Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Công trình hưởng ứng tháng công nhân năm 2019
05/06/2019

 

Sáng ngày 22/5/2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gò công Tây tổ chức lễ trao quyết định và gắn biển công trình chào mừng Tháng công nhân năm 2019 cho công trình “Canh tác dưa lưới” do Công đoàn cơ sở Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đảm nhận.

 

Ảnh buổi lễ

Công trình được khởi công vào đầu tháng 01 năm 2019, với tổng vốn đầu tư 608.000.000 đồng, tổng diện tích 500m2, từ dự án “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Gò Công Tây”, công trình  hoàn thành vào ngày 19 tháng 5 năm 2019.

Bảng hiệu quả kinh tế trồng với mật độ 1.200 dây dưa lưới giống Taki Yama trên diện tích canh tác 500 m2 của dự án

I

TỔNG CHI (đồng)= 1+2+3+4+5

              21,950,500  

1

Tiền giống (đồng) 

                 3,000,000  

-

Số lượng (hạt)

                        1,200  

-

Đơn giá (đồng)

                     2,500.0  

2

Tiền phân bón (đồng)

                 6,875,000  

-

Số lượng (lít)

                    137,500  

-

Đơn giá (đồng)

                             50  

3

Thuốc BVTV

                    500,000  

4

Công lao động (đồng)

                 7,200,000  

-

Số lượng (công)

                             24  

-

Đơn giá (đồng)

                    300,000  

5

Khấu hao tài sản (đồng/vụ)

                 4,875,500  

-

Nhà lưới

                 4,375,000  

-

Thiết bị tưới

                    250,000  

-

Giá thể

                   250,000  

II

TỔNG THU  (đồng/vụ)

              49,500,000   

-

Năng suất (kg/500m2)

                        1,500  

-

Đơn giá (đồng)

                      33,000  

III

LỢI NHUẬN (đồng/vụ) = II - I

              27,050,500  

Có được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, sự chỉ đạo sâu sát của UBND huyện và sự phối hợp tạo điều kiện của LĐLĐ huyện Gò Công Tây đã giúp cho Công đoàn cơ sở Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Gò Công Tây thực hiện tốt nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ.

Công trình đưa vào sử dụng sẽ giúp đoàn viên công đoàn đẩy mạnh sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống./.

 

Trung Hòa – Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

 

Liên kết Liên kết