Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị đối thoại thuế với Doanh nghiệp quý 2 năm 2020
03/07/2020

 

Chiều ngày 25-06, Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo tổ chức hội nghị đối thoại Thuế với doanh nghiệp quý 2 năm 2020. Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là chủ các doanh nghiệp, cán bộ làm công tác kế toán cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi đối thoại

Hội nghị đã được nghe đại diện Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo triển khai một số nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội về hóa đơn, chứng từ điện tử, về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Ngoài ra các đại biểu còn được nghe triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập kê khai tiền thuê đất theo đề án được phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cho các đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công để cho thuê hoặc liên kết sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp và cán bộ làm công tác kế toán cũng đã trình bày những thắc mắc xung quanh vấn đề nộp thuế và được nghe lãnh đạo ngành Thuế giải đáp những vướng mắc xoay quanh các vấn đề về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế như: phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, khai thuế, nộp thuế, tình hình sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp tại các doanh nghiệp, các khó khăn gặp phải trong mùa dịch bệnh Covid-19 vừa qua cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của doanh nghiệp, hộ kinh doanh…Chính vì vậy việc triển khai thực hiện các nghị định có liên quan đến gia hạn nộp thuế cũng đóng vai trò trong việc hỗ trợ giúp đỡ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế.

 

                                  Kim Lan

Liên kết Liên kết