Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tổng kết năm 2014
03/12/2018

BÁO CÁO
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 
và phương hướng nhiệm vụ năm 2015


Phần I
KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2014


I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn:
a) Sản xuất nông nghiệp:
-Diện tích lúa ĐX: 793ha, NSBQ: 82tạ/ha, sản lượng: 6.502,6 tấn; diện tích lúa HT: 753ha, NSBQ: 60 tạ/ha, sản lượng: 4.518 tấn, diện tích lúa TĐ: 780ha, NSBQ: 65 tạ/ha, sản lượng: 5.070; tổng diện tích 03 vụ: 2.326 ha, tổng sản lượng: 16.090,6 tấn; dự kiến xuống giống lúa ĐX 2014-2015: 764 ha, lúa đang thời kỳ tỉa dậm.
-Về màu: Đã thu hoạch 10 ha dưa hấu, sản lượng: 180 tấn, 08 ha bắp, sản lượng: 64 tấn và 127 ha màu khác, sản lượng quy thóc: 2.540 tấn; diện tích trồng màu tương ứng vũ ĐX: 49 ha. 
- Giá trị SX ngành trồng trọt: 40.003,18/39.661 triệu đồng  đạt: 100,86%.
-Phối hợp tổ chức 16 cuộc hội thảo chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi và khuyến cáo lịch thời vụ để hạn chế thiệt hại do thời tiết bất thường và sâu bệnh, dịch hại và các vấn đề liên quan đến sản xuất có: 557 người dự.
-Thủy lợi: Đào mới, nghiệm thu đưa vào sử dụng kênh Chiến Đấu với chiều dài: 1.360m, rộng: 3m, sâu: 1,2m, khối lượng: 3.126m3, kinh phí: 83.237.882 đồng 
Thường xuyên thông báo, kiểm tra giải tỏa chướng ngại và tổ chức trục vớt lục bình, tạo thông thoáng lòng kênh đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất.
-Số dư nợ từ các dự án vay vốn đến nay trên: 25 tỷ đồng.
-Chăn nuôi:
+Tiến hành phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng trại: 48 lít thuốc, 2.448 lượt hộ (89.805m2); tiêm phòng: Về cúm gia cầm 421 lượt hộ: 8.319 con gà và 88.850 con vịt; về gia súc: Tiêm DT-THT 15.109 con heo và PTH: 15.015 con heo; tiêm phòng LMLM: 1.700 con bò và tiêm phòng dại: 350 con chó.
+Phát sinh 02 ổ dịch nghi cúm gia cầm: Một là tại hộ ông Nguyễn Thanh Tùng ấp Thới An B gia cầm chết 270/605 con, hai là tại hộ ông Phạm Văn Tâm và hộ ông Lê Văn Hiền ở ấp Vĩnh Quới gia cầm bị chết 1.450/3.100 con; tất cả đều chưa được tiêm phòng, BCĐ xã phối hợp Trạm Thú y huyện buộc tiêu hủy không hỗ trợ, đồng thời xử lý nhanh trong việc tiêu độc sát trùng và tiêm phòng bao vây ổ dịch nên không để phát sinh lây lan.
+Về đăng ký chăn nuôi: Hộ gia đình: 1.319 hộ (7.605 con heo, 1.058 con bò, 246 con dê, 20.416 con gà, 32.381 con vịt, 1.018 con chó, 282 con mèo và 890 con bồ câu), hộ quy mô: 31 hộ (1.651 con heo, 27 con bò, 29 con dê, 890 con gà, 11.442 con vịt, 34 con bồ câu và 500 con cá sấu); nuôi chim yến: 12 hộ/4.200m2 sàn.
+ Giá trị SX ngành chăn nuôi: 15.959,616/15.614 triệu đồng, đạt: 102,21%.
-Nuôi trồng thủy sản: Nuôi tôm, cá nước ngọt, nước lợ: 31,5 ha, trong đó nuôi tôm thẻ chân trắng có 09 hộ đăng ký, diện tích thả nuôi: 2,53 ha số lượng thả nuôi: 1.870.000 con; Giá trị SX nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản: 2.613,5/2.587,5 triệu đồng, đạt: 101%
-Đất đai: 
+Hướng dẫn và tiếp nhận giải quyết 209 hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSDĐ,… với diện tích: 456.158,5m2, trong đó: CNQSDĐ: 64 hồ sơ, diện tích: 97.818,5m2; TC QSDĐ: 95 hồ sơ, diện tích: 226.463,1m2; TKQSDĐ: 30 hồ sơ, diện tích: 113.083,3m2; CMD - CCCT: 18 hồ sơ, diện tích: 17.699m2; cấp đổi lại: 02 hồ sơ, diện tích: 1.094,6m2.
+Cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ: 722 giấy, nâng tổng số giấy CNQSDĐ đã cấp đổi: 4.144/5.145 giấy, đạt 80,54%. 
b) Phát triển nông thôn:
-GTNT: Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng đường cặp kênh Năm Sên dài: 521m, rộng mặt nền 5m, trải đá 0.4 toàn tuyến rộng 2,5m, dày 0,1m, kinh phí: 131.502.500 đồng; đường cặp kênh Chín Lùn dài 1.114m, rộng mặt nền 5m, trải đá 0.4 toàn tuyến rộng 2,5m, dài 0,1m, kinh phí: 389.877.832 đồng. Thẩm định xong công trình: Kênh Chiến Đấu dài:1.360m, rộng: 3m, sâu: 1,2m, dự toán kinh phí: 83.237.882 đồng; đường cặp kênh hào Mươi dài: 623m, trãi đá 0.4 rộng 2,5m, dày 0,1m, dự toán kinh phí: 185.284.751 đồng; đường cặp kênh Chiến Đấu dài 1.292m, trãi đá 0.4 rộng 2,5m, dày 0.1m, dự toán kinh phí: 441.487.759 đồng; đường Cầu Đập dài 195m, trãi BT xi măng rộng 3m, dày 0,14m, dự toán kinh phí: 434.843.719 đồng; đường Xóm Trưởng dài 546m, trãi đá 0.4 rộng 2m, dày 0,1m, dự toán kinh phí: 334.901.113 đồng.
-Điện: Cải tạo 14 tuyến hạ thế trên địa bàn theo Quyết định số 746/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang; đến nay đến nay lưới điện hạ áp trên địa bàn cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật, hộ sử dụng điện đạt 100%, đang thực hiện vận động hộ đang sử dụng đường dây và trụ từ điện kế vào nhà và đường dây trong nhà đã bị hư mục thay thế mới để đảm bảo an toàn và tiết kiệm.
 -Nước sinh hoạt: Có trên 97% hộ sử dụng nước máy trong khu dân cư tập trung, trên 99% hộ sự dụng nước qua lắng lọc và nước mưa dùng cho ăn uống.
2. Sản xuất TTCN và DVTM: 
Tình hình sản xuất TTCN và các loại hình DVTM hoạt động ổn định, hiện có: 186 hộ và cơ sở đăng ký SXKD đang hoạt động; giá trị sản xuất công nghiệp địa phương theo GCĐ năm 1994: 2.220,259/2.200 triệu đồng, đạt: 100,92%.
3. Hoạt động về ngân sách:
-Thu ngân sách trên địa bàn:

TT DIỄN GIẢI CHỈ TIÊU SỐ THU TỶ LỆ
(%) Ghi chú
01 Thuế SDĐPNN 5.000.000 4.953.075 99.06
02 Thuế môn bài 58.000.000 47.400.000 81,72
03 Thuế GTGT-TNDN 100.000.000 98.407.600 98.41
04 Thuế TNCN 150.000.000 188.973.355 125.9
05 Lệ phí TB 55.000.000 58.080.233 105.60
06 Cố định 90.000.000 99.757.490 117,19
Cộng 458.000.000 497.571.753 108.64
-Thu NDĐG:
01 Quỹ ĐƠĐN 42.960.000 36.695.000 85.42
02 Quỹ NDĐG 491.357.073 455.873.119 92.78
03 Thu QPAN 40.160.000 41.810.000 104.11
-Thu phí giao thông đường bộ: 79.630.000đ
4. Xây dựng Nông thôn mới:
-Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2014, kết quả thực hiện 19 tiêu chí và các công việc liên quan:
a) Công tác chỉ đạo điều hành quản lý:
- Tổ chức hội nghị sơ kết kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) năm 2013 và triển khai kế hoạch XD NTM năm 2014.
- Đăng ký các tiêu chí thực hiện NTM về BCĐ huyện.
- Thông báo phân công các thành viên Ban Chỉ đạo xã phụ trách các tiêu chí NTM năm 2014.
- Thực hiện báo cáo hàng tháng về BCĐ huyện và thông qua họp báo của xã.
- Đã ban hành các quyết định:
+ Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn xã có 22 thành viên (Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND làm Phó Trưởng ban).
+ Kiện toàn Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới có 15 thành viên (Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban).
+ Kiện toàn Tổ Khảo sát thực trạng nông thôn có 14 thành viên (Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng).
+ Kiện toàn Tổ giúp việc xây dựng chương trình nông thôn mới có 09 thành viên.
b) Kết quả thực hiện và hiện trạng 19 tiêu chí:
-Tiêu chí 1: Quy hoạch.
+ Đồ án XD NTM đã được UBND huyện phê duyệt và đã quyết toán 100% vốn đúng theo qui định.
+ Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch đã trình Ban Chỉ đạo huyện phê duyệt.
+ Hoàn chỉnh dự thảo Đề án và trình BCĐ huyện.
Đánh giá mức độ hoàn thành: 90% so với chỉ tiêu. Dự kiến đạt vào năm 2015.
-Tiêu chí 2: Giao thông.
Xã đầu tư xây dựng mới 02 công trình đường nội đồng: Đường cặp kênh Năm Sên (Ấp Hưng Hòa), đường cặp kênh Chín Lùn (Ấp Thới An B).
 (Ngoài ra huyện đầu tư kinh phí xây dựng 01 tuyến đường Bộ Bản liên xã Long Vĩnh - Thạnh Trị, đoạn qua địa bàn Long Vĩnh là đường Xóm Chùa).
Đánh giá mức độ hoàn thành: 48,15% so với chỉ tiêu. Dự kiến đạt vào năm 2020.
-Tiêu chí 3: Thủy lợi.
Xã đầu tư nạo vét 01 công trình: Kênh Chiến Đấu đoạn 2 (Ấp Thới An A). (Ngoài ra huyện đầu tư kinh phí nạo vét 2 tuyến kênh Hào Mươi và kênh Rạch Vách).
Thành lập 05 tổ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tại địa bàn 05 ấp.
Đánh giá mức độ hoàn thành: Tiêu chí này đạt; hàng năm sẽ khảo sát và tiến hành nạo vét để phục vụ tốt hơn yêu cầu sản xuất và dân sinh.
-Tiêu chí 4: Điện nông thôn.
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên là 100%.
- Các đường dây kéo vào hộ dân (sau hạ thế) đạt 90% so với yêu cầu.
Đánh giá mức độ hoàn thành: 90% về yêu cầu kỹ thuật hệ thống lưới điện, 100% về hộ sử dụng điện. Dự kiến đạt vào năm 2015.
-Tiêu chí 5: Trường học.
-Cấp trên đầu tư xây dựng mới 04 phòng học và các công trình phụ trường mẫu giáo tại điểm ấp Thới An A.
-Đánh giá mức độ hoàn thành: 50% so chỉ tiêu. Dự kiến đạt vào năm 2017.
-Tiêu chí 6: Cơ sơ vật chất văn hóa.
Đã xây dựng 3/5 trụ sở ấp văn hóa.
Đánh giá mức độ hoàn thành: 30% so với chỉ tiêu. Dự kiến đạt vào năm 2019.
-Tiêu chí 7: Chợ nông thôn.
Hiện trạng diện tích 2.000m2, chưa đầu tư mở rộng.
Mức độ hoàn thành: 60% so với chỉ tiêu. Dự kiến đạt năm 2015.
(Huyện đang xem xét nếu chợ không thuộc quy hoạch thì công nhận đạt).
-Tiêu chí 8: Bưu điện.
Đã có Bưu điện Văn hóa xã và các ấp đều có phủ sóng hoặc mạng để truy cập internet.
Đánh giá mức độ hoàn thành: Tiêu chí này đạt.
-Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư.
Đầu tư xây dựng mới và sửa chữa 142 nhà, kinh phí trên 37 tỷ đồng.
Đánh giá mức độ hoàn thành: Tiêu chí này đạt, hàng năm nhân dân tiếp tục đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nhà ở kiên cố, khang trang.
-Tiêu chí 10: Thu nhập.
Ước thu nhập bình quân đầu người của xã: 23 triệu đồng/người/năm.
Đánh giá mức độ hoàn thành: Tiêu chí này mới đạt 63,27% so với chỉ tiêu. Dự kiến đạt năm 2019.
-Tiêu chí 11: Hộ nghèo.
Hộ nghèo hiện còn: 133 hộ chiếm 5,89% (2.257 hộ).
Đánh giá mức độ hoàn thành: Tiêu chí này đạt.
-Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên.
Theo số liệu điều tra cung cầu lao động số lao động có việc làm thường xuyên của xã là 4.898 người (5.562 người trong độ tuổi lao động).
Đánh giá mức độ hoàn thành: 88,06% so với chỉ tiêu. Dự kiến đạt năm 2015.
-Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất.
Đã ban hành quyết định thành lập 02 tổ hợp tác: Tổ hợp tác sản xuất lúa giống có 21 thành viên và Tổ hợp tác thu hoạch lúa có 09 thành viên.
Các THT hoạt động ngày càng hiệu quả theo đúng qui định của pháp luật (Theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của chính phủ và Thông tư số 04/2008/TT-BKHĐT ngày 09/7/2008 của Bộ kế hoạch và đầu tư).
Đánh giá mức độ hoàn thành: Tiêu chí này đạt. 
-Tiêu chí 14: Giáo dục.
 Đạt chuẩn CMC-PCGDTH và THCS; tỷ lệ học sinh tp61t nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, học nghề: 84,5%, tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm: 89,93% và tỷ lệ lao động được đào tạo: 21.61%.
Đánh giá mức độ hoàn thành: Tiêu chí này đạt.
-Tiêu chí 15: Y tế.
Trạm Y tế thực hiện đạt bộ tiêu chí quốc gia (Tỉnh, huyện kiểm tra công nhận).
Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế: đạt 76%
Đánh giá mức độ hoàn thành: Tiêu chí này đạt.
-Tiêu chí 16: Văn hóa.
Có 5/5 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa: đạt 100% (so với chỉ tiêu quy định: 70%).
Đánh giá mức độ hoàn thành: Tiêu chí này đạt 
-Tiêu chí 17: Môi trường.
Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 95,08%, đạt quy chuẩn quốc gia: 47% (tuy nhiên nguồn nước máy chưa đạt theo Qui chuẩn quốc gia - QCVN 01:2009/BYT Ban hành theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ y tế), không có các hoạt động làm suy giảm môi trường, tuy nhiên chưa có quy hoạch nghĩa trang.
Đánh giá mức độ hoàn thành: 70% so với chỉ tiêu. Dự kiến đạt năm 2017.
-Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.
 Đạt 3/4 chỉ tiêu.
Cán bộ xã chưa đạt chuẩn (đạt 85% chỉ tiêu).
Đánh giá mức độ hoàn thành: 75% so với chỉ tiêu. Dự kiến đạt năm 2018.
-Chỉ tiêu 19: An ninh trật tự xã hội.
Tình hình ANCT và TTAT xã hội giữ vững ổn định.
Đánh giá mức độ hoàn thành: Chỉ tiêu này đạt
2. Đánh giá mức độ đạt so với 19 tiêu chí:
- Đến nay xã đạt 09/19 tiêu chí gồm: Tiêu chí 3 (Thủy lợi), tiêu chí 8 (Bưu điện), tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí 11 (Hộ nghèo), tiêu chí 13 (Hình thức tổ chức sản xuất), tiêu chí 14 (Giáo dục), tiêu chí 15 (Y tế), tiêu chí 16 (Văn hóa), tiêu chí 19 (An ninh trật tự).
Lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, hoàn thành cơ bản các yêu cầu về chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tiềm năng của địa phương và chú trọng đến hiệu quả kinh tế và sự phát triển bền vững, có sự quan tâm trong đầu tư phát triển; thu ngân sách và các nguồn nhân dân đóng góp đạt kế hoạch đề ra; kịp thời khống chế dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Tuy nhiên, sự biến động về giá cả, sự biến động về môi trường, thời tiết và dịch bệnh phát sinh, nguồn vốn huy động xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, chưa huy động được các nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp và các nguồn hỗ trợ khác trong xây dựng NTM, chủ yếu là nguồn vận động nhân dân đóng góp và nguồn phân cấp… đã ảnh hưởng và hạn chế đến sự phát triển kinh tế chung của xã.
III. VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI.
1. Giáo dục:
-Trường Mẫu giáo hoàn thành tốt chương trình, nội dung giảng dạy và học tập năm học 2013-2014, kết quả trường mẫu giáo đã hoàn thành chương trình cho: 139 trẻ đủ điều kiện vào lớp 1 năm học mới; hoàn thành chỉ tiêu phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi được UBND huyện ban hành quyết định công nhận; thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học mới 2014-2015, kết quả huy động 165 trẻ ra lớp độ tuổi từ 3-5 tuổi, trong đó trẻ 5 tuồi 119/119, đạt 100%; trường đã được thay đổi Hiệu trưởng do Hiệu trưởng cũ về hưu.
-Trường Tiểu học năm học 2013-2014: Lên lớp: 495/495 em, đạt: 100%; hạnh kiểm: Hoàn thành 5 nhiệm vụ đạt 100%; 120/120 em lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, đạt 100%; xếp loại giáo dục: Giỏi 298 em, đạt 60,20%, khá: 142 em, đạt: 28,69%, trung bình: 55 em, đạt: 11,11%; các hoạt động hỗ trợ khác của các bộ phận đều hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả cuối năm trường tiếp tục đạt chuẩn Quốc gia mức 1. Năm học 2014-2015 đa huy động ra lớp 496 học sinh, trong đó lớp 1 (6 tuổi) 118 em (học sinh xã bạn 06 em), đạt 100% theo kế hoạch; đảm bảo việc giảng dạy và học tập đúng thời nội dung, chương trình và thời gian quy định.
-Công tác CMC, PC GDTH và THCS: 
+CMC: 2.991/2.991 người, đạt 100%.
+PC GDTH: 123/123 người, đạt 100%
+PC GDTH đúng độ tuổi: 117/122 người, đạt: 95,9%.
+PC THCS: Chuẩn 1b: 118/120, đạt: 98,33%; chuẩn 2a: 76/78, đạt 97,4% và chuẩn 2b: 362/428 người, đạt: 84,5%.
2. Y tế:
-Thực hiện hoàn thành 10 tiêu chí quốc gia về y tế; tổng số lượt khám chữa bệnh: 11.471/10.000 (Chỉ tiêu), khám BHYT: 3.457 lượt người; khám điều trị theo y học cổ truyền: 3.048 lượt; đảm bảo phối hợp và thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh: 31 cuộc có 964 người dự và truyền thông 03 cuộc có 86 người dự. Tuy nhiên, năm 2014 đã phát sinh 11 cas SXH, 25 ca TCM và 01 ca Quai bị, trạm kịp thời  phối hợp với Đội Y tế Dự phòng huyện phun thuốc dập dịch không để lây lan; tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng trên địa bàn 5 ấp; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tổ chức tư vấn và nấu ăn mẫu đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi và đang mang thai. Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học đạt trên: 99%/tổng số.
3. Dân số - KHHGĐ: Thực hiện tốt các yêu cầu chỉ tiêu về công tác Dân số:
-Thực hiện các BPTT từ đầu năm đến nay: 773/613, đạt: 126,10%
-Tỷ suất sinh thô: 14,94%o /13,2%o (Chỉ tiêu)
-Tỷ lệ sinh con thứ 3: 07/118, chiếm: 5,93%/6.0% (Chỉ tiêu).
-Tổng số sinh: 114/117 trẻ.
-Sàng lọc trước sinh: 23/18 (thai nhi), sàng lọc sơ sinh: 41/48 (trẻ).
4. Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao - Truyền thanh:
-Phát động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ấp văn hóa và thực hiện tốt công tác gia đình; kết hợp tổ chức lễ đón nhận Danh hiệu Cơ sở thờ tự Văn hóa Chùa Phước Hựu.
-Phối hợp tham dự Hội thi kiến thức nhà nông năm 2014, đạt giải nhì, Hội thi ẩm thực đạt giải nhất và tham gia liên hoan đờn ca tài tử tại hội xuân của huyện.
-Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động TDTT mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ - 2014; phối hợp tuyển chọn 30 vận động viên tham gia các môn trong Đại hội TDTT cấp huyện và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn.
-Thực hiện tốt lịch tiếp âm và truyền thanh hàng ngày, phát 354 tin, 49 bài, 04 mẫu chuyện, 02 kịch bản truyền thanh; 98 chương trình thời sự địa phương, 36 chuyên mục y tế, 36 chuyên mục pháp luật, 36 chuyên mục xây dựng nông thôn mới, 24 chuyên mục cải cách hành chính; 02 chương trình thời sự xã phát trên đài huyện, các nội dung tập trung về tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác CCHC; công tác phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo TTATGT, tuyên truyền vận động hưởng ứng thực hiện chung tay ứng phó với BĐKH, tiêm phòng GSGC, phòng chống dịch bệnh trên người, trên cây trồng vật nuôi, các thông tin khuyến cáo về tình hình sản xuất lúa, màu và các vấn đề thời sự, các tin người tốt việc tốt,…; đặc biệt là tuyên truyền về kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ XI, kỷ niệm lần thứ 124 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam, Nghị định 171 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực giao thông.
