Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
24/06/2020

 

Sáng ngày 18-6, Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức hội nghị đánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Quyền Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại diện Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Hội nghị

Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung, đến nay 100% các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã hoàn tất công tác tổ chức Đại hội Đảng. Công tác chuẩn bị đại hội được triển khai thực hiện tốt, nhất là triển khai quán triệt các chủ trương về đại hội Đảng cho tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó, 100% các chi, đảng bộ thống nhất cao với yêu cầu, nội dung, quy trình công tác nhân sự 05 bước theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác soạn thảo văn kiện đại hội qua các báo cáo chính trị của cơ sở thể hiện cơ bản đầy đủ nội dung, nêu rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, đúc rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Các báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cơ bản đủ nội dung, mạnh dạn đánh giá được những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của cấp ủy cơ sở bám sát vào mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu cử tại đại hội cấp cơ sở đã bầu 286 cấp ủy viên, 53 bí thư, 51 phó bí thư, bầu 81 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và 17 chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Về chất lượng và số lượng bầu cử đạt 100% đúng theo quy định. Về bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, đã bầu 216 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết theo Quyết định phân bổ đại biểu của Huyện ủy, các đại biểu được cơ cấu đúng tiêu chuẩn, thành phần, có 16/17 Đảng bộ bầu 1 vòng đủ số lượng đại biểu chính thức và dự khuyết. Các chi, đảng bộ cơ sở được tổ chức đại hội đều có bước chuẩn bị chu đáo và tiến hành đại hội đạt kết quả tốt, đảm bảo nội dung, hình thức.

  Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhấn mạnh: “Những nhiệm vụ cần tập trung sau đại hội cấp ủy các chi, đảng bộ cần xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, có phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên theo cơ cấu từng chức chức danh cụ thể. Đảng ủy các xã, thị trấn lãnh đạo chặt chẽ việc bầu cử các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các chức danh của Mặt trận, các đoàn thể. Sau khi đánh giá kết quả công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị tốt về mọi mặt cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 năm 2020.

 

                         Kim Lan

Liên kết Liên kết