Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tổng kết năm 2014
03/12/2018

​​

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội  năm 2014.
______________

 

  Năm 2014 tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2010 -2015) .Phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm trước nhưng cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế thế giới, đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của các ngành từ xã đến ấp cùng toàn thể nhân dân, tận dụng những cơ hội, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

       Nhưng được sự quan tâm chủ động nắm bắt được diễn biến của tình hình. Sự thống nhất và quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Ủy,giám sát của Hội đồng nhân dân xã, sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân với sự nổ lực của các ngành đoàn thể và nhân dân, ngay từ đầu năm UBND xã Đồng Sơn đã xây dựng kế hoạch, đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng cá nhân phụ trách thực hiện, tranh thủ sự đầu tư các công trình xây dựng cơ bản của địa phương từ nguồn hổ trợ kinh phí của Huyện, Tỉnh . Triển khai nhanh các nhiệm vụ được giao nên hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt  trên các mặt. Kinh tế của xã nhà tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách và vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực VH-XH có nhiều bước tiến mới, giải quyết có hiệu quả nhiều bức xúc trong nhân dân, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên, ANCT, TTXH tiếp tục được giữ vững.

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  NĂM 2014:

I. VỀ KINH TẾ.

1. Sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản:

a)  Tổng diện  trồng lúa cả năm 2144 ha năng suất bình quân 5,9 tấn/ha sãn lượng đạt 12,649 tấn , giá trị 18,340 tỷ đồng.Diện tích lấp vụ thu đông 727,18ha trà lúa trong giai đoạn trổ và chính .

Cây màu diện tích gieo trồng là 58 ha năng suất 19tấn, sản lượng lương thực có hạt là 1653 tấn/3 vụ, giá trị 5.900/4,463tỷ đồng.

Cây thanh long : 162ha thanh long  ( Ninh Đồng, Khương Thọ)cho trái 150 ha năng suất 20tấn/ha/3 vụ sản lượng 9.000 tấn giá trị 34,200 tỷ đồng . diện tích cho trái mùa 90ha năng suất đạt 14 tấn/ha sản lương đạt được 1,260 tấn giá trị 4,800 tỷ đồng.

Trồng cây lâu năm :  Tổng diện tích 103 ha , cây dừa là 34 ha cho trái 680.000 trái giá trị 680.000.000đ, diện tích trồng cây các loại 69 ha bình quân 15tấn/ha  sản lượng thu hoạch 1035 tấn, giá trị đạt 980,000,000 đồng

      + Tổng giá trị ngành trồng trọt đạt 64,900 tỷ đồng/64,585 tỷ đồng đạt 103 % so với chỉ tiêu huyện giao.

b) Về chăn nuôi:

- Trong  năm 2014 công tác khuyến nông, khuyến ngư có tập trung nhất là trên lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt, bà con nông dân đã có kiến thức chuyển giao khoa học công nghệ. Từ đó nông dân đã mạnh dạng đầu tư cho gia súc, gia cầm trên địa bàn xã.

- Gia súc duy trì và phát triển đàn bò, dê, phát triển mạnh và có hiệu quả, hiện có  1430 con bò, 186 con dê, 6950 con heo.

- Gia cầm: Hiện toàn xã có 257.800 con gà và 62000con vịt, đã được tiêm ngừa Vaccin đầy đủ.

- Tổ chức tiêu độc sát trùng thường xuyên cho 470 hộ chăn nuôi  để phòng trừ dịch bệnh, từ đó tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. đầu năm 2014 có xảy ra 02 ổ dịch tại ấp Bình Trinh nghi ngờ là dịch bệnh H5N1 ban chỉ đạo xã kết hợp với trạm thú y huyện bao vây ổ dịch khống chế sự lây lan của ổ dịch, cho đến nay tình hình dịch bệnh ổn định.

+ Tổng trị giá về chăn nuôi thực hiện  năm đạt 13,731 tỷ đồng/13,457 tỷ đồng đạt 102 % so với chỉ tiêu huyện giao

c) Nuôi trồng thủy sản:

Trong công tác nuôi trồng thủy sản đã có bước phát triển. Diện tích nuôi tôm 39ha/105hộ năng suất 7tấn/ha sản lượng 273tấn/2 vụ giá trị 8,400 tỷ đồng và cá nước lợ  10 ha năng suất 7tấn/ha sản lượng 70tấn  giá trị 1.400tỷ đồng . Nhìn chung trong  năm các hộ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản đạt 9,800 tỷ đồng/8,005 tỷ đồng đạt 122% so với chỉ tiêu huyện giao.Tuy nhiên việc khai  thác  nuôi thủy sản có 09 hộ vi phạm ( trong đó có 06 hộ nuôi trong đê bao tiểu vùng Khương Thọ và Ninh Đồng, 03 hộ sát chân đê sông tra) Ủy ban nhân dân tiến hành lập biên bản xử lý.

 + Tổng giá trị trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt thuỷ sản trong năm được 88,431 tỷ đồng/86,047 tỷ đồng đạt 102% so với chỉ tiêu huyện giao.

2. Xây dựng cơ sở hạ tầng:

a) Về giao thông nông thôn:

- Trong  năm 2014, đã trải đá 0x4 cho 03 tuyến đường nội ô chợ Dinh dài 332m, khu Tam giác chợ, kinh phí 198,566,017đ từ nguồn vốn UBND xã, tạo điều kiện cho việc buôn bán cho các tiểu thương và đi lại của nhân dân.

- Mở rộng tuyến đường Trung tâm giai đoạn 2 dài 1105 mét kinh phí 418.000.000đ đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

+ Xây dựng cơ bản:

- Thi công 02 Trường Tiểu học Đồng Sơn 2 kinh phí 16 tỷ đồng do tỉnh đầu tư,hoàn thành một điểm đưa vào sử dụng, điểm còn lại  đạt 80%.

- Trường Mẫu Giáo kinh phí 5 tỷ đồng do huyện đầu tư công trình hoàn thanh đưa vào sử dụng.

- Nâng cấp chợ cá và xây mới nhà lồng chợ kinh phí 609.337.961 đồng do huyện đầu tư công trình đã hoàn thanh đưa vào sử dụng.

b) Về thủy lợi:

- Thực hiện tốt công tác ngăn mặn và chống triều cường, thường xuyên theo dõi nguồn nước, nên vận hành các cống hợp lý. Đảm bảo đủ nước cho nhân dân sản xuất và sinh hoạt. Ngoài ra còn tổ chức trục vớt lục bình và các chướng ngại vật, khai thông dòng chảy nhằm đảm bảo phục vụ trong sản xuất .

- Thuỷ lợi nội đồng  UBND xã đã triển khai thi công 04 công trình thuỷ lợi nội đồng.                

 + 02công trình ngân sách huyện:

-    kênh Rạch lá dài 800m , khối lượng 3.100m3 khinh phí 56.000.000đồng,Kinh Bình Trinh 2 dài 3.000m khối lượng 6.700m3 kinh phí 196.000.000đồng.

         + 02 công trình ngân sách xã:

Kinh sườn 2 Tam dài 438m, khối lượng 2340m3, kinh phí 51.767.000 đồng,  Kinh sườn cổng văn hóa dài 330m khối lượng 1.542m3 kinh phí 33.603.000đồng vốn phân cấp là 50.000.000 đồng, phần còn lại nhân dân đóng góp. Bên cạnh đó còn vận động nhân dân ấp thạnh thới qui động đầu mẫu làm 1 tuyến kinh nội đồng dài 1300m

c) Về tài nguyên môi trường:

- Trong năm tiếp nhận và giải quyết được giải quyết là 3398 Hồ sơ. ( trong đó  Nghị định 79/CP có 2191 hồ sơ; Lỉnh vự tư pháp hộ tịch có 369 hồ sơ; Ngưới có công 228 hồ sơ; Hồ sơ thông thường có 491 hồ sơ.Địa chính xây dựng môi trường có 190 hồ sơ , riêng hồ sơ địa chính còn  trể hạn 10 hồ sơ.Các hồ sơ khác điều giải quyết đúng hạn. Tổ chức thực hiện cổng điện tử trên hồ sơ lĩnh vực đất đai, để người dân tiện theo dõi hồ sơ của mình trên thủ tục cải cách hành chính.

- Về môi trường: Kết hợp với cảnh sát môi trường và các ấp giải quyết các khiếu nại về ô nhiễm môi trường, hướng dẫn nhân dân làm cam kết, bảo vệ môi trường đối với các cơ sở ấp trứng gia cầm, điểm kinh doanh mua bán xăng dầu, thuốc trừ sâu và các nhà máy xay xát, kết hợp với Thú y huyện tổ chức kiểm tra vệ sinh môi trường, các hộ chăn nuôi áp dụng khoa học kỷ thuật xây hầm chứa khí sinh học biogas nhằm hạn chế chất thải trong chăn nuôi ra môi trường được nhân dân đồng tình ủng hộ.

- Nhìn chung trong năm đất đai được sử dụng ổn định và đúng theo quy hoạch đất và qui định của Pháp luật

- Tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường có lãnh đạo tích cực nhưng chuyển biến còn chậm do nhận thức của người dân còn kém chưa tự giác, tình trạng người dân cố vứt rác thải và xác động vật chết, xã nước thải trong chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường chưa được xử lý kịp thời và nghiêm minh đây là vấn đề bức xúc trong xã hội.

