Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư
07/03/2017

Ngày 03/3/2017, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị tổng kết thu hút đầu tư năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và triển khai chương trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Thời gian qua, cùng với việc hoàn thiện kết cấu hạtầng, quy hoạch các cụm công nghiệp, huyện Gò Công Tây còn đẩy mạnh cácgiải pháp thu hút đầu tư,  thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. 

Ðể thu hút đầu tư, huyện Gò Công Tây đẩy mạnh cải cáchthủ tục hành chính, hoàn thiện môi trường đầu tư, đơn giản hoá và rút ngắn thờigian giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh … Ðặc biệt, huyện tổ chức Hội nghịmời gọi đầu tư nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của huyện;thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết đầu tư, tập trung đầu tư xây dựng kết cấuhạ tầng cũng như  kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đồnghành cùng doanh nghiệp.

Với những nỗ lực trong thu hút đầu tư, đến nay, GòCông Tây đã kêu gọi đầu tư 21 dự án ngoài ngân sách, với tổng mức đầu tư khoảng1.679 tỷ đồng, bao gồm 10 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp – nông nghiệp; 3 dựán thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ; 3 dự án nghĩa trang nhân dân; 1 dự ánmôi trường; 2 dự án thể dục – thể thao và 2 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục – đàotạo. Trong thu hút đầu tư, huyện chú trọng chương trình khởi nghiệp và pháttriển doanh nghiệp. Theo thống kê, toàn huyện có 200 doanh nghiệp hoạt động, 9hợp tác xã, 34 tổ hợp tác và gần 2.100 hộ kinh doanh. Phấn đấu đến năm 2020 cókhoảng 70 doanh nghiệp và các loại hình được thành lập  mới và 800 hộ kinh doanh cá thể./.

Tin, ảnh Kiều Tước Nguyên - Quốc Nhậm

Liên kết Liên kết