Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Chi bộ Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
05/06/2020

Chiều ngày 02/6/2020, Chi bộ Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự Đại hội có ông Mai Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây.

Đại hội Chi bộ Phòng Tư pháp

Chi bộ Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây hiện có 04 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo chuyên môn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chính trị; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện về công tác Tư pháp của địa phương. Trên cơ sở bám sát Chương trình công tác trọng tâm các năm, Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp của Sở Tư pháp được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt, Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp tại địa phương và tổ chức đạt được kết quả nhất định góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, cụ thể như: tổ chức tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp năm 2013; Công tác thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ngày càng được chú trọng nâng cao chất lượng; Công tác rà soát và hệ thống hóa VBQPPL được tập trung thực hiện tốt, trong đó chú trọng hoàn thành hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 trên toàn huyện; Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản Luật, văn bản dưới Luật có hiệu lực trong nhiệm kỳ (tổ chức tuyên truyền được 38.859 cuộc với 916.196 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân dự); Tổ chức thực hiện tốt Luật Hòa giải ở cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở đạt tỷ lệ 84,8%; Công tác xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó công tác XLVPHC dần đi vào nề nếp, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân tăng dần; Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tiếp tục được nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung vào các lĩnh vực mà kế hoạch UBND tỉnh đã đề ra, những lĩnh vực ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân; Công tác hộ tịch tiếp tục được tổ chức triển khai thực hiện tốt trên địa bàn làm cơ sở thực thi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành năm 2016 và đây là cơ sở pháp lý vững chắc cho cơ quan nhà nước quản lý cũng như bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân về hộ tịch; Công tác chứng thực được UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch....

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua tất cả đảng viên Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn đoàn kết, phát huy dân chủ. Hằng năm, 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ được Huyện ủy đánh giá là tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; trong sạch, vững mạnh; được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Bí thư chi bộ khóa mới gồm 01 đồng chí, bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện. Đồng chí Huỳnh Văn Triều được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 Huỳnh Lê - phòng Tư pháp

Liên kết Liên kết