Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và triển khai công tác trục vớt lục bình phòng chống hạn mặn
17/01/2020

​Chiều ngày 16-01, tại hội trường Ủy Ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gò Công Tây và triển khai công tác trục vớt lục bình phòng chống hạn mặn. Chủ trì hội nghị có ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

 

Ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh tại hội nghị

Hội nghị đã nghe ông Châu Anh Vũ - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thông qua Quyết định số 468/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang về kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gò Công Tây. Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện là căn cứ để phân bổ, khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên đất đai, lao động trên địa bàn huyện. Xác định được ranh giới trên bản đồ, chi tiết hiện trạng sử dụng các loại đất, cụ thể từng dự án trên bản đồ địa chính và được trích lục xây dựng sơ đồ vị trí…Phương án kế hoạch sử dụng đất về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện Gò Công Tây, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2020 và những năm tới. Quyết định số 468 của UBND tỉnh cũng nêu rõ UBND huyện Gò Công Tây có trách nhiệm thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng như kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gò Công Tây đã được phê duyệt. Ngành Tài nguyện - Môi trường huyện có nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 như theo kế hoạch đã được phê duyệt.

 Cũng trong hội nghị, ông Ngô Văn Dũng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai kế hoạch tổng ra quân đồng loạt trục vớt lục bình – phòng chống hạn mặn tại tất cả cá xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây xác định công tác trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy, phòng chống hạn mặn là công tác cực kỳ quan trọng cấp thiết để đảm bảo sản xuất cho nông dân trong vụ Đông xuân. UBND huyện đã chọn tuyến kênh Tham Thu làm tuyến kênh trọng điểm cùng với tất cả các tuyến kênh khác huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ, công an, quân sự và nhân dân cùng tích cực tiến hành trục vớt lục bình khơi thông dòng chảy dẫn nước về phục vụ sản xuất. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đề nghị tất cả các xã khảo sát kiểm tra lại công tác đắp đập bơm nước tại tất cả các cống dẫn nước, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, phối hợp tốt với các Trạm bơm chuyền cấp trên và người dân để thực hiện tốt công tác bơm trữ nước vào ruộng.   

 Ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh tại hội nghị: Các địa phương cần khẩn trương thực hiện quyết liệt công tác phòng chống hạn mặn, lập kế hoạch dự trù tính toán kinh phí chính xác, công tác đắp đập, bơm nước phải đảm bảo chất lượng không được làm qua loa, sơ sài, lãnh đạo các xã có phân công từng thành viên giám sát cụ thể tiến độ bơm nước chống hạn măn, kịp thời báo cáo thường xuyên tiến độ cũng như tình hình chống hạn mặn tại địa phương. Công tác phòng chống hạn mặn cũng thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với nhân dân, chính vì vậy cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu và cùng tích cực tham gia để thực hiện hiệu quả công tác này, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn mặn gây ra cho nông dân trong sản xuất vụ Đông xuân.

 

Kim Lan

Liên kết Liên kết