Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Chính sách tín dụng của Chính phủ thông qua hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tích cực góp phần cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, từng bước thoát nghèo bền vững và góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng “xã nông thôn mới”
22/10/2019

Sáng ngày 11/10/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động tín dụng chính sách 09 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019 của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện. ​

 

Đến 30/09/2019, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Gò Công Tây có tổng nguồn vốn thực hiện 213 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng so với năm 2018 (175 tỷ ), tốc độ tăng trưởng 21,71%; trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương 166 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng so với năm 2018 (138 tỷ); nguồn vốn nhận ủy thác địa phương là 13 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,14%/tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương 34 tỷ đồng. Trong đó huy động qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là 12,6 tỷ đồng.

Nhằm giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với tín dụng chính sách từ NHCSXH để đầu tư sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từng bước vươn lên thoát nghèo; góp phần cùng chính quyền địa phương giảm dần tình trạng người dân vay vốn từ tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng “xã nông thôn mới”. Trong 09 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho trên 3.788 lượt khách hàng vay vốn, với tổng số tiền trên 30,8 tỷ đồng. Trong đó Phòng Giao dịch đã giải ngân cho 98 hộ nghèo với số tiền 3,7 tỷ đồng; 83 hộ cận nghèo với tiền 1,8 tỷ đồng; 44 hộ mới thoát nghèo được vay vốn với số tiền trên 3,5 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 212 lao động thiếu vốn với số tiền 6,5 tỷ đồng; tạo điều kiện cho trên 177  học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn với số tiền 2,496 tỷ đồng để trang trải chi phí học tập; giúp xây dựng 729 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn. Đặc biệt từ khi có Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân nhân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2018 -2020 góp phần  cùng chính quyền địa phương phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, giải quyết việc làm, tạo thu nhập, xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng nguồn thu ngoại tệ cho địa phương và dất nước. Đến nay Phòng Giao dịch đã giải ngân cho 08 lao động đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản với số tiền trên 660 triệu đồng.

Để giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận vốn tín dụng chính sách cũng như tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí cho người dân. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã tổ chức 13/13 “Điểm giao dịch” tại UBND xã, thị trấn vào một ngày cố định trong tháng, thông qua hoạt động của 249 Tổ tiết kiệm và vay vốn trải đều các ấp/khu phố trên địa bàn huyện, ủy thác một số quy trình cho vay thông qua 04 tổ chức chính trị xã hội (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), với dư nợ ủy thác trên 99%/ tổng dư nợ tại NHCSXH. Mặc khác vốn tín dụng chính sách với sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp và điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện đã truyền tải vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời và hiệu quả.

Ban quản lý các Tổ vay vốn tiết kiệm đã làm tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, đôn đốc người vay trả nợ đúng hạn. Tính đến ngày 30/09/2019, tổng dư nợ tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đạt hơn 177 tỷ đồng, tăng 2,3 tỷ đồng so với đầu năm (175 tỷ đồng), với 8.452 hộ vay, thông qua hoạt động của 249 Tổ tiết kiệm và vay vốn, tỷ lệ tăng trưởng 1,01%  so với năm 2018, đạt 98,66% so với kế hoạch tăng trưởng do NHCSXH tỉnh giao.

Trong 09 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND cấp xã gắn nguồn vốn tín dụng chính sách với kế hoạch phát triển của địa phương, kế hoạch giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát, xác nhận đúng đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách; phân vốn đến các ấp, khu phố...; chỉ đạo trưởng ấp/khu phố, Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức họp bình xét cho vay công khai, dân chủ, đã chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời và đúng  đối tượng thụ hưởng. Từ đó, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, công tác củng cố Tổ được chú trọng thường xuyên, chính sách mới được triển khai kịp thời. Từ đó, chất lượng tín dụng ngày được kiểm soát tốt: nợ quá hạn luôn được kiểm soát chặt chẽ, chiếm tỷ lệ nợ quá hạn 0,18%/tổng dư nợ. Trong đó có 03 xã không có nợ quá hạn như: Vĩnh Hựu, Bình Nhì và Thạnh Nhựt; chất lượng hoạt động Tổ luôn ổn định: Tổ hoạt động chất lượng tốt 167 Tổ, chiếm tỷ lệ 67,07%; Tổ hoạt động chất lượng khá 58 Tổ, chiếm tỷ lệ 23,09%; Tổ hoạt động chất lượng trung bình 20 Tổ, chiếm tỷ lệ 8,03%; Tổ hoạt động yếu 04 Tổ, chiếm 1,6%; không có xảy ra trường hợp xâm tiêu, chiếm dụng vốn; các chủ trương, chính sách mới được triển khai kịp thời đến đối tượng thụ hưởng./.    

 

                                                                    NHCSXH huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết