Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tổng kết năm 2014
11/02/2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2014

A. TÀI CHÍNH

I. Kết quả thực hiện

1. Kết quảtừng nguồn thu

Tổng thu ngân sách huyện 53.571 triệuđồng, đạt 122,67% so dự toán năm 2014 và bằng 105,04% so cùng kỳ năm trước. Tổngthu từ tiền sử dụng đất 40.092 triệu đồng, đạt 101,06% dự toán năm và bằng118,46% so với cùng kỳ năm trước.

2. Kết quả từng khu vưc, từng đơn vị xã, thị trấn:

Khu vực xã thu được 16.161 triệu đồng đạt 108,03% dự toán năm bằng 112,57%so với thực hiện năm 2013. Khu vực huyện thu được 37.828 triệu đồng đạt 128,41%dự toán năm bằng 101,52% so thực hiện năm 2013.

B. XÂY DỰNG CƠ BẢN

I. Tình hình thực hiện công trình năm 2014:

- Tổng số côngtrình thực hiện trong năm là 70 công trình. Trong đó có 8 công trình chuyểntiếp và 62 công trình triển khai mới.

- Tổng nguồnvốn đầu tư XDCB năm 2014 giao cho BQL theo dõi thực hiện đến nay là  83,024 tỷ đồng.

- Thực hiệntrong năm 2014: Khối lượng thực hiện là 89,808 tỷ đồng đạt 108,17% so với KH vốngiao (do có một số công trình thực hiện khối lượng cao hơn KH vốn giao) .

- Giải ngân là82,850/83,024  tỷ đồng đạt 99,79 % so kếhoạch vốn giao. (do Vốn Tín dụng ưu đãi thực hiện giảm so với KH vốn là 204triệu).

- Cuối năm 2014hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 66/70 công trình, còn 4 công trình đangthi công. (Đường Huyện 16C, Trường THCS Long Bình, Trường MG Thành Công và MGLong Vĩnh)

Kết quả thựchiện từng nguồn vốn như sau:

1.Công trình thuộc vốn ngân sách tỉnh: 4 côngtrình

- Đường huyện 20:là công trình chuyển tiếp đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng2/2014, vốn giao là 740 triệu đồng, đã thanh toán đủ vốn cho công trình và hiệnđang trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán.

- Đường Huyện16C: Hiện đang thi công tiến độ 70%, vốn giao năm 2014 là 5,5 tỷ đồng. Giảingân  đạt 100% KH giao. Công trình chuyểntiếp sang năm 2015 (hoàn thành theo hợp đồng 22/02/2015).

-Nhà làm việcKhối Đảng: Hiện đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Công trình thiếu vốnlà 2,136 tỷ , năm 2015 tỉnh giao KH thanh toán nợ.

-Trường THCSLong Bình: Đang thi công đạt 30%, vốn giao năm 2014 là 9 tỷ đồng. Giải ngân đạt100% KH giao. Công trình chuyển tiếp sang năm sau, thời gian hoàn thành tháng3/2016. (ghi vốn 3 năm 2014-2015-2016)

2. Công trình thuộc vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ:gồm 6 nguồn vốn, thực hiện  43 côngtrình.

2.1. Nguồn vốnXSKT hỗ trợ Mầm non - Y tế- TDTT:có 7 công trình.

-Tổng vốn giaocho 7 công trình là 23,363 tỷ đồng. Giải ngân đạt 100% Kế hoạch giao.

+Trường MGThạnh Nhựt: là công trình chuyển tiếp của năm 2013, đã hoàn thành nghiệm thutháng 4/2014.

+Trường Tiểuhọc Đồng Sơn, Sân bóng đá Bình Tân, Trạm Y tế Đồng Thạnh, trường MG Bình Tân đãhoàn thành nghiệm thu.

+ Trường mẫugiáo Long Vĩnh, MG Thành Công đang thi công tiến độ 60% , chuyển tiếp sang năm2015.