- Trong  năm 2014 UBND xã kết hợp với 4 ấp kiểm tra các hộ chăn nuôi xã nước thải xuống lòng kinh gây ô nhiễm môi trường số hộ vi phạm là 04 hộ, UBND xã mời 04 hộ cho làm cam kết và khắc phục không xã nước thải xuống lòng kinh rạch đảm bảo vệ sinh môi trường.

d) Điện nông thôn:

- Trong  năm hộ dân sử dùng điện có tiết kiện theo khuyến cáo của ngành điện, Hiện nay tòan xã có 98% hộ sử dụng điện kế chính, còn lại 2% hộ sử dụng điện tổ. Và đề xuất cải tạo đường dây trung thế ấp ninh đồng phục vụ nhân dân trồng cây thanh long.

e) Nước sinh hoạt:

-  Hiện nay tòan xã có trên 96% hộ sử dụng nước sạch,04% hộ sử dụng nước máy qua lắng lọc, có 08 trạm cấp nước sinh hoạt và được cải tạo lại các trạm cấp nước đã xuống cấp trên địa bàn xã để đảm bảo nguồn nước sạch  phục vụ tốt cho nhân dân và có kế hoạch vận hành bảo đảm có nước cho hộ dân sử dụng. Riêng trạm nước Khương Thọ 2 hoạt động kém hiệu quả,UBND xã  cùng nhân dân thống nhất sử dụng trạm nước thạnh thới để phục vụ sinh hoạt cho 168 hộ.

g) Về sản xuất công nghiệp:

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm  đạt 3,240 tỷ đồng/3.100 tỷ đồng đạt 104% so với chỉ tiêu huyện giao. Nhìn chung hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã đã ổn định, có tăng về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do đặc thù của xã chủ yếu sản xuất thủ công qui mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có định hướng phát triển còn chậm như tổ hợp tác may gia công công nghiệp, tổ hợp tác đang lụt bình, tổ hợp tác cây thanh long.

f) Thương mại, dịch vụ:

- Thương mại: Tình hình các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng cho nhân dân không bị khan hiếm, đáp ứng kịp thời cho người tiêu dùng. Tuy nhiên do giá cả tăng mạnh trên tất cả các mặt hàng. Nên hàng hoá tiêu dùng thiết yếu cũng tăng theo nên việc mua bán của các hộ tiểu thương có phần nào giảm về doanh thu, do người dân cân đối giữa mức thu nhập và tiêu dùng hạn chế nên việc mua sắm giảm.

- Công tác kiểm tra thị trường chống gian lận thương mại địa phương phối hợp với quản lý thị trường thực hiện thường xuyên. Nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ tốt cho nhân dân trong dịp lễ, tết.

- Bưu chính viễn thông: Đảm bảo tốt công tác thông tin liên lạc và nhu cầu giao dịch của nhân dân điện thoại cố định tổng số máy điện thoại toàn xã là 878 máy, bình quân 23 hộ/máy ( Do hiện nay người dân có nhu cầu xài điện thoại di động hơn là điện thoại cố định )

3. Công tác thu ngân sách:

- Trong  năm 2014 tuy tình hình KT-XH của xã có nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế của xã. Trong đó có sự chi phối đến chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước. Song được sự lãnh đạo tập trung của Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các ngành vận động và thu ngân sách ngay từ đầu năm nên kết quả đạt như sau:

- Tổng thu ngân sách xã  năm 2014: 1,481,668,478/1,393,000,000 triệu đồng đạt 106,37 %.

- Tổng chi ngân sách  năm 2014 là: 3,762,647,961/3,26762,647,961 tỷ đồng đạt 100%.

- Về quản lý ngân sách: UBND xã đã thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn thu - chi đúng theo qui định của Luật ngân sách Nhà nước đã quy định.

4. Về tính dụng ngân hàng: Trong  năm 2014 Ban quản lý tính dụng xã đã tổ chức sắp xếp lại các tổ liên doanh vay vốn trên địa bàn xã. Nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của nhân dân trong nhu cầu vay vốn kinh doanh và sản xuất, chăn nuôi và vay vốn cho các chương trình có mục tiêu như cho sinh viên vay vốn, vay vốn cho các dự án, các đoàn thể, vay vốn  hộ nghèo...

- Trong năm đã kết hợp với Ngân hàng chính sách, ngân hàng Nông nghiệp đã giải ngân trên 2.185 lượt hộ vay với tổng số tiền trên 31,300.tỷ đồng cho nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ, chăn nuôi xoá đói giãm nghèo. Trong quá trình thực hiện các dự án một số hộ thực hiện và sử dụng đúng nguồn vốn vay nên làm ăn có hiệu quả kinh tế và vương lên xoá đói giảm nghèo.

II. VĂN HÓA XÃ HỘI:

1. Giáo dục:

- Tiếp tục việc đổi mới chương trình, nội dung phương pháp giảng dạy xem trọng giáo dục chất lượng thực sự, giữ vững được qui mô nhịp độ phát triển và hiệu quả đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hoá trường lớp,  Xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015 .

- Năm học 2014-2015 tổng số học sinh ra lớp của 03 trường là 984 học sinh, gồm 6 điểm trường. Đồng Sơn I huy động học sinh ra lớp là 299 đạt 100%, Đồng Sơn II huy động học sinh ra lớp là 437 đạt 100%, Mẫu giáo 248 đạt 100%. Các trường tổ chức  khai giảng năm học mới vào ngày 05/9.Tổ chức duy trì học sinh đến lớp, không có học sinh bỏ học giữa chừng.

2. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân:

- Thực hiện tốt Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Đặt biệt tập trung cho tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, HIV/AIDS và dịch bệnh trong mùa mưa. Trong công tác phòng chống dịch bệnh ngày càng có hiệu quả hơn, công tác thực hiện phun hoá chất, kết hợp với nhân dân và cán bộ xã, thả cá bảy màu và ra quân diệt lăng quăng theo chương trình phòng chống sốt xuất huyết.

- Trong năm trên địa bàn xã xảy ra 06 ca sốt xuất huyết, 20 ca tai chân miệng, 02 ca thủy đậu,02 ca quai bị,01 ca sốt ban đỏ,05 ca tiêu chảy, viêm não nhật bản B 01 ca, ngộ độc thực phẩn 01.

- Trong năm có 11.312 lượt người đến Trạm Y tế xã khám và điều trị, khám và cấp thuốc miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi được 619 trẻ, tiêm chủng đủ miễn.

 - Tổ chức cho trẻ 6 tháng đến 3 tuổi uống viên A đạt 98%, tiêm chủng mở rộng , đủ miễn dịch 106 trẻ.

3. Về dân số KHHGĐ:

- Làm tham mưu cho trưởng ban hoạt động thực hiện dự án, đề án và chiến dịch “ tăng cường tuyên truyền vận động và lồng gép dịch vụ CSSK/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao, vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và vùng khó khăn” năm 2014.

- Thực hiện tốt chiến dịch tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình đến các hộ gia đình có mức sinh cao. Qua đó đã triển khai các văn bản chỉ đạo của huyện về thực hiện công tác dân số KHHGĐ. Trong năm thực hiện các biện pháp tránh thai có 669/719 đạt 93%.

4. Về công tác tuyên truyền và hoạt động VHTT- TDTT:

+ Công tác xây dựng đời sống văn hóa:

- Củng cố, nâng chất 03 ấp văn hóa Bình Trinh, Ninh Đồng, Khương Thọ.

- Tổ chức lễ đón nhận danh hiệu ấp văn hóa Thạnh Thới.

- Vận động Thánh tịnh Ngọc Sắc Bửu  Tòa hoàn thành các tiêu chuẩn để được công nhận nơi thờ tự văn hóa.Qua quá trình vận động đến nay được công nhận nơi thờ tự văn hóa, đến nay tòan xã có 04 cơ sở  thờ tự văn hóa.

+ Công tác tuyên truyền:

- Kết hợp Đài truyền thanh xã tuyên truyền được 519 lượt. Nội dung: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác xây dựng đời sống văn hóa theo Quyết định 1665/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang, kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014), kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014), Luật an toàn giao thông, …

- Viết được 139 tin, 16 bài viết.

- Biên tập và xây dựng 02chương trình thời sự đài xã phát trên sóng đài huyện.

- Xây dựng 10 chương trình thời sự đài xã.

+ Công tác phong trào:

- Tổ chức giải bóng đá truyền thống xã Đồng Sơn lần thứ 5 năm 2014 gồm 08 đội tham dự với 94 lượt vận động viên.

5. Về chính sách xã hội và giải quyết việc làm:

- Làm tốt chính sách đối với người có công, giải quyết kịp thời trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp, đồng thời tổ chức triển khai Nghị định 56/CP của  Chính phủ   19 hồ sơ  được công nhận 18 hồ sơ, Hồ sơ thờ cúng liệt sĩ theo Nghị Định 31 là 134 hồ  sơ đả giải quyết 115 hồ sơ còn lại 04 hồ sơ chưa được công nhận, hồ sơ BHYT thân nhân liệt sĩ 58 hồ sơ, Hồ sơ BHYT theo QĐ 62 là 08 hồ sơ.

- Về nhà Ở: Đã xây cất 01 căn  nhà  theo quyết định 22,và 07 căn nhà hộ nghèo đã bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng.

- Công tác giảm nghèo: Tổ chức triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2014 hướng dẫn thi đua giảm nghèo và việc làm. Trong năm 2014 đã thoát nghèo 65/60 hộ. Bên cạnh đó đã nhận và cấp thẻ bảo hiểm cho các đối tượng hộ nghèo đạt 100%.

- Lao động việc làm: Kết hợp với Hội nông dân hướng dẫn lớp dạy nghề về điện ở ấp Ninh Đồng và Bình Trinh chuyển giao KHKT cho nông dân cho 978 người tham dự và mở 03 lới dạy nghề nông thôn có 85 học viên tham gia và được công nhận.

- Hoàn thành điều tra cập nhật thay đổi thông tin hộ gia đình năm 2014.

- Hoàn thành diều tra thông tin về lao động và nhu cầu lao động trong các doanh nghiệp 2014. kết quả toàn xã có 7 Doanh Nghiệp với tổng số lao động 96.

6. Công tác quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2012-2020:

- Nhằm thực hiện 19 tiêu chí được qui định theo Quyết định 491/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

- Căn cứ theo Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Gò Công Tây về việc ban hành kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí quốc gia chương trình nông thôn mới giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

- Thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ Xã Đồng Sơn thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đồng Sơn giai đoạn 2012-2020. Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới  xã đạt 5 tiêu chí: Tiêu chí 8 Bưu điện,Tiêu chí 9 nhà ở, Tiêu chí 14 Giáo dục , Tiêu chí 16 Văn hóa, Tiêu chí 19 An ninh trật tự xã hội. Trong năm 2014 thực hiện 03 tiêu chí;Tiêu chí 1 Quy hoạch, Tiêu chí 3 Thủy lợi, Tiêu chí 13 Hình thức tổ chức sản xuất. Tổ chức triển khai trong nội bộ và nhân dân về đề án nông thôn mới  để từng bước thực hiện chương trình nông thôn mới.

III.QUỐC PHÒNG –AN NINH:

1.     Quốc phòng:

- Thực hiện qui chế phối hợp giữa CA-QS theo Nghị định 77/CP của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng các kế hoạch hoạt động trị an theo Nghị định 77/CP, duy trì thường xuyên chế độ giao ban hàng tuần bàn các biện pháp bảo vệ các mục tiêu và giữ vững tình hình ANTT-TTXH trên địa bàn.

- Phối hợp với ngành CA tuần tra được 81 cuộc có 298 đ/c tham gia nhằm đảm bảo ổn định chính trị-TTATXH. 

- Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% so với kế hoạch huyện giao. Nhìn chung công tác huấn luyện đảm bảo về thời gian và nội dung theo phương án và kế hoạch huyện giao, qua công tác phòng chống lụt bão, công tác điều động dân quân bảo đảm về thời gian, số lượng DQ có mặt đảm bảo 100% có mặt để thi hành công vụ, phòng chống lụt bão theo kế hoạch xã đã đề ra.

- Tham mưu cho UBND xã triển khai tổ chức chặt chẽ các bước bình xét tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014, kết quả giao quân 13/11 TN đạt 118% chỉ tiêu huyện giao. Tiến hành tổ chức bình nghị bước I thanh niên sẳn sàng nhập ngũ năm 2015.

- Thực hiện tốt lệnh điều động huấn luyện quân dự bị động viên  giao nguồn cho tiểu đoàn 514 được 24 quân nhân.

- Hoàn chỉnh 10 tiêu chí xã giữ vững quốc phòng an ninh được huyện đáng giá giữ vững năm 2014 .

- Làm tham mưu cho UBND tổ chức diễn tập phòng chống lụt bảo giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Được BCH ,PCLT-GNTT-TKCN  huyện đánh giá hoàn thành nhiệm vụ .

2. An ninh:

a) Về an ninh chính trị:

- Trong  đầu năm 2014 có 01 đoàn tử thiện  tỉnh Long An đến Đồng Sơn làm từ thiện trợ cắp trên 50 phần quà trị giá trên 200.000 đồng. Việt kiều về thăm thân nhân có 03 về tạm trú tại ấp Thạnh Thới ( trong đó 01 Thụy Sĩ, 01Pháp, 01 Thái Lan)  Qua giám xác nắm tình hình chưa phát hiện nghi vấn .

b) Về TTXH:

1. Tội phạm.

- Thường án: xảy ra 03 vụ tăng so với cùng kỳ 03/01 vụ.

2. Vi phạm hành chính.

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT  (NĐ 167/2013/NĐ-CP) xảy ra 22 vụ, 27đt. Tăng so với cùng kỳ 06 vụ /7đt.

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT đường bộ (NĐ 34/CP) 70 vụ 69 đối tượng, xử phạt hành chính 23.920.000đ.

3. Tệ nạn xã hội:

-  Cờ bạc xảy ra 04 vụ 14 đối tượng tăng 02/01 vụ

4. Tai nạn giao thông.                                         
+ Va chạm:

- Đường bộ xảy ra 04 vụ, hỏng nhẹ 03 xe Honda xây xát 02 người. Nội vụ cho cam kết tự khắc phục hậu quả.

- Đường thủy xảy ra 01 vụ

+ Tai nạn  giao thông đường bộ xảy ra 02 vụ làm chết 01 người nội vụ cảnh sát giao thông huyện thụ lý hồ sơ

6. Công tác tuần tra mật phục:

- Công an chủ động phối hợp Quân sự xã, tổ chức tuần tra  ban đêm 81 cuộc 298 lược cán bộ chiến sĩ tham gia kết quả phát hiện 11nội vụ công an nhắc nhở.

- Phối hợp Công an huyện tổ chức kiểm tra chợ 04 cuộc 16 đc tham gia nội dung  phòng cháy, nổ, buôn bán pháo, đồ chơi trẻ em nguy hiểm…

- Phối hợp công an huyện triển khai phương án truy quyét tội phạm có 03 cuộc  12 Đ/C tham gia , qua kiểm tra lập 05 biên bản vi phạm ATGT, cảnh cáo 01 vụ đánh bài nhỏ lẻ,nhắc nhở 01 điểm bi da, 01 điễm internet chơi quá giờ.

IV. VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP, NỘI VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ :

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Triển khai  Hiến pháp các Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị của Quốc hội, Chính phủ, Bộ , Tỉnh…., trong nội bộ và quần chúng nhân dân gồm 121 cuộc với 5821 lượt người dự( Trong đó nhân dân 112 cuộc/5392 lượt, CBCC 09 cuộc/438 lượt).

- Trong năm 2014 đã tiếp nhận 10 đơn, tổ hoà giải đã tiến hành hoà giải 10 đơn. Trong 10 đơn hoà giải thành 06 đơn, không thành 04 đơn (Nội dung chủ yếu là hợp đồng vay mượn, đòi lại QSDĐ, ranh giới, ly hôn ).

2. Về công tác nội vụ : Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và đào tạo chuyên môn nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho các bộ phận chuyên môn theo Nghị định 92/CP của Chính phủ và Quyết định số: 22 và 29 của UBND tỉnh về công tác chuẩn hoá cán bộ. Nhìn chung trong năm đội ngũ cán bộ công chức , chuyên trách, không chuyên trách được ổn định và đưa đi đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ chuyên trách, không chuyên trách ở các trường:  02 Đ/c học trung cấp nghiệp vụ,01 Đ/C học cao đẳng,04 Đ/C học đai học.

3. Công tác cải cách hành chính:

- Thực hiện chương trình hành động của UBND huyện và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khoá X) về đẩy mạnh trong công tác cải cách hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy quản lý Nhà nước ở địa phương, đã công khai dân chủ từng loại thủ tục, qui trình tiếp nhận và giao trả kết quả từng loại thủ tục hồ sơ, cũng như mức quy định thu từng loại lệ phí hành chính đã được công khai minh bạch, rỏ ràng cụ thể,  từ đó được nhân dân đồng tình thống nhất cao.

- Thực hiện công tác quản lý phần miền liên thông trên lĩnh vực đất đai và liên thông trên lĩnh vực hộ tịch hộ khẩu, bảo hiển y tế từng bước được nhanh gọn giảm bớt việc đi lại của nhân dân.

4. Về công tác phòng chống tham nhũng:

- UBND xã thường xuyên tổ chức thực hiện kiểm tra các nguồn vốn XDCB có NDĐG. Qua kiểm tra không có dấu hiệu vi phạm.

5. Về thực hiện qui chế dân chủ:

- UBND tổ chức tốt công tác qui chế dân chủ trong cơ quan cũng như ngoài nhân dân, công khai minh bạch các hạng mục công trình xây dựng cơ bản, cũng như các nguồn ngân sách phân bổ cho các ngành hoạt động,từ đó không có tình trạng thắc mắc, khiếu tố, khiếu nại trong nội bộ cơ quan và ngoài quần chúng nhân dân.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI  NĂM 2015:

I. VỀ KINH TẾ:

1. Sản xuất nông nghiệp:

- Phấn đấu thực hiện gieo trồng  năm 2015 là 2024 ha trồng lúa năng suất bình quân 6 tấn/ha.

- Cây màu dưới chân ruộng: 68 ha gồm bắp, dưa leo, dưa hấu, gừng, ớt ...

- Cuối năm 2015  chuyển đổi cơ cấu từ sản xuất lúa sang trồng thanh long chiếm khu ninh đồng A và khương thọ là 35 ha  nhân dân tự chuyển đổi cây trồng thấy mang lại thu nhập cao so với trồng lúa. Tổng giá trị trồng trọt  trong năm đạt 66,200 tỷ đồng tăng 2% so năm 2014.

- Về chăn nuôi:  Duy trì đàn gia súc  và  gia cầm có kế hoạch cụ thể để quản lý và dập dịch kịp thời không để dịch bệnh lan rộng gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Tổng giá trị chăn nuôi trong năm đạt 13,868 tỷ đồng tăng 01% so với năm 2014.

- Nuôi trồng thuỷ sản : khuyến cáo nhân dân nuôi đúng lịch thời vụ nhằm tránh thiệt hại xãy ra.Tổng giá trị trong năm đạt 9,898  tỷ đồng tăng 01% so với năm 2014.

2. Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp:

- Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư đổi mới trang thiết bị, từng bước hiện đại. Đồng thời vận động và khuyến khích phát triển sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho người dân lao động.Tổng thu nhập trong năm 3,305 tỷ đồng, tăng 2% swo năm 2014.

3. Thương mại - dịch vụ:

+ Thương mại:

- Xúc tiến việc đầu tư mở rộng chợ về hướng đông, xây dựng khu dân cư  gắn với chợ đầu mối nông sản, cầu cản là nơi tiếp nhận và phân phối hàng hóa chính của huyện, tạo động lực phát triển kinh tế trong thời gian tới phù hợp quy hoạch đô thị loại 5  từng bước  hoàn thành cơ sở hạ tầng để được công nhận  một thị trấn.

- Tiếp tục mở rộng thị trường giao lưu giữ các địa phương lân cận, đây là nơi hoạt động thương mại và là trung tâm kinh tế trọng điểm của xã, khuyến khích các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển thương mại dịch vụ ở chợ Dinh và vùng lân cận tiếp giáp với chợ Dinh tạo thành trung tâm đầu mối cho các chợ lân cận, làm tốt công tác thông về dự báo giá cả thị trường, nhất là giá cả tiêu thụ hàng nông sản, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất có hiệu quả.

+ Dịch vụ :

- Khuyến khích đầu tư và mở rộng các dịch vụ, nhất là phục vụ cho sản xuất, vận chuyển hàng hóa và hành khách phải sắp xếp và ổn định hoạt động của các bến đò, bến xe, mở rộng các tuyến vận chuyển về vùng sâu, đáp ứng cho nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại cho nhân dân.

-  Tiếp tục kêu gọi  các nhà đầu tư mở rộng khu công nghiệp của xã hiện nay tỉnh đã cho chủ trương thực hiện .

4. Khoa học công nghệ môi trường:

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và môi trường  tổ chức hội thảo chuyên đề về pháp luật và môi trường, thường xuyên kiểm định phương tiện đong, đo, điếm  xử lý các vi phạm đo lường chất lượng.

5. Xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Thực hiện việc xây dựng khu đô thị gắn với chợ đầu mối nông sản và hệ thống cầu cảng giáp với chợ Dinh về hướng đông, hiện nay dự án được UBND tỉnh phê duyệt và kêu gọi  chủ đầu tư .

- Giao thông nông thôn:

+ Hoàn thành tuyến đường bia khương thọ dài 1528 mét .

- Thủy lợi nội đồng:

+ Lập kế hoạch nạo vét  tuyến kênh rạch sỏi ấp khương thọ  dài 418 mét

- Nước sạch:

 Quản lý, điều hành và sữa chữa lại các đường ống nước đang xuống cấp nhằm phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân.

6. Thu ngân sách:

- Dựa trên cơ sở chỉ tiêu  pháp lệnh  trên giao thu ngân sách năm 2015 là: 1.473.000.000 triệu đồng, tập trung vận động động viên các thành phần kinh tế tham gia đóng góp  vào ngân sách nhà nước đẩy mạnh khai thác các nguồn  thu.

- Chi ngân sách dựa trên chỉ tiêu huyện giao là: 3.276.380.000 triệu đồng chi ngân sách tiết kiệm theo nghị quyết 11 của chính phủ và tiết kiệm hàng năm có hiệu quả đúng theo luật ngân sách nhà nước.

II. VĂN HÓA XÃ HỘI:

1. Về văn hóa:

- Tiếp tục thực hiện sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và các chỉ tiêu thi đua, kế hoạch của ngành dọc cấp trên giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 .

 - Phấn đấu giữ vững danh hiệu  các ấp văn hóa  và các cơ sở thờ tự văn hóa được công nhận.

2. Về giáo dục:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, duy trì học sinh đến trường đến trường đạt 100% thực hiện tốt nhiệm vụ thầy dạy đến nơi, trò học đến chốn, khắc phục tình trạng lưu ban, bỏ học giữa chừng, đẩy mạnh công tác phổ cập xóa mù chữ và duy trì tốt thực hiện giảng dạy 02 buổi/ngày.

3. Về y tế:

- Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đồng thời thực hiện đầy đủ các chương trình  y tế, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

4. Về xã hội:

- Công tác thương binh xã hội:

Thực hiện chế độ qui định đối với người có công, gia đình chính sách, tạo điều kiện cho việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng, có kế hoạch và chọn đối tượng xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa và 01 căn nhà đại đoàn kết trong năm 2015.

- Công tác  xóa đói giảm nghèo:

Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo tiếp cận với các dự án đầu tư của các quốc gia và giải quyết xóa đói giảm nghèo với ngân hàng phục vụ người nghèo, để các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình và hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Dự kiến trong năm thoát 30 hộ nghèo xuống đạt 5,8% theo qui định.

5.  Về cải cách hành chính:

- Tiếp tục thực hiện tốt đề  án cải cách  hành chính đảm bảo đúng quy trình thủ tục, từng bước đơn giản quá thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, và chương trình tổng thể CCHC  nhà nước giai đoạn 2011-2020.

6. Thực hiện nông thôn mới:

Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân thực hiện đề án nông thôn mới được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

III. AN NINH – QUỐC PHÒNG:

1. An ninh:

- Tăng cường công tác nắm tình hình giám sát các đoàn người trong, ngoài nước đến địa phương làm từ thiện, người việt nam định cư nước ngoài về thăm thân nhân nhất là đ/t thường xuyên qua lại Campuchia, Lào,Thái Lan...

- Tham mưu, phối hợp giải quyết tốt các đơn thưa khiếu nại, không để kéo dài, quản lý chặt số đ/t khiếu kiện không để bị kích động khiếu kiện đông người vượt cấp.

- Tăng cường, phối hợp kiểm tra các tụ điểm dịch vụ  văn hoá, Intetnet phòng chống địch tuyên truyền, tán phát tài liệu phản động, đồi truỵ

- Tiếp tục tham mưu Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05, 48, 09, 18 của Bộ chính trị.

- Phối hợp MTTQ xã  tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động trong tôn giáo chấp hành các chủ trương của Đảng chính sách Pháp Luật của nhà nước, không để địch lợi dụng nhất là tình hình diển ra ở Biển Đông

- Tăng cường vận động thực hiện có hiệu quả NQ 09/CP về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chóng ma tuý, chỉ thị 13/UBND tỉnh về phòng chống cờ bạc.

- Phân loại quản lý, phòng ngừa tái phạm các đ/t có tiền án, tiền sự về trộm cắp, cướp giật, băng nhóm đâm, đánh nhau có hung khí, số đ/t uống rượu say gây rối, đ/t đá gà, đánh bài...

- Kiên quyết xử lý nghiêm, kiệp thời, đúng pháp luật số đối tượng vi phạm không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về thanh niên đâm đánh nhau, tệ đá gà, đánh bài ăn thua bằng tiền, hiện vật.

- Tăng cường giám sát quản lý chặt đ/t đặt xá, án treo, đt quản lý theo NĐ 163/CP.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chiến lượt ANQG bảo vệ tốt an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, chủ động phòng chống tội phạm, đặt biệt về ma túy, trộm đường dài,cướp, cướp giật, phối hợp với ngành quân sự giữ vững ANCT-TTATXH, củng cố và nâng cao hoạt động của Ban chỉ huy, lực lượng công an.

2. Quốc phòng:

- Thực hiện tốt chỉ lệnh SSCĐ, tiếp tục quán triệt lực lượng thường trực, tập trung luyện tập phương án phòng chống lụt bão cho các đối tượng theo kế hoạch.

- Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng DQTV, hoàn thành công tác huấn luyện.

- Phấn đấu hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015

 Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội  năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện  năm 2015 của Ủy ban  nhân dân xã Đồng Sơn./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết