Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Chùa Ông (xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây) đón nhận danh hiệu cơ sở thờ tự văn hóa
19/03/2015

Ngày 3/3, Ban Quản tự Chùa Ông tọa lạc tại ấp Thọ Khương, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cơ sở thờ tự văn hóa.

 Đây là cơ sở thờ tự thứ 20 củahuyện được đón nhận danh hiệu cao quý nầy. Chùa Ông nằm bên bờ sông Tra  là một trong những ngôi chùa cổ của huyện GòCông Tây được xây dựng từ năm 1890, thờ Đức Quan Thánh, trải qua nhiều  đời chánh chủ, được trùng tu vào năm 1997. Hàngnăm, chùa tổ chức cúng lệ vào ngày 12 tháng Giêng Âm lịch. Trong những năm qua,thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và tín ngưỡng dân gian, BanQuản tự Chùa Ông và người dân địa phương luôn quan tâm quản lý, bảo vệ các ditích lịch sử, tài sản trong chùa, vận động hội viên đóng góp xây dựng chùa xanh- sạch - đẹp và tích cực làm công tác xã hội - từ thiện.

                                                                                                          Tin, ảnh XuânTước

Liên kết Liên kết