Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020
28/07/2020

 

  Chiều ngày 24-7- 2020, Ban Dân vận Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng năm 2020. Dự hội nghị có ông Lê Văn Liễng - Phó Chủ tịch UBMTQVN tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, cùng đại diện lãnh đạo 13 xã, thị trấn, cán bộ làm công tác Mặt trận, tôn giáo trong toàn huyện.

 

 

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động và các chương trình công tác trọng tâm. Công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc được chú trọng, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về các ngày lễ lớn. Đặc biệt Mặt trận Tổ quốc huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, cấp phát 3.000 khẩu trang vải, nước rửa tay, 2.652 phần quà, gồm các loại nhu yếu phẩm như gạo, đường, nước tương, dầu ăn, sữa,…trị giá trên 763 triệu đồng, do các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, các ngành cấp tỉnh vận động hỗ trợ. Ngoài ra, còn vận động các chức sắc, tôn giáo, các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân bị thiếu nước do hạn mặn, đã tiếp nhận 50 bình lọc nước, 1.572 bồn chứa nước, 10.794 bình nước uống, 7 máy lọc nước mặn, lắp đặt hơn 10km đường ống nước tại xã Bình Phú, Long Bình, Yên Luông, Long Vĩnh trị giá trên 5 tỷ đồng.

   Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động như: “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động nhân dân hiến đất, góp tiền, ngày công để làm đường giao thông nông thôn và đoàn kết xây dựng gia đình, khu dân cư có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc, xây dựng cảnh quang môi trương xanh – sạch – đẹp. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện còn tham gia phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giáo dục, cảm hóa đối tượng phạm tội tại khu dân cư,  giám sát việc chấp hành án phạt tù không giam giữ. Công tác chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội cũng được quan tâm thực hiện, tập trung rà soát, làm hồ sơ cho người khuyết tật, hộ nghèo, hộ khó khăn. Xây dựng 42 căn nhà Đại đoàn kết, 7 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách…Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt và tổng hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đến lãnh đạo, chính quyền các cấp. Mặt trận huyện thực hiện tốt các chương trình phối hợp với chính quyền và các ban, ngành liên quan vận động thanh niên lên đường hoàn thành nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: “Trong 6 tháng cuối năm 2020, Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát tại cơ sở, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hoàn chỉnh công tác hỗ trợ xóa nhà tạm bợ cho tất cả các hộ nghèo, vận động, hỗ trợ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, các cuộc vận động nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nhất là cuộc vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.    

 

Kim Lan                                           

Liên kết Liên kết