Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo về tình hình thực hiện KTXH - QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
03/12/2018

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện KTXH - QPAN 6 tháng đầu năm và

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

I. KINH T:

1. Về sản xuất nông nghiệp:

a. Cây lúa:

Kết thúc vụ lúa đông xuân với diện tích lúa 927.5 ha NSBQ 8.5 tấn/ha. Tổng sản lượng 7.883 tấn tăng 184 tấn so cùng kỳ năm 2014.

Vụ lúa hè thu chính vụ: Hiện xuống giống được 245ha đạt 26.41% so kế hoạch.

b. Về cây màu: Tổng diện tích cây màu là 25.5 ha, trong đó màu vụ đông xuân 15.5 ha, màu xuân hè 10 ha. Nhìn chung trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thực hiện đạt kế hoạch đề ra cả về năng suất, sản lượng.

c. Về chăn nuôi: Việc chăn nuôi của bà con nhân dân  từng bước được ổn định và phát triển.

- Gia súc: Tổng đàn bò 806/303 con tăng 503 con, chó 1287 con, heo 5.574/5396 con tăng 178 con, dê 630/252 con tăng 378 con so cùng kỳ năm 2014.

- Gia cầm: Tổng đàn 59.544.000 con tăng 13.009 con trong đó vịt 41.875/43.315 con giảm 1.440 con, gà 17.669/3.220 con tăng 14.449 con, tất cả các hộ chăn nuôi gia cầm đều được tuyên truyền, hướng dẫn  phòng ngừa dịch bệnh đã tham gia phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng trại, tiêm phòng vacxin theo định kỳ.

+ Kết quả tiêm phòng:

+ Tiêm phòng gia cầm: Tổng số gia cầm được tiêm phòng 23.650 con/44.561con vịt đạt 53.07%. Tổng lượng vacxin sử dụng là 23.650 liều.

+ Tiêm phòng gia súc: Tiêm phòng chó dại được 250/400 con đạt 62.5%, tiêm phòng LMLM bò được 275/806 con đạt 34.1%.

Công tác tiêu độc sát trùng: Đã phun xịt được 04/04 ấp với tổng số hộ phun xịt là 970 hộ trên 36.005m2

- Về nuôi trồng thủy sản:

Vụ 1 năm 2015: Thả được 47 hộ, diện tích 19.80ha, con giống 10.800.000 con tôm thẻ.

Về thu hoạch: Hiện đã thu hoạch được 17 hộ diện tích 6.26ha với 3.750 con giống. Trong đó lổ 6 hộ 278 triệu, lãi 11 hộ 535 triệu.

2. Về thủy lợi nội đồng:

Công trình huyện đầu tư: Thi công 03 tuyến kênh. Hiện đã thi công xong 02 tuyến kênh gồm tuyến kênh Sáu Bên ấp Bình Ninh, chiều dài 1.958m, kinh phí 162.047.300đ, tuyến kênh Tám Tươi ấp Bình Khánh, chiều dài 1.925m, kinh phí 130.000.000đ và đang thi công tuyến kênh Tám Nghiêm ấp Bình Khánh, chiều dài 1091m, kinh phí 976.000.000đ.

Công trình xã đầu tư: Thi công nạo vét xong 02 tuyến kênh gồm tuyến kênh Công Điền 2 ấp Bình Phú, chiều dài 660m, kinh phí 61.000.000đ và tuyến kênh Năm Mạnh ấp Thọ Khương, chiều dài 718m, kinh phí 28.000.000đ. Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

3. Về công tác quản lý sử dụng đất:

Tiến hành kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 5 năm từ năm 2010-2014. Kết quả đã thực hiện xong công tác ngoại nghiệp và đã nghiệm thu xong giai đoạn 1. Tiến hành cấp giấy QSDĐ cho các tổ chức và đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý được 37/44 giấy đạt 84.09% còn 07 giấy đang đề nghị cấp tiếp và điều tra xử lý các trường hợp chuyển mục đích trái phép trong năm 2015 kết quả có 06 hộ bị lập biên bản xử lý. Ngoài ra làm thủ tục cấp giấy lần đầu cho 18 hộ hiện đã cấp xong 12 hộ còn 06 hộ đang đề nghị cấp tiếp.

4. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của nhân dân:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ủy ban nhân dân xã, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở nên đơn khiếu nại của nhân dân được tiếp nhận giải quyết kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm tổ tiếp dân xã đã tiếp nhận 9 đơn trong đó giải trình và trả đơn cho đương sự là 07 đơn, thụ lý 02 đơn, giải quyết thành 01 đơn, chuyển về trên 01 đơn.

