Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 3
03/07/2020

 

Sáng ngày 30-6, Hội Cựu chiến binh huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua số 3 - Hội Cựu chiến binh 04 huyện phía Đông gồm: Gò Công Tây, Gò Công Đông, Thị xã Gò Công và Tân Phú Đông.

 

 

Sơ kết 6 tháng Hội Cựu chiến binh

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”  trong  6 tháng đầu năm vừa qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trong Cụm số 3 của 04 huyện phía Đông đã tích cực tham gia có hiệu quả công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân giữ vững ổn định chính trị, an ninh xã hội…Phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, có trên 50% hội viên đã tham gia công tác tại địa phương với 1.421 đồng chí tham gia các chức danh đạt tỷ lệ trên 35% như: Hội Cựu chiến binh huyện Gò Công Tây, thị xã Gò Công,...Nhiều Hội Cựu chiến binh cơ sở đã trở thành nòng cốt trong phong trào thi đua của địa phương, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và chăm lo cho đời sống của hội viên.

Thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong toàn cụm đã cung cấp 210 tin về an ninh trật tự cho công an, đạt trung bình 55,8% so với chỉ tiêu. Từ thông tin cung cấp, ngành công an đã xử phạt 49 đối tượng, thu được 5 mã tấu, 14 con gà tang vật, giải tán 25 vụ tụ tập đêm khuya đã góp phần thiết thực trong giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội ở khu dân cư.  

Toàn cụm, trong 6 tháng đầu năm đã có 11 đảng viên được kết nạp từ nguồn bồi dưỡng của cựu chiến binh. Có 100% chi hội đăng ký mô hình dân vận khéo, phần lớn các mô hình đều cụ thể, thiết thực gắn với những vấn đề thiết thực ở khu dân cư. Đã có 85 công trình đã hoàn thành. Hội Cựu chiến binh các huyện còn tích cực tham gia có hiệu quả trong giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, tham gia hòa giải thành công 69/88 vụ tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

 Thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, trong 6 tháng đầu năm cả 04 đơn vị đều cố gắng làm tốt công tác vận động các nguồn kinh phí qua đó đã xóa được 11/15 căn nhà tạm, có 20 hội viên thoát nghèo, trong đó nhiều nhất là huyện Tân Phú Đông xóa đến 53 căn nhà tạm cho hộ khó khăn.

Nhìn chung, các đơn vị trong cụm đều rất quan tâm đến nâng cao chất lượng công tác và thực hiện phong trào. Đặc biệt là phong trào vận động hội viên cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Tiền Giang đã biểu dương kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh các huyện phía Đông trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”,  đồng thời chỉ đạo các hội viên giữ vững bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tham gia công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, phối hợp công tác giáo dục truyền thống thế hệ trẻ, tích cực xây dựng tổ chức Hội, đổi mới thực hiện phong trào thi đua, hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020.

 

                                                                      Kim Lan

Liên kết Liên kết