-Kết hợp tổ chức 04 buổi văn nghệ phục vụ nhân dân có trên 1.500 lượt người xem.
-Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, hầu hết các hộ kinh doanh đều thực hiện tốt quy định.
5. Chính sách xã hội:
-Cấp và quyết toán lương và trợ cấp đối tượng chính sách tháng 01-11/2014: 1.267.252.000đ.
-Cấp phiếu khám chữa bệnh cho thương binh, thân nhân liệt sĩ, người nghèo và trẻ dưới 6 tuổi.
-Họp mặt, thăm viếng, chúc tết và cấp phát tiền quà cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; đồng thời tổ chức cấp phát tiền quà cho gia đình chính sách, người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, hộ cận nghèo tổng cộng: 967 phần bằng: 173.060.000 đồng.
-Đối tượng chính sách, đối tượng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp hàng tháng từ tháng 01-11 với số tiền: 709.270.000đ.
-Ngoài ra, còn hỗ trợ 210 kg gạo cho 07 hộ nghèo, khó khăn về lương thực.
-Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 04 NTN cho gia đình và đối tượng chính sách.
-Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 01 bà mẹ còn sống, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 16 bà mẹ đã qua đời, đang đề nghị 03 hồ sơ mới.
-Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị về trên, đến nay đã có 117 người thờ cúng liệt sỹ được giải quyết hưởng chế độ và 38 người được hưởng chế độ BHYT con liệt sỹ.
-Đề nghị nâng mức hưởng BTXH cho 16 đối tượng.
-Thanh tra Sở LĐTB&XH tiến hành thanh tra việc triển khai tổ chức thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người có công, BTXH và công tác chăm sóc trẻ em, đánh giá  đạt yêu cầu, có góp ý trong việc đề xuất thực hiện chế độ đối tượng chính sách, đối tượng BTXH kịp thời, đúng quy định.
-Tổ chức triển khai và tiến hành bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, kết quả có 133 hộ nghèo, chiếm 5,89%/tổng số hộ và hộ cận nghèo: 58 hộ chiếm: 2,57%/tổng số hộ.
-Tiến hành điều tra cung cầu lao động năm 2014 theo hướng dẫn.
-Xây dựng kế hoạch và ban hành quyết định thành lập BCĐ và tổ rà soát việc triển khai thực hiện rà soát chính sách ưu đãi người có công, tổ chức rà soát và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo huyện: 152 liệt sỹ, 19 TB,BB, thân nhân NCC đang hưởng tuất, người nhiễm chất độc hóa học.
Lĩnh vực VH-XH tiếp tục được quan tâm, các hoạt động đều mang lại hiệu quả cao và hoàn thành yêu cầu chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy và tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực khác.
IV.VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH.
1. Quốc phòng:
-Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương năm 2013 và đề ra kế hoạch công tác năm 2014.
-Ban hành quyết định và cấp giấy chứng nhận 25 DQ mới, giải ngạch 20 DQ đủ niên hạn; tổng số DQ toàn xã: 101 người.
-Tiến hành đăng ký thanh niên tuổi 17 (sinh năm 1997): 61/61 TN.
-Thực hiện tốt công tác gọi TNNN 2014, giao quân: 09/09 tân binh (Có 01 đảng viên, 08 đoàn viên, 09 tình nguyện), đạt 100% chỉ tiêu.
-Hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng KTQP-AN; tập huấn cán bộ QS và huấn luyện DQ: 93/93 người.
-Tổ chức huấn luyện TNSSNN 25/25 người.
-Tổ chức thành công hội thao cấp xã có 6 đội tham dự (05 ấp và 01 cơ quan), đảm bảo thi đấu các môn theo quy định.
-Tham dự hội thao cấp huyện có 07 lực lượng tham gia, kết quả đạt yêu cầu.
-Phúc tra DQ trong độ tuổi 18-15 trên địa bàn 05 ấp.
-Tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng LLVT cấp huyện kết quả có 01 tiết mục đạt giải A.
-Thực hiện chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 61 đối tượng và cấp thẻ BHYT cho 54 đối tượng.
-Điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch về tác chiến trị an; phòng chống cháy nổ; sẵn sàng chiến đấu tại chổ; phòng chống lụt bão, triều cường, lốc xoáy; công tác Đảng, công tác chính trị; kế hoạch huấn luyện năm 2014; kế hoạch hội thao; kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; kế hoạch đăng ký TN tuổi 17, 18-25 tuổi; kế hoạch phối hợp tuần tra, mật phục,…
-Thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 theo kế hoạch.
-Huyện kiểm tra đạt điểm vững mạnh về QS-QPĐP.
2. Công an:
-Tình hình ANCT: Giữ vững ổn định, có 15 người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm thân nhân xin tạm trú trên địa bàn xã, tất cả đều chấp hành tốt các quy định; hoạt động các tôn giáo ổn định.
-Tình hình TTXH: Phạm pháp hình sự 01 vụ trộm cắp TSCD ở ấp Phú Quới, Công an huyện thụ lý; vi phạm hành chính 10 vụ, có 25 đối tượng, Công an xã thụ lý xử phạt (Đánh người, đánh nhau: 02 vụ, sai rượu gây mất trật tự: 03 vụ, tụ tập đông người đá gà ăn tiền 03 vụ, trộm cắp tài sản: 02 vụ);
-TNXH: Công an huyện tổ chức bắt 02 tụ điểm đá gà (Ấp Vĩnh Quới và Phú Quới) có 33 đối tượng, phối hợp Công an huyện triệt phá 01 tụ điểm chơi số đề ở ấp Phú Quới, có 07 đối tượng.
-TNGT: Xảy ra 01 trường hợp làm chết 01 người; va quẹt giao thông 07 trường hợp: bị chấn thương nhẹ 07 người.
-Tuần tra kiểm soát TTATGTĐB: 192 cuộc có 961 lượt lực lượng tham gia, xử lý: 50 trường hợp vi phạm (Không ĐMBH: 20, không BHTNDS: 14, không mang GPLX: 03, không mang GĐKX: 08, chở người ngồi sau không ĐMBH: 02, không có GPLX: 01, không kính chiếu hậu: 01, vượt quá nồng độ cồn: 01)
-Phối hợp tổ chức họp dân truyên truyền về phòng chống các loại tội phạm trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014; phát động nhân dân phòng ngừa tội phạm và TTATGT; phát động phong trào TDBVANTQ,… được 127 cuộc, có 2.761 lượt người tham dự; sinh hoạt tổ NDTQ 52 cuộc, có 813 lượt tổ trưởng và tổ phó tham dự.
-Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình cổng rào và mô hình ánh sáng quang PCTP (03 ấp thực hiện cổng rào và 04 ấp thực hiện ánh sáng PCTP).
-Công tác tuần tra: Phối hợp Quân sự tuần tra 127 cuộc gồm 672 lực lượng tham gia, qua tuần tra giải tán 09 tụ điểm thanh thiếu niên tụ tập chơi quá khuya, nhắc nhỡ cho cam kết không tái phạm.
-Công tác giải quyết hành chính: Nhập khai sinh: 97 NK, KT2 đi: 51NK, nhập KT2: 55 NK, tử xóa: 29 NK, đăng ký tạm trú: 08 NK, quản lý án treo: 03 đối tượng; lập hộ mới: 10.
-Ổn định lực lượng Công an xã và Công an các ấp: 13 người (01 Trưởng, 02 Phó, 05 CAVTT và 05 CAV ấp), Đội Dân phòng: 12 người và 54 tổ NDTQ có 54 tổ trưởng và 54 tổ phó.
Lĩnh vực QP-AN tiếp tục được giữ vững ổn định, hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra và các chỉ tiêu cấp trên giao, lực lượng Công an được củng cố đủ về số lượng tại xã và công an viên ở 5 ấp, thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, mật phục; thường xuyên tuần tra kiểm soát TTATGTĐB hạn chế vi phạm; nhưng tình hình TTXH và tệ nạn vẫn còn phát sinh, nhất là hành vi nhậu say gây mất trật tự, đánh người, đánh nhau, tệ đá gà ăn tiền và trộm TSCD; BCH Quân sự có nhiều cố gắng đảm bảo công tác xây dựng kế hoạch, tham mưu và hoàn thành tốt chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt việc xây dựng và củng cố lực lượng DQ, đảm bảo công tác huấn luyện; điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch của ngành; đảm bảo tổ chức thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015.
V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.
1.Công tác CCHC:
-Triển khai và thực hiện công tác CCHC theo kế hoạch, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đã hướng dẫn và tiếp nhận giải quyết: 1.936 lượt tổ chức và công dân đến giao dịch hành chính, thu phí 40.956.000đ, không có tồn đọng quá hạn.
-Kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2014 đạt 99/100 điểm.
2.Công tác Nội vụ:
-Rà soát bổ sung hồ sơ CBCC, báo cáo về Phòng Nội vụ theo hướng dẫn (Bổ sung văn bằng, chứng chỉ).
-Đề nghị tuyển dụng 01 cán bộ (Phó CHT Quân sự)
-UBND huyện ban hành QĐ tuyển dụng bố trí 01 công chức TP-HT.
-Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng ấp và bầu cử Phó Trưởng ấp nhiệm kỳ 2014-2016.
-Đề nghị nâng lương trước hạn cho 01 cán bộ chuyên trách, nâng lương đến hạn 03 cán bộ chuyên trách, 03 công chức, đề nghị xếp lương: 01 PCT UBMTTQ, 01 PBT Đoàn, 05 Trưởng ấp và 05 Phó Trưởng ấp; giải quyết chế độ nghỉ việc cho 03 cán bộ.
3. Công tác tiếp dân - giải quyết KNTC; Tư pháp - Hộ tịch và Phòng, chống tham nhũng:
-Công tác tiếp dân: Đảm bảo chế độ trực tiếp công dân, đã tiếp 38 lượt công dân đến tìm hiểu nhờ hướng dẫn, giải đáp các yêu cầu liên quan về Dân sự và HN & GĐ.
-Công tác Tư pháp - giải quyết KNTC: Nhận và hòa giải: 23 trường hợp tranh chấp dân sự và Hôn nhân - Gia đình, xác minh hòa giải thành: 11, không thành 12 chuyển cơ quan chức năng giải quyết.
+Phối hợp tuyên truyền các luật và các văn bản quy phạm pháp luật: 31 cuộc, có 1.007 lượt người dự.
-Hộ tịch: Nhận và giải quyết đúng hạn: 505 trường hợp (Khai sinh: 257, khai tử: 37, kết hôn: 67, xác nhận tình trạng hôn nhân: 135, nuôi con nuôi: 01, đăng ký nhận cha, mẹ, con: 03, thay đổi cải chính hộ tịch: 05).
-Công tác Phòng, chống tham nhũng: Phối hợp tổ chức tuyên truyền 84 cuộc, có 2.110 lượt người dự; tổ chức kiểm tra và giám sát các quỹ nhân dân đóng góp và quỹ PHHS đóng góp đối với trường Mẫu giáo, kết quả: Đảm bảo thực hiện đúng theo quy định, không phát hiện sai phạm.
4. Thực hiện Quy chế dân chủ - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền:
Phối hợp với Khối vận và UB MTTQ xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền năm 2014 theo chỉ tiêu thi đua chuyên đề, kết quả kiểm tra năm 2014 đạt: 99/100 điểm.
5. Công tác Thi đua - Khen thưởng:
Đảm bảo thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thi đua và công tác phát động thi đua năm 2014.
Qua các phong trào thi đua đã ban hành: 17 quyết định khen thưởng cho 21 tập thể và 116 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, kinh phí: 23.950.000đ
Hoạt động quản lý nhà nước luôn được quan tâm, đội ngũ CBCC được kiện toàn; việc thực hiện Qy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền được tăng cường, công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, công tác nội vụ đảm bảo, công tác TĐKT thực hiện kịp thời và đúng quy định. Tuy nhiên, hiện tại cán bộ, công chức mới đạt chuẩn 85%; công tác giải quyết KNTC và PCTN báo cáo chưa kịp thời; vẫn còn một ít CBCC chưa thực hiện tốt Quy chế làm việc, còn vi phạm Chỉ thị 07 của Tỉnh ủy và Chỉ thị 17 của UBND tỉnh như tác phong, giờ giấc, trang phục chưa nghiêm túc, điều khiển xe vượt quá nồng độ cồn; còn một vài ấp chưa nắm bắt đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, phản ánh báo cáo không kịp thời, chưa đúng thực tế; từ đó làm ảnh hưởng hạn chế đến hiệu quả chỉ đạo của cấp trên và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

I. VỀ KINH TẾ.
1. Về sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn:
a) Về sản xuất nông nghiệp:
-Giữ vững ổn định diện tích sản xuất, đảm bảo đạt chỉ tiêu về giá trị trồng trọt; tiếp tục thực hiện tốt công tác khuyến nông, trợ vốn, quan tâm trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn; kịp thời khuyến cáo lịch thời vụ, tình hình diễn biến thời tiết, sâu bệnh, dịch hại trên trên cây trồng, vật nuôi để bà con nông dân chủ động phòng, trị hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
-Thực hiện tốt công tác tiêm phòng, đảm bảo kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phát hiện nhanh, xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng; tập trung tiêm phòng cúm A H5N1 cho hộ nuôi từ 50 con trở lên, tổ chức tiêm phòng LMLM cho 100% tổng đàn bò và 100% chỉ tiêu tiêm phòng dại cho chó; nhắc nhỡ hộ tự tiêm phòng bệnh tai xanh; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về giá trị chăn nuôi.
-Tiếp tục phát huy hiệu quả Dự án PRC tỉnh Tiền Giang (Oxfam tài trợ) trong thực hiện mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu: Mô hình nuôi bò, nuôi dê trên địa bàn xã.
-Khuyến khích nuôi tôm, các nước lợ ven sông và nâng cao hiệu quả nuôi cá trên ao đìa, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về giá trị nuôi trồng đánh bắt hải thủy sản.
-Giữ vững ổn định về đất đai, thực hiện tốt việc cấp đổi giấy CNQSDĐ, kịp thời giải quyết các tranh chấp nếu có phát sinh.
b) Về phát triển nông thôn:
-Thực hiện hoàn thành các công trình XDCB năm 2015 được duyệt, phấn đấu kết thúc và quyết toán trước tháng 10, xây dựng và thống nhất với huyện kế hoạch XDCB năm 2016; đảm bảo hiệu quả hoạt động các tổ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tại địa bàn 05 ấp, quản lý tốt hệ thống giao thông, thủy lợi, đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt nhất cho sản xuất và dân sinh.
-Khảo sát xem xét thực tế lưới điện hạ thế, tiếp tục đề nghị ngành điện xây dựng mới và cải tạo nâng cấp từng bước đạt chuẩn; phối hợp quản lý lưới điện hạ thế và sau hạ thế, kiểm tra buộc hộ sử dụng điện phải thay thế trụ và đường dây dẫn điện hư mục để hạn chế thất thoát điện năng tiêu thụ và thường xuyên tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. 
-Khuyến khích và tạo điều kiện để hộ dân tiếp nhận và sử dụng nước của hệ thống trạm xử lý nước, phấn đấu đến cuối năm 2015 có trên 94% hộ sử dụng nước sạch.
c) Về Phòng chống lụt bão-Giảm nhẹ thiên tai:
-Rà soát, bổ sung kế hoạch và phương án PCTT-TKCN năm 2015.
-Phát huy hiệu quả các trang thiết bị và đảm bảo công tác tuyên truyền lồng ghép của Dự án PRC, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu (Dự án Xây dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của các cộng đồng ven biển Việt Nam tại Tiền Giang).
2.Về sản xuất TTCN - DVTM: 
Tạo điều kiện, khuyến khích các cơ sở đầu tư SXKD, nhất là các cơ sở sản xuất TTCN, đảm bảo thực hiện công bằng về chính sách thuế; tạo điều kiện cho các hoạt động ngành nghề TTCN như đan se lát, đan lục bình, kết chổi,... Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về giá trị sx CN-TTCN.
3. Về ngân sách:
Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, không để nợ đọng; thực hiện tốt các yêu cầu và quy định về tài chính công, đảm bảo minh bạch trong chế độ chi tiêu; hạn chế phát sinh, bội chi.
4. Về xây dựng Nông thôn mới:
-Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2015, tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền; tập trung huy động các nguồn lực đề đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; 
-Tiếp tục thực hiện đồng bộ 19 tiêu chí, nâng cao chuẩn của 09 tiêu chí đạt được; phấn đấu thực hiện đạt 03 tiêu chí trong năm 2015: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), tiêu chí 4 (Điện) và tiêu chí 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên).
II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI.
1. Về Giáo dục:
-Thực hiện tốt vấn đề xã hội hóa giáo dục, nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng giáo dục và Trung tâm học tập cộng đồng; trường mẫu giáo và trường tiểu học đảm bảo chương trình, nội dung, thời gian, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; duy trì sĩ số 100%, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
-Tiếp tục nâng cao bền vững tỷ lệ các chuẩn về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; về CMC và PC.
2. Về Y tế:
-Hoàn thành tốt các chỉ tiêu chương trình y tế quốc gia, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, nhất là SXH, TCM, sởi và cúm A H5N1, H1N1, H7N9; khống chế các bệnh xã hội; nâng cao chất lượng khám và điều trị, nâng cao y đức, thái độ ứng xử tiếp xúc và phục vụ người bệnh; từng bước nâng cao chuẩn bộ tiêu chí quốc gia.
-Phối hợp kiểm tra và đề xuất giải pháp giải quyết giảm thiểu tối đa về vấn đề gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước.
3. Về Dân số - KHHGĐ:
-Hoàn thành chỉ tiêu về KHHGĐ: Các biện pháp tránh thai, tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, chỉ tiêu sinh, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh.
-Phối hợp tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục chăm sóc trẻ em, quan tâm trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động có liên quan dân số, gia đình và trẻ em
4. Về Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao:
-Nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh xã và các ấp.
-Tiếp tục phối hợp phát động thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu hộ đạt 3 tiêu chuẩn.
-Thường xuyên củng cố nâng chất chuẩn các tiêu chí các ấp Văn hóa.
-Kịp thời bổ sung, sửa đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quy ước của các ấp.
-Nâng cao năng lực quản lý, giữ vững ổn định trật tự các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.
-Thực hiện tốt công tác về Gia đình.
5. Về Chính sách xã hội:
Quan tâm và thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo công tác giảm hộ nghèo bền vững; tạo việc làm, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà ở cho hộ nghèo.
III. VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH.
1. Về Quốc phòng:
-Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về công tác QS-QPĐP, giữ vững xã vững mạnh; đảm bảo công tác lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
-Hoàn thành tốt công tác gọi TNNN năm 2015 và chuẩn bị các bước cho công tác gọi TNNN năm 2016.
-Nâng cao trách nhiệm của BCH, củng cố ấp Đội, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc quy chế đối với BCH, ấp đội và LLTT, củng cố nâng chất lượng DQ, phối hợp thực hiện tốt công tác tuần - kiểm tra.
-Quan tâm và thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật.
2. Về An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội:
-Giữ vững sự ổn định về ANCT; hạn chế các vụ việc vi phạm về TTATXH, đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm về TTXH, các TNXH,… giữ vững danh hiệu “Xã an toàn về ANTT” và “Xã không có tội phạm về ma túy - mại dâm và trẻ em làm trái pháp luật và xã điển hình về phòng cháy, chữa cháy”.
-Củng cố và nâng cao vai trò nhiệm vụ của lực lượng Công an xã, Công an ấp và các tổ NDTQ; đẩy mạnh việc phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, sơ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình PCTP, đảm bảo công tác QLHC.
-Tăng cường công tác phối hợp tuần, kiểm tra; triển khai và thực hiện tốt các kế hoạch và phương án phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn TTATGT, bảo vệ an toàn những ngày lễ, tết, … bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
IV. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.
-Thực hiện tốt công tác CCHC; giải quyết công việc của tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, thực hiện áp dụng TCVN 9001: 2008, đảm bảo trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu công việc và quy định.
-Thực hiện tốt QCLV, tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc theo quy chế Văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc CT 07 của Tỉnh ủy và CT 17 của UBND tỉnh. 
-Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện đúng các quy định về hộ tịch.
-Thực hiện tốt công tác giải quyết KNTC của công dân; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Tiếp tục triển khai quán triệt Pháp lệnh về thực hiện QCDC, hoàn thành tốt chỉ tiêu thi đua chuyên đề thực hiện QCDC cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền;  thực hiện tốt mô hình 3 không, 3 đúng, 3 nên, 3 cần, 3 chống và các văn bản liên quan của cấp trên.
-Thực hiện tốt công tác Nội vụ và các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của cán bộ, công chức.
-Đảm bảo công tác thi đua khen thưởng.
-Phối hợp thực hiện tốt công tác thanh niên.
Trên đây là báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương phướng nhiệm vụ năm 2015./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết