Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
03/09/2019

 

Sáng ngày 29/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây kết hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Đức Thắng - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Đinh Tấn Hoàng - Huyện ủy viên - Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Đồng chí Đại tá Lê Đức Thắng phát biểu tại hội nghị   

Tại hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, nhìn chung công tác lãnh chỉ, đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại địa phương được huyện chú trọng, trong đó có việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, từng bước giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tổ chức các hoạt động chăm sóc người có công, người nghèo và trợ cấp xã hội được thực hiện đảm bảo theo quy định. Công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách pháp luật Nhà nước về quốc phòng toàn dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc được các ngành các cấp quan tâm thực hiện tốt, từ đó không ngừng xây dựng và củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau các đợt cao điểm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, làm nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức biên chế hợp lý, luôn củng cố tinh gọn và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Hiện nay tổng số dân quân tự vệ toàn huyện quản lý là 1.234 đồng chí. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, qua kiểm tra hàng năm có 100% đạt danh hiệu vững mạnh.Công tác tuyển quân hàng năm luôn được huyện chú trọng và hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch trên giao. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho trên 29 ngàn lượt học sinh, gần 1.000 lượt cán bộ công chức, chức sắc tôn giáo. 

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Đức Thắng ghi nhận những kết quả của UBND huyện Gò Công Tây trong việc xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn vững mạnh chất lượng trong suốt thời gian qua. Ông nhấn mạnh trong thời gian tới lãnh đạo huyện cần tiếp tục quan tâm giám sát, thúc đẩy các hoạt động liên quan, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho phù hợp, tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân.Dịp này, UBND huyện Gò Công Tây đã khen thưởng cho 9 cá nhân và 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

 

                                                                              Kim Lan

Liên kết Liên kết