Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
20/05/2020

 

Sáng ngày 18-5-2020, Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 13/13 đảng viên chính thức được triệu tập, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy ông Ngô Văn Tú,  Phó Chủ tịch UBND huyện ông Nguyễn Thanh Tuấn cùng đến dự.

Các đồng chí trong chi bộ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Hoạt động văn hóa - văn nghệ được tập trung thực hiện. Chi bộ đã tổ chức và phối hợp tổ chức tốt các hội thi văn nghệ quần chúng, liên hoan đờn ca tài tử và cải lương. Tổ chức tốt các hoạt động thể dục - thể thao cũng như tham gia thi đấu. Trong nhiệm kỳ, đã có 138 huy chương bao gồm 42 huy chương vàng, 37 huy chương bạc, 59 huy chương đồng giành được của cấp tỉnh từ thể thao thành tích cao đến thể thao quần chúng. Nhìn chung công tác thể dục thể thao phong trào rèn luyện thân thể luôn được duy trì, phát triển, công tác xã hội hóa ngày một nâng lên.Thư viện phục vụ cho gần 19 ngàn lượt bạn đọc với hơn 12 ngàn bản sách các loại…Nhiệm kỳ qua, hoạt động thông tin tuyên truyền luôn đa dạng, kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đã xây dựng mạng lưới công tác viên đều khắp, đài cộng tác 120 chuyên đề truyền hình, 20 chuyên mục phát sóng phát thanh trên đài tỉnh, cộng tác 1.760 bài, 9.180 tin, 175 gương người tốt việc tốt, 275 câu chuyện truyền thanh. Hoạt động đài cơ sở tiếp âm 3 cấp tốt, duy trì mạng lưới dây loa, công suất máy ổn định.

Công tác xây dựng Đảng luôn được chi bộ quan tâm đúng mức, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cách mạng tiến công, thi đua thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về chuyên môn. Nhiều năm liền được Đảng cấp trên công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Việc sáp nhập Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh bước đầu duy trì hoạt động tốt.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện thực hiện hai nhiệm vụ đột phá đó là: Tập trung và tranh thủ huy động mọi nguồn lực hỗ trợ nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao cơ sở, thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao và duy trì thường xuyên việc tổ chức các giải thể thao phong trào nhằm phát hiện tài năng, đầu tư phát triển các vận động viên ở các môn thể thao thành tích cao, khai thác, phát triển đa dạng các hình thức dịch vụ tại đơn vị, tăng dần và ổn định nguồn thu, nâng cao chất lượng đời sống viên chức, từng bước tiến tới một phần tự chủ về kinh phí hoạt động…

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí, đồng chí Võ Ngọc Hòa giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên có 2 đồng chí và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

                                Kim Lan

Liên kết Liên kết