Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2015
03/12/2018

Stt

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Mục tiêu dự án

Qui mô dự án

Tổng nhu cầu vốn (ĐVT:
tỉ đồng)

Hình thức đầu tư

Địa chỉ liên hệ

1

Nâng cấp cải tạo khu khách sạn cũ
thành trung tâm thương mại

Thị trấn Vĩnh Bình, GCT

Trung tâm thương mại

Cải tạo, nâng cấp khu khách sạn cũ

9

Trực tiếp

-UBND huyện Gò Công Tây
-Địa chỉ: thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây
-Ông: Đinh Tấn Hoàng:
Phó Chủ tịch
-Số điện thoại: 0918937602

 

 

 

 

 

2

Chợ xã Thành Công

Xã Thành Công,huyện GCT

Xây dựng chợ và khu dân cư

Diện tích đất khu dự án 10.000 m2

15

Trực tiếp

3

Nghĩa trang nhân dân TT Vĩnh Bình

TT Vĩnh Bình, huyện GCT

Xây dựng nghĩa trang nhân dân

Cải tạo và mở rộng nghĩa trang cũ 42.000 m2

35

Trực tiếp

4

Nghĩa trang nhân dân xã Long Bình

Xã Long Bình, huyện GCT

Xây dựng nghĩa trang nhân dân

Cải tạo và mở rộng nghĩa trang cũ 100.000 m2

20

Trực tiếp

5

Xí nghiệp may

Xã Thạnh Nhựt, huyện GCT

Xây dựng nhà máy may CN

Diện tích 5,4 ha

100

Trực tiếp

6

Cụm CN Vàm Giồng

Xã Vĩnh Hựu, huyện GCT

Xây dựng nhà máy SXCN, TTCN

Diện tích 30 ha

60

Trực tiếp

7

Cụm CN Tân Long

Xã Long Bình, huyện GCT

Xây dựng nhà máy SXCN, TTCN

Phát triển cụm công nghiệp 30 ha

50

Trực tiếp

 

8

Chợ Long Bình

Xã Long Bình, huyện GCT

Xây dựng chợ và khu dân cư

Diện tích 3 ha

35

Trực tiếp

 

9

Thu gom và xử lý rác

Xã Long Bình, huyện GCT

Thu gom và xử lý rác

Xây dựng bãi rác diện tích 2 ha

5

Trực tiếp

 

10

Sân bóng đá mini

TT Vĩnh Bình, huyện GCT

Phát triển thề dục thể thao

Lập 4 sân bóng cỏ nhân tạo

3

Xã hội hoá

 

11

Cụm CN Đồng Sơn

Xã Đồng Sơn, huyện GCT

Xây dựng nhà máy SXCN, TTCN

Phát triển cụm công nghiệp 30 ha

50

Trực tiếp

 

12

Nghĩa trang nhân dân xã Đồng Sơn

Xã Đồng Sơn, huyện GCT

Lập nghĩa trang nhân dân

Diện tích xây dựng 3 ha

20

Trực tiếp

 

13

Sân tennis

Thị trấn Vĩnh Bình, GCT

Phát triển thể dục thể thao

Xây dựng 4 sân, diện tích xây
dựng 10.000 m2

10

Xã hội hoá

 

14

Hồ bơi

Thị trấn Vĩnh Bình, GCT

Phát triển thể dục thể thao

Diện tích xây dựng 1.000 m2

6

Xã hội hoá

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

418

 

 

Liên kết Liên kết