Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026
17/02/2021

Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Sáng ngày 04 – 02, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự hội nghị có ông Đinh Tấn Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Huỳnh Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên UBMTTQVN huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tờ trình dự kiến về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, toàn huyện Gò Công Tây có 07 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện. Tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 33 đại biểu. Tại hội nghị, sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 60 đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Tấn Hoàng nhấn mạnh các đại biểu HĐND phải thực sự trách nhiệm, là tiếng nói của nhân dân, phát huy được vai trò của HĐND trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Quốc Nam

 

Liên kết Liên kết