Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây đẩy mạnh học và làm theo Bác
18/03/2019

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Gò Công Tây đã và đang đi vào cuộc sống, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Huyện ủy Gò Công Tây tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ở huyện Gò Công Tây, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các đoàn thể quần chúng đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng các Chỉ thị về học tập và làm theo Bác, được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng.

Ở từng vị trí, nhiệm vụ công tác và căn cứ theo chủ đề hằng năm mà đăng ký nội dung “làm theo” Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. Qua đó, tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xuất hiện nhiều mô hình hay, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Triển khai sâu rộng, toàn diện

Trên cơ sở kế thừa, tiếp nối và phát huy những kết quả đạt được của quá trình học tập và làm theo Bác trong nhiều năm qua, nhất là việc rút kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Gò Công Tây xác định việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ trọng tâm.

Quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 47 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm; Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Sau học tập, quán triệt Chỉ thị 05 kết hợp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, chi bộ và của cơ quan, đơn vị.

Trong kế hoạch công tác của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã xác định rõ những nhiệm vụ cần thực hiện ngay và thường xuyên, những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, bảo đảm từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh theo 6 nhóm nội dung: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung đổi mới công tác tổ chức, cán bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương của Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, tập trung phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng chính quyền vững mạnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều hành, bảo đảm sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Huyện còn nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm; trong đó, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng.

Phân công các Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc kiểm điểm theo các nội dung gợi ý. Cấp ủy, chi bộ đã kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của tập thể, mỗi cá nhân; đồng thời, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Học Bác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Điểm nhấn trong học tập và làm theo Bác ở huyện Gò Công Tây là cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã xác định rõ quyết tâm chính trị của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc khắc phục những hạn chế, vướng mắc được chỉ ra thông qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc và những bức xúc của nhân dân.

Bên cạnh đó, học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các chi, đảng bộ. Hằng năm, thông qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%, đạt trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ đảng viên, tổ chức đảng yếu kém giảm mạnh hằng năm.

Đồng chí Ngô văn Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Gò Công Tây cho biết: “Về nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, có 2.671 đảng viên hoàn thành tốt việc đăng ký thực hiện, trong đó có 231 người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt việc đăng ký thực hiện các nội dung. Kết quả trên đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự quan tâm theo dõi trực tiếp của các cấp ủy và sự nỗ lực phấn đấu thực hiện của đội ngũ cán bộ, đảng viên…”.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu

Qua nhiều năm học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên và quần chúng gương mẫu, đi đầu vì công việc chung, thực hiện nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của cộng đồng.

Điển hình như, tại Đảng bộ xã Bình Phú có đồng chí Lê Văn Công, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB), là một trong những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều năm liền, đồng chí Công được các cấp, các ngành từ xã, huyện đến tỉnh tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen vì đã đạt thành tích trong phát triển kinh tế, giúp nhau xóa khó giảm nghèo, có nhiều đóng góp trong công tác Hội CCB và công tác an sinh xã hội.

Đồng chí và gia đình đã cung cấp nhiều con giống gia cầm cho hội viên, tặng 3 con bò cho đồng đội cùng đơn vị chiến đấu trước đây; giải quyết việc làm cho trên 15 lao động nhàn rỗi có thu nhập bình quân từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng/lao động/tháng; hỗ trợ 4 hội viên CCB và đóng góp quỹ Vì người nghèo, quỹ Đồng đội, quỹ An sinh xã hội, các công trình phúc lợi trong xây dựng xã nông thôn mới…

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Chơn, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Vĩnh đã cùng với gia đình luôn tiên phong trong các phong trào thi đua; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thêm thu nhập từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng/năm; thực hành tiết kiệm bằng hình thức “Nuôi heo đất”.

Để hoàn thành các tiêu chí ra mắt xã nông thôn mới (NTM), Đảng ủy xã Thạnh Trị đã chọn các nội dung đột phá: Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể; cải cách hành chính và đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác.

Về thăm xã NTM Thạnh Nhựt vào một ngày đầu năm mới, được người dân phấn khởi cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào những xóm nhỏ và trong mỗi gia đình. Có một điều bất ngờ thú vị là, hầu hết các gia đình đều treo ảnh Bác ở vị trí trang trọng trong nhà, do Hội CCB xã phát động từ nhiều năm trước và đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư.

Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Gò Công Tây đã và đang đi vào cuộc sống, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn./.

 

Kiều Tước Nguyên

Liên kết Liên kết