Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện (Phụ lục kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện)
11/07/2019

Liên kết Liên kết