Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị tập huấn các chính sách bảo trợ xã hội năm 2019
11/09/2019

 

Sáng ngày 10-9, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tập huấn các chính sách bảo trợ xã hội cho gần 150 đại biểu là cán bộ lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, lãnh đạo 13 xã, thị trấn, cán bộ làm công tác thương binh xã hội cơ sở trong toàn huyện.

Ông Trần Văn Tam - Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Hội nghị đã được nghe ông Trần Văn Tam - Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện triển khai nội dung Thông tư số 01/2019/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Thông tư này quy định hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật; hồ sơ, thủ tục và trình tự xác định mức độ khuyết tật; việc cấp, đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác định mức độ khuyết tật; kinh phí thực hiện xác định mức độ khuyết tật.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu như phiếu xác định mức độ khuyết tật chính xác đúng theo quy định, phiếu cung cấp thông tin về người được xác định mức độ khuyết tật, biên bản họp kết luận mức độ khuyết tật,…

Qua lớp lớp tập huấn các chính sách bảo trợ xã hội giúp nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội từ huyện đến cơ sở, qua đó, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, điều tra và hoàn thiện hồ sơ cho đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội đảm bảo chính xác, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

 

                                                                           Kim Lan

Liên kết Liên kết