Tư pháp xã đã tiếp nhận hồ sơ từ cơ sở hoà giải các ấp là 15 vụ trong đó 10 đơn tranh chấp dân sự, 05 đơn hôn nhân gia đình. Kết quả hoà giả thành 11 vụ đạt 73.3%, 04 vụ không thành đạt 26.7%.

5. Phòng chống lụt bão: Đầu năm Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão xã xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, triều cường, lốc xoáy và hướng dẫn các ngành, đoàn thể  xây dựng kế hoạch để triển khai trong nội bộ và nhân dân. Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và diễn biến của từng cơn bão để có thông báo kip thời cho nhân dân chủ động phòng tránh thiệt hại khi có gió, bão xãy ra nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong việc phòng chống lục bão, triều cường, lốc xoáy năm 2015.

6. Về công tác khuyến Nông:

Trong 6 tháng đầu năm Ban khuyến nông xã kết hợp với Trạm khuyến nông khuyến ngư, trạm Bảo vệ thực vật huyện tổ chức Hội thảo đầu vụ về sản xuất lúa, phòng chống rầy nâu bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa và kỷ thuất nuôi trồng cây con, giới thiệu sản phẩm mới…được 23 cuộc có 1.150 lượt người dự.

7. Về xây dựng nông thôn mới:

Ủy ban nhân dân xã phối hợp MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã, ấp đã lồng ghép tổ chức hợp dân tuyên truyền Nông thôn mới được 05 cuộc có 106 lượt người dân tham dự. Tính đến nay xã đạt được 08/19 tiêu chí đó là:

Tiêu chí số 03: Hệ thống thủy lợi.

Tiêu chí  số 08: Bưu Điện.

Tiêu chí  số 09: Nhà ở dân cư.

Tiêu chí số 11: Hộ nghèo.

Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động và việc làm thường xuyên.

Tiêu chí  số 14: Giaó dục.

Tiêu chí số 16: Về văn hóa.

Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội.

8. Về xây dựng cơ sở hạ tầng:

Hiện đã thi công xong tuyến đường Ba Đen ấp Bình Khánh, chiều dài 1091m, kinh phí 976.000.000đ hiện chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng và đang thi công tuyến đường Năm Mạnh ấp Thọ Khương, chiều dài 518m, kinh phí 436.000.000đ.

 Về thi công xây dựng huyện lộ 13B: Công ty TNHHTM-DV-XD Phước Hùng đã tiến hành giải phóng mặt bằng và làm nền hạ cho toàn tuyến với kinh phí xây dựng 14.005.000.000đ.

Về xây dựng trạm y tế mới: Công ty TNHHTM-DV-XD Vinh Quang đã tiến hành sang nền, làm móng và đổ cột với kinh phí xây dựng 4.500.000.000đ.

9.Về chương trình nước sạch: Tính đến nay nông dân đã lắp đặt kéo đường ống nước của công ty nước sinh hoạt nông thôn tỉnh. Tính đến nay có 1836/1893 hổ sử dụng nước sạch đạt 96.99%. Số còn lại Ủy ban nhân dân xã đề nghị doanh nghiệp tiếp tục kéo ống. Kết hợp Phòng nông nghiệp, Phòng Tài nguyên môi trường, trung tâm Y tế, Công an huyện, tiến hành kiểm tra 02 trạm cấp nước ( trạm cấp nước ấp Bình Khánh và trạm cấp nước ấp Thọ Khương).

10. Về điện:

Trong 6 tháng đầu năm ngành thống kê phối hợp ban lãnh đạo 4 ấp tiến hành kiểm tra các tuyến đường điện không đảm bảo an toàn. Kết quả kiểm tra 20 tuyến đường trong đó có 16 tuyến đảm bảo an toàn và 04 tuyến không đảm bảo an toàn.

Ngoài ra tiến hành thống kế các hộ sử dụng điện trên các tuyến điện trên địa bàn xã. Kết quả có 100 hộ có đường dây sau điện kế của hộ dân quản lý từ 02 hộ, 327 hộ có tuyến đường dây độc lập cấp cho 01 hộ, có 07 tổ điện từ 2-9 hộ, 12 tổ có tuyến đường dây hạ thế do ngành điện quản lý.

11. Về thu ngân sách:

Sáu tháng đầu năm Ủy ban nhân dân xã kết hợp với đội thuế liên xã 1 tập trung thu thuế được 205.936.431 đồng đạt 28.21%.

Trong đó                                                                                                 

LPTB                       NTSĐN            4.612.641           đạt  8.39%

TNCN                      NTSĐN         71.403.710            đạt  33.21%

PLP                          NTSĐN         23.533.700            đạt  36.20%

Môn Bài                   NTSĐN         55.300.000            đạt  100.55%

GTGT                       NTSĐN         26.621.500            đạt  11.38%

Phi Nông nghiệp    NTSĐN           1.165.400            đạt  23.31%

Thu khác                 NTSĐN         28.299.480             đạt 19.52%

* Các khoản đóng góp địa phương: 

NDĐG                     NTSĐN         288.164.275          đạt     57.63 %

ĐƠĐN                    NTSĐN           22.395.000           đạt      34.45%

ANQP                     NTSĐN           17.120.000           đạt     42.72%

Ngoài ra, Ban lãnh đạo 4 ấp thu phí bảo dưỡng đường bộ nâng tổng số đến nay được 7.440.000 đồng.

* Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 1.170.810.000đ.

Về chi:

Tổng chi: 1.385.542.828đ ( chi thường xuyên).

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã có tập trung cao thu ngân sách, tuy nhiên tỉ lệ thu được là rất thấp nhất là 3 nguồn thu lệ phí trước bạ và thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng nguyên nhân còn lệ thuộc vào sự mua bán chuyển nhượng của nhân dân.

II. VỀ VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Giáo dục: Tổng số học sinh toàn trường tiểu học là 624 học sinh. Học sinh hoàn thành lớp học 622/624 đạt tỉ lệ 99.7%, tăng so kết quả năm học trước 1.7%. Học sinh được khen thưởng 480/624 đạt 76.92%.

Công nhận hết bậc tiểu học là 119/119 học sinh đạt 100% bằng so năm học 2013-2014.

Công tác PCGD: Kết hợp Ban ngành đoàn thể xã và 4 tổ vận động của 4 ấp lên kế hoạch vận động mở lớp ở ấp Thọ Khương dự kiến mở lớp 9 với 12 học viên và lớp sau khi biết chữ 10 học viên.

Về Mẫu giáo: Tổng số lớp 08 lớp với 208 trẻ, so với năm học 2013-2014 tăng 05 trẻ.

Tổng số lớp mẫu giáo 5 tuổi là 4 lớp, tổng số trẻ 5 tuổi đến trường học là 141 trẻ/141 trẻ đạt 100%.

2. Y  tế:

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được chú trọng mạng lưới ytế được củng cố tay nghề được nâng lên trong sáu tháng qua công tác khám và điều trị tại trạm được 5.383 lượt người trong đó khám BHYT 4.776 người, trẻ em từ 1 đến 6 tuổi 607 trẻ.

Về công tác phòng chống dịch bệnh: Bệnh SXH đầu năm đến nay xảy ra 01 ca ấp Bình Khánh so cùng kỳ tăng 01 ca. Bênh tay chân miệng 08 ca so cùng kỳ tăng 05 ca, trong đó ấp Bình Phú 02 ca ,ấp Bình Khánh 03ca, ấp Thọ Khương 03 ca.

Bệnh sốt rét: Trong 6 tháng vừa qua kéo lam máu được 55 lam và cấp thuốc uống dự phòng 37.

Về dân số kế hoạch hoá gia đình: Các chỉ tiêu thực hiện 702/656 đạt 107.%  kế hoạch.

Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ: Trạm ytế tổ chức 07 cuộc truyền thông trên 04 ấp có 278 người dự, tuyên truyền phòng chống bệnh SXH, tiêu chảy cấp, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, bệnh tay chân miệng, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, mất cân bằng giới tính khi sinh.

3. Văn hóa thông tin - TDTT- Đài truyền thanh:

a. Về văn hóa thông tin: Tổ chức trang trí khánh tiết trong các ngày lễ, hội, vận đồng nhân dân treo cờ, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội… tiến hành làm cổng chào, băng rol, khẩu hiệu mừng Đảng mừng Xuân, dọn dẹp cảnh quan môi trường các tuyến đường chính của xã.

Tổ chức trang trí cổng trụ sở Ủy ban nhân dân xã “ Mừng Đảng – Mừng Xuân Ất Mùi năm 2015”, trang trí bàn thờ tổ quốc tại trụ sở UBND xã và trụ sở 4 ấp và tổ chức treo băng rol, khẩu hiệu ở các tuyến đường chính trong địa bàn xã.

Phát động đăng ký gia đình văn hóa năm 2015: 1924/1924 hộ đạt 100%

Thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn xã.

b.Về thể dục thể thao:

Trong dịp những ngày lễ và tết nguyên Đán ngành văn hoá thông tin TDTT đã tổ chức ba lần thi đấu giao hữu các bộ môn thể thao truyền thống như: Kéo co, đẩy cây, bóng chuyền . . . . cho đại diện cán bộ và nhân dân  trên toàn xã đến tham gia, đã thu hút đông đảo nhân dân  đến cổ vũ phong trào và chào mừng các ngày lễ cũng như Mừng Đảng Mừng Xuân. Vận động phong trào “ Toàn dân luện tập thể dục theo gương Bác hồ vĩ đại”.

Về thông tin tuyên truyền: Đài truyền thanh xã thường xuyên tiếp âm đài và thông báo các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ, thông báo về việc phòng chống các tệ nạn xã hội trước trong và sau Tết, ngoài ra còn thông báo cho nhân dân phòng trừ bệnh cháy lá, rầy nâu trước Tết để đảm bảo an tâm vui tết.

Ngoài ra còn thông báo tuyên truyền về Luật sửa đổi Luật BHYT, Luật hôn nhân gia đình, Luật công chứng, Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật giáo dục quốc phòng an ninh, Luật khiếu nại tố cáo, thông báo làm chứng minh nhân dân, thông báo về việc bơm nước ngọt dự trữ chống hạn, thông báo phòng chống cháy nổ mùa khô.

 4. Về TBXH chính sách việc làm:

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức viếng nhà bia ghi danh, cấm cờ mộ liệt sĩ gia đình chính sách trên địa bàn xã. Tổ chức họp mặt gia đình chính sách nhân dịp tết Ất Mùi với tổng số tiền 8.000.000đ.

Ngành thương binh xã hội tranh thủ cấp phát các chế độ chính sách cho gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo trên địa bàn xã và kết hợp với ban ngành đoàn thể xã tiếp nhận các nguồn tài trợ ủng hộ của các nhà hảo tâm tặng quà cho gia đình nghèo đảm bảo các nguồn hỗ trợ đến tận tay các gia đình trước Tết.

 Kết quả tặng và cấp phát các chế độ cho gia đình chính sách và hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi và trẻ em với tổng số tiền là 203.450.000đ cụ thể như sau:

Quà của chính sách:

- Trước Đoàn tỉnh, huyện đến thăm và chúc tết 16 hộ gia đình chính sách  tổng số tiền là 7.400.000đ

- Tiền quà tết cho gia đình chính sách và thân nhân thờ cúng liệt sĩ với tổng số tiền là 58.700.000đ gồm:

+ Quà của Trung ương : 167 phần với số tiền: 34.600.000đ

+ Quà của tỉnh: 191 phần với số tiền: 24.100.000đ.

-  Mạnh thường quân hỗ trợ 67 phần quà cho hộ chính sách mỗi phần quà trị giá 700.000đ gồm bánh và tiền mặt 500.000đ tổng số tiền: 46.900.000đ

Quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em khuyết tật:

- Quà của tỉnh hỗ trợ 75 phần cho hộ nghèo mỗi phần 300.000đ tổng số tiền 22.500.000đ.

 - Quà Mạnh thường quân hỗ trợ 193 phần cho hộ nghèo, cận nghèo tổng số tiền 62.300.000đ

- Quà của trẻ em bị khuyết tật: 07 phần gồm sữa, bột nêm, bánh, kẹo, mỗi phần quà trị giá 150.000đ với tổng số tiền 1.050.000đ

- Quà của người cao tuổi: 15 phần cho cụ 90 tuổi mỗi phần 300.000đ tổng số tiền 4.600.000đ

Bên cạnh đó UBND huyện, Phòng Lao động thương binh xã hội huyện cùng UBND xã tổ chức bàn giao 02 căn nhà tình nghĩa trong đó 01 căn cho bà Trần Thị Mãnh ấp Bình Khánh thuộc diện người có công và 01 căn cho ông Nguyễn Văn Thương ấp Bình Khánh thuộc diện con liệt sĩ, mỗi căn nhà trị giá 40.000.000đ. Trong dịp lễ 30/4 Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đến thăm và tặng quà cho 02 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 500.000đ. Đưa 03 đối tượng người có công cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại Đà Lạt.

Ngành LĐB&XH đã nhận và cấp phát cho gia đình chính sách và  các đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng. Cấp phát thẻ BHYT cho gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội.

Rà soát xác định hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình từ 521.000đ đến 900.000đ

Ngoài ra cấp sổ hộ nghèo cho hộ phát sinh năm 2015, thẻ BHYT cho nhân khẩu hộ nghèo, hộ nghèo phát sinh. Điều tra, rà soát cập nhật thông tin cung cầu lao động, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2015. Khảo sát 70 học viên thuộc lớp các dạy nghề lao động nông thôn. Nhận và chuyển về huyện 01 hồ sơ mai táng phí theo Quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

III. VỀ QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Về Quốc phòng:

Công tác SSCĐ: Trực chỉ huy ngày đêm 01 đ/c. Thường xuyên luyện tập các phương án SSCĐ tại chổ, phòng không.

Lực lượng trực của các ấp đảm bảo theo sự phân công.

Công tác xây dựng lực lượng:

Lực lượng dự bị động viên: Ban chỉ huy quân sự phối hợp cán bộ khung Đại đội 3, Trung đội ĐKZ, ấp đội 4 ấp tiến hành tổng phúc tra quân dự bị, phương tiện chuyên môn kỷ thuật của nền kinh tế quốc dân. Kết quả đăng ký quân dự bị 149/215, phương tiện kỷ thuật 01/01, nữ chuyên môn kỹ thuật 02/02.

Xây dựng dân quân: Toàn xã có 88/88 biên chế dân quân tự vệ trong đó biên chế dân quân cơ động 28 đồng chí, công binh 03 đồng chí, thông tin 03 đồng chí, trinh sát 06 đồng chí, y tế 03 đồng chí, LLTC 40 đồng chí.

Tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ 28/03/1935-28/03/2015 với 89 người tham dự trong đó cán bộ 20 dân quân mới 18, quân cũ 51.

Công tác động viên tuyển quân: Ban chỉ huy Quân sự tham mưu ủy ban nhân dân xã tổ chức lễ trao lệnh tiển đưa thanh niên lên đường nhập ngũ có 180 cán bộ và nhân dân tham dự. Kết quả giao quân 8/8 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Công tác huấn luyện, hội thao: Tổ chức tốt đưa 01 đồng chí chỉ huy phó huấn luyện tại Tiểu đoàn 514 thời gian 07 ngày, đưa 01 đồng chí chỉ huy trưởng huấn luyện tại trường quân sự tỉnh thời gian 14 ngày, đưa 18 dân quân mới huấn luyện tại huyện đội thời gian 12 ngày, đưa 09 đồng chí dân quân quân cơ động huấn luyện tại huyện thời gian 10 ngày.

Về hội thao: BCHQS đã tiến hành hội thao cấp xã có 4/4 đội tham dự và vận động viên có thành tích cao tham gia dự hội thao cấp huyện, kết quả hội thao cấp huyện đạt 4/13.

Công tác HCKT: Đảm bảo chế độ ăn cho lực lượng trực ngày 57.500đ/đ/c trong những ngày tết, ngày công lao động 66.400đ/đc/ngày, sóc đất tăng gia sản xuất.

2. Về an ninh:

Về tình hình an ninh chính trị: ổn định

- ANNT: Không ghi nhận, tiếp tục cho cơ sở giám sát 02 đối tượng khiếu nại vượt cấp, không có hoạt động gây mất an ninh trật tự, không phát hiện hoạt động liên quan an ninh quốc gia.

- Về công tác tấn công tội phạm: Cho cam kết giáo dục 54 đối tượng tiền án, tiền án, tiền sự, đối tượng có khả năng vi phạm pháp luật, đối tượng điều khiển xe lạng lách rú ga.

- Về phạm pháp hình sự:

- Trọng án: không xảy ra

- Thường án: Không xảy ra

- Tai nạn giao thông:  Không xảy ra

Va chạm giao thông xảy ra 02/02 vụ . Nội vụ CSGT công an huyện thụ lý 01 vụ, công an xã đến hiện trường lập biên bản 2 bên thỏa thuận 01 vụ.

- Về TNXH: Xảy ra 04/04 vụ gm 07 đi tượng. Trong đó:

  Say rượu gây mt trt t 01 v 01 đi tượng.       

  Trm cp vt xy ra 02 v 02 đi tượng.

  C bạc 01 vụ 04 đi tượng.

- Về tình hình trật tự xã hội: Xảy ra 02/03 vụ so củng kỳ.

Vụ 1: Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 23/3/2015 tại hộ Nguyễn Thị Thiện sinh năm 1953 ngụ ấp Bình Ninh, xã Bình Phú có tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền dẫn tới có tranh cải và cố ý gây thương tích. Hậu quả 01 người bị thương nặng. Nội vụ công an huyện thụ lý.

Vụ 2: Vào lúc 22h ngày 21/04/2015 tên Trần Văn Chuyển sinh năm 1993 ngụ ấp Thọ Khương xã Bình Phú có hành vi gây mất trật tại ấp Bình Ninh xã Bình Phú. Nội vụ CAX đã lập hồ sơ xử lý.

- Về tình hình khác: Không xảy ra.

Công tác phong trào: Tuyên truyền đài truyền thanh ngày 02 lượt, và họp dân 26 cuộc có 1270 người dự, nội dung là tuyên truyền PCTP, TTXH, ATGT, trước trong và sau tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015. T chc sắp xếp lại trật tự buôn bán tại ngã ba ấp Bình Khánh và chợ trung tâm Xã Bình Phú và nhắc nhở 05 đim buôn bán lấn chiếm, chặt 02 điểm tán cây, bi rm che khuất tầm nhìn.

Phối hợp Công an huyện tặng quà tết cho 07 gia đình liệt sĩ công an, 01 gia đình có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Công tác tuần tra: Công an xã phối hợp quân s đi dân phòng xã tổ chức tuần tra mật phục và kiểm tra được 52 cuộc có 312 lượt đ/c tham gia làm nhiệm vụ. Kết quả:

Gii tán 12 đim t tp đá gà khong 366 tên.

Kiểm tra các điểm kinh doanh,  quán giải khát, chơi bida kết quả giáo dục nhắc nhở 03 điểm giải khát, 02 điểm bida chơi quá giờ qui định, cnh cáo nhc nh 04 đim chơi nhc sóng quá gi. Kiểm tra văn hóa 08 lượt nhìn chung có chấp hành tốt, giải tán 04 nhóm TTN chơi khuya gồm 49 tên ở các tuyến đường liên ấp và liên xã.

Kiểm tra 04 lượt hộ có đối tượng đặt xá, và 13 lượt hộ có đối tượng tù tha về kết quả các đối tượng có chấp hành tốt, kiểm tra 05 lượt hộ có đối tượng vi phạm hành chính bỏ trốn, kết quả phát hiện đưa về công an xã lập hồ sơ xử lý 04 đối tượng.

Công tác tuần tra giữ gìn TTATGT: Công an xã phối hợp Cảnh sát trật tự tổ chức tuần tra giao thông được 81 cuộc có 324 lượt đ/c tham gia làm nhiệm vụ. Kiểm tra 131 lượt phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, kết quả phát hiện lập biên bản 20 trường hợp vi phạm, tạm gi 07 xe, 13 giấy đăng ký. Thc hin 20 quyết đnh vi s tin pht thu vào ngân sách nhà nước là 12.990.000 đng.

Công tác giải quyết hành chánh: Sáu tháng đầu năm đã giải quyết biến động nhân khẩu được 174 trường hợp trong đó chuyển đi 39NK, Nhập 44 NK khai sinh, Khai tử 28 NK, Chuyển đến 29 NK, Lập hộ mới 20 NK.

IV. VỀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN:

1. Về thực hiện công tác cải cách hành chánh:

       Trong quý tổ một cửa, một cửa liên thông của xã đã tiếp nhận và giao trả được 899 hồ sơ trong đó:

Lĩnh vực địa chính: Nhận 65 hồ sơ, đã giải quyết xong 65 hồ sơ.

+ Trong đó: Cấp đổi 13 hồ sơ, Tặng cho 21 hồ sơ, Chuyển mục đích 07 hồ sơ Thừa kế 12 hồ sơ,Chuyển nhượng 09 hồ sơ, Cấp giấy do bị mất 03 hồ sơ.

Lĩnh vực Tư pháp: Chứng thực bản sao giấy tờ tiếng việt: Nhận 420 hồ sơ, giải quyết 420 hồ sơ.

Lĩnh vực hộ tịch: Nhận 262 hồ sơ, giải quyết dứt điểm 100%.

Trong đó Khai sinh 52 hồ sơ + Sao khai sinh 74 hồ sơ, Kết hôn 37 hồ sơ, Khai tử 21 hồ sơ + Sao khai tử 46 hồ sơ, Xác nhận hôn nhân 32 hồ sơ.

Ngoài ra còn tiếp nhận và giải quyết 195 hồ sơ xin việc, 245 hồ sơ vay vốn, 33 hồ sơ khác.

Nhìn chung chủ yếu các hồ sơ này được tập trung giải quyết trong ngày nên không có hồ sơ trễ hẹn.

2. Công tác triển khai tuyên truyền pháp luật:

Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức triển khai tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi, Luật hôn nhân gia đình 2014, Luật công chứng, Luật quốc phòng – an ninh, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật bảo vệ môi trường trên địa bàn 4 ấp và trụ sở Ủy ban nhân xã được 62 cuộc trong đó truyên truyền trong nhân dân được 58 cuộc với 1530 lượt người tham dự, cán bộ công chức được 10 cuộc với 325 lượt cán bộ tham dự.

  Ngoài ra Ủy ban nhân dân xã phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Luật Dân sự sửa đổi cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã được 06 cuộc có 187 lượt người tham dự.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

I. KINH T:

1. Cây lúa: Tổng kết vụ lúa đông xuân, tổ chức triển khai kế hoạch xuống giống vụ hè thu chính vụ năm 2015 đúng theo lịch thời vụ. Kiểm tra các tuyến kênh nội đồng, vận động nhân dân tháo dỡ các chướng ngại vật dưới lòng kênh, phối hợp với trạm thuỷ nông có kế hoạch đẩy lục bình ra sông khi cống tổng xả để khai thông dòng chảy phục vụ tưới tiêu. Tăng cường công tác khuyến nông tổ chức hội thảo đầu vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật và hướng dẫn nhân dân sử dụng giống lúa đạt chất lượng.

 2. Về cây màu:

Thực hiện kế hoạch trồng màu năm 2015 phấn đấu đến cuối năm tăng thêm 20 ha bằng các loại màu lương thực thực phẩm như bắp, dưa hấu, dưa gang, bí đỏ và cây màu khác.

3. Xây dựng cơ bản:

Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến kênh Tám Tươi ấp Bình Khánh để sớm nghiệm thu đưa vào sử dụng trước mùa mưa.

4. Công tác điều tra chăn nuôi:

Tập trung phát triển chăn nuôi, chú trọng phát triển đàn heo, đẩy mạnh phát triển đàn bò, dê, phát triển chăn nuôi gia cầm  như gà, vịt, tổ chức phun thuốc tiêu độc sát trùng, tiêm phòng đủ liều theo định kỳ để hạn chế các dịch bệnh xảy ra.

5. Về nuôi trồng thủy sản: Thường xuyên theo dõi tổng hợp tình hình việc thả nuôi tôm năm 2015 theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục triển khai chỉ thi 23/2007/CT-UBND ngày 25/6/2007 của UBND Tỉnh về việc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú trên địa bàn tỉnh sâu rộng đến hộ chãn nuôi.

6. Về công tác thuỷ lợi nội động: Phát động nhân dân trục vớt lục bình, cỏ rát dọn dẹp nò, đó các chướng ngại vật để thông suốt dòng chảy phục vụ cho tưới tiêu. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã kiểm tra hoàn chỉnh phương án của các ngành quán triệt phân công cụ thể từng thành viên Ban chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền  sâu rộng trong nhân dân và tích cực thực hiện kế hoạch phương án phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai phòng chống lốc xoáy triều cường năm 2015. Tổ chức thành lập các đội thanh niên xung kích tình nguyện, chuẩn bị dụng cụ trang thiết bị cần thiết để phục vụ khi bảo, triều cường, gió xoáy xảy ra.

6. Về công tác cấp giấy QSDRĐ: Tiếp tục cho hộ nông dân hoàn chỉnh các hồ sơ chuyển nhượng để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất. Ngoài ra nhận và cấp dứt điểm số giấy ở Phòng Tài nguyên - môi trường cho nhân dân.

7. Về xây dựng nông thôn mới:

Tiếp tục tổ chức họp dân tuyên truyền xây dựng nông thôn mới để đạt các tiêu chí đề ra. Phấn đấu trong năm 2015 đạt 03 tiêu chí, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 01 về quy hoạch thực hiện quy hoạch và tieu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.

II. VỀ XÂY DỰNG  CƠ SỞ HẠ TẦNG

1. Về giao thông: Đôn đốc Công ty TNHHTM-DV-XD Phước Hùng đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Năm Mạnh ấp Thọ Khương để nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kiểm tra dậm vá các tuyến lộ xuống cấp theo kế hoạch, cũng như quản lý nghiêm cấm xe có trọng tải nặng vào đường cấm và các tuyến đường xuống cấp.

2. Về nước sạch vệ sinh môi trường: Ban chỉ đạo thường xuyên vận động và kiểm tra để có biện pháp xử lý đối với những hộ có tính gây ô nhiễm môi trường như chăn nuôi, nhốt gia cầm thả phân xuống lòng kênh làm ô nhiễm nguồn nước. Tiếp tục tạo điều kiện và vận động nhân dân lấp ống kéo nước để sử dụng trong mùa khô của 2 trạm cấp nước của Bình Khánh và Thọ Khương, nhất là những vùng sâu, xa hiện nay còn khó khăn.

3. Điện sinh hoạt:

  Tăng cường tuyên truyền về sử dụng an toàn điện và tiết kiệm điện, thường xuyên kiểm tra các hệ thống điện trung, hạ thế ở nông thôn đối với các hệ thống điện và bảo vệ các công trình cao áp trên địa bàn xã.

III. VỀ CÔNG TÁC THU CHI NGÂN SÁCH

Tăng cường công tác  thu các khoản theo qui định của Nhà nước tập trung thu các khoản còn thấp như thuế, PLP, Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và khai thác các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành các khoản thu theo đúng kế hoạch, về chi ngân sách đảm bảo chi đúng theo phương án tự chủ khoán ngân sách mà được Ủy ban nhân dân huyện giao, ngoài ra tiết kiệm chi ngân sách theo phương án được duyệt.

IV. VỀ VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Về giáo dục:

Nhà trường có kế hoạch phân công Ban giám hiệu và giáo viên trực bảo quản trường lớp trong những tháng nghĩ hè.

Tiếp tục thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường cho năm học 2014-2015, phấn đấu đưa trẻ 6 tuổi vào lớp 1đạt 100% , trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100% .

Về công tác phổ cập: Duy trì công tác  phổ cập cho các đối tượng, độ tuổi, điều tra vận động và tổ chức mở các lớp PCGD THPT đảm bảo đạt theo chỉ tiêu. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã có kế hoạch phân công các thành viên tích cực tham gia vận động số học sinh bỏ học trở lại lớp.

2. Về ytế: Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh tại trạm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân thực hiện chương trình ytế quốc gia, ytế cộng đồng tuyên truyền  phòng chống các loại dịch bệnh nhất là bệnh SXH, bệnh tay chân miệng  hiện nay.

Tăng cường công tác diệt muỗi diệt lăng quăng, phun thuốc dập dịch kịp thời khi có tình hình dịch bệnh rảy ra. Tăng cường phòng chống bệnh cúm AH1N1 trên người.

Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình đẩy mạnh công tác tuyên truyền  về kế hoạch hoá gia đình đối với số cập vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, giảm tỉ lệ tăng dân số đến mức thấp nhất, phấn đấu thực hiện  đạt theo chỉ tiêu trên giao.

3. Về công tác Văn hoá thể dục thể thao:

Tích cực tuyên truyền các chủ chương đường lối của Đảng chánh sách pháp luật của nhà nước, về tình hình  kinh tế XH-ANQP. Tuyên truyền chỉ thị 15/CT-Ủy ban nhân dân chỉ thị của Ủy ban nhân dân Tỉnh Tiền Giang về việc tiết kiệm trong việc lễ cưới lễ tang và lễ hội, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống ở khu dân cư để cuối năm xét đạt từ 97 đến 100% số hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hoá, tiếp tục vận động xây dựng các tiêu chí còn hạn chế của 04 ấp văn hoá.

4. Về thương binh xã hội và chính sách việc làm:

Ngành TBXH tranh thủ nhận cấp phát các khoản trợ cầp chánh sách cho gia đình thương binh liệt sĩ, các khoản hổ trợ của các nhà mạnh thường quân ủng hộ tiền để xây dựng nhà tình nghĩa cho diện chánh sách, có kế hoạch tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2015

Đề nghị và phối hợp với huyện để tổ chức mở lớp dạy nghề chăn nuôi để giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân từng bước giảm tỉ lệ hộ nghèo của xã.

V. VỀ QUỐC PHÒNG AN NINH

1. Về quốc phòng:

Duy trì công tác trực sẳn sàng chiến đấu phối hợp với công an xã, tuần tra các mục tiêu địa bàn trọng điểm bảo vệ các ngày lễ lớn trong năm.

Tập trung huấn luyện và trao dồi tư tưởng cho lực lượng thường trực xã sẵn sàng chiến đấu. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân, chuẩn bị tốt các các bước tuyển quân, bảo đảm đạt chỉ tiêu trên giao, chú ý đến việc xây dựng phương án phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai.

2. Về an ninh: Tăng cường công tác nắm tình hình phát hiện ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại của kẻ địch giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã, thực hiện tốt công tác phối hợp liên tịch với các ngành, thực hiên có hiệu quả Nghị Quyết  09 của Chính Phủ về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm đẩy mạnh công tác vận động quần chúng làm hạn chế mức độ gia tăng tội phạm và các tệ nạn xã hội .

Tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông để xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã .

Giải quyết dứt điểm các trường hợp trật tự xã hội và tệ nạn xã hội không để tồn động.

Cũng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy CA xã, CA đăc trách ấp tổ nhân dân tự quản, chấn chỉnh hoạt động của đội dân phòng.

VI. VỀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN

Nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của Ủy ban nhân dân xã, tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu tố, khiếu nại của công dân, thực hiện  tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ quan.

Thực hiện công tác cải cách hành chánh nhà nước theo cơ chế ( một cửa), một cửa liên thông phát huy tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ, tiếp nhận đơn khiếu nại tố cáo của công dân giải quyết dứt điểm các đơn tồn động đảm bảo đúng luật, tránh gây phiền hà nhân dân đối với chính quyền.

Phối hợp với các ngành chức năng triển khai tuyên truyền pháp luật cho cán bộ nhân dân.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện quý 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Ủy ban nhân dân xã Bình Phú./.

Liên kết Liên kết