Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị sơ kết và tập huấn Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện lần thứ XIV (2020-2021)
18/12/2020

 

Ngày 03/12/2020, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị sơ kết và tập huấn Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện lần thứ XIV (2020-2021). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban Tổ chức Hội thi; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; các Trường THPT Vĩnh Bình, Nguyễn Văn Thìn, Long Bình; lãnh đạo và cán bộ phụ trách Hội thi các xã, thị trấn Vĩnh Bình; các tác giả đăng ký dự thi.

Hội nghị

Nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo và phát huy sáng kiến trong quá trình công tác. Từ đó, có thêm nhiều cải tiến kỹ thuật máy móc thiết bị, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật trong quá trình sản xuất phục vụ tốt cho đời sống nhân dân. Thời gian qua, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Gò Công Tây lần thứ XIV (2020-2021) đã tích cực phát động triển khai rộng rãi Hội thi trong toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân.

Quá trình triển khai và kiểm tra công tác Hội thi đến nay đã phát hiện 04 giải pháp của 04 tác giả gồm: Dương Phát Luân, Huỳnh Ngọc Mừng, Phan Phi Long, Trần Minh Trí. Hiện nay, Ban Tổ chức đang tiếp tục hướng dẫn người dự thi lập hồ sơ theo đúng quy định, sau đó tiếp nhận và nộp hồ sơ dự thi về Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang để tham gia, đồng thời tiếp tục vận động để mọi người cùng tham gia.

Quang cảnh hội nghị

Để công tác tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV (2020-2021) đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh trên Đài Truyền thanh của huyện, xã, các phương tiện thông tin để nhân dân được biết và tham gia. Các cấp cơ quan từ huyện đến cơ sở cần phải quan tâm hơn nữa trong việc vận động nhân dân, đơn vị sản xuất và các doanh nghiệp cùng tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật. Đồng thời cần tuyên truyền giải thích cho các đơn vị sản xuất và người dân, các doanh nghiệp hiểu được: Hội thi sáng tạo kỹ thuật là nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo và sáng kiến của người dân trong quá trình lao động sản xuất, phát hiện những cái hay để trao đổi và rút kết được kinh nghiệm thực tiễn của cải tiến kỷ thuật máy móc thiết bị, nhằm áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật trong quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.

 

Trung Hòa – Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Liên kết Liên kết