2.2. Nguồn vốntín dụng ưu đãi: 3 công trình,tổng vốn giao là 4 tỷ đồng.

-Hoàn thành 3công trình giá trị thực hiện 3,826 triệu đồng giảm so với Kh vốn giao. Còn thừaKH vốn là 174 triệu, năm 2015 xin giao lại để thực hiện công trình mới.

2.3. Nguồn vốnXây dựng nông thôn mới: 4 công trình,tổng vốn giao là 8,762 tỷ đồng. Giải ngân đạt 100% KH giao. 4/4 Công trình đãhoàn thành, còn thiếu vốn so với khối lượng thực hiện (thiếu 323 triệu đồngbna8m 2015 giao để thanh toán nợ)

2.4. Nguồn vốnhỗ trợ sản xuất lúa: 7 công trình,tổng vốn giao là 4,341 tỷ đồng. Giải ngân đạt 100 %. Đã hoàn thành 7/7 côngtrình.

2.5. Nguồn vốnThủy lợi phí: 30 công trình,tổng vốn giao là 6,131 tỷ đồng Hoàn thành 30/30 công trình, giải ngân đạt 100%Kh vốn (thiếu vốn so với khối lượng thực hiện là 52 triệu đồng , năm 2015 giaothanh toán nợ)

2.6. Nguồn vốnchống hạn mặn: 3 công trình, tổng vốn giao 2,275 tỷ đồng. Giải ngân đạt100% KH vốn. Hoàn thành 3/3 công trình.

3. Công trình thuộc vốn ngân sách huyện: gồm 10 côngtrình, tổng vốo là 11,837 tỷ đồng. Giải ngân đạt 100% Kh vốn, hoàn thành 10/10công trình.

4. Công trình thuộc vốn phòng chống lụt bão: 2công trình.

-Nhà vệ sinhtrú bão Trường THPT Long Bình và cầu Rạch đường trâu đã hoàn thành.

C. KẾ HOẠCH:

Trong năm 2014 Ủyban nhân dân huyện giao Phòng Tài chính Kế hoạch làm chủ đầu tư thực hiện dự án:"Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Gò Công Tâyđến năm 2020, định hướng đến năm 2030" đã hoàn thành chờ Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt

D.ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trong năm 2014 nhận 495 hồ sơ giải quyết đúnghạn theo quy trình một cửa liên thông và kiểm tra các hộ đăng ký kinh doanh trướckhi cấp giấy phép kinh doanh.

E.GIÁ VÀ CÔNG SẢN

1. Công tácquản lý giá và công sản:

1.1. Công tác quản lý giá:

- Thường xuyên theo dõi sát diễnbiến giá các mặt hàng thiết yếu Phối hợp các ngành liên quan thường xuyên kiểmtra việc kê khai, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết góp phần bình ổn giá

- Phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kiểmtra giá các mặt hàng xăng dầu, cước phí xe, phí qua đò, và một số mặt hàng chủyếu do nhà nước quản lý; kiểm tra hộ kinh doanh cá thể, kê khai, niêm yết giávà bán theo giá niêm yết; triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá đốivới sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

- Tham gia định giá tài sản

1.2. Công tác quảnlý công sản:

      -Thực hiện kê khai, đang nhập dữ liệu biến động về tài sản nhà nước trên địa bànhuyện vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước

- Thực hiện sắp xếp lại,xử lý nhà đất của các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnhQuyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay việcsắp xếp nhà đất huyện đang chỉnh sửa.

F. CÔNG TÁC KÊUGỌI, XÚC TIẾN ĐẦU TƯ:

Năm qua huyện đã tập trung cho công tác xúc tiến đầu tư, cụ thể là huyện đãhoàn thành việc kêu gọi và đấu giá thành công dự án khu chợ mới thị trấn Vĩnh Bình;tiếp xúc và giới thiệu cụ thể cho công ty Tân Phú Cường TP.HCM, công ty Lập Thànhvề địa điểm xây dựng xí nghiệp may ở Thạnh Nhựt; tiếp xúc và giới thiệu nhà đầutư chế tạo đất trồng hoa kiểng từ sơ dừa tại khu công nghiệp Vàm Giồng, tiếp nhậnvà trình tỉnh về dự án 4 sân bóng đá cỏ nhân tạo tại sân vận động Gò Công Tây,làm thủ tục tiếp nhận đầu tư đối với việc chuyển đổi chủ đầu tư tại Công ty mayHai Lúa Thạnh Nhựt, dự án thu gom và xử lý rác của Công ty Mỹ Châu, riêng 2 dự án sản xuất của Công ty Phát Thành TiềnGiang đang đi vào đầu tư xây dựng, còn dự án hàng sản xuất hàng nhựa gia công củaCông ty Hằng Sao Sáng tại Thạnh Trị thì chỉ mới đổ mặt bằng chưa xây dựng, lậpbáo cáo và gửi về Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mai dụ lich Tiền Giang để nhờhỗ trợ kêu gọi đầu tư của 12 dự án đang kêu gọi đầu tư tại huyện Gò Công Tây

G. KINH TẾ HỢPTÁC, HỢP TÁC XÃ

1. Về hợp tác xã, tổ hợp tác:

a- Hợp tác xã: (Viết tắt HTX)

- Hiện nay, trên địabàn huyện có7 hợp tác xã, trong đó: 5 hợptác nông nghiệp và dịch vụ nông thôn (HTX Bình Tây,HTX Bình Nhì, HTX Bình Đông, HTX Bình Trung, HTX Rau An Toàn Thạnh Hưng), 01HTX hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải và 01 quỹ tín dụng nhân dân thịtrấn Vĩnh Bình.

- Tổngdoanh thu của HTX là 27,612 tỉ đồng, tăng 4,36% so với năm 2013 trong đó HTXBình Nhì 1,210 tỉ đồng, HTX Bình Trung 1,270 tỉ đồng, HTX Bình Đông 0,390 tỉđồng, HTX Bình Tây 11,500 tỉ đồng, HTX giao thông vận tải 10,533 tỉ đồng , quỹtín dụng nhân dân thị trấn Vĩnh Bình 2,339 tỉ đồng và HTX Rau An Toàn ThạnhHưng 0,360 tỉ đồng.

-Tổng lợi nhuận của các HTX là 1,437 tỉ đồng, bình quân lợi nhuận của các HTX là205,29 triệu đồng/năm.

b-Tổ hợp tác: (Viết tắt THT)

-Hiện nay trên địa bàn huyện có 32 THT, trong đó: 18 THT cung cấp dịch vụ nước sinh hoạtnông thôn, phân bố ở các xã: Đồng Thạnh, Đồng Sơn, Thạnh Nhựt, Bình Tân và BìnhNhì; 03 THT sản xuất và tiêu thụ lúa giống (Long Vĩnh, Yên Luông và ThànhCông); 07 THT bơm nước tạo nguồn phân bố ở 2 xã Bình Phú và Thạnh Trị; 03 THTnuôi trồng Thủy sản phân bố ở 2 xã Long Bình và Bình Phú; 01 THT sản xuất cacao (Vĩnh Hựu).

- Tổng doanh thu của các THT là 18,634 tỉ đồng,tổng lợi nhuận là 2,697 tỉ đồng, bình quân lợi nhuận của các THT là 84,292triệu đồng/năm.

c-Về chuyển đổi các HTX hoạt động theo Luật HTXnăm 2012: Đã thực hiện chuyển đổi các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 là02 HTX (HTX Bình Nhì, HTXRau An Toàn Thạnh Hưng).

Trên đây là thông tincho trang thông tin điện tử của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gò Công Tây./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết