điện, các biện pháp phòng tránh tai nạn về điện do điện gây ra, tiến hành rà soát, kiểm tra các đường dây điện, cột điện của các tổ điện từ 2 đến 9 hộ, các hộ dân quản lý đường dây sau điện kế trên địa bàn xã để đảm bảo an toàn về điện và tiến hành rà soát các hộ dân còn sử dụng đèn tròn sợi tốc để được hổ trợ đổi lấy đèn compact. Ngoài ra Ngành điện lực bàn giao lại 10 trụ điện với chiều cao 5m cho Ủy ban nhân dân xã. Tính đến nay trên địa bàn xã có 1982/1982 hộ sử dụng điện đạt 100%. Trong đó có 1957/1982 hộ sử dụng điện kế chính đạt 98.7%.

5. Thu ngân sách:

Về thu: Trong năm Ủy ban nhân dân xã kết hợp với đội thuế tập trung thu thuế được 640.678.228 đồng đạt 108.04 %.

Trong đó:

LPTB                  NTSĐN             47.950.716         đạt    95.90 %

TNCN                 NTSĐN            151.147.037        đạt    74.09 %

PLP                    NTSĐN             58.862.200        đạt    130.8%

Môn Bài              NTSĐN            59.475.000          đạt   100.8%

GTGT                 NTSĐN           151.780.600        đạt  106.9 %

Phi NN                NTSĐN            4.770.200          đạt   159%

Thu khác             NTSĐN           160.439.475      đạt 178.26%

Phí đo đạc           NTSDN           6.253.000          đạt  156.32%

* Các khoản đóng góp địa phương: 

NDĐG                  NTSĐN          477.482.600         đạt     95.3 %

ĐƠĐN                  NTSĐN          66.885.000            đạt     102.9%

ANQP                   NTSĐN          26.340.000           đạt     178.26%

Ngoài ra, Ban lãnh đạo 4 ấp thu phí bảo dưỡng đường bộ nâng tổng số đến nay được 18.010.000 đồng.

*.Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 3.123.405.000đ.

Về chi:

Tổng chi: 4.052.472.601đ trong đó:

- Chi thường xuyên: 3.238.271.277đ.

- Chi Xây dựng cơ bản: 814.201.324đ.

II. VĂN HÓA XÃ HỘI:

1. Giáo dục: Tổng số học sinh toàn trường tiểu học là 634 học sinh. Học sinh lên lớp thẳng 621/634 đạt tỉ lệ 97.94%, giảm so kết quả năm học trước 0.1%. Học sinh giỏi toàn cấp 316 đạt 49.84% so với năm học trước giảm 4.7%, học sinh khá ( tiên tiến ) 190 đạt 29.96 so năm hoạc trước tăng 1.8%.

Công nhận hết bậc tiểu học là 137/137 học sinh đạt 100% bằng so năm học 2012-2013.

Hiện đã chính thức đi vào khai giảng năm học 2014-2015 vào ngày 5/9/2014 tổng số học sinh của trường tiểu học là 624 học sinh đạt 100%.

Công tác PCGD: Kết hợp Ban ngành đoàn thể xã và 4 tổ vận động của 4 ấp vận động học sinh bỏ học sau tết Nguyên Đán. Kết quả vận động học sinh ra lớp 5 được 20 học viên trong đó ấp Bình Phú 10 học viên, ấp Thọ Khương 10 học viên,  lớp 7 được 12 học viên của ấp Thọ Khương và lớp 9 được 3 học viên tại trường phú thành, tiếp tục vận động học viên ra lớp sau chống mù chữ.

Công tác xoá mù thực hiện 20/20 đạt 100%, Phổ cập trung học cơ sở thực hiện 20/20 đạt 100%.

Về Mẫu giáo: Tổng số lớp 07 lớp với 203 trẻ, so với năm học 2012-2013 giảm 10 trẻ, so với năm học 203/220 trẻ đạt tỉ lệ 92.2%, so với độ tuổi từ 3 tuổi đến 5 tuổi 203/370 đạt tỉ lệ 54.86%.

Tổng số lớp mẫu giáo 5 tuổi là 4 lớp, tổng số trẻ 5 tuổi đến trường học là 142 trẻ/142 trẻ đạt 100%.

Tổng số trẻ tham gia ăn bán trú là 142 trẻ đạt 100%. Trong đó có 11 trẻ 5 tuổi có đủ hồ sơ được hưởng chế độ chính sách.

2. Y tế:

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được chú trọng mạng lưới ytế được củng cố tay nghề được nâng lên trong sáu tháng qua công tác khám và điều trị tại trạm được 10.764 lượt người trong đó khám BHYT 9.122 người, trẻ em từ 1 đến 6 tuổi 1.392 trẻ, khám dich vụ 250.

Về công tác phòng chống dịch bệnh: Bệnh SXH đầu năm đến nay không xảy ra. Bênh tay chân miệng xảy ra 05 cas, trong đó ấp Bình Ninh 02 ca, ấp Bình Phú 03, bệnh thủy đậu xảy ra 01 ca ấp Bình Phú

Bệnh sốt rét: Trong năm qua kéo lam máu được 182 lam.

Về dân số kế hoạch hoá gia đình: Các chỉ tiêu thực hiện 755/635 người, đạt 119.05%.

Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ: Trạm y tế tổ chức 55 cuộc truyền thông trên 04 ấp có 650 người dự, tuyên truyền phòng chống bệnh SXH, tiêu chảy cấp, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, bệnh tay chân miệng. Ngoài ra thường xuyên kết hợp cùng các nghành đoàn thể xã ấp, trạm y tế ra quân chiến dịch diệt lăng trên địa bàn 4 ấp.

Tổ chức hội thảo về nuôi con bằng sữa mẹ được 01 cuộc có 25 chị em phụ nữ tham dự địa điểm tại ấp Thọ Khương, tổ chức 05 cuộc nấu ăn mẫu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em có 75 lượt người tham dự.

Công tác tiêm chủng mở rộng: Tổ chức cho trẻ 6-36 tháng tuổi uống vitamin A và bà mẹ sau sinh 01 tháng đạt 98.5%, trẻ từ 2 – 5 tuổi uống Vacxin ngừa bệnh dịch tả được 458 trẻ đạt 98%, trẻ tiêm đủ miễn dịch cơ bản đạt 98%, tổ chức tiêm VNNB B cho trẻ sinh năm 2011-2012 được 139 trẻ đạt 98,28 %.

Trạm y tế tiếp tục đạt chuẩn 10 tiêu chí quốc gia về y tế kết quả đạt 92.45 điểm/100 điểm.

3. Văn hóa thông tin - TDTT- Đài truyền thanh:

a. Về văn hóa thông tin:

Tổ chức trang trí khánh tiết trong các ngày lễ, hội, vận đồng nhân dân treo cờ, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội…tạo điều kiện cho các đội thông tin lưu động tỉnh, huyện và đội chiếu phim nhân các ngày lễ .

Phát động đăng ký gia đình văn hóa năm 2014: 1846/1846 hộ đạt 100%. Kết quả cuối năm bình xét hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa 1774/1864 hộ đạt 94.10%.

Thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn xã.

Phối hợp MTTQ tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc 19 tháng 8, tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 18 tháng 11 và kết hợp ban ngành đoàn thể ban lãnh đạo ấp Thọ Khương xây dựng Chùa Ông theo chỉ tiêu huyện giao.

b. Về thể dục thể thao:

Trong dịp những ngày lễ và tết nguyên Đán ngành văn hoá thông tin TDTT đã tổ chức ba lần thi đấu giao hữu các bộ môn thể thao truyền thống như: Kéo co, đẩy cây, bóng chuyền . . . . cho đại diện cán bộ và nhân dân  trên toàn xã đến tham gia, đã thu hút đông đảo nhân dân  đến cổ vũ phong trào và chào mừng các ngày lễ cũng như ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02, ngày giải phóng miền nam hoàn toàn thống nhất đất nước 30/04, quốc tế lao động 01/05 và tổ chức Mừng Đảng Mừng Xuân. Vận động phong trào “ Toàn dân luyện tập thể dục theo gương Bác hồ vĩ đại”.

c. Đài truyền thanh:

Đài truyền thanh tiếp âm ngày 2 lượt đồng thời tuyên truyền các Quyết định, Nghị định của Chính Phủ, các chủ trương khác của xã đến tận người dân.

4.TBXH chính sách việc làm:

a. Công tác chính sách:

- Công tác đền ơn đáp nghĩa:

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức viếng nhà bia ghi danh, cấm cờ mộ liệt sĩ thăm tặng quà và chúc tết gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Ngành thương binh xã hội tranh thủ cấp phát tiền quà tết cho gia đình thương binh liệt sĩ và thân nhân thờ cúng liệtsĩ gồm:

+ Quà Trung ương: 168 phần tổng số tiền: 34.800.000đ

+ Quà địa phương: 178 phần tổng số tiền: 20.000.000đ

+ Quà của xã: 10.000.000 đồng

+ 07 phần quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật gồm sữa, bánh, kẹo.

          Tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày thương binh – liệt sĩ 27/7, nhân ngày họp mặt Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đến thăm và tặng 04 định xuất bằng tiền cho 04 gia đình chính sách mỗi định xuất trị giá 300.000đ và trao 181 định xuất bằng tiền do trung ương hổ trợ cho gia đình chính sách với tổng số tiền 37.600.000đ.

- Xây dựng  nhà tình nghĩa – tình thương:

Để tạo điều kiện cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong năm 2014 xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa trong đó do mạnh thường quân hỗ trợ 01 căn 40.000.000đ, quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh hỗ trợ 01 căn 40.000.000đ và 04 căn nhà theo Quyết định 22 của Thủ tướng chính phủ mỗi căn trị giá 40.000.000đ.

- Về chi trả chế độ chính sách: Trong năm ngành Lao động thương binh và xã hội đã cấp phát và quyết toán tiền gia đình chính sách và đối tượng Bảo trợ xa hội. Thực hiện theo định 31 của Chính phủ đã lập hồ sơ đề nghị 17 hồ sơ đề nghị phong và truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng trong đó có 02 mẹ còn sống, hiện đã được tặng và truy tặng 16 mẹ, cấp phát 118 thẻ BHYT cho đối tượng con liệt sĩ.

Đưa 06 đối tượng điều dưỡng tập trung tại Bà Rịa Vũng Tàu và Lâm Đồng Giải quyết 16 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ BTXH theo Nghị định 28 của Chính phủ, tổ chức điều tra cung cầu lao động, tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trong 02 năm 2014-2015.

Ngoài ra trong dịp tết trung thu Quỹ bảo trợ trẻ em đến thăm và tặng quà 100 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn mỗi phần gồm bánh và lồng đèn với tổng số tiền 12.000.000đ.

b. Về công tác giảm nghèo- dạy nghề, việc làm:

- Công tác giảm nghèo:

Trong dịp tết nguyên đán phối hợp các ban ngành đoàn thể xã nhận các nguồn tài trợ ủng hộ của các nhà hảo tâm tặng quà cho gia đình nghèo đảm bảo các nguồn hỗ trợ đến tận tay các gia đình trước Tết với 354 phần tổng số tiền 80.800.000đ gồm:

- Tỉnh hỗ trợ 100 phần mỗi phần 200.000đ tổng số tiền: 20.000.000đ.

- Mạnh thường quân + Ban vận động huyện hỗ trợ: 254 phần cho hộ nghèo, cận nghèo tổng số tiền: 60.800.000đ

Hộ nghèo: Tổng số hộ nghèo theo chuẩn mới toàn xã đầu năm là 100 hộ đạt tỉ lệ 5,04% cận nghèo mức I là 92 hộ đạt 4,64%, cận nghèo mức II là 12 hộ đạt 0,60 %. Kết quả tổ chức bình xét thoát nghèo 27 hộ. Hiện nay hộ nghèo theo chuẩn mới là 75 hộ đạt 3,76%, hộ cận nghèo mức 1 là 111 hộ đạt 5,57%,  cận nghèo mức 2 là 12 hộ đạt 0,6%.

Phối hợp đoàn y bác sĩ Bệnh viện tỉnh Tiền Giang đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 150 hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền trên 20.000.000đ.

Cấp phát tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định số 268/QĐ-TTG ngày 23 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ đúng theo qui định.

- Công tác dạy nghề, việc làm: Trong năm ngành Lao động thương binh và xã hội phối hợp trung tâm dạy nghề huyện, các ban ngành đoàn thể xã mở 02 lớp dạy nghề gồm 01 lớp đan lát với 35 học viên, lớp chăn nuôi và kỷ thuật phòng trị dịch bệnh bò, dê với 35 học viên.

III. QUỐC PHÒNG AN NINH:

1. Quốc phòng:

Công tác SSCĐ: Trực chỉ huy ngày 01 đ/c đêm 01 tổ 03 đ/c. Thường xuyên luyện tập các phương án SSCĐ tại chổ, phòng không.

Công tác xây dựng lực lượng:

Năm 2014 BCH QS xã tiến hành xây dựng mới 22 dân quân, nâng tổng số Dân quân đến nay toàn xã có 88 Dân quân đạt 1,16% so với dân số, tiến hành giải ngạch 22 dân quân, trong đó 1 trung đội DQCĐ 28 đ/c, DQTC ấp 40 đ/c, dân quân binh chủng (công binh 03 đ/c, thông tin 03 đ/c, trinh sát 06 đ/c ), Tổ y tế 03.

Về chất lượng đảng viên trong dân quân là 21 đồng chí đạt 23,86 %; đoàn viên là 62 đạt 70,45 %. Đồng thời tổ chức kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống DQTV đúng theo hướng dẫn của trên có 142 đ/c dự.

Công tác động viên tuyển quân:

- Công tác động viên: Huấn luyện 01 Đại đội BB3 quân số 110/110 tại trung đoàn 924 đạt 100% và 01 trung đội ĐKZ quân số 29 đồng chí tại Tiểu Đoàn 514 thời gian 15 ngày đạt 100%. Tiếp nhận và đăng ký ngạch dự bị cho 11 quân nhân xuất ngũ về địa phương đưa vào biên chế bổ sung đại đội 3.

Đưa 01 đồng chí tập huấn cán bộ đại đội tại trường Quân sự Tỉnh thời gian 30 ngày. 

- Công tác tuyển quân:

Căn cứ vào kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 11/10/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã tiến hành đưa 617 thanh niên từ 18-25 ra nhân dân xét duyệt, điều khám 111 thanh niên. Kết quả giao quân năm 2014 tổng số 9/9 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu huyện giao, trong đó giao cho đơn vị Quân đoàn 4: 01, Sư Đoàn 330: 07, Biên phòng 01, đoàn viên 09, tình nguyện 9/9 đạt 100%.

- BCH QS xã tổ chức đăng ký thanh niên tuổi 17 sinh năm 1997 tổng số 68/68 thanh niên đạt 100%.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, tập huấn cán bộ - huấn luyện quân sự các đối tượng năm 2014:

Thực hiện quyết định số 441/QĐ/UBND ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, tập huấn cán bộ, huấn luyện Quân sự các đối tượng năm 2014 tổng số chỉ tiêu giao cho xã là 74/74 đạt 100%. Trong đó bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3,4,5 là 29/29, tập huấn Quân sự 2/2, Huấn luyện DQ 43/43 đạt 100%. Ngoài ra BCH QS xã tiến hành huấn luyện TNSSNN 42/42 đạt 100%.

Tham dự hội thao cấp huyện kết quả đạt hạng 7/13, hội thi chỉ huy trưởng đạt  hạng 4/9, hội diễn đạt hạng 3/13.

Công tác HC-KT: Đảm bảo chế độ ăn cho lực lượng trực ngày 57.500đ/đ.c và ngày công lao động 66.400đ, quân trang 2 bộ/năm và các chế độ khác theo quy định. Tiến hành tăng gia sản xuất trồng rau để đưa vào bếp ăn.

Thường xuyên kiểm tra lau chùi vũ khí theo chế độ quy định không để bị hen rỉ, mất mát.

2. An ninh:

a. Tình hình ANCT: Trong năm 2014 trên địa bàn xã cơ bản ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu của địch, phần tử xấu liên quan đến An ninh quốc gia. Người nước ngoài tạm trú trên địa bàn gồm có 9 người ( Mỹ 01, Úc 06, China 02) chủ yếu là về thăm thân nhân.

 b. Về phạm pháp hình sự:

- Trọng án: Không xảy ra

- Thường án: Xảy ra 03 vụ gồm trộm dây điện, trộm lúa và cưỡng đoạt tài sản. Nội vụ Phối hợp CSĐT huyện làm rõ, xử lý bắt giam 02 đối tượng. Cấm cư trú, cư trú bắt buộc 01 đối tượng, 01 đối tượng bỏ trốn có lệnh truy nã (người xã Thành Công).

c. Về trật tự xã hội:

 Tình hình trật tự xã hội xảy ra 06/06 vụ không tăng không giảm so năm 2013: Trong đó đánh nhau 05 vụ gồm 07 đối tượng, Say rượu gây mất trật tự 01 vụ 02 đối tượng. Nội vụ đã được lập hồ sơ xử lý.

d. Về TNXH:

- Xảy ra 09/07 vụ. Tăng 02 vụ so năm 2013 trong đó:

+ Trộm cắp tài sản xảy ra 04/05 vụ (đã thu hồi tài sản trả bị hại, đề xuất xử lý 04 đối tượng).

+ Đánh bạc 05/02 vụ tăng 03 vụ so năm 2013, xử lý hành chính 41 đối tượng.

đ. Tai nạn khác : xảy ra 01 vụ.

- Vào khoảng 16h ngày 01 tháng 12 năm 2014 anh Lê Văn Gọn sn: 1969 ngụ ấp Thọ Khương trong lúc say rượu đã tháo hộ đầm tôm cho anh Phạm Văn Cây ngụ cùng ấp. Hậu quả anh Gọn bị nước cuốc vào ống cống chết ngạt. Nội vụ CAX đến hiện trường phối hợp các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi không có dấu hiệu tội phạm, cho gia đình cam kết mai táng không khiếu nại về sau.

  Nhìn chung, các vụ việc xảy ra CAX đều lập hồ sơ giải quyết kịp thời, xử lý đúng pháp luật, từ đó tạo được sự lòng tin trong nhân dân.

e. Tai nạn giao thông:  Không xảy ra

Xảy ra 03/04 vụ giàm 01 vụ so năm 2013. Nội vụ CSGT Công an huyện thụ lý 02 vụ, 01 vụ CAX đến hiện trường lập biên bản hai bên đồng ý thỏa thuận.   

f. Công tác giữ gìn TTATGT- TTCC:

 Thực hiện công văn số 1207/BCA của Bộ Công an về qui định tuần tra kiểm soát giao thông của Công an xã trong việc tham gia đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Trong năm Công an xã tổ chức tuần tra được 108 cuộc có 532 lượt đ/c tham gia làm nhiệm vụ. Kiểm tra 326 lượt phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, kết quả phát hiện lập biên bản 124 trường hợp vi phạm, tạm giử 50 xe và 74 giấy đăng ký. Tổng số tiền phạt thu vào ngân sách nhà nước 25.825.000đ.

g. Công tác tuần tra mật phục:

Công an phối hợp quân sự, đội dân phòng xã tổ chức tuần tra mật phục và kiểm tra được 82 cuộc có 328 lượt đ/c tham gia làm nhiệm vụ. Kết quả:

+ Phát hiện bắt 01 đối tượng cắt trộm dây điện ở địa phương khác đến giao Công an huyện xử lý và bắt 01 đối tượng dùng bình ắcquy xiệt cá xử lý hành chính.

+ Giải tán 06 điểm tụ tập đá gà khoảng 187 đối tượng.

Kiểm tra 24 lượt các điểm kinh doanh, quán giải khát, internert, chơi bida kết quả giáo dục nhắc nhở 03 điểm giải khát, 02 điểm bida quá giờ qui định. Kiểm tra văn hóa 08 lượt nhìn chung có chấp hành tốt, giải tán 05 nhóm TTN chơi khuya gồm 19 tên ở các tuyến đường liên ấp và liên xã, phát hiện 02 vụ dùng bình ăcqui xiệt cá, tạm giữ 01 xuồng ba lá, 02 biến thế điện, 02 bình ăcqui.

Kiểm tra 05 lượt hộ có đối tượng được đặc xá, 16 lượt hộ có đối tượng tù tha về. Kết quả các đối tượng chấp hành tốt. Kiểm tra 07 hộ có đối tượng vi phạm hành chính bỏ trốn. Kết quả phát hiện đưa về Công an xã lập hồ sơ xử lý 06 đối tượng.

h. Công tác quản lý hành chính:

Năm 2014 đã giải quyết biến động nhân khẩu được 396 trường hợp gồm: chuyển đi 77, chuyển đến 83, khai sinh 169, khai tử 34, tách hộ 33.

Giải quyết đăng ký tạm trú người NNN – NVNĐCNN về thăm thân nhân gồm 11 người, đăng ký lưu trú 05 nhân khẩu, cấp giấy CMND được 156 giấy.

i. Công tác phát động phong tràoTDBVANTQ:

Trong năm 2014 tổ chức khảo sát củng cố 56 tổ NDTQ theo KH số 35/KH-CAH và củng cố 01 đội dân phòng hoạt động từ trung bình lên khá, triển khai kế hoạch xây dựng 05 tổ NDTQ tiên tiến về an ninh trật tự.

Tham mưu UBND xã phát huy mô hình “Tiếng mõ nhân dân giữ gìn ANTT” gắn với cổng chặn PCTP. Tiếp tục thực hiện 02 tuyến đường tiên tiến“Ánh sáng an ninh” và 05 cổng chặn PCTP. Tính đến nay trên địa bàn toàn xã có 17 tuyến đường “ Ánh sáng an ninh”, với tổng chiều dài 19.6km, lắp đặt 371 bóng đèn chiếu sáng vận động mạnh thường quân và nhân dân tự nguyện đóng góp 119.340.000đ.

Phối hợp MTTQ tham mưu BCĐ xã sơ kết các mô hình PCTP đã ra mắt và nhân rộng 02 tuyến đường tiên tiến “ Ánh sáng an ninh” và 05 cổng chặn PCTP.

Tham mưu Đảng ủy – UBND xã tổ chức “ Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” 04 cuộc 264 lượt người dự. Bên cạnh đó phối hợp MTTQ tiếp tục tham mưu tổ chức ngày hội “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8” tại ấp điểm Bình Phú  có 120 lượt cán bộ và nhân dân tham dự.

          IV. VỀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN:

     1. Hội đồng nhân dân:

     Năm 2014 HĐND tổ chức tốt 2 kỳ họp thường lệ nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo, nội dung chương trình kỳ họp đều được thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã thống nhất trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương với những vấn đề đang được cử tri quan tâm.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, UBMTTQ xã tổ chức 01 cuộc cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Gò Công Tây ( 02 xã Bình Phú – Thành Công) có trên 97 cử tri tham dự, và tổ chức 03 cuộc cho Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện có 237 cử tri tham dự và 04 cuộc cho đại biểu Hội đồng dân dân xã có 401 cử tri tham dự. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri tham dự đóng góp các ý kiến xoay quanh các vấn đề, giá cả các mặt hàng nông sản, giao thông nông thôn, ô nhiễm môi trường, tình hình Biển Đông, mũ bảo hiểm đạt chất lượng..... Hầu hết các ý kiến đã được đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện và lãnh đạo các ngành trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên vẫn còn một ít vấn đề mới phát sinh, thường trực HĐND, UBMTTQ xã tổng hợp chuyển đến các đơn vị có liên quan trả lời cho cử tri

2. Ủy ban nhân dân:

Tổ chức điều hành thực hiện các chỉ tiêu chuyên đề thi đua năm 2014. Phối hợp HĐND, UBMTTQ tập trung tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Sắp xếp bố trí đào tạo cán bộ theo biên chế đảm bảo theo quy định của UBND Tỉnh. Tổ chức bầu cử trưởng ấp, phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2014 – 2016 đúng theo yêu cầu và cơ cấu đảm bảo hoạt động tốt.

- Về thực hiện công tác cải cách hành chánh:

Trong năm Ủy ban nhân dân xã đã tiếp nhận được 2.782 hs.

+ Lĩnh vực địa chính : Nhận 303 hs đã giải quyết xong 303 hs.

Trong đó chuyển nhượng QSD đất 77 hs, tặng cho 113 hồ sơ, cấp đổi 61 hồ sơ, CMĐ-CCC 14 hs, hoàn đổi 04 hs, thừa kế 20 hồ sơ, cấp giấy 14 hồ sơ.

+ Lĩnh vực tư pháp - hộ tịch: Nhận 1.505 hs, đã giải quyết xong 1.505 hs, đã giải quyết dứt điểm 100%. Trong đó:

Chứng thực bản sao giấy tờ tiếng việt 760 hs, Khai sinh 192 hồ sơ, sao khai sinh 317 hồ sơ, khai tử 39 hồ sơ, sao khai tử 35 hồ sơ, kết hôn 100 hồ sơ, xác nhận hôn nhân 62 hồ sơ.

Ngoài ra còn tiếp nhận và giải quyết 974 hồ sơ khác như:

+ Hồ sơ xin việc làm 547 hs, vay vốn 362 hs, hồ sơ khác 65 hồ sơ.

Nhìn chung các loại hồ sơ này được tập trung giải quyết trong ngày nên không có trường hợp trể hẹn.

- Công tác triển khai tuyên truyền pháp luật:

- Triển khai luật nghĩa vụ quân sự 13 cuộc với 560 lượt cán bộ và người dân tham dự.

- Ngoài ra Trong năm 2014 đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các Luật như: Hiến Pháp nước CHXHCNVN năm 2013, Luật Hôn nhân gia đình, luật Khiếu nại tố cáo, Luật đất đai, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014, Luật sửa đổi một số điều của Luật cư trú, Luật sửa đổi một số điều Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật tiếp công dân.v.v..... được 131 cuộc có 4150 lượt người tham dự

PHẦN HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI – QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2015


I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ  TIÊU CHỦ YẾU:

Căn cứ vào Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết năm 2013 của Đảng uỷ về phát triển kinh tế xã hội, QPAN, Ủy ban nhân dân  xã Bình Phú đề ra phương hướng nhiệm vụ những giải pháp mục tiêu trong năm 2014 cụ thể như sau:

1. Sản xuất nông nghiệp:

a. Về lương thực:

Bằng nhiều biện pháp và đẩy mạnh thăm canh tăng vụ phấn đấu đưa diện tích gieo trồng, trong năm 2015 là 2.832 ha NSBQ 6.900 tấn/ha. Tổng sản lượng lương thực là 19.541 tấn

Vụ đông xuân  944 ha NSBQ 7.5 tấn/ha sản lượng 7.080 tấn.

Vụ hè thu chính vụ 944 ha NSBQ 6.0 tấn/ha sản lượng 5.664 tấn.

Vụ hè thu muộn 944 NSBQ 7.2 tấn/ha sản lượng 6.797 tấn.

Để đảm bảo đạt năng suất sản lượng theo kế hoạch đề ra phải tập trung lãnh đạo xuống giống chăm sóc vụ lúa đông xuân 2014-2015 đạt kế hoạch nhất là xuống giống đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống chủ yếu 70% VĐ20, 30% giống khác.

Ủy ban nhân dân xã tiếp tục cũng cố nâng chất hướng dẫn câu lạc bộ khuyến nông xã, hướng dẫn tạo điều kiện phát huy có hiệu quả tổ nhân lúa giống của xã làm tốt công tác cơ cấu giống theo từng vụ lúa theo từng khu vực.

Cây màu: Tận dụng diện tích đất bờ kênh đất thổ cư và mô hình xen canh màu lúa năm 2014 diện tích màu các loại là 95ha, năng suất bình quân 19 đến 20 tấn/ha.

Trồng cây ăn trái tổ chức đại hội chi hội làm vườn của xã xây dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp với hội Nông dân đẩy mạnh công tác cải tạo vườn cây ăn trái theo hướng chuyên canh đạt hiệu quả cao.

Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trồng cây phân tán ở các tuyến đê, tuyến kênh nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và lấy gỗ.

Công tác nuôi trồng thuỷ sản: Cuối tháng 12 đi vào tổng kết vụ nuôi tôm, để đánh giá rút kinh nghiệm làm cơ sở lãnh đạo nuôi trồng thuỷ sản năm 2015 đạt hiệu quả, chú ý đến lịch thời vụ và chất lượng con giống.

Củng cố phát huy hiệu quả tổ quản lý cộng đồng nuôi trồng thủy sản ấp Thọ Khương nhân rộng mô hình và tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm, hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra cho nông dân.

Về chăn nuôi gia súc gia cầm: Lãnh đạo đôn đốc công tác tiêm phòng tiêu độc sát trùng cho gia súc gia cầm, phấn đấu năm 2015 phải đạt số đầu heo là 5.500 con, bò đạt trên 600 con, vịt trên 50.000 con, gà đạt trên 40.000 con đàn dê 400con.

Để đạt được kế hoạch đề ra là tập trung cũng cố nâng chất hoạt động của lực lượng thú y. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp làm tốt công tác tiêm phòng. Quản lý chăn nuôi theo Quyết định 17 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công tác quản lý đất đai: Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt luật đất đai sửa đổi, rà soát, xác minh, làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích ngoài đê, để cấp và đổi sổ theo quy định.

Trong năm 2015 giải quyết dứt điểm việc cấp đổi sổ, quản lý và sử dụng tốt diện tích đất công của xã, kết hợp với các ấp xác minh phối hợp giải quyết dứt điểm các trường hợp tranh chấp khiếu nại về đất đai.

b. Các biên pháp tác động:

Khuyến khích hỗ trợ nhân dân mua sắm thêm tư liệu sản xuất theo hướng cơ giới trong nông nghiệp - nông thôn.

Hướng dẫn cơ cấu giống cho hợp lý, xuống giống đúng lịch thời vụ, quản lý tốt dịch hại tổng hợp. Làm tốt công tác thuỷ lợi nội đồng.

2. Về xây dựng cơ bản:

a. Giao thông: Tập trung quyết toán tuyến đường Cầu Đình Ấp Bình Phú với kinh phí 558.000.000đ, lên kế hoạch mời thầu và đấu thầu thi công tuyến đường Ba Đen Ấp Bình Khánh chiều dài 1.091m, kinh phí 1.022.596.718đ và tuyến đường 5 Mạnh Ấp Thọ Khương, tập trung khảo sát các tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp để tiến hành duy tu nhầm phục vụ vận chuyển hàng hóa và đi lại cho bà con.

b. Về TLNĐ: Tiến hành thi công tuyến kênh Công Điền 2 ấp Bình Phú, điểm đầu kênh N8-20, điểm cuối Gò Bẩy, chiều dài 350m, kinh phí 45.000.000đ, tuyến kênh 8 Nghiêm ấp Bình Khánh chiều dài 1.200m, tuyến kênh 8 Tươi – 2 Oanh ấp Thọ Khương và tuyên kênh 6 Bên ấp Bình Ninh.

c. Điện: Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn sử dụng điện và tiết kiệm điện, tiếp tục thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách theo chủ trương của nhà nước. Quan hệ điện lực sửa chửa nâng cấp trụ điện và dây không đạt chuẩn để phục vụ cho trạm bơm điện.

d. Nước sạch vệ sinh môi trường:

Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt  chỉ thị 200/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nước sạch vệ sinh môi trường, tạo điều kiện cho nhiều hộ được kéo nước sạch và sử lý môi trường ngày càng đảm bảo tốt hơn. Nhất là trên lĩnh vực chăn nuôi heo.

đ. Về xây dựng nông thôn mới:

Tiếp tục đề nghị Ban chỉ đạo huyện thẩm định đồ án xây dựng nông thôn mới để làm cơ sở để xây dựng đề án nông thôn mới.

Tổ chức họp dân tuyên truyền xây dựng nông thôn mới để đạt các tiêu chí đề ra. Phấn đấu trong năm 2015 đạt 03 tiêu chí, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 01 về quy hoạch thực hiện quy hoạch và tieu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.

3. Ngân sách:

Lập dự toán thu chi ngân sách năm 2015 như sau:

a. Về thu: Tích cực khai thác tốt nguồn thu phấn đấu trong năm tổng thu là 730.000.000đ

*. Trong đó:

Môn bài:                                                           55.000.000đ.

PhiNông nghiệp:                                            5.000.000đ.

Thuế GTGT:                                             190.000.000đ.

Lệ phí trước bạ:                                              55.000.000đ.

Thuế thu nhập cá nhân:                                 215.000.000đ.

Phí và lệ phí:                                                   65.000.000đ.

Thu khác ngân sách:                                        145.000.000đ.

Ngoài ra thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.074.810.000đ.

b. Về chi:                                                 3.702.310.000đ.

*. Gồm:

Chi thường xuyên:                                          3.274.310.000đ.

Chi đầu tư phát triển:                                       400.000.000đ.

Chi dự phòng                                                  28.000.000đ

*. Những giải pháp:

Về thu: Khai thác đúng nguồn thu, thu đủ các khoản thu vào ngân sách Nhà nước theo luật định tăng cường, phối hợp với đội thuế khu vực và cán bộ uỷ nhiệm thu của xã. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước giao.

Về chi: Thực hiện chế độ chi ngân sách theo kế hoạch được phân bổ ngay từ đầu năm đảm bảo đúng chế độ thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về ngân sách xã.

II. VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Giáo dục:

Tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, triển khai thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh, thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường phấn đấu huy động 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Duy trì tốt sỉ số học sinh ở đầu kỳ, giảm học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập phấn đấu tỉ lệ học sinh tốt nghiệp 100%.

Về phổ cập: Tiếp tục duy trì và nâng cao các chuẩn Quốc gia về chống mù chữ, PCGD tiểu học, thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa trường lớp.

2. Ytế: Tiếp tục nâng cao chất lượng mạng lười ytế từ xã đến các tổ ytế ấp làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân quan tâm đến công tác khám và điều trị bệnh, thực hiện tốt các chương trình ytế quốc gia ytế cộng đồng.

Chủ động kế hoạch phòng chống có hiệu quả bệnh SXH, bệnh tay chân miệng, bệnh và cúm AH1N1

Thực hiện tốt công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ em công tác kế hoạch hoá gia đình, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trên giao và giảm tỉ lệ phát triển dân số xuống còn dưới 1.1%.

 Thường xuyên phối hợp với các ngành đoàn thể xã, ấp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhân dân và thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia.

3. Văn hoá thông tin – du lịch thể thao:

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ về việc xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hoá cũng cố kiện toàn và nâng chất hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá, cũng cố nâng chất 05 tiêu chí ấp văn hoá Bình Phú -Bình Ninh, Bình Khánh và Thọ Khương. Qua đó vận động nhân dân thực hiện 03 tiêu chuẩn gia đình văn hoá phấn đấu cuối năm có trên 95% hộ đạt gia đình văn hoá.

Cũng cố lại mạng lưới truyền thanh của xã đảm bảo tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các vấn đề có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội đến tận hộ nhân dân.

4. Về chính sách xã hội lao động việc làm:

Tiếp tục hoàn thiện và quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chú trọng giải quyết những hồ sơ mẹ Việt Nam anh hùng, hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, bảo hiểm y tế cho đối tượng con của liệt sĩ và các hồ sơ theo Nghị định 31 của Chính Phủ. Hỗ trợ giải quyết cơ bản về nhà ở đối với hộ nghèo, người có công khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức chăm lo, thăm hỏi gia đình chính sách trong dịp tết Nguyên Đán và tập trung giải quyết việc làm cho người trong độ tuổi lao động có việc làm góp phần giảm nghèo giảm tỷ lệ thất nghiệp, kết hợp với các ngành đoàn thể của huyện, ngân hàng chính sách xã hội huyện xây dựng nhiều dự án giải quyết việc làm và được vay với lãi suất ưu đãi. Kết hợp với trung tâm dạy nghề huyện mở nhiều lớp dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi, làm vườn các ngành nghề khác để giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, tăng thu nhập kinh tế cho gia đình tạo việc làm ổn định góp phần xoá đói giảm nghèo.

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Quốc phòng:

Tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí xã, phường vững mạnh toàn diện về QPAN, thực hiện tốt các bước tuyển quân, đảm bảo đúng luật định, phấn đấu hoàn thành công tác tuyển quân năm 2015 đạt chỉ tiêu. Làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo đủ số và chất lượng và đạt chỉ tiêu thực hiện có hiệu quả công tác trực sẵn sàng chiến đấu đúng nội dung chương trình và thời gian huấn luyện tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân.

Tiếp tục nâng chất hoạt động của lực lượng dự bị động viên theo chức năng nhiệm vụ quy định. Duy trì chế độ sinh hoạt quí, tháng để sơ kết rút kinh nghiệm. Kết hợp với Hội Cựu Chiến Binh cũng cố hoạt động CLB cựu quân nhân của xã.

2. An ninh:

Thường xuyên cũng cố nâng chất hoạt động của lực lượng Công an vững mạnh, làm tốt công tác nắm tình hình phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động phá hoại của các loại tội phạm, bảo vệ tốt tình hình an ninh nông thôn, kết hợp các ngành giải quyết tốt các vụ tranh chấp trong nhân dân, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, cũng cố nâng chất hoạt động các tổ NDTQ về ANTT, làm tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và hoà giải trong tổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ANTT, các tệ nạn xã hội và triển khai nội dung luật ATGT đường bộ sửa đổi tổ chức triển khai và thực hiện chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về đảm bảo ANTT và ATGT .

Phối hợp với các ngành, các ấp tiếp tục tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm Nghị quyết 32/CP của Chính phủ về trật tự ATGT và Nghị Định số 72/2012/NĐ-CP ngày 19/09/2012 của Chính Phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 về việc qui định xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực giao thông đường bộ, sơ tổng kết mô hình điểm tổ an toàn giao thông ấp để tiến tới giảm dần giao thông.

Cũng cố nâng chất các tiêu chí xã an toàn về ANTT, xã không có ma tuý, xã không có trẻ em làm trái pháp luật.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền đảm bảo đủ số lượng biến chế cho phép, đồng thời nâng cao năng lực quản lý điều hành của Nhà nước.

Chú trọng công tác đào tạo cán bộ công chức về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ theo các chức danh quy định.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính đặc biệt là đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, công tác tiếp nhận giải quyết, giao trả hồ sơ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đúng tiến độ.

Duy trì chế độ họp thành viên, hợp thường trực UBND xã nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của HĐND và Nhà nước cấp trên giao năm 2015.

Trên đây là báo cáo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ủy ban nhân dân xã Bình Phú./. 

Tin liên quan

Liên kết Liên kết